sunnuntaina, lokakuuta 30, 2016

Lounasaineistoa 20161101

Syksy 2016


Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Arktinen tulevaisuus, alustaja entinen pääministeri Paavo Lipponen, kommentoija tulevaisuuksien tutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela


Tulevaisuuden tutkimuksen seuran syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 18.00 alkaen Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen noin klo 19 prof. Göte Nyman pitää vuosikokousalustuksen, pohdiskellen tulevaisuudentutkimuksen ja psykologian suhdetta.

Alkukevät 2017 


 Tiistai 17.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
 Aluekehitys ja tuleva aluepolitiikka, alustaja Anssi Paasivirta, 
kommentoija Tapani Launis, juontaja Arto Salmela, Arto valmistelee

Tiistai 31.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tulevaisuustyö  järjestössä, alustaja Tarja Ketola, 
kommentoija Anitta Pehkonen Opintokeskus Sivis, 
juontaja Pia Adibe
Tarjan väitöskirja 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156509/strategi.pdf?sequence=1

Tiistai 14.02.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Globalisaatio, tekninen kehitys ja tulonjako: demokratian ahdinko?, Alustaja VTT Jukka Pekkarinen, kommentoija NN, juontaja XX
 
Loppukevät 2017
Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Tiistai 14.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 404
Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505

Aiheryhmiä

Tulevaisuuden maailmankuvat
Voi olla, että olen aivan hakoteillä, mutta tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, joita voisivat edustaa esimerkiksi SCIFI-elokuvat, uskonnot ja filosofiat, kirjallisuus ja taide. Ehkä perustatte ohjelmanne varmemmalle pohjalle, mutta olisin kiinnostunut kuulemaan eri alojen visionäärien näkemyksiä vaikkapa paneelikeskustelussa.
Ehdottelee
Marja Kauttu

Mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Teemu Arina, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Kaupunkivoittajat  Brexitin jälkeen

Alustaja YY, kommmentoija XX, juontaja Rainer Suvanto
  Mielenkiintoista nyt Brexitin jälkeen on tarkastella mm sitä, mistä kaupungeista : Cph - Sto - Hel / Tall voisi tulla mm pääkonttoreiden paikkoja, finanssikeskuksiakin myöten,  ym ym.

Facebookin tulevaisuusryhmät
Alustaja Jesse Soininen, kommentoija EE, juontaja Juha Nurmela

Ilmaliikenteen tulevaisuus, alustaja BB, kommentoija CC, juontaja DD

Suurvaltojen rooli globaalissa kokonaisuudessa, alustaja Heikki Patomäki, kommentoija NN, juontaja MM

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat
 
Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii

Suomalaisuus huomenna
Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?


Toimintasuunnitelma 2017
 

5.2 Helsingissä - Tutuhesa (TS 2016-mitä muutetaan?)
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi ke­sä­kuukausina). Tarvittaessa järjestetään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käy­dään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin. Aiheina ovat merkittävät asiat pää­kaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Lisäksi jä­senet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia aiheita ja alus­tajia.

Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­pahtumapalstoilla. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­deryhmiä. Yhteistyötä muiden järjestöjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osal­lis­tumismahdollisuuksia.

Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages. Toimintaa suunnitellaan lou­nas­ta­paa­misissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen. Yh­teyshenkilönä toimii Matti Les­kinen.

Seuraava lounas