keskiviikkona, lokakuuta 10, 2012

Lounaskirjaus 20121009

Lounas tiistaina 9.10.2012
Arto Salmela, Hannu Kalajoki, Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Reijo Korhonen ja Timo Lahtela

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

 Toiminta säilytetään entisellään, teksti 2012 toimintasuunnitelman mukaan, Talousarviossa esiteään 600€ tilaisuuksien kahvituksiin ja 50€ luennoitsijoiden matkakuluihin.

 Toimintasuunnitelma 2013
5.2 Helsingissä - Tutuhesa
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesä­kuukausina). Niis­sä jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­nostavia aiheita ja alustajia. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin kohteisiin.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Arto Salmela, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen ja Hannu Kalajoki. Toimintaa suunnitellaan lou­nas­ta­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.
 

Syksylle 2012

Tiistaina 20.11.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Sosiaaliturvan pitkä linja ja tulevaisuus, alustajat dosentti Heikki Niemelä ja tutkimusprofessori Heikki Hiilamo Kansaneläkelaitokselta, juontaja Juha Nurmela
Tiistaina 4.12.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Metropolialueen talouden tulevaisuus, alustajat emeritusprofessori Heikki A. Loikkanen ja toimitusjohtaja Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Oy:stä, juontaja Hannu Kalajoki


Keväälle 2013
Ajat:
15.1. Sali 505
29.1. Sali 505
12.2.Sali 505
26.2. Sali 505
12.3. Sali404
26.3. Sali 505
9.4.  Sali 505
23.4. Sali 505


Tiistaina 15.1.2013 klo 17-20 Tieteiden talo,  Kirkkokatu 6
Kestävä kulutus 2050 - Mitä se tarkoittaa, mitä se edellyttää? Alustaja toimitusjohtaja Michael Lettenmeier, D-mat oy, kommentoija kestävän kehityksen pääsihteeri Sauli Rouhinen Ympäristöministeriöstä, juontaja Arto Salmela.

Tiistaina 29.1.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Millä Suomi tulee toimeen tulevaisuudessa, alustaja professori  Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, kommentoija Tuula Antola, DI, Espoon elinkeinojohtaja, juontaja NN
Tiistaina 12.2.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tietoyhteiskunnan tuolle puolen - siirrymmekö merkitysyhteiskuntaan?, alustajana projektitutkija Juho Ruotsalainen, kommentoija Osmo Kuusi, juontaja Matti Leskinen


Tiistaina   23.4.2013 klo xx-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen
Tiistaina   x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, tarkempi aihe myöhemmin, alustaja Leena Ilmola

Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Pohjoisen liikenteen tulevaisuus, alustaja johtava rata.asiantuntija Markku Pyy Liikennevirastosta, kommetoija toimitusjohtaja Yrjö Myllylä Aluekehitys OY:stä, juontaja NN. Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Poliittisen kultuurin ja hallinnollisten rakenteiden tulevaisuus, alustajina tutkijat, kommentoija NN, juontaja MM. Arto ja Hannu kehittelevät

Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Venäjä mahdolliset kehityssuunnat,  alustaja Ulkopoliittisesta instituutista, kommentoija NN, juontaja Hannu Kalajoki.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Helsingin seudun liikenteen tulevaisuustarkastelu, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja XX. Yhteistilaisuus? Lisätietoja http://www.hsl.fi/FI/HLJ2011/Sivut/Default.aspx#

 
Syksylle 2013
 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajaehdokkaat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja NN.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa. Ehdolle
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja 
 

Seuraava lounas


20.11. klo 13 Baker`s

Ei kommentteja: Linkit tähän

sunnuntaina, lokakuuta 07, 2012

Lounasaineistoa 20121009

Lounas tiistaina 9.10.2012

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Hazel:
  Paikkakuntakohtaiset toimintasuunnitelmat + vapaamuotoiset talousarviot vuodelle 2013 ainakin alustavassa muodossa 14.10.2012 mennessä, jotta ehdimme katsoa niitä hallituksen kokouksessa 15.10. Toimintasuunnitelma ja talousarviohan vahvistetaan vasta syyskokouksessa 26.11, mutta on hyvä aloittaa ajoissa...
Eli vaikka paikallistoiminta on jo pyörinyt lähes nollabudjetilla (ja suurella aktiivien työpanoksella, kiitos siitä!), niin voisitte toivon mukaan omassa porukassa pohtia, miten paikallistoiminnassa voitaisiin vähentää kuluja ja ehkä myös löytää jotain tulonhankkimiskeinoja. Eihän paikallistoimintaa kuitenkaan haluta lopettaa!


Toimintasuunnitelma 2012 löytyy tästä
 Toiminnen ytimen on muodostanut noin 15 tilaisuutta, joissa osanottajille on tarjottu kahvit. Yhteistilaisuuksissa maksajana on voinut olla yhteiistyökumppani. Luentopalkkioita ei ole maksettu, joskus matkakuluja julkisilla kulkuneuvoilla. Sähköpostilista toimii TSL:n palvelimella, maksusta seuralle ei ole tietoa.

Säästömahdollisuuksia 

Luopuminen kahvitarjoilusta, sen tekeminen maksulliseksi tai sponsoreiden hankinta.  Maksullisten tilaisuuksien järjestäminen.Syksylle 2012
Tiistaina 20.11.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Sosiaaliturvan pitkä linja ja tulevaisuus, alustajat dosentti Heikki Niemelä ja tutkimusprofessori Heikki Hiilamo Kansaneläkelaitokselta, juontaja Juha Nurmela
Tiistaina 4.12.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Metropolialueen talouden tulevaisuus, alustajat emerisprofessori Heikki A. Loikkanen ja toimitusjohtaja Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Oy:stä, juontaja Hannu Kalajoki


Keväälle 2013
Ajat:
15.1. varattu
29.1. varattu
12.2. varattu
26.2.
12.3.
26.3.
9.4.
23.4. varattu

Tiistaina 15.1.2013 klo 17-20 Tieteiden talo,  Kirkkokatu 6
Kestävä kulutus 2050 - Mitä se tarkoittaa, mitä se edellyttää? Alustaja toimitusjohtaja Michael Lettenmeier, D-mat oy, kommentoija NN, juontaja MM

Tiistaina 29.1.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Millä Suomi tulee toimeen tulevaisuudessa, alustaja professori  Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, kommentoija MM, juontaja NN
Tiistaina 12.2.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tietoyhteiskunnan tuolle puolen - siirrymmekö merkitysyhteiskuntaan?, alustajana projektitutkija Juho Ruotsalainen 


Tiistaina   23.4.2013 klo xx-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen
Tiistaina   x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, tarkempi aihe myöhemmin, alustaja Leena Ilmola

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajaehdokkaat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja NN.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnitelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Pohjoisen liikenteen tulevaisuus, alustaja johtava rata.asiantuntija Markku Pyy Liikennevirastosta, kommetoija toimitusjohtaja Yrjö Myllylä Aluekehitys OY:stä, juontaja NN. Yhteistilaisuus Liikennesuunnitelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja

Seuraava lounas


20.11. klo 13 Baker`s