torstaina, maaliskuuta 16, 2017

Täystyöllisyyteen ilman uusia kustannuksia!


Täystyöllisyyteen ilman uusia kustannuksia!
Jorma Vakkuri

Työttömyyden nettokustannukset julkiselle taloudelle ovat vähintään suuruusluokkaa 5 miljardia euroa vuodessa. Jos kaikki kustannukset laskettaisiin mukaan, summa olisi oleellisesti tätä suurempi. ”Täystyöllisyys” toteutuu, jos työttömyysaste on alle 2 %, koska aina on ns kitkatyöttömyyttä ja ns aktiivisesta työvoimapolitiikasta aiheutuvaa lyhytkestoista työttömyyttä. Työttömiä on nykyisin vähintään noin 250.000 henkilöä. Tämä edustaa noin kolmea miljoonaa henkilötyökuukautta vuodessa. Työttömyyden vuosikustannukset julkiselle taloudelle jaettuna vuoden työttömyyskuukausien kokonaismäärällä on siis noin 1700 €/kk. Tätä voi verrata esim perustulokokeilussa maksettavaan perustuloon 560 € netto per kk.

Mikä ylläpitää työttömyyttä?

Ongelmana on, että täystyöllisyyden takaava työn tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa tasapainoisesti aiheuttamatta toimeentulotuen tarvetta. Markkinoilta puuttuu ongelman poistava toimija.

Valtio voi perustaa toimijan, joka poistaa ongelman ilman uusia kustannuksia. Tällainen valtakunnallinen toimija voi olla valtion Työosuuskunta, jonka tarkoituksena on tarjota jokaiselle muutoin työttömälle henkilölle pysyvä työpaikka. Siitä maksettava peruspalkka korvaa ja ylittää riittävästi nykyetuudet riippumatta työsuoritteista ilman pakkomuuttoa. Peruspalkan lisäksi työntekijä saa suoritepalkkaa siitä työstä, jonka hän tekee valintansa mukaan Työosuuskunnalle tai vuokratyönä osuuskunnan asiakkaalle, joka voi olla yhteisö tai yksityistalous. Asiakkaan maksama korvaus Työosuuskunnalle tältä ostamastaan vuokratyöstä kattaa työntekijän saaman palkan ja vuokratyön välityksen kustannukset. Muilta osin Työosuuskunnan toiminta rahoitetaan siirtämällä osuuskunnan vaihtuvaksi pääomaksi rahoitus, joka nykyisin menee em työttömyysetuuksien ja toimeentulotukien kustannusten kattamiseen. Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksensa osuuskuntaan, kun hän saa riittävän toimeentulon tarjoavan työn muualta. Jos Työosuuskunnalta ostettu vuokratyö ei riitä työllistämään kaikkia sen työntekijöitä täysaikaisesti, liikenevä kapasiteetti tulee käyttöön sillä työllä, koulutuksella ja mm. työterveyttä edistävällä toiminnalla, jonka Työosuuskunta tarjoaa omalla rahoituksellaan ilman markkinahäiriöitä siten, että palkka on peruspalkkaa motivoivasti suurempi. Tällaisen työn tulee olla tekijänsä ja yhteiskunnan kannalta mielekästä, vaikka se nykyisellä tavalla markkinaehtoisesti toimittaessa jääkin tekemättömäksi tai toteutumattomaksi työksi. 

Milloin Työosuuskunta voisi aloittaa toimintansa? Periaatteessa puoli vuotta riittäisi käynnistämiseen, mutta käytännössä parlamentaarisesti valmisteltavan lainsäädännön vuoksi laadukas täysimittainen toiminta voisi alkaa vasta ehkä noin 3 - 5 vuoden kuluttua. Viimeistään vuonna 2023 Suomen työttömyysaste olisi siis alle 2 % ja työllisyysaste jopa 75 %.

(Olen perustanut julkisen Facebook-ryhmän tälle aiheelle. Tervetuloa mukaan!)

tiistaina, maaliskuuta 14, 2017

Lounaskirjaus n20170314


Lounas 14.3. ravintola O'Learys Bakers
Läsnä Arto Salmela, Tapani Launis, Reijo Korhonen ja Matti Leskinen

Kevät 2017

Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Omavastuu terveydestä tulevaisuudessa, alustajat  LKT Harri Vertio ja eterveys asiantuntija Osmo Saarelma, Duodecim Medical Publishing Ltd, juontaja Arto Salmela.

Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Sosiaalinen kaupunki 2117, alustajat ent. kaupungininsinööri Reijo Korhonen ja arkkitehti Tapani Launis, juontaja Arto Salmela

Syksy 2017

Tiistaina 12.9.2017 klo 17-20 Tieteiden talo
EU:n tulevaisuus, alustajat professori Markku Kuisma Helsingin Yliopistosta ja edustuston päällikkö Sari Artjoki, Euroopan komission Suomen-edustusto, juontaja NN, Arto etsii alustajat


Tiistaina 26.9.2017 klo 17-20 Tieteiden talo
Yhteistyötä vai kilpailua?
Helsinki, Tallinna, Pietari, Tukholma; mikä on kaupunkien kehitys matkailun ja elinkeinoelämän näkökulmista? Alustajina matkailun ja elinkeinoelämän asiantuntijat, Arto kehittelee

Tulevaisuuden maailmankuvat
Tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, keskustelijoina t
oiminnanjohtaja Eero Ojanen Kriittisestä korkeakoulusta ja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Marja Kauttu

Muita m
ahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Suomen tulevaisuuskuvat. Suomesta on laadittu monia tulevaisuuskuvio, esimerkiksi
Suomi 2017, toimittaja Olavi Riihinen vuonna 1990
Lintukodosta Pohjolan onnelaksi, Suomen mahdollisuudet ja tulevaisuus 2040, Matti Karvinen ja Kai Kalima 2015
Helsingin Sanomien tulevaisuuskuvaus, toimittaja NN
Eri tulevaisuukuvausten esittely ja analyysi eimerkiksi teollisuuden, luonnovarojen ja hallinnon näkökulmasta alustajina tulevaisuukuvienlaatijan ja seuran asian tuntijat.


Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan


Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat


Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee


Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat


Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii


Suomalaisuus huomenna

Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee


Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Seuraava lounas

Tiistaina 22.8. klo 13.30, paikka ilmoitetaan myöhemminsunnuntaina, maaliskuuta 12, 2017

Lounasaineistoa n20170314

 Lounas 14.3.2017 ravintola 
O'Learys Bakers Mannerheimintie 12 klo 13.30

Kevät 2017
 
Tiistai 14.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 404
Ilmalähiliikenteen vaikutus kaupunkirakenteeseen, alustaja järjestelmäasiantuntija Mirko Nieminen, kommentoija arkkitehti Matti Visanti, juontaja Reijo Korhonen.


Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Omavastuu terveydestä tulevaisuudessa, alustajat  LTT Harri Vertiö ja eterveys asiantuntija Osmo Saarelma, Duodecim Medical Publishing Ltd, juontaja Pentti Räsänen.

Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Sosiaalinen kaupunki 2117, alustaja ent. kaupungininsinööri Reijo Korhonen, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja Arto Salmela

Syksy 2017

EU:n tulevaisuus
Missä vaiheessa EU:n tulevaisuskeskustelu on syksyllä? Kuka on paras siitä kertomaan?


Kaupunkivoittajat  Brexitin jälkeen
Alustaja YY, kommmentoija XX, juontaja Rainer Suvanto
Mielenkiintoista nyt Brexitin jälkeen on tarkastella mm sitä, mistä kaupungeista : Cph - Sto - Hel / Tall voisi tulla mm. pääkonttoreiden paikkoja, finanssikeskuksiakin myöten,  ym ym.Rainer kehitteleeTulevaisuuden maailmankuvat
Tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, keskustelijoina toiminnanjohtaja Eero Ojanen Kriittisestä korkeakoulusta ja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Marja Kauttu

Muita mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan


Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat


Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee


Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat


Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii


Suomalaisuus huomenna

Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee


Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Seuraava lounas
tiistaina, tammikuuta 10, 2017

Lounaskirjaus 20170110Lounas ravintola Kiila, Kalevankatu 1, tiistaina 10.1.2017 klo 13.30
Läsnä:
Osmo Kuusi
Arto Salmela
Pentii Räsänen
Timo Lahtela
Reijo Korhonen
Tapani Launis
Matti Leskinen

Kevät 2017 

Tiistai 17.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Globalisaatio, tekninen kehitys ja tulonjako: demokratian ahdinko? Alustaja VTT Jukka Pekkarinen, kommentoija Liberan toiminnanjohtaja VTT Heikki Pursiainen, juontaja Arto Salmela
Tiistai 31.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tulevaisuustyö  järjestössä, alustaja VTT, KTM Tarja Ketola, Suomen 
Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, kommentoijat lehtori KTT Eija  Kärnä 
 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja toiminnanjohtaja, rehtori  
Marja Anitta  Pehkonen Opintokeskus Sivis, juontaja Pia Adibe

Tarjan väitöskirja 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156509/strategi.pdf?sequence=1
Linkki Eijan väitösesittelyyn https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/04/tapahtuma-2016-04-20-12-54-57-012380
 
Tiistai 14.02.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Aluekehitys ja tuleva aluepolitiikka, alustaja Anssi Paasivirta, 
kommentoija  arkkitehti Tapani Launis, juontaja Arto Salmela,  

Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Ilmalähiliikenteen vaikutus kaupunkirakenteeseen, alustaja järjestelmäasiantuntija Mirko Nieminen, kommentoija arkkitehti Matti Visanti, juontaja Reijo Korhonen. Arto kysyy kommentoijan

Tiistai 14.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 404
 Facebookin tulevaisuusryhmät
Alusta
ja Jesse Soininen, kommentoija Yrjö Myllylä, juontaja Juha Nurmela, Jesse tekee ehdotuksen

Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Omavastuu terveydestä tulevaisuudessa, alustaja  LTT Harri Vertiö, kommentoija biohakkeri Teemu Arina, juontaja HH . Matti kysyy kommentoijan, Arto varmistaa ajan

Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Sosiaalinen kaupunki 2117, alustaja ent. kaupungininsinööri Reijo Korhonen, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja Arto Salmela

Syksy 2017

Kaupunkivoittajat  Brexitin jälkeen
Alustaja YY, kommmentoija XX, juontaja Rainer Suvanto
Mielenkiintoista nyt Brexitin jälkeen on tarkastella mm sitä, mistä kaupungeista : Cph - Sto - Hel / Tall voisi tulla mm. pääkonttoreiden paikkoja, finanssikeskuksiakin myöten,  ym ym.Rainer kehittelee

Tulevaisuuden maailmankuvat
Tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, keskustelijoina toiminnanjohtaja Eero Ojanen Kriittisestä korkeakoulusta ja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Marja Kauttu

Muita mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Teemu Arina, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii

Suomalaisuus huomenna
Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Seuraava lounas

Tiistaina 14.3.klo 13.30, paikka valitaan myöhemmin

sunnuntaina, tammikuuta 08, 2017

Lounasaineistoa 20170110


Lounas ravintola Kiila, Kalevankatu 1, tiistaina 10.1.2017 klo 13.30
Alkukevät 2017 
Tiistai 17.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Globalisaatio, tekninen kehitys ja tulonjako: demokratian ahdinko? Alustaja VTT Jukka Pekkarinen, kommentoija Liberan toiminnanjohtaja VTT Heikki Pursiainen, juontaja Arto Salmela
Tiistai 31.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505

Tulevaisuustyö  järjestössä, alustaja VTT, KTM Tarja Ketola, Suomen 
Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, kommentoijat lehtori KTT Eija  Kärnä 
 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja toiminnanjohtaja, rehtori  
Marja Anitta  Pehkonen Opintokeskus Sivis, juontaja Pia Adibe
Tarjan väitöskirja 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156509/strategi.pdf?sequence=1
Linkki Eijan väitösesittelyyn https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/04/tapahtuma-2016-04-20-12-54-57-012380


Tiistai 14.02.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Aluekehitys ja tuleva aluepolitiikka, alustaja Anssi Paasivirta, kommentoija 
Tapani Launis, juontaja Arto Salmela,  
 
Loppukevät 2017
Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Tiistai 14.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 404
Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505

Aiheita
Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Ilmalähiliikenteen vaikutus kaupunkirakenteeseen, alustaja järjestelmäasiantuntija Mirko Nieminen, kommentoija CC, juontaja DD
Perustietoa https://www.uber.com/elevate.pdf

Facebookin tulevaisuusryhmät
Alusta
ja Jesse Soininen, kommentoija EE, juontaja Juha Nurmela, Jesse tekee ehdotuksen

Kaupunkivoittajat  Brexitin jälkeen
Alustaja YY, kommmentoija XX, juontaja Rainer Suvanto
Mielenkiintoista nyt Brexitin jälkeen on tarkastella mm sitä, mistä kaupungeista : Cph - Sto - Hel / Tall voisi tulla mm. pääkonttoreiden paikkoja, finanssikeskuksiakin myöten,  ym ym.Rainer kehittelee
Tulevaisuuden maailmankuvat
Tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, keskustelijoina toiminnanjohtaja Eero Ojanen Kriittisestä korkeakoulusta ja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Marja Kauttu

Muita mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Teemu Arina, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.


Omavastuu terveydestä tulevaisuudessa, alustaja 
LTT Harri Vertiö, kommentoija Teemu Arina, juontaja HH


Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii

Suomalaisuus huomenna
Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Seuraava lounas?

tiistaina, marraskuuta 01, 2016

Lounaskirjaus 20161101

Lounas Kiiilassa 1.11.2016 klo 13.30
Läsnä:Mirko Nieminen,
Reijo Korhonen, Jesse Soininen, Pia Abide, Arto Salmela, Marja-Liisa Viherä, Matti Leskinen, Tarja Ketola

Syksy 2016


Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Arktinen tulevaisuus, alustaja johtaja Martti Hahl Barents Center, kommentoija tulevaisuuksien tutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela

Seuran tilaisuudet http://www.tutuseura.fi/seura/futurinfo/futurinfo-4_2016/

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 18.00 alkaen Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen noin klo 19 prof. Göte Nyman pitää vuosikokousalustuksen, pohdiskellen tulevaisuudentutkimuksen ja psykologian suhdetta.
Tonttuväitös & pikkujoulut 1.12.2016
Seuran perinteisiä pikkujouluja vietetään to 1.12.2016 Raklin tiloissa Helsingissä (Annankatu 24)! Glögiä on tarjolla klo 17:30 alkaen ja tonttuväitös alkaa klo 18. Tällä kertaa tonttutohtoriksi väittelee Antti Suvanto otsikolla ”Tulevaisuuden ei-koulu”, vastaväittäjänään rehtori, tj Tapio Kujala Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Kus­tok­se­na toimii FT Marja-Liisa Viherä. Tarjolla glö­gin lisäksi pientä iltapalaa, juomat omalla kus­tan­nuk­sel­la.
Ilmoittaudu 27.11.2016 mennessä: Hazel Salminen, toimisto@futurasociety.fi, jotta osataan varata riittävästi glögiä ja murkinaa.

Alkukevät 2017 


Tiistai 17.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Globalisaatio, tekninen kehitys ja tulonjako: demokratian ahdinko? Alustaja VTT Jukka Pekkarinen, kommentoija Liberan toiminnanjohtaja VTT Heikki Pursiainen, juontaja Arto Salmela
Tiistai 31.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tulevaisuustyö  järjestössä, alustaja VTT, KTM Tarja Ketola, 
Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, kommentoijat lehtori KTT Eija Kärnä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja toiminnanjohtaja, rehtori Marja Anitta
 Pehkonen Opintokeskus Sivis, juontaja Pia Adibe
Tarjan väitöskirja 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156509/strategi.pdf?sequence=1
Linkki Eijan väitösesittelyyn https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/04/tapahtuma-2016-04-20-12-54-57-012380
Tiistai 14.02.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Aluekehitys ja tuleva aluepolitiikka, alustaja Anssi Paasivirta, kommentoija Tapani Launis, juontaja Arto Salmela, Arto valmistelee
 
Loppukevät 2017
Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Tiistai 14.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 404
Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505

Aiheita
Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Ilmalähiliikenteen vaikutus kaupunkirakenteeseen, alustaja järjestelmäasiantuntija Mirko Nieminen, kommentoija Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen, juontaja DD
Perustietoa https://www.uber.com/elevate.pdf

Facebookin tulevaisuusryhmät
Alusta
ja Jesse Soininen, kommentoija EE, juontaja Juha Nurmela, Jesse tekee ehdotuksen

Kaupunkivoittajat  Brexitin jälkeen
Alustaja YY, kommmentoija XX, juontaja Rainer Suvanto
Mielenkiintoista nyt Brexitin jälkeen on tarkastella mm sitä, mistä kaupungeista : Cph - Sto - Hel / Tall voisi tulla mm
pääkonttoreiden paikkoja, finanssikeskuksiakin myöten,  ym ym.Rainer kehittelee


Tulevaisuuden maailmankuvat
Tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, keskustelijoina toiminnanjohtaja Eero Ojanen Kriittisestä korkeakoulusta ja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Marja Kauttu

Muita mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Teemu Arina, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii

Suomalaisuus huomenna
Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?


Toimintasuunnitelma 2017
Hyväksyttiin, vaikka pitempiä seminaareja ja tutstumiskäyntejä ei olekaan 2015 järjestetty.

5.2 Helsingissä - Tutuhesa (TS 2016-mitä muutetaan?)
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi ke­sä­kuukausina). Tarvittaessa järjestetään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käy­dään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin. Aiheina ovat merkittävät asiat pää­kaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Lisäksi jä­senet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia aiheita ja alus­tajia.

Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­pahtumapalstoilla. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­deryhmiä. Yhteistyötä muiden järjestöjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osal­lis­tumismahdollisuuksia.

Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages. Toimintaa suunnitellaan lou­nas­ta­paa­misissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen. Yh­teyshenkilönä toimii Matti Les­kinen.

Seuraava lounas
Ti 10.1.2017 klo 13.30 ravintola Kiila