tiistaina, marraskuuta 15, 2011

Lounaskirjaus 20111102

Lounaalla mukana Pentti Räsänen, Arto Salmela, Reijo Korhonen ja Matti Leskinen.

Seuraava lounas 12.12.klo 13, paikkana Baker´sKevään 2012 ohjelma
Futurinfon aikataulu edellytti, että tammikuun 2012 tiedot toimitetaan jo 4.11.
Ajat

 Parittomien viikkojen tiistait klo 17-20 Tieteiden talolla, sali 505
17.1. Metropolitilaisuus
31.1. Liikenteen tulevaisuus
14.2.
28.2.
13.3.
27.3.
10.4.
24.4. Seuran kevätkokous?

Aiheet
17.1.
Miten metropolia muotoillaan?
Alustajina maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitosta ja ylijohtaaja Rita Piirainen Uudenmaan ELY-keskuksesta, kommentoija rakennusneuvos Matti Vatilo, Ympäristöministeriö, juontaja Antero Alku.

31.1.2011
Liikenteen tulevaisuus
Liikenteen revoluutio, alustaja liikenneneuvos Eeva Linkama Liikenne- ja viestintäministeriöstä, kommentoija DI Reino Lampinen
Tulevaisuuden auto, alustaja puheenjohtaja Martti Merilinna Autoliitosta, kommentoija tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund
Tilaisuuden juontaja Pekka Rytilä, LSS
Yhteistilaisuus Suomen rakemmusinsinöörien liiton ja Liikennesuunnittelun seuran kanssa.

Ajoittamatta

Tilastoista tulevaisuuteen, Helsingin seudun suunnat -julkaisun ja seudun tilastoinnin esittely ja pohdinta sen käytöstä tulevaisuuden ennakoinnissa.
Reijo ja Arto kehittelevät


Ei käsitelty
Kansainvälisen demokratian tulevaisuus, alustajiksi ehdolle Teivo Teivainen ja  Teija Tiilikainen, Reijo kehittelee edelleen, muutkin miettivät lukien Futura lehden 
2/2011 Teema: Globaalidemokratia
Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius 
Erkki Hiltunen haluaisi korostaa taito- ja taideaineiden merkitystä.
Matti Rimpelä ehdotti uutta jaksotusta, kriisiaikoina ei pitäisi vaihtaa oppimisyhteisöä.
Päivikin mielestä kriisvaiheissa ei kannata yrittää tietoaineksen syöttöä.
Hannun kertoi, että saksalainen asiantuntija ehdottaa 90% opetettavasta tietoaineksesta poistettavaksi.
 Päivikki ja Hannu tekevät ehdotuksen


Uusia ideoita:
Henkilökohtainen degrowth, eläkeläisille ja miksei kuillekin, Päivikki kehittelee
Egyptin demokratiakehitys, Maanpuolustuskokeakoulun tutkija, Reijo kehittelee.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Suomen toimenpiteet, Reijo selvittää
- Globaalin energiayhtiön näkökulma, Hannu pohtii
http://www.shell.com/home/content/innovation/
http://www.bp.com

Johtamisen tulevaisuus, alustaja professori Iiris Aaltio Jyväskylän yliopistosta, kommentoija toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG, Matti ja Chris valmistelevat
Erkki Hiltunen ehdotti työntekijöiltö tulevan hiljaisen tiedon ottamista huomioon johtamisessa johdon analyyttisen ja algoritmisen tiedon lisäksi.
 
Uusi  pohjoinen ja sen kulkuväylät, alustukset Laurence C. Smithin kirjan pohjalta Janne Hukkinen?, ja kulkuväylistä Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen.  Kari hankkii alustajan. Kari ja Matti kehittelevät yhdessä esiintyjien kanssa, mahdollisesti verkostoseminaari

Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssa

Globaali kulttuurievoluutio, palataan seuraavalla lounaalla kun on luettu Egon Friedell: Uuden ajan kulttuurihistoria 

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä

Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 


Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä
Juha kehittelee


IDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen, alustaja Kalle Piirainen, kommentoija MM, juontaja XX. Kallen väitöskirja löytyy tästä Matti kehittelee
Työmarkkinoiden tulevaisuus
Tilanne turbulentti, kukaan ei pohdi kaemmas ulottuvia ratkaisuja
Arto ja Timo L pohtivat edelleen
 
 
Toimintasuunnitelma 2012


5.2 Helsingissä - Tutuhesa
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesä­kuukausina). Niis­sä jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­nostavia aiheita ja alustajia. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin kohteisiin.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Chris Kylander, Arto Salmela, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen ja Hannu Kalajoki. Toimintaa suunnitellaan lou­nas­ta­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.

tiistaina, marraskuuta 01, 2011

Aineistoa lounaalle 2.11.2012 klo 13 Baker´s

Kevään 2012 ohjelma
Futurinfon aikataulu edellyttää, että tammikuun 2012 tiedot toimitetaan jo 4.11.


Ajat

 Parittomien viikkojen tiistait
17.1. Varattu metropolitilaisuudelle
31.1.
14.2.
28.2.
13.3.
27.3.
10.4.
24.4. Seuran kevätkokous?

Aiheet
17.1.
Metropolitilaisuus
Mahdollisia aiheita:
- asuminen ja sen ongelmat
 • eri toimijoiden ehdotuksia oleellisiin asioihin
  - tutkimustiedon käyttö metropoliratkaisuissa
 • päätöksentekoprosessi, poliittinen vaikuttaminen ja lobbaus

  Hannun kommentti:
  - 17.1. metropoliteema voisi joskus koskea muitakin asioita kuin hallintoa tai/ja maankäyttö-asuminen-liikenne. 
  Mielestäni metropolia vois tarkastella oletuksella että alueen kaupunkikunnissa on meneillään vastakkaisia kehitystrendejä. Yleinen etu versus itsehallinto (itsehallinto vahvoilla mutta toteutuuko yleinen etu, ja mitä se on?), verkkomainen versus hierarkinen aluerakenne ( voiko verkkomaista rakennetta edes suunnitella saatikka ohjata?, palvelukunta versus yrityskunta ( voiko kaupunki olla suht itsenäinen markkinatoimija verotusoikeuksineen vai keksittyykö se palvelujen ja kivojen asioiden allokointiin?), - Mielenkiintoinern avaus on myös brittien Big Society -hanke; mietitään ensin se mitä alhaalta päin tarvitaan, ja vasta sitten ylärakenne, metropolihallinto. Siitä voisi löytyä uutta näkökulmaa meidän luutuneeseen metropolikeskusteluun (katso EVA:n raportteja)
31.1.2011
Liikenteen tulevaisuus
Esitellään 3-5 teemaa, kustakin lyht alustus ja komenttipuheenvuoro, lopuksi yhteenvetokeskustelu esim, paneelin muodossa. Yhteistilaisuus Suomen rakennusinsinöörien liiton Tulevaisuustoimikunnan sekä Väylät ja Liikenne-tekniikkaryhmän ja mahdollisesti myö Liikennesuunnittelun seuran kanssa.

 Ote RIL/Tulevaisuustoimikunna kokousmuistiosta:
 1. Liikenteen tulevaisuus –tilaisuus

Korhonen oli sopinut Olli Holmin kanssa tilaisuuden järjestämisestä. Tilaisuuteen kutsutaan Autoliiton liikennepoliittinen tietokunta (Pätiälä), Liikennesuunnitteluseura (Leskinen). Leskinen ottaa yhteyttä Olli Holmiin.

Ehdolla ajaksi on tiistai 31.1.2012 klo. 17-20 ja paikkana Tieteiden talo. Saliin 505 mahtuu 70 henkeä. Ko. ajalle on TutuHesan vakiovaraus. Mikäli aika ei sovi, varaa RIL ajan itse Tieteiden talolta.

Kokouksessa ideoitiin, että esitykset olisivat 15 minuutin pituisia ja niitä oisi esimerkiksi 3 kpl, jokaiseen esityksen jälkeen olisi kommenttipuheenvuoro. Lisäksi lopuksi olisi avoin loppukeskustelu.

Ehdotuksia puhujista:

 • Martti Merilinna ”tulevaisuuden auto”, kommentoi Nylund (VTT)
 • Eva Linkama ” Liikenteen revoluutio”, kommetoi Reino Lampinen
 • Katariina Baarman voisi olla potentiaalinen puhuja.

Aiheita
 • Maankäyttö, Anssi Joutsiniemi voisi puhua maankäytön ja liikennesuunnittelun yhteyksistä
 • Hinnoittelu

Tilaisuuteen kutsutaan : Yhdyskuntasuunnitteluseura, Metropoliseura ja Autoliiton liikennepoliittinen toimikunta. Lisäksi tiedote tilaisuudesta RIL:n nettisivuille ja lyhyt maininta perjantaisessa sähköpostitiedotteessa.

Tilaisuudesta pitää olla tilaisuutta avoimelle ja innovatiivisille ajatuksille.

Eklund vastaa tarjoilun organisoimisesta RIL:n osalta. Salminen tietää kahvituksen järjestämisestä.

 
Olli Holm RIL
Noiden aiheiden osalta Liikennerevoluutio sekä liikenteen ja maankäytön suunnittelu kietoutuvat paljon yhteen, joten siinä tulisi varmistaa, etteivät aiheet mene liikaa päällekkäin.

Liikenteen hinnoittelu olisi varmasti yksi hyvä aihe nyt kun ministerikin on nostanut sen näkyvästi esille.

Osin tätä samaa kokonaisuutta on jo käsitelty tämän syksyn aikana Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennefoorumissa  ja meidän Liikennejärjestelmä-päivillä
Kohdeyleisö on varmaan osin samaa. joten aiheita kannatta harkita myös näiden pohjalta, jotta seminaarilla olisi jotain uutta tarjottavaa, joka houkuttelisi yleisöä.

Olli
Pekka Rytilä LSS
Jatka valmistelua. Näyttää asialliselta.

Kansainvälisen demokratian tulevaisuus, alustajiksi ehdolle Teivo Teivainen ja  Teija Tiilikainen, Reijo kehittelee edelleen, muutkin miettivät lukien Futura lehden 
2/2011 Teema: Globaalidemokratia

Hannun kommentti:
Kansainvälinen, tarkoitetaan kai globaalidemokratia -aiheen ehdotin yhdistettäväksi 'länsimaisen kulttuurin nousu-kukoistus-kuolema teemaan kysymyksellä missä kohtaa olemme nyt' tai sitten omana aiheenan. Tällainen kulttuurin ymmärtäminen orgaanisena on vahva teema filosofiassa Spengler, Toynbee, Hegel, Ibn Khaldun ja mm. etruskeilla. Luennoitsiojoita vois hake mm. näistä: T.Nevanlinna, J. Relander, M. Lahtinen (TAY), E. Ojanen, J.Hämeen-Anttila, T.Vihavainen, T.Teivainen. Globaalidemokratiaan ehdottaisin Teivaisen tilalle vaikka Heikki Patomäkeä, joka miettinyt on maailmanparlamenttia.
Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius 
Erkki Hiltunen haluaisi korostaa taito- ja taideaineiden merkitystä.
Matti Rimpelä ehdotti uutta jaksotusta, kriisiaikoina ei pitäisi vaihtaa oppimisyhteisöä.
Päivikin mielestä kriisvaiheissa ei kannata yrittää tietoaineksen syöttöä.
Hannun kertoi, että saksalainen asiantuntija ehdottaa 90% opetettavasta tietoaineksesta poistettavaksi.
 Päivikki ja Hannu tekevät ehdotuksen
Uusia ideoita:
Henkilökohtainen degrowth, eläkeläisille ja miksei kuillekin, Päivikki kehittelee
Egyptin demokratiakehitys, Maanpuolustuskokeakoulun tutkija, Reijo kehittelee.
Ilmastonmuutokseen soputuminen
- Suomen toimenpiteet, Reijo selvittää
- Globaalin energiayhtiön näkökulma, Hannu pohtii
http://www.shell.com/home/content/innovation/
http://www.bp.com

 Ei käsitelty

Johtamisen tulevaisuus, alustaja professori Iiris Aaltio Jyväskylän yliopistosta, kommentoija toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG, Matti ja Chris valmistelevat
Erkki Hiltunen ehdotti työntekijöiltö tulevan hiljaisen tiedon ottamista huomioon johtamisessa johdon analyyttisen ja algoritmisen tiedon lisäksi.
 
Uusi  pohjoinen ja sen kulkuväylät, alustukset Laurence C. Smithin kirjan pohjalta Janne Hukkinen?, ja kulkuväylistä Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen.  Kari hankkii alustajan. Kari ja Matti kehittelevät yhdessä esiintyjien kanssa, mahdollisesti verkostoseminaari

Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssa

Globaali kulttuurievoluutio, palataan seuraavalla lounaalla kun on luettu Egon Friedell: Uuden ajan kulttuurihistoria 

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä

Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 


Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä
Juha kehittelee


IDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen, alustaja Kalle Piirainen, kommentoija MM, juontaja XX. Kallen väitöskirja löytyy tästä Matti kehittelee
Työmarkkinoiden tulevaisuus
Tilanne turbulentti, kukaan ei pohdi kaemmas ulottuvia ratkaisuja
Arto ja Timo L pohtivat edelleen
 
 
Toimintasuunnitelma 2012


5.2 Helsingissä - Tutuhesa
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesä­kuukausina). Niis­sä jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­nostavia aiheita ja alustajia. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin kohteisiin.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Chris Kylander, Arto Salmela, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen ja Hannu Kalajoki. Toimintaa suunnitellaan lou­nas­ta­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.