torstaina, kesäkuuta 02, 2011

Tutuhesa seuran kokonaisuudessaPalaveri 1.6., mukana
Hazel Salminen, Päivikki Telenius, Chris Kylander, Arto Salmela, Matti Leskinen

Tutuhesan tilaisuudet

Omat tilaisuudet

Aiheet valitaan tulevaisuuden kannalta merkittävistä jäsenten toiveiden mukaan, kutsu lähetetään aiheesta mahdollisesti kiinnostuneille.

Mukaan tilaisuuksiin kutsutaan myös tulevaisuuden tutkimuksen asiantuntija kertomaan aiheeseen liittyvistä tutkimuksista ja ehdottamaan tulevia tulevaisuustarkasteluja.

Kommentaattorilta toivotaan alustajan esityksestä poikeavaa näkemystä, jotta syntyy hyvää keskustelua. Tätä korostetaan järjestelyillä kysymyksin ja keskustelua organisoimalla.

Esitysaineisto sekä alustusten ja keskustelujen äänitteet on tallennettu seuran kotisivuille, ei tosin säännöllisesti. Äänitteitä ei ole editoitu. Parempaa laatua toivotaan.

Välitys verkon kautta ja tallennus on mahdollista esimerkiksi Abode Connect ohjelmistolla, johon seuralla on käyttömahdollisuus. Esimerkki 

Yhteistilaisuudet

Sopivista aiheista voidaan ehdottaa yhteistä valmistelua muille yhteisöille. Maksuton tila Tieteiden talolta on mahdollinen vain Tietellisten seurojen valtuuskunnan jäsenille.

Yhteydet muihin toimintaryhmiin

Etukäteen sovituilla vierailuilla toisten tilaisuuksissa voidaan luoda yhteisyyttä ja tuoda tuoreita mielipiteitä keskusteluun.

Seuran keskustelufoorumi

Tutuhesa-listaa onn tarjottu seuran keskustelufoorumiksi, mutta se ei ole innostanut. Foorumia määritellessä rajoitteena on, kuinka monta palvelua jäsenet ehtivät ja haluavat säännöllisesti tarkistaa.

Ideoita voi löytyä uudesta kirjasta ”Silmät auki sosiaaliseen mediaan”
Esimerkkinä Demos-ryhmän uusittu Facebook-sivusto.


Tutkijoiden yhteydet

Gradupalkintoaineiston keräämisen yhteydessä kävi ilmi, että vuosittain tehdään eri oppilaitoksessa monia tulevaisuuden tutkimusta käsitteleviä opinnäytetöitä.

Hazel kokoaa listan töistä ja tekijöistä yhteystietoineen ja tarjoaa sen toimintaryhmille tilaisuuksien suunnittelussa käytettäväksi.

Hazel suunnittelee opinnäytteiden laatijoiden tapaamista, johon voi yhdistää uusien metodien esittelyä.
Lounaskirjaus 13.4.2011, tarkennettu 1.6.


Yhteistyö Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa
Sovittiin, että
  • Tutuhesa tiedottaa listalla alumnien avoimista tapahtumista
  • Alumniyhdistys ottaa yhteyttä, jos ohjelmakomitea havaitsee kiinostavia aiheita Tutuhesan ohjelmassa
Chris ottaa yhteyttä Alumniyhdistyksen uuteen toiminnanjohtajaan. Miten alumniyhdistys tiedottaisi Tutuhesan tilaisuuksista?

Tutuhesan viestintä
Chris pohtii seuraavalle lounaalle

Mistä poliitikot tulevat
Reijo pohtii seuraavalle lounaalle


Syksy 2011

Tapaamisajat

Parittomien viikkojen tiistait klo 17-20 Tieteiden talolla
13.9. sali 404
27.9. sali 505
11.10. sali 505
25.10. sali 404
8.11. sali 505
22.11. sali 404

Yhteensä 6 tilaisuutta

Tulevaisuuskatsausten merkitys hallitusohjelman valmistelussa
Alustaja Riitta Kirjavainen ja hallitusohjelman taustavalmistelija, juontaja Hannu Kalajoki
Matti kehittelee, aikatavoite 13.9.

Pelastaako nuorten syrjäytymisen estäminen maailman? 
Alustaja Matti Rimpelä , kommentoija Keijo Rajakallio, juontaja Reijo Korhonen
Arto kutsuu esiintyjät, aikatavoite 27.9.

Digiagenda ja sosiaalinen media, alustajina Taru Rastas ja sosiaalisen median tutkija, juontaja NN
Matti kutsuu alustajat, aika energiaseminaarin sopimisen jälkeen

Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa
Alustaja Jeff Hearn, kommentoija Chris Kylander, 
juontaja Arto Salmela
Chris ottaa yhteyttä Jeffiin, aika 25.10. tai 22.11.
Energiapolitiikka
Miten energiamuodot ja niiden käyttö kehittyvät tulevaisuudessa, semiaari klo 21 saakka, alustajia Peter Lund ym. , mukana maailman  sähkötilanne ja ydinvoima , alustaja Ilkka Mikkola, sekä yhteenveto seminaarista 30.8.
Arto kehittelee, aika 11.10 tai 8.11.

Millaisia tulevaisuuksia kaavat mahdollistavat pääkaupunkiseudulle?
Kohteina kuntien yhteiset yleiskaavat ja maakuntakaava
Asuntopolitiikka metropolialueella
Arto ottaa yhteyttä Yhdyskuntasuunnittelun seuraan ja metropoliseuraan ja ehdottaa yhteistä tilaisuutta.
Vuodelle 2012

Arktiset kulkuväylät ja arktinen teknologia, alustukset Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen, kommentoija logistiikan asiantuntija.
Matti kehittlee yhdessä esiintyjienn kanssa, osittain ollut esillä jo Venäjän skenaarioiden yhteydessä

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä

Globaali kulttuurievoluutio
Reijo pohtii 

Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 

Kriisiytyykö maailma?, alustaja tutkija Janne Malkki, kommentoija NN, juontaja Arto Salmela
Arto valmistelee 


Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssa

Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä
Juha kehittelee
IDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen,

alustaja Kalle Piirainen, kommentoija MM, juontaja XX.

Kallen väitöskirja löytyy tästä

Matti kehittelee


Työmarkkinoiden tulevaisuus
Tilanne turbulentti, kukaan ei pohdi kaemmas ulottuvia ratkaisuja
Arto pohtii edelleen


Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius 
 Päivikki etsii alustajan. 
 
Lounasseurue 13.4.
Arto Salmela, Kari Mustanoja, Pentti Räsänen ja Matti Leskinen

Osallistujat 1.6.
Hazel Salminen, Päivikki Telenius, Chris Kylander, Arto Salmela, Matti Leskinen

Seuraava lounas
Tiistaina 6.9.2011 klo 13, paikkana Baker´s
- mistä tulevat poliitikot, Reijon alustus ja tilaisuuden ideointi
- tutuhesan viestintä, Chris
- syksyn tilaisuudet