tiistaina, joulukuuta 11, 2018

Minne kylät kadonneet?

Minne kylät kadonneet?
Tapani Launis
11.12.2018
Nykyinen muodinmukainen megatrendi kaupungistumisesta vaikuttaa Suomessa yleisen asuttamisideologian tavoin. Seurauksena on ruuhkarakentaminen, vanhan hyvän asuinympäristön uudelleenrakentaminen ja jokaisen mahdollisen virkistys ja vapaa-alueen täyttämisellä rakentamisen piiriin asutuskeskuksissa. Tämä on osittain myös tarjontatalouden ideologian mukaista. Kun asukkaita tulee niin heille kuvitellaan keskuksissa automaattisesti löytyvän asunto ja hyvät palvelut sekä työpaikat. Tämän lisäksi on trendikästä nauttia mahdollisista urbaaneista palveluista, pikaruokaa ja pikaelämyksiä sekä trendikästä elämää hipstereille! Tätä prosessia voidaan kutsua myös kaupunkitaloudelliseksi ”Loikkasen loikaksi”, ihmiset tiiviisti ja taloudellisesti kuin muurahaispesään nauttimaan toisitaan ja syntyneestä ”pöhinästä”. Ja tuottamaan myös taloudellisesti. Mutta kenelle?
Entisenlaista asuntopolitiikkaa ei enää ole ja asuttamisella ei ole enää yhsteiskuntapoliittisia tavoitteita. Asuntorakentaminen ei ole yhteiskunnallista toimintaa, vaan taloudelllisen voitonpyynnin ja sijoitustoiminnan kohde. Sekä rakennuttajille että rakentajille. Grynderin toiveuni! Vuokrat nousevat näissä nykyisin tuotetuista pääsääntöisesti sijoitusasunnoissa pilviin. Mutta missä nuoret perheet tai elämäänsä aloittelevat milleniaalit voivat enää asua? Jatkossa ilmeisesti pienissä huippuhintaisissa koirankopeissa nykyrakentamisen mallien mukaisesti. Kun otetaan huomioon että Helsinkiläisitä on puolet yksinasuvia, on pääkaupungista tulossa asuntohotelli, jossa kiinteistösijoittajien omistamissa asunnoissa asuvat vuokralaiset kuin sillit tynnyrissä. Sijoitusasunnoissa asuu myös maksimimäärä erillisiä vuokralaisia, varsinkin yliopistokaupungeissa. Lisäksi lyhytaikaisia vuokrauksia kaupittelevat kansainväliset välitysorganisaatiot luovat turismiin suuntautunutta juhlimiskulttuuria. Keskustejen sosiaalinen rakenne muuttuu. Kansainvälisissä metropoleissa on havaittu tämä ilmiö jopa hälyttävänä. Perheeliset ja kanta-asukkaat muuttavat pois ja paikallisesti omaleimaisten arvokkaiden alueiden ilme muuttuu ratkaisevasti.
Ylimitoitetut maksimi-asukaslukuennusteet ovat Suomessa muuttuneet rakentamista ohjaaviksi tavoitteiksi, jotka mahdollistavat rakentamisen minne vain ja miten paljon tahansa. Ja myös ylös pilviin. Käynnissä olevat normienpurkutalkoot antavat myös mahdollisuuden määräysten uudelleentulkinnalle tai kumoamiselle. Tuotetaan asumisen unelmia, ainakin myyntihetkellä. Mutta asukkaat eivät saakkaan sitä mitä kuviteltiin.
Keinotekoiseen urbaaniin kehitykseen on kuitenkin varmasti tulossa muutos. Pelkkien markkinalakien mukainen urbanisaatio alkaa vuotamaan. Milleniaalit kenties muuttavat hiirenkoloistaan pois ja täyttävät autioitunutta muuta Suomea. Ja
korjaavat autioituneet tilat ja löytävät varmasti elinekeinonsa tietoyhteiskunnan ja
pienimuotoisen elinkenotoiminnan piirissä.
Aluepolitiikka on haudattu Suomessa kaivosluoliin. Ja se mikä on maan pinnalla
hakataan pois maailmanmarkkinoille. Ja väestö ajetaan kaupunkikeskuksiin. Jos
Suomen viidestä ja puolesta mijoonasta asukkaasta asutetaan kaksi miljoonaa
ylimitoitettujen tavoitteiden mukaisesti Helsingin seudulle, merkitsee se myös muun
Suomen tyhjenemistä. Entinen yhdyskuntarakenne, jota vanhempiemme sukupolvet
hiellä ja tuskalla ovat rakentaneet katoaa. Kylät katoavat myös yhteiskunnan
rakenteellisena peruselementtinä. Kylien infrastruktuuri on kuitenkin vielä
korjattavissa uudelleenkäyttöä varten, ja kyläyhteisöt voisivat saada uudenlaista
elinkeinotoimintaa myös maanviljelyn ja pienimuotoisen tuotannon piirissä. Ja
nykyisen tietotekniikan aikakaudella ei yksikään kylä ole irti muusta yhteiskunnasta..
Siis: MILLENIAALIT, MUUTTAKAA MAALLE!
Lisätietoja:
Tapani Launis FRSA
Royal Society of Arts
Dr Sc (tech) TkT, arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu, R&D, koulutus
tapani.launis@gmail.com

sunnuntaina, marraskuuta 25, 2018

Lounaskirjaus 20181120

Lounaskirjaus 20181120


Lounas, ravintola Harald 20.11.2018 klo 13.30
Läsnä: Timo Sneck, Anders Jansson, Arto Salmela, Eki Vasama, Erkki Aalto, Kari Silfverberg ja Matti Leskinen

Syksy 2018

Tilaisuudet kunnossa


Vuosi 2019

Pohjana vuoden 2018 ehdotus, tosin lauantaitilaisuuksia eikä oman tutkimuksen esittelyjä ei ole järjestetty.

Kevät 2019

Tiistaina 15.1.2019 klo 17-20
Yhteiskuntatutkimuksen projekteja, Arto valmistelee

Bemine - Beyond MALPE-coordination, integrative envisioning
URMI - Urbanization, mobilities and immigration
DAC - Dwellers in agile cities

Tiistaina 29.1.2019 klo 17-20
Kiertotalous, Erkki valmistelee

Tiistaina 12.2.2019 klo 17-20
Pääkaupunkiseudun liikennehankkeet

Tiistaina 26.2.2019 klo 17-20
Metsitys ilmastonmuutoksen torjunnassa, Kari valmistelee

Tiistaina 12.3. 2019 klo 17-20
Kuilujen torjunta, Timo ja Anders valmistelevat

Tiistaina 26.3.2019 klo 17-20
Systeemiajattelu, alustaja Erkki Laitila, juontaja Paavo Nevalainen

Tiistaina 9.4. 2019 klo 17-20
Tulevaisuus vaalien jälkeen


Seuraava lounas

Tiistaina 15.1. klo 13.30 ravintola Harald


P.S.
Seura ehdotti Futuran keskustelutilaisuuden järjestämistä ja yhteyksiä muihin paikallisryhmiin.

maanantaina, marraskuuta 19, 2018

Lounasaineistoa 20181120

Aineistoa lounaalle 20.11.2018 klo 13.30 ravintola Harald

Syksy 2018

Tiistaina 20.11. Sali 505: Tulevaisuuksien osaamisesta osaamisen tulevaisuuteen, alustaja erityisasiantuntija Jukka Vepsäläinen Opetushallituksesta, kommentoija Laura Pouru Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Tiistaina 4.12. Sali 505: Ilmastonmuokkauksen keinoja, riskejä ja tulevaisuusnäkymiä, teemailta
Teemaillassa käsitellään viime vuosina esillä olleita suuren mittakaavan ilmastonmuokkauskeinoja, joita ovat mm. seuraavat: 
A)  menetelmät, joilla pyritään tehostamaan hiilensidontaa ja poistamaan hiilidioksidia ilmakehästä ja 
B)  menetelmät, joilla pyritään vähentämään maahan saapuvaa ja absorboituvaa auringonsäteilyä varjostamalla ja heijastamalla.
Teemaillan alustajia ovat kirjailija Risto Isomäki ja metsätohtori Veli Pohjonen. Juontajana toimii arkkitehti Kari Silfverberg.


Jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan tulevia tilai­suuk­sia, niin ota yhteyttä Matti Leskiseen: matti.leskinen@iki.fi.



Vuosi 2019

 
Pohjana tämä vuoden 2018 teksti
6.1. Helsinki - TutuhesaTilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesäkuukausina). Tarvittaessa järjestetään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin. Aiheina ovat merkittävät asiat pääkaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Lisäksi jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia aiheita ja alustajia.

Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapahtumapalstoilla. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita kohderyhmiä. Yhteistyötä muiden järjestöjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kanssa kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osallistumismahdollisuuksia.

Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täydentää blogi http://tutuhesa.blogspot.com, johon kootaan aineistoa ja yhteenvetoja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages. Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen. Yhteyshenkilönä toimii Matti Leskinen.


Alkuvuosi 2019 

Systeemiajattelu, alustaja Erkki Laitila, kommentoija NN, juontaja Paavo Nevalainen-  Luokattomuus tulevaisuudessa, Timo ja Ilkka pohtivat
Ideariihi tuulten liikkeiden ennakoinnista, ehdottaja Timo Lahtela
Unescon ja UMn kouluarkkitehtina Tansaniassa 1978-92, ehdottaja Tapani Koivula


 Lisätietoa kahdesta edellisestä
https://tutuhesa.blogspot.com/2018/04/uusia-aiheita.html

Lisää uusia aiheita https://tutuhesa.blogspot.com/2018/03/lounaskirjaus-20180327-luonnos.html

Seuraava lounas?


 

tiistaina, lokakuuta 09, 2018

Sukupolvien välinen kuilu, nykytilanne

Timo Sneck                                                              18.10.2018 tarkistamaton luonnos
           

Sukupolvien välinen kuilu 2025 =>kunkin tulevan sukupolven edessä olevan kuilukokonaisuuden ylittäminen

Ongelmakehittelystä ratkaisuun, sukupolvien välisestä kuilusta tulevien sukupolvien haasteeksi rakentuviin kuiluihin ja niiden ylittämiseen

Työvaiheet

 1. Perustaksi luotiin lähimenneisyyden historiatulkinta, jossa keskitytään työmarkkinoille tulon ilmapiirin muutosten kuvaamiseen kantavien rakenteiden hiipumisena
 2. AJ työuran töppäysten muotoilu ja sovitus vaiheittaisen skenaariomenetelmän perusratkaisuun
 3. Näin syntyy haaste vanhemmille sukupolville tulkita ja muotoilla heidän aikanaan syntyneet käännepisteet niin, että jokainen niistä tulevaisuudessa syntyvä ”kuilu” voidaan tulkita kehitys/suunnittelukohteena ja selvittää parantamista vaativat osaamis- ym. kokonaisuudet, joilla nuoret pärjäävät. Oikea pärjäämismalli voidaan sitten todeta ”hyvin muutosjoustavaksi kehitelmäksi/henkilökohtaisiksi valinnoiksi. Muutosjoustavuus helposti puuttuu hyvän läpimenon ehtona.
 4. asetelmaa täydennettiin Tutuhesan tapahtumaan 9.10.2018 osallistuneiden kertomuksilla omaa vuosi vuodelta ”muhkuraisemmiksi” muotoutuneiden työolojen riippuvuudesta ja kytkeytymisestä talouden kehityslogiikkaan
 5. tulevaisuuden kuilun (kuilujen) syntytulkinta. Edessä on haaste luoda nuorelle ymmärrys, että työura riippuu kyvystä hallita uudet tehtävät ja osaamiskokonaisuudet sekä tuki, jolla valinnat voi tehdä
 6. KOVIN JUTTU. Haasteena on ratkaista ja tuottaa nuorelle ”itseohjautuvuus” tekoälyn eli työn vaatimusten muutokset osoittavien algoritmien avulla ratkaista ja tuottaa nuorelle sellainen BI- ja CI-tuki, jonka nuori saa käytännössä mihin tahansa eteen tulevaan ongelmaan. Käytännössä esim. tem-opm ympäristö kykenee työmarkkinoille tulijoille tuottamaan tällaisen algoritmikokonaisuuksiin perustuvan hakukoneiston, jolla myöhemmin voi seurata alati muuttuvien osaamisvaatimusten ennalta hallintaa. Taustana Sote-ehdotus (sneck 2017)
 7. Käytännössä erilaisissa ryhmissä verkottumalla on määritettävä ja hallittava mitä ko. osaamiskokonaisuudet ovat, joilla tulevaisuuden työn hallinta käy mahdolliseksi nuorille oma-aloitteisesti ja kohtuullisena pysyvällä työ-opiskelupanoksella. Aina on haettava ja harjoiteltava ennalta niitä vanhan osaamisen ja uusien työtehtävien rajapintoja, joille on ketterä pääsy ja joilla kysyntää riittää. Yksin ei pärjää kukaan millään koulutuksella on peruslähtökohta. Siksi tuo rajapintakuvaus olisi tarkoituksenmukainen temopm BICI –palvelun sisällöistä.
 8. Luokaton tulevaisuus


           Koko raportin voi ladata tästätästä

Lounaskirjaus 20181009

Lounas 9.10.2018 klo 13.30 ravintola Harald
Läsnä: Matti Visanti, Anders HH Jansson, Arto Salmela, Jukka Vepsäläinen ja Matti Leskinen


Tilaisuudet­

Tilaisuudet järjestetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, H­el­sinki klo 17-20 

Tiistaina 9.10. ja 23.10. Sukupolvien kuilu: kahden seminaarin ongelma- ja ratkaisuharjoitus, juontajina Timo Sneck ja Anders Jansson
9.10. sali 505: "Mitä olemme töpänneet"
Osallistujat pohtivat oman kokemuksensa perusteella, mitä isoja tai pieniä asioita olisi ollut tarve tehdä toisin
23.10. sali 404: "Näinhän se piti tehdä"
Nuorisoryhmä esittää omat ratkaisuhahmotelmansa esitetyille kysymyksille


Tiistaina 6.11. Sali 505
Onko Suomella asiaa avaruuteen? Alustaja strategian valmistelija LVM, kommentoija 
arkkitehti Matti Visanti, juontaja MM

Tiistaina 20.11. Sali 505 
Tulevaisuuksien osaamisesta osaamisen tulevaisuuteen,alustaja erityisasiantuntija
Jukka Vepsäläinen Opetushallituksesta. kommentoija projektipäällikkö Laura Pouru 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Helsingin yksiköstä, juontaja NN

Tiistaina 4.12. Sali 505
Ilmastonmuokkaus muutoksen torjunnassa, teemailta
Tässä teemailtaehdotus: 
Järjestin TuTu-Hesan kanssa ilmastonmuutos-kysymyksiä käsitelleen sarjan teemailtoja muistaakseni vuosina 2008-2015? - yhteensä kymmenkunta teemailtaa. 
Yhdessä teemaillassa tarkasteltiin ilmastonmuokkausasioita (ns. geoengineering). Nyt kun globaali ilmastonmuutos on kiihtymässä kansainvälisistä sopimusprossesseista huolimatta ja sen vaikutukset alkavat näkyä yhä selvemmin eri puolilla maapalloa, on myös ilmastonmuokkauskeinoja ja niiden vaikutuksia tarkasteleva tutkimus lisääntynyt nopeasti. Monet organisaatiot (kv-järjestöt, valtiolliset organisaatiot, tutkimuslaitokset ja yksityiset tahot ym.) ovat myös esitelleet suunnittelemiaan konkreettisia ilmastonmuokkaushankkeita. Tiedelehdissä on myös näkynyt vaatimuksia, että pitäisi kehittää kv-organisaatio vaikutusarviointia ja mahdollista luvitusta varten. 

Kiinnostaisiko TuTu-Hesaa järjestää teemailta, jossa päivitettäisiin ilmastonmuokkausta (keinoja, vaikutuksia, riskejä, kustannuksia, rahoitusta ja toteutettavuutta sekä luvitusta ja kv-sopimuksia ym.) koskevaa tietämystä. Vahvimpina ilmastonmuokkaustekniikoiden kandidaatteina ovat julkisuudessa näkyneet seuraavat: 

1)  Suurimittakaavainen aavikkometsitys (Sahara ja Sahel-vyöhyke, Arabian niemimaa, Gobin erämaa, Himalajan ja Andien ylängöt, Australia ym.)   
2)  Auringonsäteilyä heijastavien hiukkasten ampuminen yläilmakehään 
3)  Valtamerien hiilensidonnan lisääminen levittämällä rautaa meriin 
4)  Maapallon heijastavuuden lisääminen varustamalla rakennuskanta ja muu infrastruktuuri suuressa mittakaavassa heijastavilla kattopinnoilla 

Jos aihepiiri kiinnostaa TuTu-Hesaa, voin valmistella teemailtaa. .  

Terveisin, Kari Silfverberg
Uusia aiheita
  Luokattomuus tulevaisuudessa, Timo ja Ilkka pohtivat
Ideariihi tuulten liikkeiden ennakoinnista, ehdottaja Timo Lahtela
Unescon ja UMn kouluarkkitehtina Tansaniassa 1978-92, ehdottaja Tapani Koivula


 Lisätietoa kahdesta edellisestä
https://tutuhesa.blogspot.com/2018/04/uusia-aiheita.html 

Lisää uusia aiheita https://tutuhesa.blogspot.com/2018/03/lounaskirjaus-20180327-luonnos.html


Seuraava lounas 
Tiistaina 20.11. klo 13.30 ravintola Harald

tiistaina, syyskuuta 11, 2018

Lounaskirjaus 20180911

Lounas 11.9.2018 klo 13.30 ravintola Harald
Läsnä: Osmo Kuusi, Eki Vasama, Matti Visanti, Anders HH Jansson, Arto Salmela, Tmo Sneck, Reijo Korhonen, Jukka Vepsäläinen, Göran Nordlund ja Matti Leskinen



Tilaisuudet



Tilaisuudet järjestetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki klo 17-20


Tiistaina 11.9. Sali 505: Markkinat uhka vai mahdollisuus - teknologian kehitykseen liittyviä näkökulmiaa ,alustaja dosentti Osmo Kuusi, Turun yliopisto, juontaja Matti Leskinen.

Tiistaina 25.9. Sali 404: Teollisuuden tulevaisuus, alustajina tutkimusjohtajat Mika Maliranta ETLAsta ja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 9.10. ja 23.10. Sukupolvien kuilu: kahden seminaarin ongelma- ja ratkaisuharjoitus, juontajina Timo Sneck ja Anders Jansson
9.10. sali 505: "Mitä olemme töpänneet"
Osallistujat pohtivat oman kokemuksensa perusteella, mitä isoja tai pieniä asioita olisi ollut tarve tehdä toisin
23.10. sali 404: "Näinhän se piti tehdä"
Nuorisoryhmä esittää omat ratkaisuhahmotelmansa esitetyille kysymyksille


Tiistaina 6.11. Sali 505
Onko Suomella asiaa avaruuteen? Alustaja strategian valmistelija LVM, kommentoija arkkitehti
 Matti Visanti, juontaja MM

Tiistaina 20.11. Sali 505 
Tulevaisuuksien osaamisesta osaamisen tulevaisuuteen,alustaja erityisasiantuntija Jukka 
Vepsäläinen Opetushallituksesta. kommentoija Laura Pöyry, juontaja NN

Tiistaina 4.12. Sali 505
Ilmastonmuokkaus muutoksen torjunnassa, teemailta
Tässä teemailtaehdotus: 
Järjestin TuTu-Hesan kanssa ilmastonmuutos-kysymyksiä käsitelleen sarjan teemailtoja muistaakseni vuosina 2008-2015? - yhteensä kymmenkunta teemailtaa. 
Yhdessä teemaillassa tarkasteltiin ilmastonmuokkausasioita (ns. geoengineering). Nyt kun globaali ilmastonmuutos on kiihtymässä kansainvälisistä sopimusprossesseista huolimatta ja sen vaikutukset alkavat näkyä yhä selvemmin eri puolilla maapalloa, on myös ilmastonmuokkauskeinoja ja niiden vaikutuksia tarkasteleva tutkimus lisääntynyt nopeasti. Monet organisaatiot (kv-järjestöt, valtiolliset organisaatiot, tutkimuslaitokset ja yksityiset tahot ym.) ovat myös esitelleet suunnittelemiaan konkreettisia ilmastonmuokkaushankkeita. Tiedelehdissä on myös näkynyt vaatimuksia, että pitäisi kehittää kv-organisaatio vaikutusarviointia ja mahdollista luvitusta varten. 

Kiinnostaisiko TuTu-Hesaa järjestää teemailta, jossa päivitettäisiin ilmastonmuokkausta (keinoja, vaikutuksia, riskejä, kustannuksia, rahoitusta ja toteutettavuutta sekä luvitusta ja kv-sopimuksia ym.) koskevaa tietämystä. Vahvimpina ilmastonmuokkaustekniikoiden kandidaatteina ovat julkisuudessa näkyneet seuraavat: 

1)  Suurimittakaavainen aavikkometsitys (Sahara ja Sahel-vyöhyke, Arabian niemimaa, Gobin erämaa, Himalajan ja Andien ylängöt, Australia ym.)   
2)  Auringonsäteilyä heijastavien hiukkasten ampuminen yläilmakehään 
3)  Valtamerien hiilensidonnan lisääminen levittämällä rautaa meriin 
4)  Maapallon heijastavuuden lisääminen varustamalla rakennuskanta ja muu infrastruktuuri suuressa mittakaavassa heijastavilla kattopinnoilla 

Jos aihepiiri kiinnostaa TuTu-Hesaa, voin valmistella teemailtaa. .  

Terveisin, Kari Silfverberg
Uusia aiheita
  Luokattomuus tulevaisuudessa, Timo ja Ilkka pohtivat
Ideariihi tuulten liikkeiden ennakoinnista, ehdottaja Timo Lahtela
Unescon ja UMn kouluarkkitehtina Tansaniassa 1978-92, ehdottaja Tapani Koivula


 Lisätietoa kahdesta edellisestä
https://tutuhesa.blogspot.com/2018/04/uusia-aiheita.html 

Lisää uusia aiheita https://tutuhesa.blogspot.com/2018/03/lounaskirjaus-20180327-luonnos.html


Seuraava lounas 
Tiistaina 9.10. klo 13.30 ravintola Harald

sunnuntaina, syyskuuta 09, 2018

Lounasaineistoa 20181109

Lounas 11.9.2018 klo 13.30 ravintola Harald

Tilaisuudet

 
Tilaisuudet järjestetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki klo 17-20
 
Tiistaina 11.9. Sali 505: Markkinat uhka vai mahdollisuus - teknologian kehitykseen liittyviä näkökulmiaa ,alustaja professori Osmo Kuusi, Turun yliopistoa, juontaja Matti Leskinen.


Tiistaina 25.9. Sali 404: Teollisuuden tulevaisuus, alustajina tutkimusjohtajat Mika Maliranta ETLAsta ja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 9.10. ja 23.10. Sukupolvien kuilu: kahden seminaarin ongelma- ja ratkaisuharjoitus, juontajina Timo Sneck ja Anders Jansson
9.10. sali 505: "Mitä olemme töpänneet"
Osallistujat pohtivat oman kokemuksensa perusteella, mitä isoja tai pieniä asioita olisi ollut tarve tehdä toisin
23.10. sali 404: "Näinhän se piti tehdä"
Nuorisoryhmä esittää omat ratkaisuhahmotelmansa esitetyille kysymyksille


Tiistaina 6.11. Sali 505
Luokattomuus tulevaisuudessa, Timo ja Ilkka pohtivat

Tiistaina 20.11. Sali 505 
Ehkä Kaivosteollisuuden tulevaisuus, Arto miettii
 
Tiistaina 4.12. Sali 505
  Ei vielä ehdotusta

Uusia aiheita

Osaamisen ennakointi, alustaja erikoisasiantuntija Jukka Vepsäläinen Opetushallituksesta, kommentoija NN, juontaja MM

Ideariihi tuulten liikkeiden ennakoinnista, ehdottaja Timo Lahtela

Unescon ja UMn kouluarkkitehtina Tansaniassa 1978-92, ehdottaja Tapani Koivula


 Lisätietoa kahdesta edellisestä
https://tutuhesa.blogspot.com/2018/04/uusia-aiheita.html 

Lisää uusia aiheita https://tutuhesa.blogspot.com/2018/03/lounaskirjaus-20180327-luonnos.html

Seuraava lounas ?

maanantaina, huhtikuuta 09, 2018

Uusia aiheita

Tähän blogiin on kirjattu uusia aihe-ideoita tutuhesa-listalta

Moi.

Vaikutuin jokin aika sitten Henrikssonin "lupauksesta" tv-uutisessa jonka mukaan tuulten liikkeiden matemaattinen mallinnus olisi vihdoinkin onnistunut.
Olisiko meillä mielenkiintoa pitää jonkin asteinen ideariihi jossa pohdittaisiin mitä sillä tiedolla voisi tehdä-kaavailla jopa ilmaston hyväksi?
Jos pystymme hienovaraisesti ohjaamaan tuulia/pilviä oikeaan suuntaan saisimme tarvittaessa jopa sadetta Saharaan.

t TimoL,. 
 
 Hieno ajatus kuivuus on todella ongelma

Mielenkiintoista.ideariiheen oisin tulossa jos järjestyy.palaan kuivuuden runtelemsta Espanjasta 101 vuotiasta isääni hoitamasta 12.4. stadin vesiin.yt Riitta Wahlström
 
 Hei, ystävät.
Sydänystäväni Riitan innoittamana
minäkin voisin raportoida Afrikan elämästäni.
Toimin Unescon ja UMn kouluarkkitehtina Tansaniassa 1978-92. Kokemusteni pohjalta olen kirjoittanut 2-osaisen romaanin "Kilimanjaron lumo"/"Livingstonen perilliset" (Kustannus HD 2017), joissa on mukanani olleen tyttäreni Sinivuokon piirrokset.
1.osa on ilmestynyt vuosi sitten - 2.osa ilmestyy kevään aikana. Kirjoissa on tosiasioita, jotka tähän asti on sensuroitu.
Valtavia muutoksia on tapahtunut, varsinkin Tansaniassa: aloimme suunnitella kouluja runsaan15 miljoonan asukkaan maassa - nyt heitä on yli 50milj., joista puolet alle 15-vuotiaita...
Vaikka virheitäkin on tehty, myös paljon hyvää siinä välissä: mm. 1980-luvun alussa suomalaiset rakensivat 0,5 miljoonalle Etelä-Tansanian köyhälle (Matovaarassa = Mtwara) puhtaan veden verkoston. Tapani Koivula
 
 

tiistaina, maaliskuuta 27, 2018

Lounaskirjaus 20180327




Lounas ravintola Kiila 27.3.2018 klo 13.30

Läsnä: Arto Salmela, Anders Jansson, Timo Sneck, Ilkka Liedes, Erkki Vasama ja Matti Leskinen

Kevät 2018

Tiistaina 10.4.2018 sali 505 klo 17-20

Aluekehityksen tulevaisuus, alustaja emeritusprofessori Heikki Loikkanen , kommentoija aluekehitysneuvos emeritus Matti Sippola, juontaja Arto Salmela
 

 Syksy 2018
 

Tiistaina 11.9. Sali 505

Tulevaisuuden uhat, Ilkka kehittelee

Tiistaina 25.9 Sali 404
Teollisuuden tulevaisuus, alustaja Business Finlandista tai TEMstä, 
kommentoija Timo Airaksinen,Timo ja Arto pohtivat

Tiistaina 9.10. Sali 505 ja tiistaina 23.10 Sali 404
Sukupolvien kuilu: kahden seminaarin ongelma- ja ratkaisuharjoitus
 Valmistelijat Timo Sneck ja Anders HH Jansson 
9.10 "Mitä olemme töpänneet"Moderaattorina
toimivan Anders Janssonin johdattelemana osallistujat pohtivat oman
kokemuksensa perusteella, mitä isoja tai pieniä asioita olisi ollut
tarve tehdä toisin – maamme laajat yhteiskunnalliset töppäykset,
mutta voi myös halutessaan tuoda oman uran erheitä keskusteluunTimo
Sneck ja moderaattori ja kokoavat näistä pohdinnoista muistion,
joka toimitetaan osallistujille sekä välkylle nuorisoryhmälle.
Pohdinnoista valitaan jatkotyöskentelyyn muutama keskeinen keissi. 
23.10."Näinhän se piti tehdä"Nuorisoryhmä
esittää omat ratkaisuhahmotelmansa esitetyille kysymyksille 
Timo Sneck: Ongelmakehittelystä ratkaisuun 


Tiistaina 6.11. Sali 505
Luokattomuus tulevaisuudessa, Timo ja Ilkka pohtivat

Tiistaina 20.11. Sali 505 
Ehkä Kaivosteollisuuden tulevaisuus, Arto miettii
 
Tiistaina 4.12. Sali 505
  Ei vielä ehdotusta

Mahdollisia aiheita jatkossa



Tallinnan tunneli

-esitellään molemmat selvitykset

Pankkien toiminta (esim johdannaisia 6000 x applen arvo 100 Mrd€, Islannissa pankkien konkurssin jäljiltä vain 6 % reaalista, 94 % pelkkiä merkintöjä tietokoneissa)

Pelko myy, kaikissa negatiivisissa tunteissa on pelko mukana

Tulevaisuuden maailmankuvat
Tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, keskustelijoina toiminnanjohtaja Eero Ojanen Kriittisestä korkeakoulusta ja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Marja Kauttu
Muita mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Suomen tulevaisuuskuvat. Suomesta on laadittu monia tulevaisuuskuvio, esimerkiksi

-Suomi 2017, toimittaja Olavi Riihinen vuonna 1990

-Lintukodosta Pohjolan onnelaksi, Suomen mahdollisuudet ja tulevaisuus 2040, Matti Karvinen ja Kai Kalima 2015

-Helsingin Sanomien tulevaisuuskuvaus, toimittaja NN

Eri tulevaisuukuvausten esittely ja analyysi esimerkiksi teollisuuden, luonnovarojen ja hallinnon näkökulmasta alustajina tulevaisuuskuvien laatijat ja seuran asiantuntijat.

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ,

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN,



Seuraava lounas

Tiistaina 11.9. klo 13.30 ravintola Kiila
































































sunnuntaina, maaliskuuta 25, 2018

Lounasaineistoa 20180327

Lounas ravintola Kiila 27.3.2018 klo 13.30

Kevät 2018

TutuHesan seminaari 27.3.2018 klo 17 Tieteiden talolla sali 505
KOTOUTTAMISEN JA KOTOUTUMISEN TULEVAISUUS MUUTTUVASSA MAAILMASSA


Tiistaina 10.4.2018 sali 505 klo 17-20 Aluekehityksen tulevaisuus, alustaja emeritusprofessori Heikki Loikkanen , kommentoija aluekehitysneuvos emeritus Matti Sippola, juontaja Arto Salmela

 Syksy 2018

Ajat ja salit


Tiistaina 11.9. Sali 505
Tiistaina 25.9 Sali 404
Tiistaina 9.10. Sali 505
Tiistaina 23.10 Sali 404
Tiistaina 6.11. Sali 505
Tiistaina 20.11. Sali 505
Tiistaina 4.12. Sali 505
 
 
  Aiheita
 
 
Tallinnan tunneli

-esitellään molemmat selvitykset

Pankkien toiminta (esim johdannaisia 6000 x applen arvo 100 Mrd€, Islannissa pankkien konkurssin jäljiltä vain 6 % reaalista, 94 % pelkkiä merkintöjä tietokoneissa)
Pelko myy, kaikissa negatiivisissa tunteissa on pelko mukana

Tulevaisuuden maailmankuvat
Tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, keskustelijoina t
oiminnanjohtaja Eero Ojanen Kriittisestä korkeakoulusta ja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Marja Kauttu

Muita m
ahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Suomen tulevaisuuskuvat. Suomesta on laadittu monia tulevaisuuskuvio, esimerkiksi

-Suomi 2017, toimittaja Olavi Riihinen vuonna 1990

-Lintukodosta Pohjolan onnelaksi, Suomen mahdollisuudet ja tulevaisuus 2040, Matti Karvinen ja Kai Kalima 2015

-Helsingin Sanomien tulevaisuuskuvaus, toimittaja NN

Eri tulevaisuukuvausten esittely ja analyysi esimerkiksi teollisuuden, luonnovarojen ja hallinnon näkökulmasta alustajina tulevaisuuskuvien laatijat ja seuran asiantuntijat.



Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan


Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat


Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat



Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee


Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

tiistaina, marraskuuta 21, 2017

Lounaskirjaus 20171121

Lounas 21.11.2017 ravintola Seurahuone, paikalla Arto Salmela, Anders Jansson ja Matti Leskinen

Syksy 2017

Tiistai 05.12.2017 klo 17-20 Sali 505
Suomalaisuuden tulevaisuus globalisoituvassa  maailmassa,alustajat toiminnanjohtaja Antti Ahonen Suomalaisuuden liitosta ja professori emeritus Vesa Kanniainen.

Kevät 2018



Ti      16.1.2018       505     17-20   
Uudenmaan tulevaisuus ohjelmasta visioihin
Alustaja suunnittelupäällikkö Olli-Pekka Hatanpää Uudenmaan liitosta, kommentoija Helsingin kauppakamarista, Arto kysyy


Ti      30.1.2018       505     17-20
Informaatio, kuva ja muisti
Markku Lappalainen ja Joel Majurinen valmistelevat
Ideaan voi tutustua videossa https://www.youtube.com/watch?v=tk_xh8zbWQo


Ti      13.2.2018       505     17-20   
Tekoäly, mitä se on ja miten se vaikuttaa
 Alustaja erityisavustaja Jukka Ihanus Työ- ja elinkeinoministeriöstä, kommentoija tietokirjailija Petteri Järvinen, Matti kehittelee

Ti      27.3.2018       505     17-20
Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus.
Alustus varautumissuunnitelun tapaan tehdystä varautumisesta erilaisiin tilanteisiin.
Kommentoija kotouttajana ja kotoutettavana ollut opintoneuvoja Yonca Ermutlu Helsingin yliopistosta, Anders kehittelee



Vapaat ajat ja salit

Sali    Klo        

Ti     
27.2.2018       312     17-20   
Ti     
13.3.2018       505     17-20   
Ti     
10.4.2018       505     17-20   

Uudet aiheet


Tallinnan tunneli
-esitellään molemmat selvitykset


Pankkien toiminta (esim johdannaisia 6000 x applen arvo 100 Mrd€, Islannissa pankkien konkurssin jäljiltä vain 6 % reaalista, 94 % pelkkiä merkintöjä tietokoneissa)


Pelko myy, kaikissa negatiivisissa tunteissa on pelko mukana


Tulevaisuuden maailmankuvat
Tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, keskustelijoina toiminnanjohtaja Eero Ojanen Kriittisestä korkeakoulusta ja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Marja Kauttu

Muita mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Suomen tulevaisuuskuvat. Suomesta on laadittu monia tulevaisuuskuvio, esimerkiksi
-Suomi 2017, toimittaja Olavi Riihinen vuonna 1990
-Lintukodosta Pohjolan onnelaksi, Suomen mahdollisuudet ja tulevaisuus 2040, Matti Karvinen ja Kai Kalima 2015
-Helsingin Sanomien tulevaisuuskuvaus, toimittaja NN
Eri tulevaisuukuvausten esittely ja analyysi esimerkiksi teollisuuden, luonnovarojen ja hallinnon näkökulmasta alustajina tulevaisuuskuvien laatijat ja seuran asiantuntijat.

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?


Seuraava lounas