keskiviikkona, joulukuuta 31, 2014

Toimintakertomus 2014

Helsingin toimintaryhmä Toimintaryhmä kokoontui 10 kertaa lounaskokouksiin ja järjesti 14 yleisötilaisuutta (joista 1 yhteistyötilaisuus):
Tiistaina 14.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy, kommentoija tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta

Tiistaina 28.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
 Uusimaa-ohjelma ja Helsinki-visio, alustajina vuorovaikuttaja Lauri Kuukasjärvi Uudenmaan liitosta ja yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta, kommentoijana professori Pentti Murole.

Tiistaina 11.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 405
Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja Chris Kylander

Tiistaina 25.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
Metsäalan tulevaisuus, alustaja ohjelmajohtaja Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutista, kommentoijat arkkitehti Tapani Launis ja professori Kari Mielikäinen Metsäntutkimuslaitoksesta, juontaja Pentti Räsänen

Tiistaina 11.3.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
Työelämän tulevaisuus ammattien muutoksessa, alustajat tutkimusjohtaja Petri Rouvinen ETLA ja ent.puheenjohtaja Mikko Mäenpää STTK, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 25.3.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Länsimaisen sivilisaation tulevaisuus vai auringonlasku, oliko Oswald Spengler oikeassa. Aiheesta alustavat tutkija Petri Kylliäinen Tampereen yliopistosta ja dosentti Marja Jalava Helsingin yliopistosta, kommentoi tohtori Tapani Launis, juontaa Hannu Kalajoki. 
Tiistaina 8.4.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505Sosiaalisen median tulevaisuus yhteisöjen ympäristönä, alustajana strategiapäällikkö Tuija Aalto YLE, kommentoija kehitysjohtaja Jyrki Kasvi TIEKE, juontaja Matti Leskinen
Tiistaina 9.9.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Kaupan rakenne tulevaisuudessa, alustaja erikoistutkija Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus, kommentoijat toiminnanjohtaja, arkkitehti Pokko Lemminkäinen, Elävät kaupunkikeskustat ry ja toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Kaupan liitto
Yhteistilaisuus RILin tulevaisuustoimikunnan kanssa

Tiistaina 23.9.2014 klo 17-20 , Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
Eurooppa vaalien jälkeen. Onko Euroopan unioni viritetty nyt kohtaamaan näköpiirissä olevia haasteita paremmin. Aiheesta alustavat professori Pauli Kettunen ja tutkijatohtori Timo Miettinen Helsingin yliopistosta, juontajana Hannu Kalajoki.

Tiistaina 7.10.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
Ilmastonmuutos sekä Suomen ja Helsingin reagointi
Globaalin ilmastonmuutoksen nykynäkymät
Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos 
Suomen ilmastopolitiikan nykynäkymät, ml. kansallinen ilmastostrategia, ilmastolakiprosessi ja ilmastotiekartta 2050.
Kaisa Kosonen, Greenpeacen ilmastokampanjan vastaava
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia ja Helsingin Energian pitkän tähtäyksen  kehittämisohjelma 
Petteri Huuska, Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
Juontaja Kari Silfverberg

Tiistaina 21.10.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 405
Murrostutkatyöpaja, vetäjänä kehitysjohtaja Erkki Aalto Rakli:sta

Tiistaina 4.11.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
Himasen viestit ja eduskunnan kanta tulevaisuusselonteossa, alustajana  asiantuntija Olli Hietanen Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnasta, juontaja Raimo Jouhikainen

Tiistaina 18.11.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Väestökehitys ja tulevaisuus, alustajat professori Reino Hjerppe ja kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä Tilastokeskuksesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 2.12.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Pohjois-Korean tulevaisuus, alustaja professori Jukka-Pekka Heikkilä, Pyongyang University of Science and Technology,

Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niistä tie­do­tet­tiin jäsenkirjeissä, seuran verkkosivuilla sekä HS/Menokoneessa.

Toimintaryhmän Tutuhesa-sähköpostilistalla oli vuoden 2014 lopulla yli 320 tilaajaa ja sille lä­he­tettiin vuoden aikana yli 200 vies­tiä, joista osa oli tulevaisuusaiheista keskustelua ja pääosa informointia tulevaisuusaiheisista ta­pahtumista ja tietolähteistä.
Lis­ta­vies­tejä voi lu­kea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/ tutuhesa/messages. Listan tukena käytettiin Tutuhesa-blogia http://tutuhesa.blogspot. com, jos­­sa julkistettiin laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lou­nas­­kir­ja­uksia.

Helsingin toimintaryhmän vetäjätiimiin kuuluivat Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Arto Sal­mela, Päivikki Telenius, Chris Kylander,  Hannu Kalajoki, Tapani Launis ja Reijo Korhonen

keskiviikkona, joulukuuta 17, 2014

Joulutervehdys


tiistaina, joulukuuta 02, 2014

Lounaskirjaus 20141202

Lounas 2.12.2014 Baker`s

Lounastajat
Erkki Aalto, Reijo Korhonen, Arto Salmela, Pentti Räsänen, Matti Leskinen


Aiheita keväälle 2015

Alkukevät

Tiistaina
13.01.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Piketty ja tasa-arvon tulevaisuus, alustaja professori
Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, kommentoija
johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 27.1.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Sopeutuminen ilmastonmuutokseen, alustajat
tutkija Simo Haanpää Aalto-yliopistosta ja ilmastoasiantuntija
Susanna Kankaanpää Helsingin seudun ympäristöpalveluista,
kommentoija NN, juontaja Kari Silfverberg
Esite sopeutumisesta 

Tiistaina 10.2.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali:505
Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien
uudistaminen tuo mukanaan?
Alustaja opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta,
kommentoija emeritusrehtori Martti Hellström, juontaja NN


Loppukevät
 
Aikoja: 
 
24.02.2015  klo 17 – 20 Sali: 505
10.3.2015klo 17 – 20 Sali: 505
24.03.2015 klo 17 – 20 Sali: 505
07.04.2015 klo 17 – 20 Sali: 505
 
Aiheita:
 
Euroopan mahdollisuus, alustajat VTT Jouko Kajanoja, 
 Emma Palvelut Oy ja puheenjohtaja Kaarin Taipale, 
Vapaus Valita Toisin ry, kommentoija XX, juontaja YY
 
Ravinto ja terveys tulevaisuudessa, alustajat professorit
Johanna Mäkelä ja  Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta,
kommentoija ZZ, juontaja KK
 
Energiatulevaisuus, Pekka Riala, Pentti ja Arto pohtivat?
Maailmankaupan tulevaisuus, alustaja NN, kommentoija MM, 
juontaja PP, ketkä miettii?

Metropolikehitys, tilanne huhtikuussa 2015, Erkki ja Arto pohtivat
Muuttoliikkeestä http://yle.fi/uutiset/hjalliksen_sukutarina_
kuvaa_suomalaista_muuttoliiketta__
katso_kartasta_kutistuuko_kotiseutusi/7676153

4 aikaa ja 5 aihetta, valitaan seuraavalla lounaalla

Myöhemmin

Avaruustutkimuksen ja hiukkasfysiikan anti tulevaisuuden 
tutkimukselle, Kari kehittelee

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN+

Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?
 
Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Futuran aiheiden ennakko- tai jälkikäteispohdinta, Hannu keskustelee päätoimittajan kanssa

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, Hannu kehittelee
Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä Ana Nuutiseen

Suomi-Ruotsi vertailu, yhteistyö Hanasaaren kanssa, Reijo ja Pentti pohtivat
 

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Degrowth vai kasvu, mikä on talouden tulevaisuus? Alustajat tutkimuspäällikkö Timo Järvensivu Aalto-yliopistosta ja Japanin talouden tuntija, kommentoija XX, juontaja YYMielipiteet metropolialueen maankäytön ja liikenteen suunnitelmista

Suunnitelmista on pyydetty kannanottoja vuodenvaihteeseen mennessä.
Suunnitelmat löytyvät osoitteesta
 http://www.helsinginseutu.fi/hki/HS/Maankayttosuunnitelma/Maankayttosuunnitelma/uutta+nyt

Seura ei anna lausuntoja, mutta voimme esittää mielipiteemme, kun kerrotaan, ketkä sen ovat laatineet.

Ehdotus menettelyksi:
1. Tutuhesa-listalaisilta pyydetään mielipiteitä 19.12. mennessä blogiin/sähköpostilla/listaviesteinä
2. Järjestetään tarvittaessa keskustelu mielipiteiden esittäjien kesken
3. Viimeistellään mielipiteet
4. Lähetetään yhteenveto suunnitelmien laatijoille ja laitetaan blogiimme.


Seuraava lounas

Tiistaina 13.1.2014 klo 13 Baker´s

sunnuntaina, marraskuuta 30, 2014

Lounasaineistoa 20141202


  Lounas 2.12.2014 Baker`s


Aiheita keväälle 2015

Alkukevät


Tiistaina 13.01.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
 
Kapitalismi ja tasa-arvo Pikettyn mukaan, alustaja
 professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, kommentoija
 johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 27.1.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
 
Sopeutuminen ilmastonmuutokseen,
 
 alustajat tutkija Simo Haanpää  Aalto-yliopistosta ja  
 
HSY:n ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää
 
 kommentoija NN, juontaja Kari Silfverberg
 

Tiistaina 10.2.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali:505
 
Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien 
 
uudistaminen tuo mukanaan?
 
Alustaja opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta, kommentoija 

emeritusrehtori Martti Hellström, juontaja NN

Esite sopeutumisesta 
Loppukevät
24.02.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
10.3.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
24.03.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
07.04.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
Aiheita
Euroopan mahdollisuus, alustaja Jouko Kajanoja, kommentoija XX, juontaja YY
Mitä syömme tulevaisuudessa,  alustaja professori Johanna Mäkelä 
Helsingin yliopistosta, kommentoija ZZ, juontaja KK
Avaruustutkimuksen ja hiukkasfysiikan anti tulevaisuuden 
tutkimukselle, Kari kehittelee

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN

USA-EU vapaakauppasopimuksen merkitys tulevaisuudelle, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja PP.

Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?
 
Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Futuran aiheiden ennakko- tai jälkikäteispohdinta, Hannu keskustelee päätoimittajan kanssa

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, Hannu kehittelee
Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä  Ana Nuutiseen

Metropolikehitys Vantaan näkökulmasta, Reijo ja Arto?
 
Suomi-Ruotsi vertailu, yhteistyö Hanasaaren kanssa , Reijo ja Pentti pohtivat
 
Suomen teollisuus, materiaalitalous, perustutkimus. Tapani tarkentaa


Mielipiteet metropolialueen maankäytön ja liikenteen suunnitelmista

Suunnitelmista on pyydetty kannanottoja vuodenvaihteeseen mennessä.
Suunnitelmat löytyvät osoitteesta
 http://www.helsinginseutu.fi/hki/HS/Maankayttosuunnitelma/Maankayttosuunnitelma/uutta+nyt

Seura ei anna lausuntoja, mutta voimme esittää mielipiteemme, kun kerrotaan, ketkä sen ovat laatineet.

Ehdotus menettelyksi:
1. Tutuhesa-listalaisilta pyydetään mielipiteitä xx.12. mennessä blogiin/sähköpostilla/listaviesteinä
2. Järjestetään keskustelu mielipiteiden esittäjien kesken
3. Viimeistellään mielipiteet
4. Lähetetään yhteenveto suunnitelmien laatijoille ja laitetaan blogiimme.

tiistaina, marraskuuta 18, 2014

Väestö kasvaa aikansa

Reino Hjerppe
Gloobalista väestönkasvusta, sen faktoista, teorioista ja politiikoista kertoi professori Reino Hjerppe

Pekka Myrskylä
Väestön kehityksestä Suomessa . erityisesti ulkomaalaisten osuuden ja elinolojen kehityksestä alusti kehityspäällikkö Pekka Myrskylä Tilastokeskuksesta.Tulevaisuus ja ulkomaalaiset p my Osanottajia oli parikymmentä

tiistaina, marraskuuta 04, 2014

Himasen viestit ja eduskunnan kanta tulevaisuusselonteossa 20141104

Tuttua kuulijakuntaa

Olli esittelee tulevaisuuttaOlli Hietanen kertoi  tulevaisuusselonteosta ja sen kohtalosta eduskunnassa. Hän esitteli myös tulevaisuusvaliokunnan työskentelytapaa ja Himasen työryhmän tuloksia

Tulevaisuusselonteossa valtioneuvosto painotti teknologista muutosta, digitaalista taloutta, ikääntymistä sekä kestävää kehitystä. Suomella arvioidaan olevan vahvuuksia muun muassa arktisessa osaamisessa, puhtaassa luonnossa, biotaloudessa ja vihreässä kasvussa (cleantech). Tärkeinä kestävän kasvun elementteinä mainitaan myös yrittäjyys, houkutteleva kaupunkiympäristö, vireä ja innostunut ilmapiiri, yhteiskunnan toimivuus, vakaus ja turvallisuus sekä luotettava infrastruktuuri.

Ttulevaisuusvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton:
1.Eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin, ja samalla
2.Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee Suomelle tiedestrategian ja että hallitus saavuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) tavoitteeksi asetetun 4 prosentin bruttokansantuotetavoitteen yhdessä yksityisen sektorin kanssa.
3.Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii uuden kansallisen ennakointimallin toimeenpanoa sekä laatii ohjelman ja tekee periaatepäätöksen, joilla sitoudutaan poliittisesti kokeilujen edistämiseen.
4.Eduskunta edellyttää, että seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi otetaan työelämän uudistaminen ja suomalaisten työllistyminen niin, että teema sisältää myös yrittäjyyden edistämisen, osatyökyvyn hyödyntämisen sekä sosiaaliturvan kehittämisen näitä tavoitteita tukevaan suuntaan. Toimenpiteissä on myös huomioitava varhaisen puuttumisen periaate: esimerkiksi oppimisvaikeudet ovat havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työhön kiinnittymistä on tuettava erityisillä toimenpiteillä.
5.Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää kaikessa toiminnassa kestävää kasvua, joka vauhdittaa taloutta samalla ratkaisten sosiaalisia ja ekologisia ongelmia. Tämä edellyttää esimerkiksi hallinnollisten esteiden karsimista, kokeiluhankkeita ja taloudellista ohjausta.Himasen työryhmä tiivisti tutkimuksensa merkittävimmät johtopäätökset kolmeen isoon asiaan:
1.siirtymä teollisesta hyvinvointivaltiosta informaatioajan hyvinvoinnin yhteiskuntaan
2.siirtymä informaatioajan ekologiseen talouteen ja
3.henkinen kulttuuri, joka tukee siirtymiä oppimismaailmassa, työkulttuurissa sekä poliittisessa johtajuudessa


Olli Hietasen esitys
Raimo
Tilaisuuden juonsi joviaalisti Raimo Jouhikainen
Pienryhmäpohdintaa kahvitauolla

torstaina, lokakuuta 16, 2014

Lounaskirjaus 20141016


Lounas 16.10.2014 Baker`s

Lounaalla mukana Tapani Launis, Arto Salmela, Pentti Räsänen, Reijo Korhonen ja Matti Leskinen

Ehdotus seuran toimintasuunnitelmaan 2015

5.2 Helsingissä - Tutuhesa 

Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi ke­sä­­­kuukausina). Niis­sä jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­­nostavia aiheita ja alustajia. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seu­dun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pi­dempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin koh­teisiin.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­­pah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­­sa kehitetään
mm. seminaarien järjestämisessä. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat mm. Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Ar­to Salmela, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen ja Hannu Kalajoki. Toimintaa suun­ni­tellaan
kaikille avoimissa lou­nas­ta­­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.

Loppusyksy 2014

Tiistaina 21.10.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 405
Murrostutkatyöpaja, vetäjänä kehitysjohtaja Erkki Aalto Rakli:sta, kommentoija dosentti Osmo Kuusi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Katso ennakointikartta  tästä. 

Tiistaina 4.11.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
Himasen viestit ja eduskunnan kanta tulevaisuusselonteossa, alustajana  asiantuntija Olli Hietanen Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnasta,kommentoijina toimitusjohtaja Kimmo J Lipponen Arvo-liitosta ja  Venture Knowledgist Juhani Anttila, Quality Integration juontaja Raimo Jouhikainen

Tiistaina 18.11.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Väestökehitys ja tulevaisuus, alustajat professori Reino Hjerppe ja kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä Tilastokeskuksesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 2.12.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Pohjois-Korean tulevaisuus, alustaja professori Jukka-Pekka Heikkilä, Pyongyang University of Science and Technology, kommentoija NN, juontaja MM, Matti ja Pentti etsivät kommentaattorin


Keväälle 2015

Alkukevät


13.01.2015 klo 17 – 20 Sali:505
Kapitalismi
ja tasa-arvo Pikettyn
mukaan, alustaja
professori
Heikki Patomäki
Helsingin
yliopistosta, kommentoija johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta,
juontaja Arto Salmela, 
27.01.2015,
klo 17 – 20 Sali:
505
10.02.2015,
klo 17 – 20 Sali: 505
Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien uudistaminen tuo mukanaan?
Alustaja  opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta, kommentoija emeritusrehtori Martti Hellström, juontaja KK
( Markkinoitava tästä aiheesta kiinnostuneille kohderymille)

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen, alustaja professori Janne I Hukkkinen Helsingin yliopistosta, kommentoija NN, juontaja Kari Silfverberg, Kari kehittelee

Esite sopeutumisesta 
Loppukevät
24.02.2015,
klo 17 – 20 Sali: 505
10.3.2015,
klo 17 – 20 Sali: 505
24.03.2015,
klo 17 – 20 Sali: 505
07.04.2015,
klo 17 – 20 Sali: 505
Aiheita
Avaruustutkimuksen ja hiukkasfysiikan anti tulevaisuuden tutkimukselle, Kari kehittelee

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN

USA-EU vapaakauppasopimuksen merkitys tulevaisuudelle, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja PP.

Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?
 
Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaanFuturan aiheiden ennakko- tai jälkikäteispohdinta, Hannu keskustelee päätoimittajan kanssa

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, Hannu kehittelee
Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä  Ana Nuutiseen

Metropolikehitys Vantaan näkökulmasta, Reijo ja Arto?
 
Suomi-Ruotsi vertailu, yhteistyö Hanasaaren kanssa , Reijo ja Pentti pohtivat
 
Suomen teollisuus, materiaalitalous, perustutkimus. Tapani tarkentaa
Seuraava lounas

Tiistaina 2.12.2014 Baker´s