tiistaina, helmikuuta 16, 2016

Lounaskirjaus a20160216


Lounas, ravintola Kiila 16.2.2016 klo 13.30
Läsnä: Tapani Launis, Pentti Räsänen, Arto Salmela, Reijo Korhonen, Matti Leskinen

Tiistaina 1.3.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
 Sattuman merkitys tulevaisuuden ennakoinnissa, alustaja Jukka Helttula, kommentoija Leena Ilmola, juontaja Matti Leskinen, Helttulan väitöskirja
 

Tiistaina 15.3.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  Työn ja työmarkkinoiden tulevaisuus, alustajina Merja Kauhanen, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Pekka Tiainen, TEM, juontaja Virva Suikkanen. Tiedämme, että työ on isossa murroksessa. Mutta miten tämä muutos myllää työmarkkinoita ja sen rakenteita viiden vuoden aikajänteellä? Minkälaiselta näyttää todennäköinen tulevaisuus ja Suomi vuonna 2021 osaamista rekrytoivien työnantajien näkökulmasta? Entä työnhakijoiden?
 

Tiistaina 29.3.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Pitkittyneen pysähtyneisyyden selityksiä ja lääkkeitä, alustaja FT Tero Kuusi, ETLA, kommentoija johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 12.4.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 
Ennakointia systeeminäkökulmasta, alustaja Mikko Dufva, kommentoija Osmo Kuusi, juontaja Matti Leskinen  Mikon väitöskirja

Syksy 2016

 
Helsingin seutu 2100, valmisteilla olevan yleiskaavan jälkeisiä ajatuksia, alustajat 2 tulevaisuuden näkijää, kommentoijat Helsingin yleiskaavoittaja ja Uudenmaan maakuntakaavoittaja, Reijo ja Arto miettivät
 
Alustatalouden merkitys tulevaisuudessa, alustaja professori Ahti Salo VTT, kommentoija professori Heikki Palomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen

SOTE tulevaisuuden lähtökohtana, alustaja ministeri Lauri Tarasti, kommentoija BB, juontaja CC, Arto ja Reijo pohtivat
Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja RR, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat
 
 
 Penan tulevaisuusnäkymät, alustaja Pentti Murole, kommentoija VV, Pentti M miettii
 
Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Jorma pohtii

Suomalaisuus tänään.  Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Arktinen tulevaisuus, alustaja Paavo Lipponen tai Erkki Tuomioja, kommentoija Yrjö Myllylä, ? kehittelee


Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta, alustajat hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo-konsernista ja kansanedustaja Juhana Vartiainen, juontaja BB, Pentti miettii

 Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Talouselämän aluepoliittinen vaikutus, alustaja NN, kommentoija JJ, juontaja Tapani Launis, Tapani miettii


 Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 

 Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat 
 
Seuraava lounas
Tiistaina 15.3. klo 13.30 ravintola Kiila 

maanantaina, helmikuuta 15, 2016

Lounasaineistoa a20160216

Lounas, ravintola Kiila 16.2.2016 klo 13.30


Tiistaina 1.3.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
 Sattuman merkitys tulevaisuuden ennakoinnissa, alustaja Jukka Helttula, kommentoija Leena Ilmola, juontaja Matti Leskinen, Helttulan väitöskirja
 


Tiistaina 15.3.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  Työn ja työmarkkinoiden tulevaisuus, alustajina Merja Kauhanen, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Pekka Tiainen, TEM, juontaja Virva Suikkanen. Tiedämme, että työ on isossa murroksessa. Mutta miten tämä muutos myllää työmarkkinoita ja sen rakenteita viiden vuoden aikajänteellä? Minkälaiselta näyttää todennäköinen tulevaisuus ja Suomi vuonna 2021 osaamista rekrytoivien työnantajien näkökulmasta? Entä työnhakijoiden?
 


Tiistaina 29.3.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Pitkittyneen pysähtyneisyyden selityksiä ja lääkkeitä, alustaja FT Tero Kuusi, ETLA, kommentoija Osmo Kuusi,  juontaja Arto Salmela


Tiistaina 12.4.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 
Ennakointia systeeminäkökulmasta, alustaja Mikko Dufva, kommentoija Osmo Kuusi, juontaja Matti Leskinen  Mikon väitöskirja

Syksy 2016
Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, mielipiteitä Maahanmuuttovirastosta ja Helsingiltä sekä kaupunkitutkimuksesta

Alustatalouden merkitys tulevaisuudessa, alustaja professori Ahti Salo VTT, kommentoija NN, juontaja KK

Suomalaisuus tänään.  Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Arktinen tulevaisuus, alustaja Paavo Lipponen tai Erkki Tuomioja, kommentoija Yrjö Myllylä, ? kehittelee

Helsingin yleiskaava, alustaja KK, kommentoija LL, noudattaako asukkaiden toiveita vai yleiskaavoitusmuotia? Reijo miettii

Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta, alustajat hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo-konsernista ja kansanedustaja Juhana Vartiainen, juontaja BB, Pentti miettii

 Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Talouselämän aluepoliittinen vaikutus, alustaja NN, kommentoija JJ, juontja Tapani Launis


 Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 

 Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat