tiistaina, syyskuuta 28, 2010

Lounaskirjaus 100928

 Lounasjoukko:
Päivikki Telenius, Pentti Räsänen, Kari Mustanoja, Arto Salmela, Timo Lahtela, Reijo Korhonen, Matti Leskinen.
Seuraava lounas
Bakers´ keskiviikkona 27.10. klo 13

Toimintasuunnitelma 2011

Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla kesäkautta kukuunottamatta.
Niissä  jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia aiheita ja alustajia.
Aiheina merkittävät asiat pääkaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta.
Tarvittaessa järjestetään   pitempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin.

Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapahtumapalstoilla.
Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita kohderyhmiä.

Yhteistyötä muiden järjestöjen ja seuran  paikallistoimintaryhmien kanssa  kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osallistumismahdollisuuksia.

Koko seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua tutuhesa-listalla täydentää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yhteenvetoja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages

 Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Chris Kylander, Arto Salmela ja Päivikki Telenius.
Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa ja tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.

Tilaisuudet


9.11.2010 klo 17-20 sali 404
Degrowth ja factor 10 - ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen? 
Juha Nurmela johdattelee iltaa
Seminaarissa pohditaan, voisitko tekniikan tehostuminen tuottaa  nollapäästöisen
hyvinvointiyhteiskunnan vai tarvitaanko kasvutonta  kohtuutaloutta.
Matti Penttiliä (Rooman klubin Suomen yhdistyksen puheenjohtaja) puhuu aluksi
kasvun rajoista ja degrowhtista.
Michael Lettenmeier (Ekotehokkuuskonsultti  Suomen luonnonsuojeluliitto ry)  puolestaan
 arvioi factor 10 käsitettä eli tekniikan mahdollisuuksia rajoittaa  ihmisen toiminnan
 ympäristövaikutuksia kasvun aikana.
Timo Järvensivu (Tutkimuspäällikkö Aalto yliopiston kauppakorkekoulu) kertoo 
degrowht liikkeestä ja sen lähtökohdista.  


23.11.2010 poistetaan, koska Tutuseuran vuosikokous 24.11.


7.12.2010
Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset
Alustaja Riitta Kirjavainen VNK, kommentoija NN, juontaja Matti Leskinen

Vaihtoehto:


Suomen sopeutuminen ilmastonmuutokseen
Kari Silfverberg, Reijo ja Arto kehittelevät


Kevät 2011


Sali 505 klo 17-20
1.2.2011, 15.2.2011, 1.3.2011, 15.3.2011, 12.4.2011.

Sali 404 klo 17-20
29.3.2011

Aiheita

Suomi ja Venäjä 2030, alustaja Osmo Kuusi, kommentoijat Pekka Sutela ja Yrjö Myllylä, juontaja NN
Matti kysyy esiintyjät

Koulutuksen tulevaisuus, kysymyksiä OPM:lle, virkamiesten valmistelu taustana
Päivikki, Reijo ja Timo valmistelevat

Ennakoivat innovaatiot, alustajina Tarja Meristö ja Jyrki Kettunen, kommentoija Kari Sipilä, juontaja NN.
Matti ottaa yhteyttä

Uudenmaan maakuntakaava tulevaisuuden ohjaajana, alustaja Uudenmaan liitosta, kommentoija NN, juontaja MM
Arto tekee ehdotuksen 
 
Työmarkkinoiden tulevaisuus
Alustajina tutkijat Elinkeinoelämän ja Palkansaajien tutkimuslaitoksista, kommentoijana ??
Arto pohtii edelleen


Arktiset kulkuväylät ja arktinen teknologia, alustukset Mika Aaltonen ja Yrjö Myllylä
Matti ottaa yhteyttä

Asuntopolitiikka
Timo miettii yhdessä Juha Nurmelann kanssa

Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa, myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu.
Chris valmistelee


Ydinvoiman jätteetön tulevaisuus, alustaja Kaj Luukko, kommentoija NN,
Timo ja Päivikki valmistelevat


Heikot signaalit yhteisön tulevaisuusoppimisessa, alustaja Elina Hiltunen
Matti kysyy uudelleen vuodenvaihteessa
Elinan väitöskirjatiedote


Markkinaliberalismin vaikutus eri elämänalueilla, alustaja Kauko Sipponen, kommentoija NN
Arto valmistelee  

Design ja kulttuuri tulevaisuudessa, alustajina Helsingin designpääkaupunki 2012 –hankkeen johtaja Pekka Timonen ja/tai vt.kulttuurijohtaja, kommentoija NN, juontaja MM
Reijo ja Päivikki valmistelevat 


Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 

 Yhdistetään samaan tilaisuuteen:
-Missä työpaikat vuonna 2030 – klusteriennakointi.
Miten nuoret työllistyvät
Alustukset Keijo Rajakallio ja Hannu Hernesniemi
Keijo Rajakallio valmistelee.

-Henkilöstöhallinnon ja sen tietojärjestelmien tulevaisuus, alustajat NN Henry ry:stä ja Jukka-Pekka Heikkilä.
Yleisempi näkökulma? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti Leskinen valmistelee
 

Uusi ehdotus:
Kriisytyvä maailma?, alustaja tutkija Janne Malkki, kommentoija NN, juontaja Arto Salmela
Arto valmistelee 

perjantaina, syyskuuta 24, 2010

Aineistoa lounaalle 28.9.2010

Toimintasuunnitelma 2011


Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ruvetaan tässä pikkuhiljaa muotoilemaan v. 2011
rahoitushakuja varten. Toivoisin, että lähettäisitte minulle 12.10. mennessä tekstin, jonka haluatte 2011 toimintasuunnitelmaan Tutuhesan osalta. Alla pohjaksi tekstinne vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta. Kiitos ja hyvää alkanutta viikkoa! t. Hazel

Toimintasuunnitelma 2010
Helsingissä -
Tutuhesa Avoimissa tapaamisissa jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn
kiinnostavia aiheita ja alustajia. Aiheina ilmastomuutoksen lisäksi muut ajankohtaiset merkittävät asiat pääkaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta.
Asioiden merkitys tulevaisuuden kannalta arvioidaan kussakin tilaisuudessa
keskustelun lopuksi. Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä,
sähköisesti sekä lehtien tapahtumapalstoilla.
Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita kohderyhmiä.
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina yhteensä 15kpl.
Yhteistyötä muiden paikallistoimintaryhmien kanssa ja jäsenten verkottumista
uusien verkostotyökalujen avulla kehitetään.

Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään
osallistumismahdollisuuksia. Kirjoittajien omaehtoista sähköpostikeskustelua tutuhesa-listalla täydentää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yhteenvetoja
keskustelusta.

Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa
http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages Listan vuodesta 2000 lähtien arkistoitujen viestien analysointiin etsitään halukkaita opiskelijoita. Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Kalle Mikkola, Pentti K. Räsänen, Chris Kylander, Arto Salmela ja Päivikki Telenius.
Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa ja tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen

.


Tilaisuudet


9.11.2010 klo 17-20 sali 404
Degrowth ja factor 10 - ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen? 
Juha Nurmela johdattelee iltaa
Seminaarissa pohditaan, voisitko tekniikan tehostuminen tuottaa nollapäästöisen
hyvinvointiyhteiskunnan vai tarvitaanko kasvutonta kohtuutaloutta.
Matti Penttiliä (Rooman klubin Suomen yhdistyksen puheenjohtaja) puhuu aluksi
kasvun rajoista ja degrowhtista.
Michael Lettenmeier (Ekotehokkuuskonsultti Suomen luonnonsuojeluliitto ry) puolestaan
arvioi factor 10 käsitettä eli tekniikan mahdollisuuksia rajoittaa ihmisen toiminnan
ympäristövaikutuksia kasvun aikana.
Timo Järvensivu (Tutkimuspäällikkö Aalto yliopiston kauppakorkekoulu) kertoo
degrowht liikkeestä ja sen lähtökohdista
.
Varatut ajat

23.11.2010 poistetaan, koska Tutuseuran vuosikokous 24.11.
7.12.2010

Sali 505 klo 17-20
1.2.2011, 15.2.2011, 1.3.2011, 15.3.2011, 12.4.2011.

Sali 404 klo 17-20
29.3.2011

Aiheita

Suomen sopeutuminen ilmastonmuutokseen
Kari Silfverberg, Reijo ja Arto kehittelevät

Suomi ja Venäjä 2030, alustaja Osmo Kuusi, kommentoijat Pekka Sutela ja Yrjö Myllylä, juontaja NN
Matti kysyy esiintyjät

Koulutuksen tulevaisuus
Päivikki ja Timo valmistelevat,

Ennakoivat innovaatiot, alustajina Tarja Meristö ja Jyrki Kettunen, kommentoija Kari Sipilä, juontaja NN.
Matti ottaa yhteyttä

Uudenmaan maakuntakaavan laadinta, alustaja Uudenmaan liitosta, kommentoija NN, juontaja MM
Arto sopii Uudenmaan liitossa käydessään

Työmarkkinoiden tulevaisuus
Alustajina tutkija, kommentoijina työmarkkinajärjestöjen edustajat sekä työntekijä- että työnantajapuolelta??
Arto pohtii edelleen

Arktiset kulkuväylät ja arktinen teknologia, alustukset Mika Aaltonen ja Yrjö Myllylä
Matti ottaa yhteyttä

Asuntopolitiikka
Timo miettii

Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa, myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu.
Chris Kylander ja Pentti Räsänen valmistelevat

Missä työpaikat vuonna 2030 – klusteriennakointi.
Miten nuoret työllistyvät
Alustukset Keijo Rajakallio ja Hannu Hernesniemi
Keijo Rajakallio valmistelee.

Ydinvoiman jätteetön tulevaisuus, alustaja Kaj Luukko, kommentoija NN,
Timo Lahtela ja Päivikki Telenius valmistelevat

Heikot signaalit yhteisön tulevaisuusoppimisessa, alustaja Elina Hiltunen
Matti kysyy uudelleen vuodenvaihteessa
Elinan väitöskirjatiedote

Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset
Alustaja Piitta Kirjavainen VNK, kommentoija NN, juontaja Matti Leskinen

Yhteistilaisuudet

5.10.2010
Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiössä yhdessä RIL:n tulevaisuustoimikunnan, Metropoliseuran ja SAFAn kanssa
Reijo hankkii ohjelman

29.9.2010
Sähköauton tulevaisuus Tieteiden talolla, RIL:n tulevaisuustoimikunta järjestää


Henkilöstöhallinnon ja sen tietojärjestelmien tulevaisuus, alustajat NN Henry ry:stä ja Jukka-Pekka Heikkilä.
Yleisempi näkökulma? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Ehdotetaan Henry ry:n tilaisuudeksi, johon tutuhesalaiset ja Laatuyhdistyksen Osaamisen kehittämisen laatujaos voisivat osallistua.
Matti Leskinen valmistelee

maanantaina, syyskuuta 13, 2010

Syksy 2010, alun ohjelma ja jatkon ideat

Tutuhesa-lounas 26.8.2010
Mukana:
Hazel Salminen
Reijo Korhonen
Timo Lahtela
Pentti Räsänen
Matti Leskinen
Arto Salmela
Kari Mustanoja
Päivikki Telenius

Syksyn 2010 ohjelma

Futurinfo 3/2010

Tiistaina 14.9.2010 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen elinvoiman lähteet, alustaja Teppo Turkki, kommentoija Antti Mykkänen, juontajana Matti Leskinen.

Tiistaina 28.9.2010 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
EU2020-strategia, alustaja Mari Linnapuomi, kommentoija Erkki Tuomioja, juontaja Matti Leskinen

Tiistaina 12.10.2010 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Helsingin maahanmuuttopolitiikka ja maahanmuuttajien merkitys , alustaja Annika Forsander, kommentoija Peter A Kraus, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 26.10.2010 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011, alustaja Suoma Sihto, kommentoija Maija Stenvall, juontaja Pipsa Eklund.

Ideoita jatkoon

9.11.2010
Degrowth ja tulevaisuus, alustaja Matti Penttilä, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Juha hoitaa

23.11.2010
7.12.2010

Suomen sopeutuminen ilmastonmuutokseen
Kari Silfverberg, Reijo ja Arto kehittelevät

Suomi ja Venäjä 2030, alustaja Osmo Kuusi, kommentoijai Pekka Sutela ja Yrjö Myllylä, juontaja NN
Matti kysyy esiintyjät

Koulutuksen tulevaisuus
Päivikki ja Timo valmistelevat, vaihtoehtoinen aika 26.10., ellei HLJ onnistu

Yhteistilaisuudet

5.10.2010
Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiössä yhdessä RIL:n tulevaisuustoimikunnan, Metropoliseuran ja SAFAn kanssa
Reijo hankkii ohjelman

29.9.2010
Sähköauton tulevaisuus Tieteiden talolla, RIL:n tulevaisuustoimikunta järjestää
Reijo hankkii ohjelman

Odottavia aiheita

Ennakoivat innovaatiot, alustajina Tarja Meristö ja Jyrki Kettunen, kommentoija Kari Sipilä, juontaja NN.
Matti ottaa yhteyttä

Uudenmaan maakuntakaavan laadinta, alustaja Uudenmaan liitosta, kommentoija NN, juontaja MM
Arto sopii Uudenmaan liitossa käydessään

Työmarkkinoiden tulevaisuus
Alustajina tutkija, kommentoijina työmarkkinajärjestöjen edustajat sekä työntekijä- että työnantajapuolelta??
Arto pohtii edelleen

Arktiset kulkuväylät ja arktinen teknologia, alustukset Mika Aaltonen ja Yrjö Myllylä
Matti ottaa yhteyttä

Asuntopolitiikka
Timo miettii

Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa, myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu.
Chris Kylander ja Pentti Räsänen valmistelevat

Missä työpaikat vuonna 2030 – klusteriennakointi.
Miten nuoret työllistyvät
Alustukset Keijo Rajakallio ja Hannu Hernesniemi
Keijo Rajakallio valmistelee.

Ydinvoiman jätteetön tulevaisuus, alustaja Kaj Luukko, kommentoija NN,
Timo Lahtela ja Päivikki Telenius valmistelevat

Heikot signaalit yhteisön tulevaisuusoppimisessa, alustaja Elina Hiltunen
Matti kysyy uudelleen vuodenvaihteessa
Elinan väitöskirjatiedoteYhteistyön kohteita

Henkilöstöhallinnon ja sen tietojärjestelmien tulevaisuus, alustajat NN Henry ry:stä ja Jukka-Pekka Heikkilä.
Yleisempi näkökulma? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Ehdotetaan Henry ry:n tilaisuudeksi, johon tutuhesalaiset ja Laatuyhdistyksen Osaamisen kehittämisen laatujaos voisivat osallistua.
Matti Leskinen valmistelee

Listaviestintää

Elokuu on jo listan vilkkain kuukausi http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/
Listalla on nyt 243 lukijaa ja joitakin kymmeniä kirjoittajia.

Viestit ruuhkautuvat erityisesti työposteihin ja siksi halutaan erota listalta ja esitetään myös toiveita saada pelkästään tapahtumatietoja.

Ruuhkaan vaihtoehtoisia ratkaisuja:

1)erillinen gmail-osoite, toimii hyvin ja mm. järjestää viestiketjut yhteen - elokuussa silti tähän mennessä 60 ketjua. Jäljelle jäisi siis kuitenkin viestien valinta - taitaa olla sekin liikaa monelle ...

2)Käy lukemassa viestit Yahoosta http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages silloin kun sinulle sopii. Listalle ei voi suoraan kirjoittaa.

3) keskustelut käytäisiin esim. Qaikussa http://www.qaiku.com/. Kukin voi seurata haluamiaan kanavia ja valita, josko sähköpostiinsa saa viestejä vain jos keskustelussa nimellä (valitulla nimimerkillä) mainitaan. Yhteenvedot tarvittaessa blogiin.

Viestien bittimäärää on yritetty vähentää:
1) vain yksi viesti samalta kirjoittajalta vuorokaudessa
2) vanhoja viestejä ei jätetä viestin loppuun
3) vain listaosoitteet, ei henkilökohtaisia.

Viime lokakuussa sovittiin kuukausittaisista yhteenvedoista.
Niitä löytyy:
lokakuu 2009
helmikuu 2010
maaliskuu 2010

Sovittiin, että listajärjestely pidetään ennallaan. Matti suosittelee eroajille vaihtoehtoisia ratkaisuja, huomauttelee sääntöjen sivuuttamisesta ja patistaa merkittävien keskustelujen osanottajia tekemään yhteenvedon keskustelusta.


Seuraava lounas

Tiistaina 28.9. klo 12.30, paikka Baker`s

Kirjasi
Matti