maanantaina, kesäkuuta 25, 2007

Itä-Uudenmaan maakuntakaavehdotus


Kesäkuun aikana on yksittäsillä ihmisillä mahdollisuus tehdä muistutus
Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta.

Yhteisöille lausuntoaikaa on elokuun loppuun.


Hesalasille kiinnostavinta:
Maakuntakaavan merkittävimmät taajamatoimintojen laajennukset sijoittuvat voimakkaimman väestökasvun alueille maakunnan länsiosiin Sipooseen ja Porvooseen sekä Loviisan seudulla Loviisan kaupunkiin. Taajamatoimintojen alueet sisältävät sekä rakennettuja alueita että taajaman laajentumisen kannalta tarpeellisia alueita. Laajennusalueiden sijoittu-mista ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet. Taajama-alueet liittyvät olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen eheyttämällä ja tiivistämällä rakentamista sekä ottamalla huomioon kulttuuri- ja luonnonympäristön. Sipoossa taajamatoimintojen alueita laajennetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen Itäsalmessa, Söderkullassa, Nikkilässä ja Talmassa. Alueet sijaitsevat yhdys-kuntarakenteen, liikenneyhteyksien ja kunnallistekniikan kannalta edullisilla vyöhykkeillä.

Tutuhesassa on muodostettu mielipiteitä Uudenmaan vaihemaakuntakaavasta ja liittojen yhteisestä liikennestrategiasta sekä Uudenmaan maakuntakaavasta 2002.

keskiviikkona, kesäkuuta 20, 2007

Kesälinkkejä


Jos kesällä sataa tai luonto masentaa, voi lähteä kesäretkelle nettiin. Ohessa vinkkejä.

Ellun heikot signaalit lisääntyvät päivittäin.

Ensti on kaikille avoin ennakoinnin tietopankki, jota ylläpidetään ja kehitetään Opetushallituksessa.
Sieltä löytyy mm. tulevaisuuden tutkimukseen liittyvä sanasto sekä kuvauksia menetelmistä.
Enstin taustaryhmässä on Tutuseuran edustajana pääsihteerimme Iiris Penttilä.

Enstin kuluvan vuoden toinen uutislehti on ilmestynyt
Uutislehden aiheina ovat:
- Uusia työkaluja tiedon soveltamiseen (Ennakoinnista eteenpäin Etelä-Suomessa! -hanke)
- Varsinais-Suomen työmarkkinoiden toiminta ja tulevaisuus kehittyy ASKO-TKTT-prosessilla
- Muutos, osaaminen ja tulevaisuus -seminaari herätti keskustelemaan
- Enstin kuulumisia

Sanasto kannattaa tarkistaa ennenkuin aloittaa käsitekeskustelun listalla. Toinen tarkistuspaikka on Wikipedia, suomeksi ja englanniksi


Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman 2005 - 2007 tavoitteena on parantaa Helsingin seudun kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteisiä edellytyksiä toimia maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskuksena toimenpitein, jotka edistävät asumisen, oppimisen, osallistumisen, työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksia seudulla.

Ohjelman osana on Kansalaiskanava, jossa kehitetään malleja vuorovaikutukseen asukkaiden ja hallinnon välillä kansalaiskanavan ohjausryhmässä Tutuseuran lakki päässä istuu Matti Leskinen.

Kansalaiskanava-hankkeen perustama Käyttäjädemokratiaklubi on klubityönään tehnyt työkirjan asiakasosallisuuden itsearviointiin. Työkirja on tarkoitettu sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin organisaatioiden käyttöön.

Työkirja valittiin Laatukeskuksen benchmarking-jaoksen klubipäivässä 11.5. parhaaksi klubityöksi!

Henkilökohtaista tulevaisuutta voi haarukoida Personal Futures-sivuston avulla. Sivuston kehttäjä,
Verne Wheelwright, Ph.D, on kiinnostunut yhteistysöstä ja lähettää mielellän menetelmän työkirjan ja oman, aihetta koskevan väitöskirjansa.