lauantaina, maaliskuuta 31, 2012

Skenaarioita teknologiasta ja muustakin

Pentti saapuu täsmällisesti
Mika, Kalle ja juontaja Sirkka HeinonenKalle Piirainen esitteli väitöskirjaansa perustuen IDEAS-menetelmää, jonka kehittelyssä pyrittiin löytämään riittävän yksinkertainen, kustannustehokas ja joustava tapa hahmottaa vaihtoehtosisa tulevaisuuksia. IDEAS perustuu raadin tietokoneohjatussa istunnossa tuottamiin skenaarioihin, jotka jälkikäteen arvioidaan. Menetelmä tuottaa useampia skenaarioista, esimerkiksi todennäköisen, suotuisan ja haitallisen skenaarion. Koska skenaarioiden perustana ovat raadin näkemykset, on raadin jäsenten valinta elintärkeää onnistumiselle.Mika Aaltonen korosti sekä prosessiin osallistuvien asiantuntemusta että faktojen luotettavuutta. Laajimmissa tarkasteluissa voi olla mukana tuhansia asioita ja niiden erilaisia toteutumisvaihtoehtoja. Päätöksentekijöiden neuvonantajilla pitäisi olla yhtä korkea status kuin päätöksentekijöillä, jotta heidän neuvoihinsa suhtauduttaisiin vakavasti.

Keskustelussa tuli esille koko organisaation, erityisesti johdon mutta myös eri tasojen, sitoutumisen tärkeys. Tulevaisuuden tarkastelu lisää ymmärrystä, laajentaa kognitiivista aluetta. Siksi tulevaisuuden tarkastelutapoja pitäisi ottaa esille kaikessa opetuksessa aina päiväkodeista lähtien.

Skenaariovaihtoehtoja kannattaa laatia parillinen määrä, parittomista on liian helppoa valita keskimmäinen. 

Osanottajien muistista kaivautui monia meneitä päätöstilanteita.
 
Vuonna 2000 käytiin Tutuhesa-listalla kiivasta terminologista keskustelua, siitä ote:
Skenaariot ovat strategian testipenkkejä, joilla testataan,
että strategia toimii riittävästi riippumatta siitä,
mikä skenaariopoluista toteutuu.”


IDEAS-prosessi


Rooman klubin uusi ohjelma otetaan Tutuhesassa esittelyyn ensi talvikauden aikana yhteistyössä Rooman klubin Suomen yhdistyksen kanssa.

Lopuksi vietettiin hiljainen hetki Pentti Malaskan muistoksi. Pentti otti ahkerasti osaa myös Tutuhesa-listan kirjoitteluun. Pentin keskusteluja pääset katsomaan tästä.Kokenutta yleisöä

tiistaina, maaliskuuta 13, 2012

Tulevaisuutta valiokunnasta


Tutuhesa-tilaisuus Tieteiden talolla 13.3.2012 alkoi klo 17

 


Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan toimintaa vuosilta 1999-2011 selvitti Osmo Kuusi.
" Teimme korkealaatuisia raportteja"
Nykyisen tulevaisuusvaliokunnan aikeita avasi Olli Hietanen.

" Yhteistyössä kumppaneiden kanssa saamme kytkettyä tutkijoita tulevaisuspohdintaan"
    Tulevaisuusvaliokunta 2011 15

 

Alustuksia kommentoi Markku Lappalainen.
Lounaskirjaus 20120313Läsnä olleet

Hannu Kalajoki, Markku Lappalainen, Arto Salmela, Chris Kylander, Päivikki Telenius, Pentti Räsänen ja Matti Leskinen


Kaupunkitutkimuksen päivät
3.–4.5.2012 Helsingissä Tieteiden talolla.

Mikäli abstrakti Tutuhesan metropolivisioista vuodelta 2008 hyväksytään päivien ohjelmaan, järjestetään huhtikuussa oma pohdintatilaisuus, johon kutsu lähetetään tutuhesa-listalle-
Tieto hyväksymisestä tulee maaliskuun aikana.
Metropolivisio löytyy tästä.
Hannun lisäpohdintoja tästä.

Aiheita syksylle 2012
Ajat: Parittomien viikkojen tiistait Tieteiden talo klo 17-20

11.9. varattu
20.9. Heureka
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.
4.12.

11.9.2012 klo 17-20 Tieteiden talo
Mikä muuttaa maailmaa? Alustaja johtaja Markku Lapalainen Rakennustietosäätiöstä, kommentoija NN, juontaja MM

20.9.2012 Heureka
Heurekan näyttely 20X0 – Matka tulevaisuuteen
8.10.2011-27.1.2013

Tutuhesan käynti torstaina 20.9 klo 16-20
Jokainen ostaa itse lippunsa
Lippu yhteen näyttelyyn 17€ aikuisilta, eläkeläisiltä 12€
Ennen näyttelyä lyhyt esittely, näyttelyn jälkeen kokoonnutaan keskustelemaan
Hazel ottaa selvää esittelyjen mahdollisuuksista.

2.10  Rakennustietosäätiö
Muuttuuko rakennusala? Alustaja johtaja Markku Lappalainen Rakennustietosäätiöstä. Yhteistilaisuus Rakennustietosäätiön ja RIL-tulevaisuusvaliokunnan kanssa.Myöhemmin syksyllä


Shokki Suomelle, internetin sortuminen tai energian hinnan romahtaminen, alustaja Leena Ilmola tai joku muu tutkimusryhmästä
 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa ja pääkaupunkiseudulla, 
Kari kehittelee

Pienenergia, Pekka ja Hannu kehittelevät

Metsäosaamisen merkitys tai Metsien tulevaisuus, hiilinielu hiilivarasto vai hiilen korvaaja, alustaja Risto Seppälä, mahdollisesti mukaan metsäalan yhteisöjä, Pentti pohtii

 

Median tulevaisuus, alustaja median edustaja tai tutkija, Chris, Markku ja Arto pohtivat

 

Kuka sanelee maailman tahdin, G20, YK vai joka muu? Kansainvälisen demokratian tulevaisuus, alustajiksi ehdolle Teivo Teivainen ja  Teija Tiilikainen, Reijo ja Hannu kehittelevät kilpaa
 
Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija jostakin työmarkkinajärjestöstä,
 juontajana Päivikki Telenius.  Päivikki ja  Hannu tekevät ehdotuksen

Henkilökohtainen degrowth, eläkeläisille ja miksei muillekin, Päivikki kehittelee 
 
Egyptin demokratiakehitys, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija, Reijo kehittelee.
Johtamisen tulevaisuus, alustaja professori Iiris Aaltio Jyväskylän yliopistosta, kommentoija toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG, Matti ja Chris valmistelevat

Tulevaisuuden elämän taidot, alustaa ?, kommentoi ?, juontaja ? Päivikki jatkaa pohdintaa

Ihmiskunnan kehitys, Arto ja Chris pohtivat

Tilastoista tulevaisuuteen, Helsingin seudun suunnat -julkaisun ja seudun tilastoinnin esittely ja pohdinta sen käytöstä tulevaisuuden ennakoinnissa.
Reijo ja Arto kehittelevät

Tulevaisuusselonteko alustaja Pekka Lindroos, VNK, Matti ja Timo B selvittävät sopivan ajankohdan

Jätetään pois
Ari Ojapellon tulevaisuusnäkemykset, alustaja Ari Ojapelto, Pentti ja Timo kehittelevät
Esko Kilven tulevaisuusnäkemykset, alustaja Esko Kilpi, Matti tutustuu

 Tiedottaminen tilaisuuksista

Arto tekee muistion tilanteesta ja reunaehdoista. Matti ottaa yhteyttä HY:n alumneihin kevään tilaisuuksien, erityisesti Venäjä-illn tiedottamisesta.

Aiheiden klusterointi

Hannu täydentää klusterointia kevään 2012 aiheilla. Seuraavassa kokouksessa katsotaan klusteroinninn käyttökelpoisuutta syksyn suunnittelussa.

 
Seuraava lounas 3.4.klo 13 Baker´s
Futurinfon 2/2012 aineiston määräaika 27.3.2012


sunnuntaina, maaliskuuta 11, 2012

Lounasaineistoa 20120313 
 Kaupunkitutkimuksen päivät
3.–4.5.2012 Helsingissä Tieteiden talolla.

Hannun alotteesta lähetettiin abstrakti Tutuhesan metropolivisioista vuodelta 2008 päivien järjestäjille.
Tieto hyväksymisestä tulee maaliskuun aikana. Jos esityksemme hyväksytään, phditaanko huhtikuussa vielä omassa piirissä visioita?
Metropolivisio löytyy tästä.
Hannun lisäpohdintoja tästä.
  Aiheita syksylle

Ajat: Parittomien viikkojen tiistait Tieteiden talo klo 17-20

11.9.
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.
4.12.

Heurekan näyttely 20X0 – Matka tulevaisuuteen
8.10.2011-27.1.2013
Tutuhesan käynti torstaina 20.9. klo 16-20
Jokainen ostaa itse lippunsa
Lippu yhteen näyttelyyn 17€ aikuisilta, eläkeläisiltä 12€
Ennen näyttelyä lyhyt esittely, näyttelyn jälkeen kokoonnutaan keskustelemaan

Tulevaisuuden elämän taidot, alustaa ?, kommentoi ?, juontaja ? Päivikki jatkaa pohdintaa
Tilastoista tulevaisuuteen, Helsingin seudun suunnat -julkaisun ja seudun tilastoinnin esittely ja pohdinta sen käytöstä tulevaisuuden ennakoinnissa.
Reijo ja Arto kehittelevät


Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Durbanin ilmastokokouksen tulokset
- Suomen toimenpiteet, Reijo selvittää
- Globaalin energiayhtiön näkökulma, Hannu pohtii
http://www.shell.com/home/content/innovation/
http://www.bp.com

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen pääkaupunkiseudulla (tai Etelä-Suomessa).  
Kari osallistui  BaltCICA-hankkeen päätöskonferenssiin Helsingissä. Hankkeesa on vuosien 2009-2012 aikana puitu ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen kysymyksiä Itämeren alueella.  Mukana on ollut kymmenkunta Itämeren rannikkokaupunkia (Suomesta Helsinki, HSY ja Hanko) sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia (mm. Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto/YTK, Nordregio, Hampurin TKK ja Potsdamin ilmastotutkimuskeskus ym.). Hankkeen koordinaattorina on ollut Suomen GTK ja rahoitusta saatu mm. EU:n Itämeriohjelmalta. Hankkeen puitteissa on HSY:n vetovastuulla laadittu pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiaa, joka on nyt valmistumassa. Strategialuonnos oli viime keväänä kommenttikierroksella.
Elokuussa 2012 pidetään Helsingissä toinen (pohjoismainen) konferenssi samasta aihepiiristä. 
Kari kehittelee


Ari Ojapellon tulevaisuusnäkemykset, alustaja Ari Ojapelto

Pentti ja Timo kehittelevät
Pienenergia, Pekka ja Hannu kehittelevät
Metsien tulevaisuus, hiilinielu hiilivarasto vai hiilen korvaaja, alustaja Risto Seppälä, mahdollisesti mukaan metsäalan yhteisöjä

Median tulevaisuus, alustaja median edustaja tai tutkija, kaikki 

 

Esko Kilven tulevaisuusnäkemykset, alustaja Esko Kilpi, Matti tutustuu

Kansainvälisen demokratian tulevaisuus, alustajiksi ehdolle Teivo Teivainen ja  Teija Tiilikainen, Reijo kehittelee edelleen, muutkin miettivät lukien Futura lehden 
2/2011 Teema: Globaalidemokratia

Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius 
Erkki Hiltunen haluaisi korostaa taito- ja taideaineiden merkitystä.
Matti Rimpelä ehdotti uutta jaksotusta, kriisiaikoina ei pitäisi vaihtaa oppimisyhteisöä.
Päivikin mielestä kriisvaiheissa ei kannata yrittää tietoaineksen syöttöä.
Hannun kertoi, että saksalainen asiantuntija ehdottaa 90% opetettavasta tietoaineksesta poistettavaksi.
 Päivikki ja  Hannu tekevät ehdotuksen


Henkilökohtainen degrowth, eläkeläisille ja miksei kuillekin, Päivikki kehittelee 
 
Egyptin demokratiakehitys, Maanpuolustuskokeakoulun tutkija, Reijo kehittelee.
 

Johtamisen tulevaisuus, alustaja professori Iiris Aaltio Jyväskylän yliopistosta, kommentoija toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG, Matti ja Chris valmistelevat
Erkki Hiltunen ehdotti työntekijöiltö tulevan hiljaisen tiedon ottamista huomioon johtamisessa johdon analyyttisen ja algoritmisen tiedon lisäksi.' 
 Tiedottaminen tilaisuuksista

 Onko teillä kiinnostusta perustaa oma Facebook-sivu? Yritän laittaa seuran FB-sivulle tietoa Tutuhesan tilaisuuksista mutta kaikkea muutakin on meneillään, joten aina en muista... Toinen asia olisi tietysti miettiä tilaisuuksien formaattia, jos tuntuu, että haluttaisiin laajentaa osallistujakuntaa..? Voisiko kerätä tiedotuslistaan esim. eri postituslistoja ja sitten aina tilaisuudesta riippuen lähetettäisiin tiedote niille, joille teema sopii..? 

 t. Hazel