sunnuntaina, joulukuuta 18, 2011

Kirjaus aamukahvilta ja lounaalta 12.12.2011


Aamukahvilla seuran toimistolla

Yhteistyö HY:n alumniyhdistyksen kanssa

Aamukahvilla 12.12.2011 sovittiin, että
 • alumnien avoimista tilaisuuksista tiedotetaan tutuseuran jäsenille sekä tutuhesa-listalle
 • Tutuseuran ja Tutuhesan tilaisuuksista tiedotetaan alumneille harkinnan mukaan Futurinfon tietojen perusteella. Hazel lähettää Futurinfon alumneille.  
  Tutuhesan Uusi Pohjola-tilaisuudesta tiedotetaan erikseen Smithin tilaisuuteen osallistuneille alumneille
  Seuran tiedeseminaarista toimitetaan tiedot alumniyhdistykselle 4.1.2012 mennessä kevätkauden esitettä varten
 • Selvitetään yhteistyömahdollisuudet valmisteltaessa Alumniyhdistyksen keväälle suunniteltua seminaaria arabikeväästä ja Futura-lehden numeroa 1/2012 Afrikka
Kahville osallistuivat Saara Vihko ja Marika Poutiainen Alumniyhdistyksestä, Hazel Salminen Tutuseurasta sekä Matti Leskinen, Arto Salmela ja Chris Kylander Tutuhesasta

 

Lounas 12.12.klo 13, paikkana Baker´s 

Mukana Hannu Kalajoki, Arto Salmela, Reijo Korhonen, Pekka Riala, Chris Kylander, Pentti Räsänen ja Matti Leskinen

Seuraava lounas 17.1.2012 klo 13, paikkana Baker´s


Kevään 2012 ohjelma


Parittomien viikkojen tiistait klo 17-20 Tieteiden talolla, sali 505
17.1. Metropolitilaisuus
31.1. Liikenteen tulevaisuus
14.2.
28.2.
13.3. Terveiset tulevaisuusvaliokunnasta? Olli Hietanen
27.3.
10.4.
24.4. Venäjän turvallisuuspolitiikan, talouden ja politiikan kehitys

Aiheet
17.1.
Miten metropolia muotoillaan?
Alustajina maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitosta ja ylijohtaaja Rita Piirainen Uudenmaan ELY-keskuksesta, kommentoija rakennusneuvos Matti Vatilo, Ympäristöministeriö, juontaja puheenjohtaja Antero Alku Metropoli-seurasta.
Tilaisuudesta lähetetäänn tieto kuntien strategiapäälliköille, Hannu etsii

31.1.2011
Liikenteen tulevaisuus
Liikenteen revoluutio, alustaja liikenneneuvos Eeva Linkama Liikenne- ja viestintäministeriöstä, kommentoija DI Reino Lampinen
Tulevaisuuden auto, alustaja puheenjohtaja Martti Merilinna Autoliitosta, kommentoija tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund
Tilaisuuden juontaja Pekka Rytilä, LSS
Yhteistilaisuus Suomen rakemmusinsinöörien liiton ja Liikennesuunnittelun seuran kanssa.

Alustavasti ajoitettu

13.3.2012
Terveiset tulevaisuusvaliokunnasta, alustaja Olli Hietanen, kommentoija NN, juontaja XX. Matti kehittelee Ollin kanssa

24.4.2012
Venäjän turvallisuuspolitiikan, talouden ja politiikan kehitys, alustajat
NN, Pekka Sutela, SS, juontaja YY. Hannu pohtii

Ajoittamatta

Uusi  pohjoinen ja sen kulkuväylät, alustukset Laurence C. Smithin kirjan pohjalta Janne Hukkinen?, ja kulkuväylistä Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen.  Kari hankkii alustajan. Kari ja Matti kehittelevät yhdessä esiintyjien kanssa,
mahdollisesti verkostoseminaari

Tilastoista tulevaisuuteen, Helsingin seudun suunnat -julkaisun ja seudun tilastoinnin esittely ja pohdinta sen käytöstä tulevaisuuden ennakoinnissa.
Reijo ja Arto kehittelevät

IDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen, alustaja Kalle Piirainen, kommentoija Pekka Riala, juontaja XX. Kallen väitöskirja löytyy tästä Matti järjestää
Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssa


Mahdollisesti myöhemmin:
Kansainvälisen demokratian tulevaisuus, Reijo ja Hannu kehittelevät ,kts Futura lehti2/2011 Globaalidemokratia

Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius 
Erkki Hiltunen haluaisi korostaa taito- ja taideaineiden merkitystä.
Matti Rimpelä ehdotti uutta jaksotusta, kriisiaikoina ei pitäisi vaihtaa oppimisyhteisöä.
Päivikin mielestä kriisvaiheissa ei kannata yrittää tietoaineksen syöttöä.
Hannun kertoi, että saksalainen asiantuntija ehdottaa 90% opetettavasta tietoaineksesta poistettavaksi.
 Päivikki ja Hannu tekevät ehdotuksen

Uusia ideoita
Henkilökohtainen degrowth, eläkeläisille ja miksei kuillekin, Päivikki kehittelee
Egyptin demokratiakehitys, Maanpuolustuskokeakoulun tutkija, Reijo kehittelee.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Durbanin ilmastokokouksen tulokset, eivät tunnu kiinnostavan
- Suomen toimenpiteet, Reijo selvittää
- Globaalin energiayhtiön näkökulma, Hannu pohtii
http://www.shell.com/home/content/innovation/
http://www.bp.com
Johtamisen tulevaisuus, alustaja professori Iiris Aaltio Jyväskylän yliopistosta, kommentoija toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG, Matti ja Chris valmistelevat
Erkki Hiltunen ehdotti työntekijöiltö tulevan hiljaisen tiedon ottamista huomioon johtamisessa johdon analyyttisen ja algoritmisen tiedon lisäksi.
 

Globaali kulttuurievoluutio, palataan seuraavalla lounaalla kun on luettu Egon Friedell: Uuden ajan kulttuurihistoria 

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä

Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 


Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä
Juha kehittelee


Työmarkkinoiden tulevaisuus
Tilanne turbulentti, kukaan ei pohdi kauemmas ulottuvia ratkaisuja
Arto ja Timo L pohtivat edelleen

 
Seuran uudet kotisivut


Uuden kotisivut mahdollistavat kustakin tilaisuudesta
 • tiedon tapahtumakalenteriin
 • ennakkopuffin 
 • raportin sekä luennoitsijoiden aineiston ja mahdollisen ääni- tai kuvatallenteen
Kuka tekee kustakin tilaisuudesta?

Lounaalla yksi herrasmieskin
 

sunnuntaina, joulukuuta 11, 2011

Aineistoa lounaalle 12.12


.

Lounas 12.12.klo 13, paikkana Baker´s , lounaslista 

Asialista
 • yhteistyö HY:n alumniyhdistyksen kanssa, Arto, Matti, Chris
 • valmistautuminen seuran uusien kotisivujen käyttöön, Matti, Päivikki, Chris
 • tilaisuudet helmikuusta eteenpäin, aihevalinnat, alustajat, valmisteluvastuut
 • seuraava lounas


Seuran uudet kotisivut


Uuden kotisivut mahdollistavat kustakin tilaisuudesta
 • tiedon tapahtumakalenteriin
 • ennakkopuffin
 • raportin sekä luennoitsijoiden aineiston ja mahhdollisen ääni- tai kuvatallenteen
Kuka tekee kustakin tilaisuudesta?
Kevään 2012 ohjelma


 Parittomien viikkojen tiistait klo 17-20 Tieteiden talolla, sali 505
17.1. Metropolitilaisuus
31.1. Liikenteen tulevaisuus
14.2.
28.2.
13.3. Terveiset tulaisuusvaliokunnasta? Olli Hietanen
27.3.
10.4.
24.4. Seuran kevätkokous?

Aiheet
17.1.
Miten metropolia muotoillaan?
Alustajina maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitosta ja ylijohtaaja Rita Piirainen Uudenmaan ELY-keskuksesta, kommentoija rakennusneuvos Matti Vatilo, Ympäristöministeriö, juontaja Antero Alku.

31.1.2011
Liikenteen tulevaisuus
Liikenteen revoluutio, alustaja liikenneneuvos Eeva Linkama Liikenne- ja viestintäministeriöstä, kommentoija DI Reino Lampinen
Tulevaisuuden auto, alustaja puheenjohtaja Martti Merilinna Autoliitosta, kommentoija tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund
Tilaisuuden juontaja Pekka Rytilä, LSS
Yhteistilaisuus Suomen rakemmusinsinöörien liiton ja Liikennesuunnittelun seuran kanssa.

Ajoittamatta

Uusi  pohjoinen ja sen kulkuväylät, alustukset Laurence C. Smithin kirjan pohjalta Janne Hukkinen?, ja kulkuväylistä Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen.  Kari hankkii alustajan. Kari ja Matti kehittelevät yhdessä esiintyjien kanssa, mahdollisesti verkostoseminaari

Tilastoista tulevaisuuteen, Helsingin seudun suunnat -julkaisun ja seudun tilastoinnin esittely ja pohdinta sen käytöstä tulevaisuuden ennakoinnissa.
Reijo ja Arto kehittelevätEi käsitelty
Kansainvälisen demokratian tulevaisuus, alustajiksi ehdolle Teivo Teivainen ja  Teija Tiilikainen, Reijo kehittelee edelleen, muutkin miettivät lukien Futura lehden 
2/2011 Teema: Globaalidemokratia
Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius 
Erkki Hiltunen haluaisi korostaa taito- ja taideaineiden merkitystä.
Matti Rimpelä ehdotti uutta jaksotusta, kriisiaikoina ei pitäisi vaihtaa oppimisyhteisöä.
Päivikin mielestä kriisvaiheissa ei kannata yrittää tietoaineksen syöttöä.
Hannun kertoi, että saksalainen asiantuntija ehdottaa 90% opetettavasta tietoaineksesta poistettavaksi.
 Päivikki ja Hannu tekevät ehdotuksen


Uusia ideoita:
Henkilökohtainen degrowth, eläkeläisille ja miksei kuillekin, Päivikki kehittelee
Egyptin demokratiakehitys, Maanpuolustuskokeakoulun tutkija, Reijo kehittelee.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Durbanin ilmastokokouksen tulokset
- Suomen toimenpiteet, Reijo selvittää
- Globaalin energiayhtiön näkökulma, Hannu pohtii
http://www.shell.com/home/content/innovation/
http://www.bp.com

Johtamisen tulevaisuus, alustaja professori Iiris Aaltio Jyväskylän yliopistosta, kommentoija toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG, Matti ja Chris valmistelevat
Erkki Hiltunen ehdotti työntekijöiltö tulevan hiljaisen tiedon ottamista huomioon johtamisessa johdon analyyttisen ja algoritmisen tiedon lisäksi.
 


Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssa

Globaali kulttuurievoluutio, palataan seuraavalla lounaalla kun on luettu Egon Friedell: Uuden ajan kulttuurihistoria 

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä

Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 


Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä
Juha kehittelee

IDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen, alustaja Kalle Piirainen, kommentoija MM, juontaja XX. Kallen väitöskirja löytyy tästä Matti kehittelee
Työmarkkinoiden tulevaisuus
Tilanne turbulentti, kukaan ei pohdi kauemmas ulottuvia ratkaisuja
Arto ja Timo L pohtivat edelleen