keskiviikkona, lokakuuta 21, 2015

Lounaskirjaus 20151006

Lounas 6.10. klo 13 ravintola Kiila, paikalla Arto Salmela, Reijo Korhonen, Timo Lahtela, Virva Suikkanen ja Matti Leskinen

Syksy 2015

Tiistaina 20.10.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomi vedenjakajalla, alustajana Michael Loescherin kanssa kirjoittamansa kirjan ”Crossroads” pohjalta tutkimusalueen johtaja Mika Aaltonen, Aalto-yliopisto, kommentoija emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen

Tiistaina 3.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen shokkien tilanne, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen.

Tiistaina 17.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Globalisaatio, talous ja kulttuuri, alustaja professori Rein Raud Helsingin yliopistosta, juontaja Arto Salmela.


Tiistaina 1.12.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tulevaisuuden suunta minun mielestäni , alustajat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja kirjailija Jari Ehrnrooth, juontaja Timo Lahtela
Vuodelle 2016


Ajat ja salit

19.1.2016      Sali 404         klo 17 – 20   
2.2.2016        Sali 309         klo 17 – 20
16.2.2016      Sali 404         klo 17 – 20
1.3.2016        Sali 505         klo 17 – 20
15.3.2016      Sali 404         klo 17 – 20
29.3.2016      Sali 505         klo 17 – 20
12.4.2016      Sali 505         klo 17 – 20


Tiistaina 19.1.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Energiatulevaisuus, alustajat Cristian Breyer Lappeenrannan teknillisetä yliopistosta englanniksi uudistuvien energiamuotojen kilpailukyvystä ja subventiopolitiikoista eri maista sekä NN/VTT suomeksi uudistuviin tuotantomuotoihin siirtymisen vaikutuksesta energian käyttöön, juontaja Pekka Riala

Tiistaina 2.2.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Euroopan tulevaisuus kosmopolittisesta näkökulmasta katsoen, alustaja Thomas Wallgren, kommentoija Jorma Karppinen, juontaja Juha Nurmela.Pohjana Thomasin artikkeli Cosmopolitan Futures for Europe

Työn ja työelämän tulevaisuus, Virva lähettää kehitelmän sähköpostilla lounaan osanottajille, käsitelläänn seuraavlla lounaalla.

Sattuman merkitys tulevaisuuden ennakoinnissa, alustaja Jukka Helttula, kommentoija Leena Ilmola, juontaja xx, Helttulan väitöskirja , Matti kehittelee

Arktinen tulevaisuus, alustaja Paavo Lipponen, kommentoija Yrjö Myllylä, ? Kehittelee

Helsingin yleiskaava, alustaja KK, kommentoija LL, Reijo miettii

Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta, alustajat hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo-konsernista ja kansanedustaja Juhana Vartiainen, juontaja BB, Pentti miettii

 Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN, Matti kehittelee

 Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 

 Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?

Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä Ana Nuutiseen, Matti kysyy, voiko poistaa

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat 

Ympäristöjohtamisen seuran ehdotuksista seminaari kiertotaloudesta todettiin kiinnostavimmaksi edellisellä lounaalla. Matti selvittää seurojen yhteistyökuvion tilanteen.


Toimintasuunnitelma 2016

5.2 Helsingissä - Tutuhesa
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesä­­­­kuukausina). Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pi­­dempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin koh­teisiin. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seu­dun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Lisäksi jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­­­nostavia aiheita ja alustajia.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­­­pah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­­­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­­­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa suun­ni­tellaan lou­nas­ta­­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen. Vetäjänä toimii Matti Leskinen
Seuraava lounas
Ravintola Kiila tiistaina 3.11. klo 13.30

sunnuntaina, lokakuuta 04, 2015

Lounasaineistoa 20151006

Lounas 6.10. klo 13 ravintola Kiila,Tiistaina 20.10.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomi vedenjakajalla, alustajana Michael Loescherin kanssa kirjoittamansa kirjan ”Crossroadspohjalta tutkimusalueen johtaja Mika Aaltonen, Aalto-yliopisto, kommentoija emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen

Tiistaina 3.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen shokkien tilanne, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen.

Tiistaina 17.11.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Globalisaatio, talous ja kulttuuri, alustaja professori Rein Raud Helsingin yliopistosta, juontaja Arto Salmela.


Tiistaina 1.12.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tulevaisuuden suunta minun mielestäni , alustajat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja kirjailija Jari Ehnroth, juontaja Timo Lahtela
Vuodelle 2016


Ajat ja salit

19.1.2016      Sali 404         klo 17 – 20   
2.2.2016        Sali 309         klo 17 – 20
16.2.2016      Sali 404         klo 17 – 20
1.3.2016        Sali 505         klo 17 – 20
15.3.2016      Sali 404         klo 17 – 20
29.3.2016      Sali 505         klo 17 – 20
12.4.2016      Sali 505         klo 17 – 20


Tiistaina 19.1.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Energiatulevaisuus, alustajat Cristian Breyer Lappeenrannasta uudistuvien energiamuotojen, solar power  kilpailukyvystä ja subventiopolitiikoista eri maista sekä NN/VTT joka puhuisi siitä miten siirtyminen uudistuviin tuotantomuotoihin vaikuttaa energian käyttöön, juontaja Pekka Riala, Pekka kehittelee


Tiistaina 1.12.2015 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Euroopan tulevaisuus kosmopolittisesta näkökulmasta katsoen, alustaja Thomas Wallgren, kommentoija Jorma Karppinen, juontaja Juha Nurmela, Juha kehittelee
Pohjana Thomasin artikkeli Cosmopolitan Futures for Europe

Työn ja työelämän tulevaisuus, Virva kehittelee
Sattuman merkitys tulevaisuuden ennakoinnissa, alustaja Jukka Helttula, kommentoija Leena Ilmola, juontaja xx, Helttulan väitöskirja

Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta, alustajat hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo-konsernista ja kansanedustaja Juhana Vartiainen, juontaja BB, Pentti miettii


 Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN, Matti kehittelee
 

 Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 

 Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?
 

Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä Ana Nuutiseen, Matti kysyy, voiko poistaa

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat 

Ympäristöjohtamisen seuran ehdotuksista seminaari kiertotaloudesta todettiin kiinnostavimmaksi edellisellä lounaalla. Matti selvittää seurojen yhteistyökuvion tilanteen.


Toimintasuunnitelma 2016

Miten muutetaan toimintasuunnitelmaa 2015?

5.2 Helsingissä - Tutuhesa
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesä­­­­kuukausina). Niis­sä jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­­­nostavia aiheita ja alustajia. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seu­dun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pi­­dempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin koh­teisiin.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­­­pah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­­­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­­­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Ar­to Salmela, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen ja Hannu Kalajoki. Toimintaa suun­ni­tellaan lou­nas­ta­­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.

Seuraava lounas