tiistaina, maaliskuuta 15, 2011

Lounaskirjaus 14.3.2011


Toimintakertomus 2010
Katso toimintakertomus tästä.  
Toimintakertomus käsitellään osana seuran kertomusta vuosikokouksessa 18.4.2011, sitä voi edelleen kommentoida
 

Yhteistyö Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa
Seuran hallituksessa on sovittu, että Tutuhesa voi solmia yhteistyösuhteita muiden seurojen ja niiden paikallisryhmien kanssa
Tapaaminen 18.3. mukana Matti, Hazel ja Arto.

Tutuhesan viestintä
Chris pohtii seuraavalle lounaalle

Kevät 2011


Tiistaina 15.3.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
 sali 505 
Vieläkö uusliberalismi vahvistuu?, alustajina 
OTT Kauko Sipponen ja kansanedustaja Erkki Tuomioja, 
juontaja Arto Salmela

Tiistaina 29.3.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
sali 404
Suomi ja Venäjä 2030, alustaja Osmo Kuusi, 
kommentoija Yrjö Myllylä ja Maisa Moijanen?, juontaja Kari Mustanoja

Tiistaina 12.4.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6
sali 505
Arabikansojen tulevaisuus, alustajat Hannu Juusola ja VTM Anssi Kullberg kommentoija Laura Reinilä, ent. Tunisian suurlähettiläs, juontaja Arto Salmela
Arto viimeistelee

Tiistaina 26.4.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
Metropolin asukkaiden onnellisuus tulevaisuudessa,  
IS:n analyysitietoja projisoidaan tulevaisuuteen, alustajina toimittaja ja tutkija, juontaja Matti Leskinen
Matti tekee ehdotuksen ja muut kommenetoivat

Syksy 2011

Tapaamisajat

Parittomien viikkojen tiistait klo 17-20 Tieteiden talolla
13.9.
27.9.
11.10.
25.10.
8.11.
22.11.

Yhteensä 6 tilaisuutta, aihe-ehdotuksia 15.

Tulevaisuuskatsausten merkitys hallitusohjelman valmistelussa
Alustaja Riitta Kirjavainen, kommentoija Kalle Mikkola, juontaja Hannu Kalajoki
Matti kehittelee, aikatavoite 13.9.

Pelastaako nuorten syrjäytymisen estäminen maailman? 
Alustaja  MM, kommentoija NN, juontaja Reijo Korhonen
Arto kutsuu esiintyjät, aikatavoite 27.9.

Digiagenda ja sosiaalinen media, alustajina Taru Rastas ja sosiaalisen median tutkija, juontaja NN
Matti kutsuu alustajat

Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa
myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo. 
Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu, kommentoija Chris Kylander, 
juontaja Arto Salmela
Chris ja Arto valmistelevat
, aika loppusyksy

Energiapolitiikka
Miten energiamuodot ja niiden käyttö kehittyvät tulevaisuudessa, mukana maailman  sähkötilanne, alustaja Ilkka Mikkola
Arto ja Matti kehittelevät

Millaisia tulevaisuuksia kaavat mahdollistavat pääkaupunkiseudulle?
Kohteina kuntien yhteiset yleiskaavat ja maakuntakaava
Hannu ja Arto kehittelevät yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Metropoliseuran kanssa

Arktiset kulkuväylät ja arktinen teknologia, alustukset Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen, kommentoija logistiikan asiantuntija.
Matti sopiiesiintyjät

Asuntopolitiikka metropolialueella
Reijo ja Timo miettivät yhdessä Juha Nurmelan kanssa

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä

Globaali kulttuurievoluutio
Reijo pohtii 

Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 

Kriisiytyykö maailma?, alustaja tutkija Janne Malkki, kommentoija NN, juontaja Arto Salmela
Arto valmistelee 


Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssa

Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä
Juha kehitteleeIDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen,

alustaja Kalle Piirainen, kommentoija MM, juontaja XX.

Kallen väitöskirja löytyy tästä

Matti kehittelee


Vuodelle 2012

Työmarkkinoiden tulevaisuus
Tilanne turbulentti, kukaan ei pohdi kaemmas ulottuvia ratkaisuja
Arto pohtii edelleen

Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius 
 Päivikki etsii alustajan. 

 
Lounasseurue
Päivikki Telenius, Chris Kylander, Arto Salmela, Kari Mustanoja, Pentti Räsänen, Reijo Korhonen ja Matti Leskinen

Seuraava lounas
Keskiviikkona 13.4.2011 klo 13, paikkana Baker´s
- mistä tulevat poliitikot, Reijon alustus ja tilaisuuden ideointi
- tutuhesan viestintä, Chris
- yhteistyökuviot, Matti, Arto
- syksyn tilaisuudet
sunnuntaina, maaliskuuta 13, 2011

Lounaskirjaus 15.2.2011

Täydennetty aineistoksi lounaalle 14.3.  / 13.3.2011 Matti

Toimintakertomus 2010
Katso toimintakertomus tästä.  
Toimintakertomus käsitellään osana seuran kertomusta vuosikokouksessa 18.4.2011
 


Yhteistyö Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa
Tapaaminen 18.3. mukana Matti, Hazel ja Arto.
Mitä odotuksia?


Tutuhesan aiheiden analyysi
Matti kokosi aiheet viiden vuoden ajalta ja Hannu teki niistä klusterianalyysin.
Aiheiden kooste
Aiheet analysoituna

Tulevaisuuden tutkimus ja maailmanparannus
Tilaisuuksissa tarvitaan molempia näkemyksiä
Valmistelijat ottavat vaarin


Kevään 2011 tilaisuudet

Tiistaina 15.2.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
 sali 505
Ennakoivat innovaatiot, alustajina Tarja Meristö ja
Jyrki Kettunen, kommentoija Kari Sipilä, juontaja Reijo Korhonen
Tiistaina 1.3.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
 sali 505  
Ihmisten elämä metropolissa, alustaja Sirkku Wallin, 
kommentoija Matti Leskinen, juontaja Hannu Kalajoki

Tiistaina 15.3.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
 sali 505 
Vieläkö uusliberalismi vahvistuu?, alustajina 
OTT Kauko Sipponen ja kansanedustaja Erkki Tuomioja, 
juontaja Arto Salmela

Tiistaina 29.3.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
sali 404
Suomi ja Venäjä 2030, alustaja Osmo Kuusi, 

kommentoija Yrjö Myllylä ja Maisa Moijanen?, juontaja Kari Mustanoja

Uusi ehdotus
Tiistaina 12.4.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6
sali 505
Arabikansojen tulevaisuus, alustajat NN ja MM, kommentoija Laura Reinilä, ent. Tunisian suurlähettiläs

Tiistaina 26.4.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
Metropolin hallintomallit ja haasteet, 
 esitellään eri hallibtomallit ja pohditaan niiden kykyä vastata
4-5 alueen tulevaisuuden haasteeseen
Kehitellään edelleen seuraavalla lounaalla

Syksy 2011

Tapaamisajat

Parittomien viikkojen tiistait klo 17-20 Tieteiden talolla
13.9.
27.9.
11.10.
25.10.
8.11.
22.11.

Yhteensä 6 tilaisuutta, aihe-ehdotuksia 15.

Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa
myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo. 
Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu, kommentoija Chris Kylander, 
juontaja Arto Salmela
Chris ja Arto valmistelevat
, aika loppusyksy


Pelastaako miesten syrjaytymisen estäminen maailman? 
Alustaja  Ilkka Taipale, kommentoija NN, juontaja Reijo Korhonen
Reijo kutsuu esiintyjät 

Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius
 Päivikki etsii alustajan. 


Uusi hallitusohjelma ja tulevaisuuskatsaukset
Alustaja Riitta Kirjavainen, kommentoija Kalle Mikkola, juontaja Hannu Kalajoki
Hannu, Matti ja Kalle kehittelevät

Millaisia tulevaisuuksia kaavat mahdollistavat pääkaupunkiseudulle?
Kohteina kuntien yhteiset yleiskaavat ja maakuntakaava
Hannu ja Arto kehittelevät yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Metropoliseuran kanssa

Työmarkkinoiden tulevaisuus
Alustajina tutkijat Elinkeinoelämän ja Palkansaajien tutkimuslaitoksista, kommentoijana ??
Arto pohtii edelleen

Arktiset kulkuväylät ja arktinen teknologia, alustukset Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen
Matti sopii Venäjä-tilaisuuden jälkeen

Asuntopolitiikka
Reijo ja Timo miettivät yhdessä Juha Nurmelan kanssa

 
Energiapolitiikka
Matti pitää mielessä, asiaan palataan myöhemmin keväällä

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä

Globaali kulttuurievoluutio
Reijo pohtii 

Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 

Kriisiytyykö maailma?, alustaja tutkija Janne Malkki, kommentoija NN, juontaja Arto Salmela
Arto valmistelee 


Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssa

Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä
Juha kehittelee

IDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen,

alustaja Kalle Piirainen, kommentoija MM, juontaja XX.

Kallen väitöskirja löytyy tästä

Matti kehittelee

Maailman  sähkötilanne, alustaja Ilkka Mikkola, kommentoija KK, juontaja Arto Salmela

Arto kehittelee

 
Lounasseura
Chris Kylander, Arto Salmela, Kari Mustanoja, Pentti Räsänen, Reijo Korhonen ja Matti Leskinen

Seuraava lounas
Maanantaina 14.3.2011 klo 13, paikkana Baker´ssunnuntaina, maaliskuuta 06, 2011

Toimintakertomus 2010 Luonnos

Toimintakertomus käsitellään osana seuran toimintakertomusta kevätvuosikokouksessa 18.4. Siihen saakka voi jättää kommentteja.
 ....................................

2.3.2 Helsingin toimintaryhmä

Toimintaryhmä kokoontui kuusi kertaa lounaskokouksiin ja järjesti 14  yleisötilaisuutta sekä 1 yhteistyötilaisuuden, joiden teemoina olivat:
Ilmastonmuutos-nyt, seurannan ja mallinnuksen tuottamat uusimmat näkymät ja ennusteet, alustajana Jouni Räisänen, elämää Kööpenhaminan jälkeen, alustajana Oras Tynkkynen, kommentit Pasi Toiviainen, juontaja Kari Silfverberg
Rahoitusjärjestelmän tulevaisuus. Alustaja Leena Mörttinen, kommentoija Matti Louekoski, juontaja Timo Lahtela
 Verotuksen kehitystrendit. Alustaja Heikki Niskakangas, kommentoija Nils Torvalds, juontaja Arto Salmela
 Tulevaisuuden yhteiskunta – improvisoituna Zizekin mukaan. Alustajina Hanna Kuusela ja Kimmo Jylhämö, juontajana Hannu Kalajoki 
- Liikenneviraston lentoratasuunnitelma. Esittelijä Markku Pyy, Liikennevirasto
- Geoengineering ilmastonmuutoksen torjunnassa. Alustaja Risto Isomäki, kommentoijana Heikki Kukko, juontaja Kari Silfverberg
- Vanhuuden tulevaisuus: Kolmas elämä - jotain uuttako? Alustajana Ilka Haarni, kommentoijina Tiina Harjulehto-Mervaala ja Anita Kelles-Viitanen, juontaja Päivikki Telenius
Liiketoimintaympäristön lähitulevaisuutta luotaavat analyysimallit. Alustajana Aleksi Grym, juontaja Kalle Grönqvist.
 Löytöretki biopolitiikkaan. Alustaja Osmo Kuusi, juontaja Pentti Räsänen
- Suomen elinvoiman lähteet. Alustaja Teppo Turkki, kommentoija Antti Mykkänen, juontaja Matti Leskinen
- Eurooppa 2020. Alustaja Mari Linnapuomi, kommentoija Erkki Tuomioja, juontaja Matti Leskinen
- Rakennusfoorumi: Ihmisten metropoli. Yhteistyössä RIL:n tulevaisuustoimikunnan, Metropoliseuran ja SAFAn kanssa, Rakennustietosäätiön tiloissa
- Helsingin maahanmuuttopolitiikka ja monikulttuurisuuden merkitys. Alustaja johtaja Annika Forsander Helsingin kaupungilta, kommentoija tutkija Kathleen Valtonen Helsingin yliopistosta, juontaja Arto Salmela.
- Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011. Alustaja Outi Janhunen, kommentoija Maija Stenvall, juontaja Pipsa Eklund.
- Degrowth ja factor 10 - ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen? Alustajina 
Matti Penttilä, Michael Lettenmeier ja Timo Järvensivu, juontajana Juha Nurmela
- Hallinnonalojen näkemykset Suomen tulevaisuudesta. Alustajana neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen Valtioneuvoston kansliasta, kommentoijana TkT Kalle Mikkola, juontajana Matti Leskinen

Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niistä tiedotettiin jäsenkirjeissä, seuran verkkosivuilla sekä HS/Menokoneessa. 

Toimintaryhmän jäsenet ottivat kantaa EU2020-strategiaan ja Lentoratahankkeeseen. Lisäksi kerättiin mielipiteitä Uudenmaan rakennemalleista, mutta niitä ei toimitettu eteenpäin.

Toimintaryhmän Tutuhesa-sähköpostilistalla oli vuonna 2010 noin 240 tilaajaa ja sille lähetettiin yli 1200 viestiä, joista valtaosa oli tulevaisuusaiheista keskustelua. Lisäksi listalla informoitiin tulevaisuusaiheisista tapahtumista ja tietolähteistä. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa 
http://groups.yahoo. com/group/tutuhesa/messages. Listan tukena käytettiin Tutuhesa-blogia http://tutuhesa.blogspot.com/, jossa julkistettiin laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lounas kirjauksia. 

Yhteistyötä muiden paikallistoimintaryhmien kanssa ei ollut eikä jäsenten verkottuminen uusien verkostotyökalujen avulla edistynyt.


Helsingin toimintaryhmän vetäjätiimiin kuuluivat Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Arto Salmela, Päivikki Telenius ja Chris Kylander.