tiistaina, maaliskuuta 26, 2013

Venäjän ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta globalisoituvassa maailmassa


Katri
 Katri valotti Venäjän mahdollisuuksia muuttua raaka-ainetuottajasta monipuoliseksi globaaliksi toimijaksi.

 
Kristi

Kristi tarkasteli kahden supistuvan vallan tilannetta. EU:n vaikutusvalta on laskussa talouskriisin vuoksi eikä suhteissa Venäjäään ole löytynyt yhteistä linjaa. Yhteisessä naapurustossa maiden on valittava joko taluodellinen integraatio EU:iin tai liittyminen Venäjä-johtoiseen tulliliittoon.

Juontaja Hannu
Lataa tilaisuuden äänite osa 1 osa 2.

Katri ja KristiTuttua väkeä, ei sentään kaikki

lauantaina, maaliskuuta 16, 2013

Lounaskirjaus 20130314

Reijo, Chris, Päivikki, Tapani ja Arto


Torstaina 14.3. klo13, ravintola Baker´s
Läsnä:
Arto Salmela
Chris Kylander
Matti Leskinen
Päivikki Telenius
Reijo Korhonen
Tapani Launis

 Syksylle 2013

Ajat:

Parittomien viikkojen tiistaina klo 17-20
10.9. varattu
24.9.
8.10.
22.10.
5.11.
19.11.
3.12.
Tiistaina 10.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja NN.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti Räsänen

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat, mahdollisuuksista alustaa Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja Jarmo Limnell ja uhista pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin, juontaja Hannu Kalajoki

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Talous ja hyvinvointi tulevaisuudessa, keskustelijoina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme ja EK:n Kilpailukyky ja kasvu -vastuualueen johtaja Leena Mörttinen, juontaja NN

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ilmastomuutos tulee
- Onko estäminen jo kokonaan hävitty, TkT arkkitehti Tapani Launis
- Uusin tieto muutoksesta, asiantuntija Ilmatieteen laitokselta
- Miten ollaan sopeutumassa, asiantuntija Sykestä
- MM, juontaja

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Onko omavaraisuudessa itua?, alustajat Suomen näkökulmasta johtava analyytikko Hannu Hernesniemi Huoltovarmuuskeskuksesta ja yksilön, perheen, lähiyhteisön näkökulmasta xx, juontaja Päivi Telenius
Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen talouden ja kulttuurin tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH

Kybernetiikka tulevaisuudessa, Chris ja Tapani pohtivat


Ei käsitelty

Kulttuurien paine maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Hannu, Chris ja Reijo miettivät
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia


Yhteistyön edellytykset Itämeren alueella, alustaja Erkki Tuomioja, kommentoija NN, juotaja Arto Salmela, Arto pohdiskelee edelleenLähi-idän, arabimaailman tms. kehitysvaihtoehdoja, alustaja eläköitynyt suurlähettiläs, kommentoija MM, juontaja VV, Arto ja Hannu pohtivat  
Keväälle 2014
Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen.

Ehdolle (ei käsitelty 12.2.)
Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Poliittisen kulttuurin tulevaisuus, Hannu kehittelee

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Jakelun tulevaisuus, Reijo kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa
10 uutta innovaatiota, alustaja Timo Paukku, Juha Nurmelan ehdotus
Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, Juha Nurmelan ehdotus


Tapani
Tietoa Tutuhesasta Futuraan


Tekstin tavoitepituus ½ A4. Tähdätään Futuran aineistopäivään 1.4.2013.
Matti patistaa kirjoittajia

Tutuhesa-tiimi

Tapani Launis tulee tiimiin uutena jäsenenä.

Seuraava lounas

Torstaina 18.4. klo 13 Baker´s


Vaatemuoti siirtyy vuodessa parissa kirpputoreille.
Rakennusmuoti säilyy näkyvillä vuosikymmeniä.

tiistaina, maaliskuuta 12, 2013

Tarvitaanko Lapin kaivoskuljetuksiin rautatietä?

Kiinnostuneita oli lähes kolmekymmentä
Markku

Kyllä, mutta vain Perämeren satamiin, ei Jäämerelle. Tähän tulokseen päättyi Liikenneviraston selvitys, jonka esitteli Markku Pyy.

 Yrjö
Yrjö Myllylällä oli lennokkaammat visiot. Hän pysyy näkemyksessään, että proaktiivinen pitää olla myös, jos kehitystä halutaan. Koska on ilman muuta selvää, että kaivosalan kehitys, on logistiikan kehittämistä tiedon, rahan liikuttamisesta, hihnakuljettimiin ja laivoihin ja logistiikan kautta asioita voidaan edistää. Eli pitäisi olla tiedossa priorisoituna yhteiskuntavaikutuksiltaan keskeisimmät teemaan liittyvät toimenpiteet (tällöin teema-alue voi jopa laajentua koulutus- ja tutkimuskysymykseksi, jos niin halutaan). 


Pekka S
Toiminnanjohtaja Pekka Suomela Kaivannaisteollisuus ry:stä muistutti, että kaivoksiin tuodaan lähes yhtä paljon  ja jopa enemmän materiaaleja kuin niistä kuljetetaan pois.Keskustelu mediassa (Hesarissa) käy kaiken aikaa.
Haave Jäämeren rautatiestä elää Kirkkoniemessa.
Pekka R, joviaali juontaja
Markus Kröger suositteli mineraalien pihtaamista tuleville sukupolville.

Kuuntele tilaisuuden äänite tästä.

sunnuntaina, maaliskuuta 10, 2013

Lounasaineistoa 20130314

lounas
Torstaina 14.3. klo13, ravintola Baker´s
Kevät 2013
varmistamaton
Tiistaina  23.4.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti Räsänen Syksylle 2013

Ajat:

Parittomien viikkojen tiistaina klo 17-20
10.9.
24.9.
8.10.
22.10.
5.11.
19.11.
3.12.
Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat, alustaja NN, kommentoija Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja Jarmo Limnell , juontaja VV


Tiistaina 10.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja NN.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

Läntisen talouden ja kulttuurin tulevaisuus, Hannu ja Arto miettivät

Kulttuurien paine maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Hannu, Chris ja Reijo miettivät
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia


Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja Huoltovarmuuskeskuksesta, kommentoija HH, juontaja Päivi Telenius, Päivikki ja Matti miettivätYhteistyön edellytykset Itämeren alueella, alustaja Erkki Tuomioja, kommentoija NN, juotaja Arto Salmela, Arto pohdiskelee edelleenLähi-idän, arabimaailman tms. kehitysvaihtoehdoja, alustaja eläköitynyt suurlähettiläs, kommentoija MM, juontaja VV, Arto ja Hannu pohtivat  
Keväälle 2014
Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen.

Ehdolle (ei käsitelty 12.2.)
Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Poliittisen kulttuurin tulevaisuus, Hannu kehittelee

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Jakelun tulevaisuus, Reijo kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa
10 uutta innovaatiota, alustaja Timo Paukku, Juha Nurmelan ehdotus
Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, Juha Nurmelan ehdotus

Yhteistyö Demos ym.,
Demoksesta ei ole tullut vastausta, odotetaan yhteydenottoa.

Tietoa Tutuhesasta Futuraan


Tekstin tavoitepituus ½ A4. Tähdätään Futuran aineistopäivään 1.4.2013.
Rakenne ja kirjoittajat
Tutuhesan alkuvaiheet    Juha Nurmela, Marja-Liisa Viherä, Vuokko Jarva

Nykytilanne  Arto
Aiheet klustereittain analysoituna Hannu
Tutuhesa-lista Matti
 
Kehittämisajatuksia: ideoita kaikilta
Kokoaminen Matti