tiistaina, marraskuuta 01, 2016

Lounaskirjaus 20161101

Lounas Kiiilassa 1.11.2016 klo 13.30
Läsnä:Mirko Nieminen,
Reijo Korhonen, Jesse Soininen, Pia Abide, Arto Salmela, Marja-Liisa Viherä, Matti Leskinen, Tarja Ketola

Syksy 2016


Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Arktinen tulevaisuus, alustaja johtaja Martti Hahl Barents Center, kommentoija tulevaisuuksien tutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela

Seuran tilaisuudet http://www.tutuseura.fi/seura/futurinfo/futurinfo-4_2016/

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 18.00 alkaen Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen noin klo 19 prof. Göte Nyman pitää vuosikokousalustuksen, pohdiskellen tulevaisuudentutkimuksen ja psykologian suhdetta.
Tonttuväitös & pikkujoulut 1.12.2016
Seuran perinteisiä pikkujouluja vietetään to 1.12.2016 Raklin tiloissa Helsingissä (Annankatu 24)! Glögiä on tarjolla klo 17:30 alkaen ja tonttuväitös alkaa klo 18. Tällä kertaa tonttutohtoriksi väittelee Antti Suvanto otsikolla ”Tulevaisuuden ei-koulu”, vastaväittäjänään rehtori, tj Tapio Kujala Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Kus­tok­se­na toimii FT Marja-Liisa Viherä. Tarjolla glö­gin lisäksi pientä iltapalaa, juomat omalla kus­tan­nuk­sel­la.
Ilmoittaudu 27.11.2016 mennessä: Hazel Salminen, toimisto@futurasociety.fi, jotta osataan varata riittävästi glögiä ja murkinaa.

Alkukevät 2017 


Tiistai 17.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Globalisaatio, tekninen kehitys ja tulonjako: demokratian ahdinko? Alustaja VTT Jukka Pekkarinen, kommentoija Liberan toiminnanjohtaja VTT Heikki Pursiainen, juontaja Arto Salmela
Tiistai 31.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tulevaisuustyö  järjestössä, alustaja VTT, KTM Tarja Ketola, 
Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, kommentoijat lehtori KTT Eija Kärnä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja toiminnanjohtaja, rehtori Marja Anitta
 Pehkonen Opintokeskus Sivis, juontaja Pia Adibe
Tarjan väitöskirja 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156509/strategi.pdf?sequence=1
Linkki Eijan väitösesittelyyn https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/04/tapahtuma-2016-04-20-12-54-57-012380
Tiistai 14.02.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Aluekehitys ja tuleva aluepolitiikka, alustaja Anssi Paasivirta, kommentoija Tapani Launis, juontaja Arto Salmela, Arto valmistelee
 
Loppukevät 2017
Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Tiistai 14.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 404
Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505

Aiheita
Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Ilmalähiliikenteen vaikutus kaupunkirakenteeseen, alustaja järjestelmäasiantuntija Mirko Nieminen, kommentoija Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen, juontaja DD
Perustietoa https://www.uber.com/elevate.pdf

Facebookin tulevaisuusryhmät
Alusta
ja Jesse Soininen, kommentoija EE, juontaja Juha Nurmela, Jesse tekee ehdotuksen

Kaupunkivoittajat  Brexitin jälkeen
Alustaja YY, kommmentoija XX, juontaja Rainer Suvanto
Mielenkiintoista nyt Brexitin jälkeen on tarkastella mm sitä, mistä kaupungeista : Cph - Sto - Hel / Tall voisi tulla mm
pääkonttoreiden paikkoja, finanssikeskuksiakin myöten,  ym ym.Rainer kehittelee


Tulevaisuuden maailmankuvat
Tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, keskustelijoina toiminnanjohtaja Eero Ojanen Kriittisestä korkeakoulusta ja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Marja Kauttu

Muita mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Teemu Arina, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii

Suomalaisuus huomenna
Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?


Toimintasuunnitelma 2017
Hyväksyttiin, vaikka pitempiä seminaareja ja tutstumiskäyntejä ei olekaan 2015 järjestetty.

5.2 Helsingissä - Tutuhesa (TS 2016-mitä muutetaan?)
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi ke­sä­kuukausina). Tarvittaessa järjestetään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käy­dään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin. Aiheina ovat merkittävät asiat pää­kaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Lisäksi jä­senet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia aiheita ja alus­tajia.

Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­pahtumapalstoilla. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­deryhmiä. Yhteistyötä muiden järjestöjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osal­lis­tumismahdollisuuksia.

Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages. Toimintaa suunnitellaan lou­nas­ta­paa­misissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen. Yh­teyshenkilönä toimii Matti Les­kinen.

Seuraava lounas
Ti 10.1.2017 klo 13.30 ravintola Kiila

sunnuntaina, lokakuuta 30, 2016

Lounasaineistoa 20161101

Syksy 2016


Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Arktinen tulevaisuus, alustaja entinen pääministeri Paavo Lipponen, kommentoija tulevaisuuksien tutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela


Tulevaisuuden tutkimuksen seuran syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 18.00 alkaen Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen noin klo 19 prof. Göte Nyman pitää vuosikokousalustuksen, pohdiskellen tulevaisuudentutkimuksen ja psykologian suhdetta.

Alkukevät 2017 


 Tiistai 17.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
 Aluekehitys ja tuleva aluepolitiikka, alustaja Anssi Paasivirta, 
kommentoija Tapani Launis, juontaja Arto Salmela, Arto valmistelee

Tiistai 31.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tulevaisuustyö  järjestössä, alustaja Tarja Ketola, 
kommentoija Anitta Pehkonen Opintokeskus Sivis, 
juontaja Pia Adibe
Tarjan väitöskirja 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156509/strategi.pdf?sequence=1

Tiistai 14.02.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Globalisaatio, tekninen kehitys ja tulonjako: demokratian ahdinko?, Alustaja VTT Jukka Pekkarinen, kommentoija NN, juontaja XX
 
Loppukevät 2017
Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Tiistai 14.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 404
Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505

Aiheryhmiä

Tulevaisuuden maailmankuvat
Voi olla, että olen aivan hakoteillä, mutta tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, joita voisivat edustaa esimerkiksi SCIFI-elokuvat, uskonnot ja filosofiat, kirjallisuus ja taide. Ehkä perustatte ohjelmanne varmemmalle pohjalle, mutta olisin kiinnostunut kuulemaan eri alojen visionäärien näkemyksiä vaikkapa paneelikeskustelussa.
Ehdottelee
Marja Kauttu

Mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Teemu Arina, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Kaupunkivoittajat  Brexitin jälkeen

Alustaja YY, kommmentoija XX, juontaja Rainer Suvanto
  Mielenkiintoista nyt Brexitin jälkeen on tarkastella mm sitä, mistä kaupungeista : Cph - Sto - Hel / Tall voisi tulla mm pääkonttoreiden paikkoja, finanssikeskuksiakin myöten,  ym ym.

Facebookin tulevaisuusryhmät
Alustaja Jesse Soininen, kommentoija EE, juontaja Juha Nurmela

Ilmaliikenteen tulevaisuus, alustaja BB, kommentoija CC, juontaja DD

Suurvaltojen rooli globaalissa kokonaisuudessa, alustaja Heikki Patomäki, kommentoija NN, juontaja MM

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat
 
Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii

Suomalaisuus huomenna
Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?


Toimintasuunnitelma 2017
 

5.2 Helsingissä - Tutuhesa (TS 2016-mitä muutetaan?)
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi ke­sä­kuukausina). Tarvittaessa järjestetään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käy­dään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin. Aiheina ovat merkittävät asiat pää­kaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Lisäksi jä­senet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia aiheita ja alus­tajia.

Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­pahtumapalstoilla. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­deryhmiä. Yhteistyötä muiden järjestöjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osal­lis­tumismahdollisuuksia.

Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages. Toimintaa suunnitellaan lou­nas­ta­paa­misissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen. Yh­teyshenkilönä toimii Matti Les­kinen.

Seuraava lounas


tiistaina, syyskuuta 27, 2016

Lounaskirjaus 20160927

Lounas 
Kiila 27.9.2016 klo 13.30
Läsnä  
Pia Adibe, Tarja Ketola, Tapani Launis, Reijo Korhonen, Pentti Räsänen. Arto Salmela, Matti Leskinen

Syksy 2016

  Tiistaina 27.9.2016 klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Alustatalouden merkitys tulevaisuudessa, alustaja TkT Juhani Strömberg, Aalto-yliopisto, kommentoija toimitusjohtaja Panu Kause Necorpoint Oy, juontaja Matti Leskinen. ETLAn määritelmä
Tiistaina 11.10. klo 17-20 Kontoret, Kampinkuja 2 http://www.kontoret.fi/

Tulevaisuusajattelun paikalliset verkostot ja toimijat
Minna Koskelo ja Pauli Komonen esittelevät  Futures Specialists-verkoston, Hazel Salminen Tulevaisuuden tutkimuksen seuran ja Matti Leskinen Helsingin paikallistoimintaryhmän, juontajina Pia Adibe ja Minna Koskelo. Osallistujamäärä on rajoitettu. Ilmoittautuminen http://futureshelsinki.org/blog/2016/9/8/fsh-tutuhesa-tulevaisuusajattelun-paikalliset-verkostot


Tiistaina 25.10.2016 klo 17-20 Tieteiden talo sali 505

Helsingin seudun tulevaisuus yleiskaavojen jälkeen.
Alustajat professori Pentti Murole, DI Arto Salmela ja  VTM Pekka Myrskylä, kommentoija suunnittelupäällikkö Olli 
Hatanpää Uudenmaan liitosta, juontaja Reijo Korhonen


Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Arktinen tulevaisuus, alustaja entinen pääministeri Paavo Lipponen, kommentoija tulevaisuuksien tutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto SalmelaTiistaina 22.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Tilaisuus on peruutettu, koska seuran syyskokous on 21.11

Alkukevät 2017 


   
 Tiistai 17.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
 Aluekehitys ja tuleva aluepolitiikka, alustaja Anssi Paasivirta, kommentoija Tapani Launis
juontaja Arto Salmela, Arto valmistelee
 
  Tiistai 31.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505  Tulevaisuustyö  järjestössä, alustaja Tarja Ketola, kommentoija Anitta Pehkonen Opinkokeskus Sivis, juontaja Pia Adibe
Tarjan väitöskirja
 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156509/strategi.pdf?sequence=1

Tiistai 14.02.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Globalisaatio, tekninen kehitys ja tulonjako: demokratian ahdinko?, alustaja VTT Jukka Pekkarinen, kommentoija NN, juontaja XX

 
  
Loppukevät 2017
 
Tiistai 28.2.2017, klo 17 - 20   404
Tiistai 14.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 404      
Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505      
Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505      

AiheryhmiäTulevaisuuden maailmankuvat
Voi olla, että olen aivan hakoteillä, mutta tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, joita voisivat edustaa esimerkiksi SCIFI-elokuvat, uskonnot ja filosofiat, kirjallisuus ja taide. Ehkä perustatte ohjelmanne varmemmalle pohjalle, mutta olisin kiinnostunut kuulemaan eri alojen visionäärien näkemyksiä vaikkapa paneelikeskustelussa.
Ehdottelee
Marja Kauttu

Mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Teemu Arina, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.


Kaupunkivoittajat
 Rainer Suvanto: Mielenkiintoista nyt Brexitin jälkeen on tarkastella mm sitä, mistä kaupungeista : Cph - Sto - Hel / Tall voisi tulla mm pääkonttoreiden paikkoja, finanssikeskuksiakin myöten,  ym ym, Matti pyytää lisätarkennusta

 


 Facebookin tulevaisuusryhmät
Juha Nurmela: Facebookissa on Tulevaisuuden etujärjestö, jota vetää Jesse Soininen. Olisiko Jesse mahdollinen esiintyjä? En tunne Jesseä, mutta seuraa ryhmää https://www.facebook.com/groups/tulevaisuudenetujarjesto/
Pia tiedustelee, voisiko esitellä laajemmin Facebookin tulevaisuutta käsitteleviä ryhmiä?
 

Suurvaltojen rooli globaalissa kokonaisuudessa, alustaja Heikki Patomäki, kommentoija NN, juontaja MM
Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 
Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee
 

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat
  Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee
Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat
 
Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii
Suomalaisuus huomenna
Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee
Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?


Yhteistilaisuus Ympäristöjohtamisen yhdistyksen kanssa,  
  Hazel kehittelee yhteistyössä YJY:n kanssa


Seuraava lounas
Tiistaina
1.11.klo 13.30 ravintola Kiila

sunnuntaina, syyskuuta 25, 2016

Lounasaineistoa a20160927

Lounas 
Kiila 27.9.2016 klo 13.30

Syksy 2016

  Tiistaina 27.9.2016 klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Alustatalouden merkitys tulevaisuudessa, alustaja TkT Juhani Strömberg, Aalto-yliopisto, kommentoija toimitusjohtaja Panu Kause Necorpoint Oy, juontaja Matti Leskinen. ETLAn määritelmä

Tiistaina 11.10. klo 17-20 Kontoret, Kampinkuja 2 http://www.kontoret.fi/

Tulevaisuusajattelun paikalliset verkostot ja toimijat
Minna Koskelo ja Pauli Komonen esittelevät  Futures Specialists-verkoston, Hazel Salminen Tulevaisuuden tutkimuksen seuran ja Matti Leskinen Helsingin paikallistoimintaryhmän, juontajina Pia Adibe ja Minna Koskelo. Osallistujamäärä on rajoitettu. Ilmoittautuminen http://futureshelsinki.org/blog/2016/9/8/fsh-tutuhesa-tulevaisuusajattelun-paikalliset-verkostot


Tiistaina 25.10.2016 klo 17-20 Tieteiden talo sali 505

Helsingin seudun tulevaisuus yleiskaavojen jälkeen.
Alustajat professori Pentti Murole, DI Arto Salmela ja  VTM Pekka Myrskylä, kommentoija suunnittelupäällikkö Olli Hatanpää Uudenmaan liitosta, juontaja Reijo Korhonen


Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Arktinen tulevaisuus, alustaja entinen pääministeri Paavo Lipponen, kommentoija tulevaisuuksien tutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto SalmelaTiistaina 22.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505

Tilaisuus on peruutettu, koska seuran syyskokous on 21.11

Kevät 2017 

Tiistai 17.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505     
Tiistai 31.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505     
Tiistai 14.02.2017, klo 17 - 20 Sali: 505    
tiistai 28.2.2017, klo 17 - 20   
Tiistai 14.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 404      
Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505      
Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505      

Aiheita

Voi olla, että olen aivan hakoteillä, mutta tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, joita voisivat edustaa esimerkiksi SCIFI-elokuvat, uskonnot ja filosofiat, kirjallisuus ja taide. Ehkä perustatte ohjelmanne varmemmalle pohjalle, mutta olisin kiinnostunut kuulemaan eri alojen visionäärien näkemyksiä vaikkapa paneelikeskustelussa.
Ehdottelee
Marja Kauttu
 Rainer Suvanto: Mielenkiintoista nyt Brexitin jälkeen on tarkastella mm sitä, mistä kaupungeista : Cph - Sto - Hel / Tall voisi tulla mm pääkonttoreiden paikkoja, finanssikeskuksiakin myöten,  ym ym, Matti pyytää lisätarkennusta

 

Juha Nurmela: Facebookissa on Tulevaisuuden etujärjestö, jota vetää Jesse Soininen. Olisiko Jesse mahdollinen esiintyjä? En tunne Jesseä, mutta seuraa ryhmää https://www.facebook.com/groups/tulevaisuudenetujarjesto/
Matti: Voisiko esitellä laajemmin Facebookin tulevaisuutta käsitteleviä ryhmiä?
 
Tarja Ketolan väitöskirja (2015): STRATEGIATYÖSTÄ TULEVAISUUSTYÖHÖN –
Toiminnallinen tapaustutkimus Suomen luonnonsuojeluliitossa
 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156509/strategi.pdf?sequence=1
Yhteistilaisuus Ympäristöjohtamisen yhdistyksen kanssa,  
  Hazel kehittelee yhteistyössä YJY:n kanssa
 Aluekehitys ja tuleva aluepolitiikka, alustaja PP, kommentoija Tapani Launis, juontaja Arto Salmela, Arto valmistelee
 Globalisaatio, tekninen kehitys ja tulonjako: demokratian ahdinko?, alustaja VTT Jukka Pekkarinen, kommentoija NN, juontaja XX

 
Kansallisvaltioiden rooli globaalissa taloudessa, alustaja Heikki Patomäki, kommentoija NN, juontaja MM


Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat
Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii
Suomalaisuus huomenna
Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee
Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

 Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   
Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?
Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat