keskiviikkona, toukokuuta 15, 2013

Lounaskirjaus 20130515

Lounas
Keskiviikkona 15.5. klo 13/14 ravintola Bakers´
Läsnä: Arto Salmela, Matti Leskinen, Reijo Korhonen, Tapani Launis, Chris Kylander, Pentti Räsänen


Tutuhesan aiheita
Menettelytapa
1. Sovitaan aiheet, ehdotetaan alustajat ja juontajat
2. Pyydetään ehdotettuja henkilöitä antamaan suostumuksensa ja merkitsemään heille sopivat ajat Doodleen, johon on merkitty tapahtumin ajankohdat.
3. Valitaan tämän perusteella aiheet ja ajankohdat.
Syksylle 2013
Futurinfoon 3/2013 syyskuun alussa
10.9. varattu
24.9. varattu
8.10.
22.10.
5.11.

Futurinfoon 4/2013 marraskuun alussa

19.11.
3.12.


VarmistettuTiistaina 10.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja johtava asiantuntija Johanna Taskinen, Mobinet Oy.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

Tiistaina 24.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti Räsänen

Varmistamatta
Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat, mahdollisuuksista alustaa Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja Jarmo Limnell ja uhista pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin, kriittinen kommentti Kristo Helasvuo, Puhettako Oy, juontaja Hannu Kalajoki. Hannu ja Matti sopivat

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Talous, hyvinvointi ja ilmastonmuutos, keskustelijoina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme ja Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, juontaja Arto Salmela

10 uutta ihmettä, alustaja toimittaja Timo Paukku Helsingin Sanomista, kommentoija Juha Nurmela, juontaja Matti Leskinen kts kirjan esittely
Kulttuurievoluutio maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Hannu, Chris ja Reijo miettivät
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia

Lähi-idänja arabimaailman naisten merkitys, yhteistilaisuus Suomen Lähi-idän instituutin kanssa, Arto selvittää, kts http://www.fime.fi/
Mahdollisia alustajia Ulla Mustanoja, Jaakko Hämeen-Anttila

Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, kommentoija NN, juontaja XX, Juha Nurmelan ehdotus

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja XX, kommentoija NN, juontaja Päivi Telenius
Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen talouden ja kulttuurin tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HHKeväälle 2014
Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen.

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Energiainnovaatiot, esittelijöinä 4-5 innovaattoria, arvioija TEM, juontaja NN

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen energiastrategia, alustaja TEM, arvioijat ?, juontaja MM

Tieteen tulevaisuus, alustaja TkT Tuomo Suntola, Reijo ja Pentti kehittelevät

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Arkkitehtuurin tulevaisuus, Tapani ja Reijo kehittelevät
Ehdolle
Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Poliittisen kulttuurin tulevaisuus, Hannu kehittelee

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa kts  Talousdemokratia ry ja Bittiraha sekä Kuplia, kuohuntaa ja utopioita http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/kuplia-kuohuntaa-ja-utopioita
Tietoa Tutuhesasta Futuraan
Matti kirjoittaa lyhyen johdannon Hannun laatimaan aiheryhmittelyyn  

Yhteistyö HY:n alumnien kanssa  
Yhteistyö on vähitellen hiipunut, Chris seuraa alumnitoiminnan kehitystä.


Seuraava lounas
Keskiviikkona 5.6.klo 13 Musiikkitalon terassilla

sunnuntaina, toukokuuta 12, 2013

Lounasaineistoa 20130515

Lounas
Keskiviikkona 15.5. klo 13 ravintola Bakers´


Tutuhesan aiheita
Menettelytapa
1. Sovitaan aiheet, ehdotetaan alustajat ja juontajat
2. Pyydetään ehdotettuja henkilöitä antamaan suostumuksensa ja merkitsemään heille sopivat ajat Doodleen, johon on merkitty tapahtumin ajankohdat.
3. Valitaan tämän perusteella aiheet ja ajankohdat.
Syksylle 2013
Futurinfoon 3/2013 syyskuun alussa
10.9. varattu
24.9. varattu
8.10.
22.10.
5.11.

Futurinfoon 4/2013 marraskuun alussa

19.11.
3.12.


VarmistettuTiistaina 10.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja Johanna Taskinen.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

Tiistaina 24.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti Räsänen

Varmistamatta
Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat, mahdollisuuksista alustaa Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja Jarmo Limnell ja uhista pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin, juontaja Hannu Kalajoki, kts kommentti tähän blogijuttuun

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Talous, hyvinvointi ja ilmastonmuutos, keskustelijoina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme ja filosofian tohtori Tapio Kanninen, The City University of New York, juontaja Arto Salmela

10 uutta ihmettä, alustaja toimittaja Timo Paukku Helsingin Sanomista, kommentoija Juha Nurmela, juontaja Matti Leskinen kts kirjan esittely
Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja XX, kommentoija NN, juontaja Päivi Telenius
Kybernetiikka tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen talouden ja kulttuurin tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH

Kulttuurien paine maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Hannu, Chris ja Reijo miettivät
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia

Lähi-idän, arabimaailman tms. kehitysvaihtoehdoja, alustaja eläköitynyt suurlähettiläs, kommentoija MM, juontaja VV, Arto ja Hannu pohtivat
Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, kommentoija NN, juontaja XX, Juha Nurmelan ehdotus

Keväälle 2014
Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen.

Ehdolle
Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Poliittisen kulttuurin tulevaisuus, Hannu kehittelee

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Jakelun tulevaisuus, Reijo kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa kts  Talousdemokratia ry ja Bittiraha sekä Kuplia, kuohuntaa ja utopioita http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/kuplia-kuohuntaa-ja-utopioita
Tietoa Tutuhesasta Futuraan
Jatketaan yritystä Tekstin tavoitepituus ½ A4. 
Uusi tavoiteaika? 

Yhteistyö HY:n alumnien kanssa  
Yhteistyö on vähitellen hiipunut, pitäisikö piristää ensi syksylle? 
Otetaan esille seuraavalla lounaalla.