tiistaina, elokuuta 27, 2013

Lounaskirjaus 20130827
Lounaalla läsnä: Päivikki Telenius, Arto Salmela, Hannu Kalajoki, Pentti Räsänen, Reijo Korhonen ja Matti Leskinen

 

Tutuhesan tilaisuudet


Syksy 2013


Tiistaina 10.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja johtava asiantuntija Johanna Taskinen, Mobinet Oy.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

Tiistaina 24.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti Räsänen

Tiistaina 8.10.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
10 uutta ihmettä, alustaja toimittaja Timo Paukku Helsingin Sanomista, kommentoija Juha Nurmela, juontaja Matti Leskinen

Tiistaina 22.10.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat, mahdollisuuksista alustaa Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell ja uhista pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin (?), kriittinen kommentti Kristo Helasvuo, Puhettako Oy, juontaja Hannu Kalajoki.

Tiistaina 5.11.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Talous, hyvinvointi ja ilmastonmuutos, keskustelijoina johtaja Leena Mörttinen Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, juontaja Arto Salmela

Tiistaina19.11.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tulevaisuusselonteko ja radikaalit teknologiset ratkaisut, asiantuntija Olli Hietanen kertoo  tulevaisuusselonteon käsittelystä tulevaisuusvaliokunnassa ja dosentti Osmo Kuusi radikaalien teknologisten ratkaisujen ennakoinnista, juontaja Pentti Räsänen 


Tiistaina 3.12.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Aihe avoin, vaihtoehtoja:

Läntisen talouden. kulttuurin ja politiikan tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH. Arto ja Hannu pohtivat Selkeyttävää tekstiä löytyy tästä.

Energiainnovaatiot, uusiutuva energia ja Suomen energiastrategia, 2-3-tilaisuutta, Pekka Riala miettii

Kevät 2014 

Ajat

Tieteiden talolla klo 17-20 tiistaina parittomilla viikoilla

14.1.
28.1.
11.2.
25.2.
11.3.
25.3.
8.4.


Tiistaina 14.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy (?), kommentoija tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, juontaja KK 

Tiistaina 11.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja Chris Kylander

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen. Matti kysyy tilanteen

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Sosiaalisen median merkitys tulevaisuudessa, Reijo miettii


Ehdolle, ei käsitelty
Kolmen viisaan keskustelu, Tapani tekee ehdotuksen
Lähi-idän ja arabimaailman naisten merkitys, yhteistilaisuus Suomen Lähi-idän instituutin kanssa, Arto kirjoittaa selkeyttävän tekstin, kts http://www.fime.fi/
Mahdollisia alustajia Ulla Mustanoja, Jaakko Hämeen-Anttila


Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja XX, kommentoija NN, juontaja Päivi Telenius, Päivikki kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Kulttuurievoluutio maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Chris kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia

Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, kommentoija NN, juontaja XX, Juha Nurmelan ehdotus

Tieteen tulevaisuus, alustaja TkT Tuomo Suntola, Reijo ja Pentti kehittelevät

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Arkkitehtuurin tulevaisuus, Tapani ja Reijo kehittelevät


Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa kts  Talousdemokratia ry ja Bittiraha sekä Kuplia, kuohuntaa ja utopioita http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/kuplia-kuohuntaa-ja-utopioita

Seuraava lounas
Tiistaina 8.10.2013 klo 13, paikkana Baker´s


Kirjaus Matti Leskinen

sunnuntaina, elokuuta 25, 2013

Syksyn 2013 alustava ohjelma

Tutuhesa syksy 2013

Alustava ohjelma

Tiistaina 10.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja johtava asiantuntija Johanna Taskinen, Mobinet Oy.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.Tiistaina 24.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti RäsänenTiistaina 8.10.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 10 uutta ihmettä, alustaja toimittaja Timo Paukku Helsingin Sanomista, kommentoija Juha Nurmela, juontaja Matti Leskinen

Tiistaina 22.10.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat, mahdollisuuksista alustaa Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell ja uhista pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin (?), kriittinen kommentti Kristo Helasvuo, Puhettako Oy, juontaja Hannu Kalajoki.

Tiistaina 5.11.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Talous, hyvinvointi ja ilmastonmuutos, keskustelijoina johtaja Leena Mörttinen Elinkeinoelämän keskusliitosta (?) ja Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, juontaja Arto Salmela

Tiistaina19.11.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
  Tulevaisuusselonteko ja radikaalit teknologiset ratkaisut. Asiantuntija Olli Hietanen kertoo  tulevaisuusselonteon käsittelystä tulevaisuusvaliokunnassa ja dosentti Osmo Kuusi radikaalien teknologisten ratkaisujen ennakoinnista, juontaja Pentti Räsänen 


Tiistaina 3.12.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Aihe avoin

Kevät 2014 

Ajat

Tieteiden talolla klo 17-20 tiistaina parittomilla viikoilla

14.1.

28.1.
11.2.
25.2.
11.3.
25.3.
8.4.Tiistaina 14.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy (?), kommentoija tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, juontaja KK 

Tiistaina 11.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja Chris Kylander


Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen.

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander


Ehdolle
Kolmen viisaan keskustelu, Tapani tekee ehdotuksen
Lähi-idän ja arabimaailman naisten merkitys, yhteistilaisuus Suomen Lähi-idän instituutin kanssa, Arto kirjoittaa selkeyttävän tekstin, kts http://www.fime.fi/
Mahdollisia alustajia Ulla Mustanoja, Jaakko Hämeen-Anttila


Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja XX, kommentoija NN, juontaja Päivi Telenius, Päivikki kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Kulttuurievoluutio maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Chris kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia


Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen talouden ja kulttuurin tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH, Selkeyttävän teksti löytyy tästä.

Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, kommentoija NN, juontaja XX, Juha Nurmelan ehdotus

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Energiainnovaatiot, esittelijöinä 4-5 innovaattoria, arvioija TEM, juontaja NN

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen energiastrategia, alustaja TEM, arvioijat ?, juontaja MM

Tieteen tulevaisuus, alustaja TkT Tuomo Suntola, Reijo ja Pentti kehittelevät

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Arkkitehtuurin tulevaisuus, Tapani ja Reijo kehittelevät


Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Poliittisen kulttuurin tulevaisuus, Hannu kehittelee

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa kts  Talousdemokratia ry ja Bittiraha sekä Kuplia, kuohuntaa ja utopioita http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/kuplia-kuohuntaa-ja-utopioita
 

perjantaina, elokuuta 02, 2013

Kommentteja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen


Tähän on koottu Tutuhesa-listalaisten kommmentteja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen luonnokseen, joka löytyy osoitteesta http://ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kestava_kehitys/Ajankohtaista/Ehdotus_kestavan_kehityksen_yhteiskuntas(17186

Kommentit on lähetetty toimikunnalle 8.9.2013.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Helsingin toimintaryhmä


Kommentteja ehdotukseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi 27.6.2013

Ohessa on toimintaryhmän yksittäisten jäsenten kommentteja, jotka eivät edusta Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kantaa,


Matti Leskinen
Helsingin toimintaryhmän vetäjä


Iris Pasternack

 Ehdottaisin yhtä mittaria lisää tavoitteeseen 1 tai nykyisen mittarin tarkentamista seuraavasti. Suomi sijoittuu terveyden tasa-arvossa heikosti ja terveyserot ovat monia muita OECD maita suuremmat. Asian on nostanut esille mm OECDn maaraportti toistuvasti http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-finland-2012_eco_surveys-fin-2012-en. Meillä yhteiskuntaluokkien erot terveissä elinvuosissa on erityisen suuret, samoin maantieteelliset. Syitä on monia, mutta työterveyshuollon erityisrooli on niistä varmasti yksi ja hajautettu päätöksenteko terveydenhuollon hankinnoissa: kukin sairaanhoitopiiri (tai jopa yksittäinen klinikka) päättää pitkälti itse mitä teknologioita hankitaan ja otetaan käyttöön (lain määräämä minimitaso toki huomioiden).
Näin ollen, yksi mittareista voisikin olla 'terveiden elinvuosien määrän tasa-arvoinen jakautuminen alueellisesti ja yhteiskuntaryhmittäin'.

Nimimerkki HG

Tasa-arvo on helposti Orwellin eläinten tasa-arvo* mikäli koulun käsitys oppimisesta on ratkaisukeskeinen ilman, että painotus on globaali.

Jos siis opitaan ratkomaan ongelmia, ilman, että tilanne a) ottaa vääristyneet historiankirjoitukset mukaan (=ohjaavat kaanonit), tai b) ottaa rahan valtakunnan etulyöntitilaisuudet mukaan (=sillä, jolla on rahaa entuudestaan pääsee aina helpommalla koska marginaali on myös rahaa) ja c) ottaa maapallon ihmismäärän mukaan jossa Sustainable futures kirjan mukaan (Pasanen/Ulvila 2009 http://www.ymparistojakehitys.fi/susopapers/Sustainable_Futures.pdf) miehillä on etulyönti sairaasti ylikuluttavien ihmisten osalta eli kolmasosa maapallon ylikulutuksesta (=useita autoja, helikoptereita, veneitä, taloja + taskuun meneviä vempaimia joilla kontrolloidaan muut) käy miesten teknisten parannusten kautta, joita ilmeisesti käytetään verukkeena kun samalla kauniisti puhutaan tasa-arvon kehittämisestä. Tästä *Orwell otti esiin sen, että eläinten valtakunnassa on eritasoisia tasa-arvoja joissa toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.

Minne siis teknisyys joutuu on asia erikseen ja mitä varten se on aikoinaan kehitetty ovat asiat joita pitää ottaa mukaan arvioon. Eksponentiaalinen muutos teettää lopulta tsunamin joka katkaisee kamelin selän; ei siis voi istua odottamassakaan parempia aikoja kuten kristilliset usein ajattelevat sillä tsunamin rakennus on jo olemassa. Syvyyttä ei siis voida opettaa viisaudella jos viisautta ei ole syntynyt vuosien ja vuosien varrella; Pennsylvania johtavana yliopistona toimii vain amerikkalaisille, ei enää globaalisti. Saman voisi ehkä sanoa muulle ns. yltiöpositiiviselle pedagogiikalle; on myrkkyä maapallolle mikä on helppo myydä kaverille tai poliittiselle puolueelle. Miten se voi olla maailman johtavin yliopisto asettaa myös kriittisyyden valoon, jota ei pidä unohtaa.


Arto Salmela

Ympäristöministeriössä on monialaisena yhteistyönä valmistunut naseva, muutaman sivun laajuinen ehdotus, jonka otsikossa on myös ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Keskeisin osio on ”yhteiset tavoitteemme”, jonka puitteissa luetellaan muutamalla rivillä jokaisen kahdeksan tavoitteen kohdalla tavoitteen sisältöä ja annetaan noin 4-6 mittaria tavoitteen saavuttamisen seuraamiseksi.

Tavoitteet ovat laaja-alaisia, myös eri ihmisten tasa-arvoisuus on otettu monipuolisesti huomioon. Ilmastonmuutoksen minimoimiseen liittyen on toisaalta yksi tavoitteista ”hiilineutraali yhteiskunta”, mutta kohdassa ”kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt” on toisaalta otettu huomioon sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Muutoinkin tavoitteisto on kattava ja hyvin muotoiltu.

Vaikka sitoumusta sinänsä on helppo ymmärtää ja siihen sitoutuakin, sen laaja-alainen toteutuminen herättää epäilyjä. Tätä käsitystä puoltaa nykyisen poliittisen keskustelumme painottuminen taloudellisen kasvun aikaansaamiseen ja muiden asioiden jäädessä keskustelumme sivuraiteille. Sivulla 7 esitetty sitoutujien haaliminen on epätoivoisen tuntuinen tehtävä.

Muutamia tekstikommentteja seuraavassa.
Sivun 1 alaosan luettelo:
 • 1 rivi ja 3 rivi liittyvät läheisesti toisiinsa
 • samoin 2 ja 5 rivi
 • 4 rivin alku on tullut pääosin esille jo muissa kohdissa, loppu tärkeä ja voisi olla omana kohtanaan
Sivun 3 työ-osiosta:
 • kun laatu tulee esille omana virkkeenään, sen voisi poistaa riviltä 2
 • kolmas virke sopisi paremmin toiseksi viimeiseksi
Sivun 3 hiilineutraali yhteiskunta:
 • 1 kpl:n lopussa ”käytön tehostaminen” tulee jo esille edellä, nyt tilalle ”lisääminen”
Sivun 3 tavoite 5:
 • ensimmäisellä rivillä, ei kulutusta vaan kulutuksen
Sivun 4 tavoite 6:
 • alussa oleva sana ”luomme” vie ajatukset uusien yhdyskuntien tekemiseen: toisella sanavalinnalla saadaan painotus lähes pelkästään kohdistumaan olevien kehittämiseen
 • kappaleen keskellä korostuu asukkaiden oma luominen, vaikka käytännössä on kyse enintään luomiseen osallistumisesta
Sivun 4 tavoite 7:
 • maailman parhaimpien testimarkkinoiden tarjoaminen on liiottelua, riittänee kansainvälisen tason
Sivun 4 tavoite 8:
 • kaksi ensimmäistä virkettä pitäisi vaihtaa keskenään niitä vähän muokaten, koska 1-virke täsmällinen ja 2-virke pehmeä


Matti Leskinen

Sitoumus ja sen tavoitteet on laadittu kattavasti ja niiden seuranta-idikaattoreista saa hyvän kuvan tavoitteiden toteutumisesta. Vaikeutena on jatkossa riittävän sitoumusmäärän saaminen ja yksittäisten toimijoiden tavoitteiden ja indikaattoreiden kytkeminen kokonaisuuteen.
Toimijoilla on myös muita tavoitteita, kuten taloudellinen kannattavuus ja rajoitteita, kuten määrärahapuitteet ja organisaatioiden säästötavoitteet. Toivottavasti prosessin edetessä opitaan sekä yksittäisten toimijoiden että kokonaisuuden tasoilla ristiriitaisten vaatimusten yhteensovittamisessa.