tiistaina, lokakuuta 20, 2009

Keskustelukirjaus Tutuhesa-listalaistapaamisesta

Kuvat suurenevat
klikkaamalla

Tekoja

 • listakeskustelusta tehdään kuukausittain yhteenveto

  • 10/2009 Chris, 11/2009 Kari, 12/2009 Päivikki, 1/2010 Pentti, 2/2010 Kyösti, 3/2010 Timo, 4/2010 Arto, 5/2010 Erkki, 6/2010 Voitto, 7/2010 Matti

 • viritetään keskusteluja

  • 11/2009 jonkin tulevaisuusgurun ajatuksia Arto

  • 1/2010 teemakeskustelu Voitto

  • 2/2010 kirjakeskustelu Chris

  • ?/2010 tulevaisuusdialogi Päivikki

 • järjestetään ”Suomi nousuun”- tapahtuma

  • kevät 2010 Kari


Tavoitteita listan kehittämiseksi

 • suunta tulevaisuuteen tieteellisellä pohjalla keskustellen

 • ymmärrystä lisää esittelemällä trendi- muutoksia, nostamalla keskustelun tasoa ja hankkimalla gurujen ajatuksia mukaan

 • tulevaisuusdialogia ongelman esittelyn, kuvittelun, tavoitetilan ja ratkaisujen etsimisen kautta

 • saada aikaan ajattelua siitä, mitä halutaan tulevaisuudelta ja ratkaiujen kehittämistä porukalla

 • uusia kirjoittajia teemojen määrittelyn ja tutuseuran kutsujen avulla

 • valmiimpaa dialogia tarjoamalla tietoa

 • ihmiset miettimään yksilöinä


Motiiveja listan kirjoittamiseen ja lukemiseen

 • mielen avartaminen itseltä ja toisilta

 • mitattavuus ja kauneus

 • maailman ymmärtäminen ja väärin- ymmärrysten oikaisu

 • kiinnostus aiheeseen; uuden tuominen, yhdistely, tiivistys

 • yhteisöllisyys, jatkuva kehitys, eri tasot, tavoitteet ja keinot

 • utopiat; tulevaisuus ja huononemisen esto

 • valikoiva kuuntelu, ei vain teknokraatteja, maallikot mukaan, tulevaisuushaparointi

 • havahtuminen vaikuttamiseen, tasapaino vuorovaikutukseen

 • omien näkemysten viestintä, saada muut tekemään parannus

 • oman maailmankuvan muotoilu aktiivisella seurannalla

Listan käytänteitä

 • otsikko aiheen mukaiseksi

 • kommentoitavista viesteistä

  • poiminta Kallen tapaan

  • tiivistelmä


Lataa alustus listan historiasta ja nykyisyydestä tästä

Listan arkistoon Yahoossa pääset tästä

Wikipedian määrittely dialogista löytyy tästä ja diaesitys tästä.

Erkki Vasaman arviointi listakeskustelusta ja ehdotukset keskustelun parantamiseksi löytyvät tästä.

maanantaina, lokakuuta 12, 2009

Lounaskirjaus 091012

Lounas ravintola Baker`s ma 12.10 klo 12.30


Lounaalle osallistuivat Kyösti Kaivolainen, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen, Pentti Räsänen, Arto Salmela ja Matti Leskinen.


Seuraava lounastapaaminen maanantaina 11.1.2010 klo 12.30 Ravintola Baker`s

Aiheena kevätkauden 2010 tilaisuudet


Toivomus seuran kotisivuille

Kaivattiin linkkejä laadukkaisiin tulevaisuusraportteihin koko maailmasta.

Tutuhesa-listalaistapaaminen 20.10. 17-20

Kutsu vain listalla, ei ulkopuolisille
Juontaja Matti Leskinen
Ohjelma
- viritys
- valmistellut puheenvuorot

- keskustelu
- johtopäätökset


kysymyksiä puheenvuoron käyttäjille

  • mikä on motiivisi

  • mikä on tavoitteesi

  • mitä odotuksia sinulla on

  • miten keskustelua suunnattaisiin tulevaisuuteen

- miten hankittaisiin uusia listalaisia ja kannustettaisiin uusia kirjoittajia

Matti lähettää kysymykset jo lupautuneille puheenvuoron käyttäjille ja värvää uusia.


Toimintasuunnitelma 2010

Täydennys edelliseen kursiivilla

Avoimissa tapaamisissa jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia
aiheita ja alustajia. Aiheina ilmastomuutoksen lisäksi muut ajankohtaiset merkittävät asiat pääkaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta.
Asioiden merkitys tulevaisuuden kannalta arvioidaan kussakin tilaisuudessa keskustelun lopuksi.


Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapahtumapalstoilla. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita kohderyhmiä. Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina yhteensä 15 kpl.
Yhteistyötä muiden paikallistoimintaryhmien sekä muiden yhteisöjen kanssa ja jäsenten verkottumista uusien verkostotyökalujen avulla kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osallistumismahdollisuuksia.
Kirjoittajien omaehtoista sähköpostikeskustelua tutuhesa-listalla täydentää blogi http://tutuhesa. blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yhteenvetoja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Kalle Mikkola, Pentti K. Räsänen, Chris Kylander, Arto Salmela ja Päivikki Telenius. Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa ja tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.


Loppusyksy 2009


Ei muutoksia

ti 20.10
Tutuhesa-listalaistapaaminen

Ma 26.10 klo 17-20 Tieteiden talo
Vesi, ruoantuotanto ja energiankulutus
Rooman klubin ja Tutuseuran yhteistilaisuus

Tiistaina 3.11.2009 klo 16-19 Rakennustietosäätiö, Runeberginkatu 5, 2. krs
Pää auki metropoliin

Tiistaina 17.11.2009 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Rautateiden henkilöliikenteen tulevaisuus Suomessa
Alustaja Sini Puntanen, kommentoija Riitta Viren, juontaja Matti Leskinen.

Tiistaina 1.12.2009 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Uskontojen ja ideologioiden ja tulevaisuus
Alustajat Tapio Tamminen ja Ilkka Pyysiäinen, juontaja Reijo KorhonenAiheita keväälle 2010Salivaraukset Tieteiden talolla
ti 19.1.2010 varattu
ti 2.2.2010 varattu

ti 16.2.2010
ti 2.3.2010
ti 16.3.2010
ti 30.3.2010
ti 13.4.2010
ti 27.4.2010


Muita aikoja voi varata Matilta, kun tilaisuus on suunniteltu ja alustajat selvillä

Ti 19.1.
Ilmastonmuutoksen uusimmat näkymät sekä valmistautuminen
Pentti Räsänen ja Kari Silfverberg valmistelevat
Kari, Pentti, Hazel ja Matti pohtivat Hanasaaressa 14.10. yhteistyötä Suomi-Ruotsi-vertailussa


Ti 2.2.2001

Rahoitusjärjestelmän tulevaisuus, alustaja Leena Mörttinen, kommentoijat Kalle Mikkola ja Voitto Aaltonen, juontaja Timo Lahtela
Voiko tähän yhdistää?
Ulkomainen pääoma Suomen tulevaisuudessa
, alustajina Tuomo Airaksinen ja Stefan Ehrstedt, kommentoija Pekka Sutela, juontajana Yrjö Myllylä.
Matti Leskinen ja Yrjö Myllylä valmistelevat


Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa
Myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo
Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu
Chris Kylander ja Pentti Räsänen valmistelevatSuomelle kehityksen veturi -talous”

Suomen elinvoiman lähteet


Ehdotettuun aiheeseen yhdistetään tieto Sitran projektista, jonka vetäjänä on Sari Baldauf. Ajoitus Sitran projektin valmistumisen jälkeen.

Kari Mustanoja ja Matti Leskinen valmistelevat

Perusteluja blogissa

Sitran projekti http://www.elinvoimanlahteet.fiMissä työpaikat vuonna 2030 – klusteriennakointi.

Miten nuoret työllistyvät
Alustukset Keijo Rajakallio, Hannu Hernesniemi ja ??
Keijo Rajakallio jaa Päivikki Telenius valmistelevat

Kasvatusjärjestelmän tulevaisuus erillisenä aiheena jää pois


Työmarkkinapolitiikan tulevaisuus
Alustajat Mikko Mäenpää, EK:n edustaja
Arto Salmela ja Timo Lahtela valmistelevat


Amerikkaa muuttaneet sodat?
, alustaja Markku Henriksson, juontaja Timo Lahtela
Laajempi näkökulma, mukana myös tulevaisuus

Ei keskusteltu
Matti Leskinen valmistelee

Vanhuuden tulevaisuus
Alustajat väestörakenteen ja/tai vanhuuden tutkija sekä Anita Kelles Viitanen.

Päivikki Telenius ja Kyösti Kaivolainen valmistelevat


Yhteistyön kohteita

Henkilöstöhallinnon ja sen tietojärjestelmien tulevaisuus, alustajat NN Henry ry:stä ja Jukka-Pekka Heikkilä.
Yleisempi näkökulma? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?

Ehdotetaan Henry ry:n tilaisuudeksi, johon tutuhesalaiset ja Laatuyhdistyksen Osaamisen kehittämisen laatujaos voisivat osallistua.
Matti Leskinen valmistelee

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus tulevaisuudessa
Kulttuurikeskus Caisan toiminta ja Ruotsin kokemukset
Onko tutkimuksia ja tutkijoita?

Otetaan esille Hanasaaressa, Matti, Pentti
Reijo Korhonen osallistuu jatkossa

Demokratian tulevaisuus

Ehdotetaan aiheeksi Tutkakselle, PenttiHautumaan


Uusia ideoita 12.10.2009


Suomen teollisuuden tulevaisuus

Arto Salmela pohtii


Hiilivero

Kiina

Venäjä, Studia Generalian aihe syksyllä 2009

Reijo Korhonen pohtii


Innovaatioiden tulevaisuus ( jo aiemmin esitetty)
Pentti Räsänen ja Reijo Korhonen pohdiskelevat


Aikaisempia ideoita, ei käsitelty 12.10.2009

Aihe: Ehdotus Rooman klubille
Jotta saamme kansalaiset Mukaan voinemme pitää tänä vuonna omien tilaisuuksien lisäksi yhden avoimen
(katukeskustelunomaisena , vrt kävelykonserttiin) tilaisuuden yleisölle.

Se voisi olla Lasipalatsin ylätilassa (tuttu joillekin). Sen yhteydessä voisimme gallupoida kävijöiltä
että mitä he toivovat Rooman klubilta ja ennenkaikkea , mitä haluavat ideoinaan
sille Antaa (lainattu Kennedyn puheesta). Pienen näyttelyn (alkaisi jo katutasolta/kadulta) ???
Yhteydessä voisi kuvata mm tunnetuinta ennustekäyräämme toteamalla - onneksi ihan näin ei käynyt.
Tämä "selvitys" voisi alentaa kävijöiden kynnystä tulla ulos kuorestaan ehdotuksillaan.
Toivottavasti ei tarvita järjestysmiehiä.
T TimoL.
Arto Salmela jututtaa Malaskaa


Laman vaikutukset tulevaisuuteen, Alustajana Ari Ojapelto
Arto Salmela ja Timo Lahtela pohdislelevat

Tieteen tulevaisuus tai päinvastoin
Uusi tutkijakollegion johtaja?
Pentti Räsänen pohtii

Luonnonvarakonfliktit tulevaisuudessa Kongon kokemusten pohjalta
Matalaintensiiviset konfliktit tulevaisuudessa ja Bilderberg-ryhmän rooli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-ryhm%C3%A4
Arto Salmela pohdiskelee

Veden ja viljelysmaan riittävyys tulevaisuudessa
Yhteistilaisuus Suomen vesiyhdistyksen kanssa?
http://www.vesiyhdistys.fi/
Tärkeä aihe maailmanlajuisesti.
Matti Leskinen ottaa yhteyksiä


Globaalien luonnonkatastrofien riskit, esimerkkinä tulivuorenpurkaukset
Mitkä uhkaavat maailmaa?
Matti Leskinen ja Pentti Tuovinen valmistelevat

Mitkä asiat ohjaavat maailmaa?
taloudelliset edut
kansalaisliikkeet, uusi demokratia
Veli-Pekka Lifländerin idea

Ihmisen eettinen evoluutio
Erkki Vasaman idea

Liikkumisen vapaus
Autoliitto selvitellyt, yhteistilaisuus RIL:n kanssa?
Reijo Korhonen selvittelee

Nettimaailman tulevaisuus
Käsitelläänkö toimintaryhmien tapaamisessa?
Matti Leskinen suunnittelee

Mihin Suomessa varaudutaan?
Reijo Korhonen pohdiskelee


Byrokratia kehityksen esteenä ja mahdollisuutena
Esimerkkejä: rakennusalan ja luonnonsuojelun byrokratia, byrokratia ja demokratia
Päivikki Telenius ja Reijo Korhonen pohdiskelevatLounaan 12.10. aineistoa


Lounas ravintola Baker`s ma 12.10 klo 12.30


Menu

Listalaistapaaminen 20.10.
Toimintasuunnitelma 2010
Kevään 2010 tilaisuudet
- ainakin kaksi ensimmäistä sovittava
- seuraava lounasTutuhesa-listalaistapaaminen 20.10. 17-20

Kutsu vain listalla, ei ulkopuolisille
Juontaja Matti Leskinen
Ohjelmaehdotus
- viritys
- valmistellut puheenvuorot
- keskustelu
- johtopäätökset?

Moi,
sattui silmään kun selailin kalenteria, että 20.10 järjestetään koko päivän kestävä (8:30-18) Grasping the Future -tapahtuma Wanhassa Satamassa (http://tapahtumat.wanhasatama.com/graspingthefuture, teemoina luovuus ja oppiminen), eli jos kiinnostusta on niin listalaistapaamisen voisi sijoittaa jotenkin niin, että halukkaat voivat käydä yhdessä sielläkin?

t. HazelToimintasuunnitelma 2010

TS 2009-t
eksti ohessa, muutetaanko mitä?

Avoimissa tapaamisissa jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia
aiheita ja alustajia. Aiheina ilmastomuutoksen lisäksi muut ajankohtaiset merkittävät asiat pääkaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapahtumapalstoilla. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita kohderyhmiä. Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina yhteensä 15 kpl.
Yhteistyötä muiden paikallistoimintaryhmien sekä muiden yhteisöjen kanssa ja jäsenten verkottumista uusien verkostotyökalujen avulla kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osallistumismahdollisuuksia.
Kirjoittajien omaehtoista sähköpostikeskustelua tutuhesa-listalla täydentää blogi http://tutuhesa. blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yhteenvetoja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Kalle Mikkola, Pentti K. Räsänen, Chris Kylander, Arto Salmela ja Päivikki Telenius. Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa ja tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.


Loppusyksy 2009

ti 20.10
Tutuhesa-listalaistapaaminen

Ma 26.10 klo 17-20 Tieteiden talo
Vesi, ruoantuotanto ja energiankulutus
Rooman klubin ja Tutuseuran yhteistilaisuus

Tiistaina 3.11.2009 klo 16-19 Rakennustietosäätiö, Runeberginkatu 5, 2. krs
Pää auki metropoliin

Tiistaina 17.11.2009 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Rautateiden henkilöliikenteen tulevaisuus Suomessa
Alustaja Sini Puntanen, kommentoija Riitta Viren, juontaja Matti Leskinen.

Tiistaina 1.12.2009 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Uskontojen ja ideologioiden ja tulevaisuus
Alustajat Tapio Tamminen ja Ilkka Pyysiäinen, juontaja Reijo KorhonenAiheita keväälle 2010Salivaraukset Tieteiden talolla
ti 19.1.2010 varattu
ti 2.2.2010 sovittava lounaalla 12.10
ti 16.2.2010
ti 2.3.2010
ti 16.3.2010
ti 30.3.2010
ti 13.4.2010
ti 27.4.2010

Ti 19.1.
Ilmastonmuutoksen uusimmat näkymät sekä valmistautuminen
Sopisiko samaan yhteyteen: Ilmastomanipulaation mahdollisuudet ja uhat
Pentti Räsänen ja Kari Silfverberg valmistelevat
(aika vuoden alussa Kööpenhaminan ilmastokokouksen jälkeen sovittu puhelinkeskustelussa Kari/Matti 29.7.2008)

Henkilöstöhallinnon ja sen tietojärjestelmien tulevaisuus, alustajat NN Henry ry:stä ja Jukka-Pekka Heikkilä.
Yleisempi näkökulma? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Yhteistilaisuus Henry ry:n ja Laatuyhdistyksen Osaamisen kehittämisen laatujaoksen kanssa?.
Matti Leskinen valmistelee

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus tulevaisuudessa
Kulttuurikeskus Caisan toiminta ja Ruotsin kokemukset
Onko tutkimuksia ja tutkijoita?
Reijo Korhonen valmistelee

”Suomelle kehityksen veturi -talous”
Se voisi kestää illan, puoli päivää tai kokonaisen päivän – se voisi jopa olla eräs tulevien vuosien perusteemoista.
Tavoitteena olisi hahmotella Suomelle tuleva kannattava ja kehittyvä talousrakenne ja ohjelma siihen pääsemiseksi, ml. muut yhteiskunnalliset rakenteet.
Ohjelman otsikoita voisivat esim. olla =
Suomen tavoitetalousrakenne ja siihen pääsy
Tuleva tuotantorakenne ja -koneet - mitä tuotantoa ja millä vehkeillä?
Kehitysstrategia ja sen rakentamisen orkestrointi
Voisi nimenä tietysti olla myös ”Suomi palkinnoille maailmantaloudessa”
Ohjelman vetämiseen, esityksiin ja työskentelyyn pitäisi tietysti saada Helsingin parhaimmistoa. Menneisyydessä olen sellaisia tuntenut; nyt ovat kontaktit vähän katkenneet ja avainjengikin on saattanut vaihtua. On vähän intokin - minulle ehdotettiin Cambodian kehitysprojektin yli vuoden päällikkyyttä, mutta hyväksyin vain esityksen muutaman kuukauden hommasta ensi vuonna. Saa nähdä tuleeko siitä jotain. Olen toki vetänyt monenkin maan talous- ym. kehitysohjelmia tai niiden tarkastuksia menneinä vuosina, mutta nyt ei enää ole intoa kovin pitkäaikaisiin hommiin. Suomessa tällainen ohjelma tarvittaisiin nyt kiireesti.
Kari Mustanoja valmistelee

Kasvatusjärjestelmän tulevaisuus

Kasvu- ja oppimisolosuhteet
juontaja Rainer Suvanto
Alustajat ??
Rainer Suvanto, Päivikki Telenius ja Chris Kylander valmistelevat

Pankit tänään - huomenna?
, alustaja Leena Mörttinen, kommentoijat Kalle Mikkola ja Voitto Aaltonen, juontaja Timo Lahtela
Myös rahan olemus ja rahoitusmarkkinat laajemmin, otsikko?
Matti Leskinen valmisteleeUlkomainen pääoma Suomen tulevaisuudessa
, alustajina Tuomo Airaksinen ja Stefan Ehrstedt, kommentoija Pekka Sutela, juontajana Yrjö Myllylä.
Matti Leskinen ja Yrjö Myllylä valmistelevat

Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa
Myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo
Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu
Chris Kylander ja ? valmistelevat

Työmarkkinapolitiikan tulevaisuus
Alustajat Mikko Mäenpää, EK:n edustaja
Arto Salmela ja Timo Lahtela valmistelevat

Missä työpaikat vuonna 2030 - klusteriennakointi.

Alustukset Keijo Rajakallio ja Hannu Hernesniemi
Keijo Rajakallio valmistelee

Amerikkaa muuttaneet sodat?
, alustaja Markku Henriksson, juontaja Timo Lahtela
Laajempi näkökulma, mukana myös tulevaisuus
Matti Leskinen valmistelee

Vanhuuden tulevaisuus
Anita Kelles-Viitasella on kokemusta ja näkemystä, hän kyllä varmaan
panee otsikon uusiksi, mutta suurikysymyshän tämä on niin meille kuin
kaikille muillekin niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti, niin
meillä kuin kaikissa ns. länsimaissa.
Ollaanks me todella jotain hylkytavaraa vai olisiko meille käyttöä
vaikka emme nykuisenlaiseen työelämään enää haluakaan sotkeentua...
Elämisestään innoissaan
Päivikki
Vanhuudessa on kaksi puolta, mielekäs touhu(osin työpainotteinenkin) ja sitten se hoito 4. iästä alkaen.
Ensinmainittu on tutkimuksen kannalta tärkeämpi laaja-alaisuutensa takia
Arto
Päivikki Telenius ja Arto Salmela valmistelevat

Hautumaan

Aihe: Ehdotus Rooman klubille
Jotta saamme kansalaiset Mukaan voinemme pitää tänä vuonna omien tilaisuuksien lisäksi yhden avoimen
(katukeskustelunomaisena , vrt kävelykonserttiin) tilaisuuden yleisölle.

Se voisi olla Lasipalatsin ylätilassa (tuttu joillekin). Sen yhteydessä voisimme gallupoida kävijöiltä
että mitä he toivovat Rooman klubilta ja ennenkaikkea , mitä haluavat ideoinaan
sille Antaa (lainattu Kennedyn puheesta). Pienen näyttelyn (alkaisi jo katutasolta/kadulta) ???
Yhteydessä voisi kuvata mm tunnetuinta ennustekäyräämme toteamalla - onneksi ihan näin ei käynyt.
Tämä "selvitys" voisi alentaa kävijöiden kynnystä tulla ulos kuorestaan ehdotuksillaan.
Toivottavasti ei tarvita järjestysmiehiä.
T TimoL.
Arto Salmela jututtaa Malaskaa


Laman vaikutukset tulevaisuuteen, Alustajana Ari Ojapelto
Arto Salmela ja Timo Lahtela pohdislelevat

Tieteen tulevaisuus tai päinvastoin
Uusi tutkijakollegion johtaja?
Pentti Räsänen pohtii

Luonnonvarakonfliktit tulevaisuudessa Kongon kokemusten pohjalta
Matalaintensiiviset konfliktit tulevaisuudessa ja Bilderberg-ryhmän rooli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-ryhm%C3%A4
Arto Salmela pohdiskelee

Veden ja viljelysmaan riittävyys tulevaisuudessa
Yhteistilaisuus Suomen vesiyhdistyksen kanssa?
http://www.vesiyhdistys.fi/
Tärkeä aihe maailmanlajuisesti.
Matti Leskinen ottaa yhteyksiä


Globaalien luonnonkatastrofien riskit, esimerkkinä tulivuorenpurkaukset
Mitkä uhkaavat maailmaa?
Matti Leskinen ja Pentti Tuovinen valmistelevat

Mitkä asiat ohjaavat maailmaa?
taloudelliset edut
kansalaisliikkeet, uusi demokratia
Veli-Pekka Lifländerin idea

Ihmisen eettinen evoluutio
Erkki Vasaman idea

Liikkumisen vapaus
Autoliitto selvitellyt, yhteistilaisuus RIL:n kanssa?
Reijo Korhonen selvittelee

Nettimaailman tulevaisuus
Käsitelläänkö toimintaryhmien tapaamisessa?
Matti Leskinen suunnittelee

Mihin Suomessa varaudutaan?
Reijo Korhonen pohdiskelee

Innovaatioiden tulevaisuus
Pentti Räsänen ja Reijo Korhonen pohdiskelevat

Byrokratia kehityksen esteenä ja mahdollisuutena
Esimerkkejä: rakennusalan ja luonnonsuojelun byrokratia, byrokratia ja demokratia
Päivikki Telenius ja Reijo Korhonen pohdiskelevat