tiistaina, toukokuuta 15, 2007

Polis metrolla vai ilman? Poimintoja Kaupunkitutkimuksen päivien metropolikeskustelusta

Markus Laineen ja Kimmo Kurunmäen Kaupunkitutkimuksen päivillä (3.-4.5.07) johtamassa sessiossa “The European Metropolis and Global Competition” pohdittiin metropolien olemusta ja ominaisilmiöitä erityisesti talousnäkökulmista käsin. Keskusteluun nostettiin muun muassa seuraavia ajatuksia.

Menestyäkseen globaalissa “tärkeänä olemisen pelissä” kaupunkiseutujen on haalittava sopivanlainen sekoitus kovia ja pehmeitä vetovoimatekijöitä, infrasta palveluihin ja elämysmahdollisuuksiin. Globaalitalouden kartalle pääseminen ja siellä pysyttely edellyttää kehityksen mukana elävää paikallista hallintasysteemiä. Rohkea päätöksenteko voi poikia seudulle pisteitä kansainvälisessä voitonjaossa, mutta paikallistasolla kuitenkin konkretisoituvat samalla aina myös kasvun ja talousvetoisuuden kääntöpuolet.

Taloudellinen ja poliittinen vallankäyttö keskittyy metropoleihin, mutta ei ole helppoa osoittaa, ovatko metropolialueet pikemmin talouskehityksen syy vai seuraus. Metropoli-konsepti on muutenkin monitulkintainen. Mistä oikeastaan syntyy metrous, joka erottaa metropolin polista?

Tiheävuorovälinen sähköjuna ei vielä tee metropolia, vaikka sen tunnettu tunnusmerkki onkin. Metropolius on moneutta, metrottoman poliksen ylittävää kirjavuutta ihmisissä, elämäntavoissa, arkitarinoissa. Metropoli on myös hypetystä, innon kuohuntaa urbanisoitumisen mielikuvissa. Voipa metropolista tulla myös fetissi. Vai onko metropoli vain myytti?

Kovin hierarkkisella ajattelulla voi metropolin moninaisuutta tuskin tavoittaa. Puhe metropolista toimiikin osaltaan kritiikkinä hierarkkista suunnittelua kohtaan. Metropolikehitystä ei luonnehdi kauttaaltaan konsensus, muttei konfliktisuuskaan. Kaupungin suunnittelussakin hedelmällisin on elävä välitila, jossa oppiminen, kriittinen keskustelu ja reilu eripura tulevat mahdollisiksi. Miten luoda kehityskeskustelun välitilaa metropolimittakaavassa? Muun muassa tässä riittää haastetta niin tutkijoilla kuin muillakin metropolistumisen osakkailla.