torstaina, joulukuuta 31, 2015

Toimintakertomus 2015Toimintakertumus 2015


Helsingin toimintaryhmä Toimintaryhmä kokoontui 10 kertaa lounaskokouksiin ja järjesti 13 yleisötilaisuutta sekä osallistui yhteen yhteistyötilaisuuteen.
13,1,2015
Kapitalismi ja tasa-arvo Pikettyn mukaan, alustaja professori Heikki Patomäki, Helsingin yliopisto, kommentoija johtaja Jaakko Kiander, Ilmarinen sekä juontaja Arto Salmela
27.1.2015
Sopeutuminen ilmastonmuutokseen, alustajat
tutkija Simo Haanpää Aalto-yliopistosta ja ilmastoasiantuntija
Susanna Kankaanpää Helsingin seudun ympäristöpalveluista,
 juontaja Kari Silfverberg

10.2.2015
Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien uudistaminen tuo mukanaan? Alustaja opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, Opetushallitus, kommentoija emeritusrehtori Martti Hellström
24.2.2015
Kielikuvat ja muut metaforat tulevaisuuksientutkimuksessa, alustaja dosentti Osmo Kuusi Aalto-yliopistosta, juontaja Matti Leskinen
10.3.2015
Luonnontieteellisen perustutkimuksen anti tulevaisuuden tutkimukselle, alustajat professori Kari Enqvist ja tutkija Tomas Linden ja kommentaattorina tutkija Rauno Lauhakangas, kaikki Helsingin yliopistolta, juontaja Kari Silfverberg
24.3.2015
Suomen suunta, keskitys vai hajautus, alustajat VTT Heikki Pursiainen ja johtaja Karina Jutila Ajatuspaja e2, juontaja Arto Salmela
7.4.2015
Euroopan mahdollisuus, alustaja VTT Jouko Kajanoja, Emma Palvelut Oy, kommentoija pääjohtaja emeritus Juhani Lönnroth, juontaja Timo Lahtela
8.9.2015
Kasvu vai degrowth, mikä on talouden tulevaisuus? Alustajat toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Keskuskauppakamarista ja tutkimuspäällikkö Timo Järvensivu Aalto-yliopistosta, juontala Arto Salmela.
22.9.2015
Ravinto tulevaisuudessa Suomessa ja maailmassa, alustaja professori
Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta, kommentoija dosentti Markus Vinnari Itä-Suomen yliopistosta, juontaja Pentti Räsänen.
6.10.2015 Rakennusfoorumi
Tulevaisuuden rakentaminen, RIL tulevaisuustoimikunnan ja Metropoliseuran tilaisuus yhteistyössä Tutuhesan kanssa.
20.10.2015
Suomi vedenjakajalla, alustajana Michael Loescherin kanssa kirjoittamansa kirjan ”Crossroads” pohjalta tutkimusalueen johtaja Mika Aaltonen, Aalto-yliopisto.
3.11.2015
Suomen shokkien tilanne, alustaja vieraileva tutkija Lee­na Ilmola, IIASA, kommentoija professori Henrik Mei­­nan­der Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen. 
17.11.2015
Globalisaatio, talous ja kulttuuri, alustaja professori Rein Raud Helsingin yliopistosta ja TkL Timo Linkola, juontaja Arto Salmela.
1.12.2015
Tulevaisuuden suunta minun mielestäni, alustajat kansanedustaja Juhana Vartiainen ja kirjailija Jari Ehnroth, juontaja Timo Lahtela.
Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niistä tie­do­tet­tiin jäsenkirjeissä, seuran verkkosivuilla sekä HS/Menokoneessa.

Toimintaryhmän Tutuhesa-sähköpostilistalla oli vuoden 2015 lopulla yli 320 tilaajaa. Vuoden aikana yli 30 tilaajaa erosi listalta kyllästyttyään erään jäsenen kirjoituksiin. Eroamiset päätyivät, kun lounaskokoukksessa päätettin kieltää tietyntyyppiset kirjoitukset. Kun kirjoittaja ei lopettanut, hänet poistettiinn listalta.
Lis­ta­vies­tejä voi lu­kea liittymättä listalle
osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/ tutuhesa/messages.
Listan tukena käytettiin Tutuhesa-blogia http://tutuhesa.blogspot. com, jos­­sa julkistettiin laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lou­nas­­kir­ja­uksia.

torstaina, joulukuuta 17, 2015

Lounaskirjaus 20151210


Lounas 10.12.2015 klo 13.30 ravintola Kiila, Kalevankatu 1

Läsnä: Pentti Räsänen, Arto Salmela, Reijo Korhonen, Virva Suikkanen, Kari Silfverberg, Matti Leskinen, Tapani Launis


Kevät 2016


Ajat ja salit

19.1.2016      Sali 404         klo 17 – 20   
2.2.2016        Sali 309         klo 17 – 20
16.2.2016      Sali 404         klo 17 – 20
1.3.2016        Sali 505         klo 17 – 20
15.3.2016      Sali 404         klo 17 – 20
29.3.2016      Sali 505         klo 17 – 20
12.4.2016      Sali 505         klo 17 – 20


Tiistaina 19.1.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Energiatulevaisuus
, alustajina professori Cristian Breyer Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (Huom! englanniksi) ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Antti Arasto VTT:sta, juontajana Pekka Riala

Tiistaina 2.2.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Euroopan tulevaisuus kosmopolittisesta näkökulmasta katsoen, alustaja Thomas Wallgren, kommentoija Jorma Karppinen, juontaja Juha Nurmela. Pohjana Thomasin artikkeli Cosmopolitan Futures for Europe. Julkaistu versio

Ilmastokokoukset ja ilmaston muokkaus, yhteenveto globaalin ilmastopolitiikan ja -sopimusten tilanteesta ja tulevaisuusnäkymistä, ilmastonmuokkaustekniikoiden mahdollisuuksia, näkymiä ja toteuttamisedellytyksiä sekä niiden arvioituja vaikutuksia ja niihin liittyviä riskejä, alustajat NN ja kirjailija Risto Isomäki, juontaja Kari Silferberg, Kari selvittää, aika helmi- tai maaliskuussa

Työn ja työelämän tulevaisuus, alustajina työelämän tutkijat, juontaja Virva Suikkanen, Virva selvittää sopivan ajan maaliskuulle

Sattuman merkitys tulevaisuuden ennakoinnissa, alustaja Jukka Helttula, kommentoija Leena Ilmola, juontaja xx, Helttulan väitöskirja , Matti kehitteleeMitä hidas kasvu merkitsee Suomelle?, alustajia Pasi Holm ja Jaakko Kiander, Arto pohtii

 Kotoutumisen tulevaisuus, mielipiteitä Maahanmuuttovirastosta, Helsingiltä ja Mari Vaattovaaralta, Reijo kehittelee


Tulevaisuuden suunta minun mielestäni , alustajat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja NN, juontaja Timo Lahtela

Ympäristöjohtamisen seura on järjestänyt seminaarin kiertotaloudesta,
mutta toki voi olla mukana järjestämässä aiheesta yhteistilaisuutta keväälläkin, näkökulma voisi tietysti olla hieman eri.


Syksy 2016

Suomalaisuus tänään.  Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Arktinen tulevaisuus, alustaja Paavo Lipponen tai Erkki Tuomioja, kommentoija Yrjö Myllylä, ? kehittelee

Helsingin yleiskaava, alustaja KK, kommentoija LL, noudattaako asukkaiden toiveita vai yleiskaavoitusmuotia? Reijo miettii
 
Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta, alustajat hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo-konsernista ja kansanedustaja Juhana Vartiainen, juontaja BB, Pentti miettii

 Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Talouselämän aluepoliittinen vaikutus, alustaja NN, kommentoija JJ, juontja Tapani Launis


 
Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 

 Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Muoti ja tulevaisuus, poistetaan kunnes tulee uusi ehdotus

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat 
Alustatalouden merkitys tulevaisuudessa, alustaja professori Ahti Salo VTT, kommentoija NN

Seuraava lounas
Tiistaina 19.1.2016 klo 13.30 ravintola Kiila, Kalevankatu 1


sunnuntaina, joulukuuta 06, 2015

Lounasaineistoa 20151210


Lounas 10.12.2015 klo 13.30 ravintola Kiila, Kalevankatu 1


Syksy 2015


Tiistaina 3.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen shokkien tilanne, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen.

Tiistaina 17.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Globalisaatio, talous ja kulttuuri, alustaja professori Rein Raud Helsingin yliopistosta ja TkL Timo Linkola juontaja Arto Salmela.

Tiistaina 1.12.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tulevaisuuden suunta minun mielestäni , alustajat kansanedustaja Juhana Vartiainen ja kirjailija Jari Ehrnrooth, juontaja Matti Leskinen


Kevät 2016


Ajat ja salit

19.1.2016      Sali 404         klo 17 – 20   
2.2.2016        Sali 309         klo 17 – 20
16.2.2016      Sali 404         klo 17 – 20
1.3.2016        Sali 505         klo 17 – 20
15.3.2016      Sali 404         klo 17 – 20
29.3.2016      Sali 505         klo 17 – 20
12.4.2016      Sali 505         klo 17 – 20


Tiistaina 19.1.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Energiatulevaisuus
, alustajina professori Cristian Breyer Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (Huom! englanniksi) ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Antti Arasto VTT:sta, juontajana Pekka Riala

Tiistaina 2.2.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
 
Euroopan tulevaisuus kosmopolittisesta näkökulmasta katsoen, alustaja Thomas Wallgren, kommentoija Jorma Karppinen, juontaja Juha Nurmela. Pohjana Thomasin artikkeli Cosmopolitan Futures for Europe. Julkaistu versio

Työn ja työelämän tulevaisuus, alustajina työelämän tutkijat, juontaja Virva Suikkanen

Ilmastokokoukset ja ilmaston muokkaus, yhteenveto globaalin ilmastopolitiikan ja -sopimusten tilanteesta ja tulevaisuusnäkymistä, ilmastonmuokkaustekniikoiden mahdollisuuksia, näkymiä ja toteuttamisedellytyksiä sekä niiden arvioituja vaikutuksia ja niihin liittyviä riskejä, alustajat NN ja kirjailija Risto Isomäki, juontaja Kari Silferberg


Sattuman merkitys tulevaisuuden ennakoinnissa, alustaja Jukka Helttula, kommentoija Leena Ilmola, juontaja xx, Helttulan väitöskirja , Matti kehittelee

SUOMALAISUUS TÄNÄÄN.  Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?


 Kotoutumisen tulevaisuus

Tulevaisuuden suunta minun mielestäni , alustajat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja NN, juontaja Timo Lahtela


Arktinen tulevaisuus, alustaja Paavo Lipponen, kommentoija Yrjö Myllylä, ? kehittelee

Helsingin yleiskaava, alustaja KK, kommentoija LL, Reijo miettii
Mikä on nyt muotia yleiskaavoissa?

Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta, alustajat hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo-konsernista ja kansanedustaja Juhana Vartiainen, juontaja BB, Pentti miettii

 Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN, Matti kehittelee

 
Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 

 Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Muoti ja tulevaisuus, poistetaan?

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat 

Ympäristöjohtamisen seura on järjestänyt seminaarin kiertotaloudesta,
mutta toki voi olla mukana järjestämässä aiheesta yhteistilaisuutta keväälläkin, näkökulma voisi tietysti olla hieman eri.


tiistaina, marraskuuta 17, 2015

Globalisaatiota ja kulttuuria
Rein Raud tarkasteli globalisaation merkitystä kulttuurien kehitykselle ja siinä syntyviä ongelmia.

 Timo Linkola tarkasteli kulttuuria sekä Suomen että muun maailman näkökulmasta.
 Juontajana toimi Arto Salmela

Kuuntele tai lataa tilaisuuden äänite tästä

sunnuntaina, marraskuuta 01, 2015

Lounasaineistoa 20151103


Lounas 3.11. klo 13.30 ravintola Kiila


Syksy 2015


Tiistaina 3.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen shokkien tilanne, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen.

Tiistaina 17.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Globalisaatio, talous ja kulttuuri, alustaja professori Rein Raud Helsingin yliopistosta, juontaja Arto Salmela. Toinen alustaja?


Tiistaina 1.12.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tulevaisuuden suunta minun mielestäni , alustajat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja kirjailija Jari Ehrnrooth, juontaja Timo Lahtela
Vuodelle 2016


Ajat ja salit

19.1.2016      Sali 404         klo 17 – 20   
2.2.2016        Sali 309         klo 17 – 20
16.2.2016      Sali 404         klo 17 – 20
1.3.2016        Sali 505         klo 17 – 20
15.3.2016      Sali 404         klo 17 – 20
29.3.2016      Sali 505         klo 17 – 20
12.4.2016      Sali 505         klo 17 – 20


Tiistaina 19.1.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Energiatulevaisuus, alustajat Cristian Breyer Lappeenrannan teknillisetä yliopistosta englanniksi uudistuvien energiamuotojen kilpailukyvystä ja subventiopolitiikoista eri maista sekä NN suomeksi uudistuviin tuotantomuotoihin siirtymisen vaikutuksesta energian käyttöön, juontaja Pekka Riala Kuka on NN?

Tiistaina 2.2.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Euroopan tulevaisuus kosmopolittisesta näkökulmasta katsoen, alustaja Thomas Wallgren, kommentoija Jorma Karppinen, juontaja Juha Nurmela.Pohjana Thomasin artikkeli Cosmopolitan Futures for Europe

Työn ja työelämän tulevaisuus, Virvan kehitelmän käsittely.

Sattuman merkitys tulevaisuuden ennakoinnissa, alustaja Jukka Helttula, kommentoija Leena Ilmola, juontaja xx, Helttulan väitöskirja , Matti kehittelee

Arktinen tulevaisuus, alustaja Paavo Lipponen, kommentoija Yrjö Myllylä, ? Kehittelee

Helsingin yleiskaava, alustaja KK, kommentoija LL, Reijo miettii

Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta, alustajat hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo-konsernista ja kansanedustaja Juhana Vartiainen, juontaja BB, Pentti miettii

 Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN, Matti kehittelee

 
Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 

 Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä Ana Nuutiseen, Matti kysyy, voiko poistaa

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat 

Ympäristöjohtamisen seuran ehdotuksista seminaari kiertotaloudesta todettiin kiinnostavimmaksi edellisellä lounaalla. Matti selvittää seurojen yhteistyökuvion tilanteen.


keskiviikkona, lokakuuta 21, 2015

Lounaskirjaus 20151006

Lounas 6.10. klo 13 ravintola Kiila, paikalla Arto Salmela, Reijo Korhonen, Timo Lahtela, Virva Suikkanen ja Matti Leskinen

Syksy 2015

Tiistaina 20.10.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomi vedenjakajalla, alustajana Michael Loescherin kanssa kirjoittamansa kirjan ”Crossroads” pohjalta tutkimusalueen johtaja Mika Aaltonen, Aalto-yliopisto, kommentoija emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen

Tiistaina 3.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen shokkien tilanne, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen.

Tiistaina 17.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Globalisaatio, talous ja kulttuuri, alustaja professori Rein Raud Helsingin yliopistosta, juontaja Arto Salmela.


Tiistaina 1.12.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tulevaisuuden suunta minun mielestäni , alustajat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja kirjailija Jari Ehrnrooth, juontaja Timo Lahtela
Vuodelle 2016


Ajat ja salit

19.1.2016      Sali 404         klo 17 – 20   
2.2.2016        Sali 309         klo 17 – 20
16.2.2016      Sali 404         klo 17 – 20
1.3.2016        Sali 505         klo 17 – 20
15.3.2016      Sali 404         klo 17 – 20
29.3.2016      Sali 505         klo 17 – 20
12.4.2016      Sali 505         klo 17 – 20


Tiistaina 19.1.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Energiatulevaisuus, alustajat Cristian Breyer Lappeenrannan teknillisetä yliopistosta englanniksi uudistuvien energiamuotojen kilpailukyvystä ja subventiopolitiikoista eri maista sekä NN/VTT suomeksi uudistuviin tuotantomuotoihin siirtymisen vaikutuksesta energian käyttöön, juontaja Pekka Riala

Tiistaina 2.2.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Euroopan tulevaisuus kosmopolittisesta näkökulmasta katsoen, alustaja Thomas Wallgren, kommentoija Jorma Karppinen, juontaja Juha Nurmela.Pohjana Thomasin artikkeli Cosmopolitan Futures for Europe

Työn ja työelämän tulevaisuus, Virva lähettää kehitelmän sähköpostilla lounaan osanottajille, käsitelläänn seuraavlla lounaalla.

Sattuman merkitys tulevaisuuden ennakoinnissa, alustaja Jukka Helttula, kommentoija Leena Ilmola, juontaja xx, Helttulan väitöskirja , Matti kehittelee

Arktinen tulevaisuus, alustaja Paavo Lipponen, kommentoija Yrjö Myllylä, ? Kehittelee

Helsingin yleiskaava, alustaja KK, kommentoija LL, Reijo miettii

Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta, alustajat hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo-konsernista ja kansanedustaja Juhana Vartiainen, juontaja BB, Pentti miettii

 Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN, Matti kehittelee

 Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 

 Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä Ana Nuutiseen, Matti kysyy, voiko poistaa

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat 

Ympäristöjohtamisen seuran ehdotuksista seminaari kiertotaloudesta todettiin kiinnostavimmaksi edellisellä lounaalla. Matti selvittää seurojen yhteistyökuvion tilanteen.


Toimintasuunnitelma 2016

5.2 Helsingissä - Tutuhesa
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesä­­­­kuukausina). Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pi­­dempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin koh­teisiin. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seu­dun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Lisäksi jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­­­nostavia aiheita ja alustajia.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­­­pah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­­­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­­­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa suun­ni­tellaan lou­nas­ta­­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen. Vetäjänä toimii Matti Leskinen
Seuraava lounas
Ravintola Kiila tiistaina 3.11. klo 13.30

sunnuntaina, lokakuuta 04, 2015

Lounasaineistoa 20151006

Lounas 6.10. klo 13 ravintola Kiila,Tiistaina 20.10.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomi vedenjakajalla, alustajana Michael Loescherin kanssa kirjoittamansa kirjan ”Crossroadspohjalta tutkimusalueen johtaja Mika Aaltonen, Aalto-yliopisto, kommentoija emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen

Tiistaina 3.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen shokkien tilanne, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen.

Tiistaina 17.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Globalisaatio, talous ja kulttuuri, alustaja professori Rein Raud Helsingin yliopistosta, juontaja Arto Salmela.


Tiistaina 1.12.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tulevaisuuden suunta minun mielestäni , alustajat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja kirjailija Jari Ehnroth, juontaja Timo Lahtela
Vuodelle 2016


Ajat ja salit

19.1.2016      Sali 404         klo 17 – 20   
2.2.2016        Sali 309         klo 17 – 20
16.2.2016      Sali 404         klo 17 – 20
1.3.2016        Sali 505         klo 17 – 20
15.3.2016      Sali 404         klo 17 – 20
29.3.2016      Sali 505         klo 17 – 20
12.4.2016      Sali 505         klo 17 – 20


Tiistaina 19.1.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Energiatulevaisuus, alustajat Cristian Breyer Lappeenrannasta uudistuvien energiamuotojen, solar power  kilpailukyvystä ja subventiopolitiikoista eri maista sekä NN/VTT joka puhuisi siitä miten siirtyminen uudistuviin tuotantomuotoihin vaikuttaa energian käyttöön, juontaja Pekka Riala, Pekka kehittelee


Tiistaina 1.12.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Euroopan tulevaisuus kosmopolittisesta näkökulmasta katsoen, alustaja Thomas Wallgren, kommentoija Jorma Karppinen, juontaja Juha Nurmela, Juha kehittelee
Pohjana Thomasin artikkeli Cosmopolitan Futures for Europe

Työn ja työelämän tulevaisuus, Virva kehittelee
Sattuman merkitys tulevaisuuden ennakoinnissa, alustaja Jukka Helttula, kommentoija Leena Ilmola, juontaja xx, Helttulan väitöskirja

Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta, alustajat hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo-konsernista ja kansanedustaja Juhana Vartiainen, juontaja BB, Pentti miettii


 Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN, Matti kehittelee
 

 Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 

 Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?
 

Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä Ana Nuutiseen, Matti kysyy, voiko poistaa

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat 

Ympäristöjohtamisen seuran ehdotuksista seminaari kiertotaloudesta todettiin kiinnostavimmaksi edellisellä lounaalla. Matti selvittää seurojen yhteistyökuvion tilanteen.


Toimintasuunnitelma 2016

Miten muutetaan toimintasuunnitelmaa 2015?

5.2 Helsingissä - Tutuhesa
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesä­­­­kuukausina). Niis­sä jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­­­nostavia aiheita ja alustajia. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seu­dun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pi­­dempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin koh­teisiin.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­­­pah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­­­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­­­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Ar­to Salmela, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen ja Hannu Kalajoki. Toimintaa suun­ni­tellaan lou­nas­ta­­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.

Seuraava lounas