tiistaina, lokakuuta 09, 2018

Sukupolvien välinen kuilu, nykytilanne

Timo Sneck                                                              18.10.2018 tarkistamaton luonnos
           

Sukupolvien välinen kuilu 2025 =>kunkin tulevan sukupolven edessä olevan kuilukokonaisuuden ylittäminen

Ongelmakehittelystä ratkaisuun, sukupolvien välisestä kuilusta tulevien sukupolvien haasteeksi rakentuviin kuiluihin ja niiden ylittämiseen

Työvaiheet

  1. Perustaksi luotiin lähimenneisyyden historiatulkinta, jossa keskitytään työmarkkinoille tulon ilmapiirin muutosten kuvaamiseen kantavien rakenteiden hiipumisena
  2. AJ työuran töppäysten muotoilu ja sovitus vaiheittaisen skenaariomenetelmän perusratkaisuun
  3. Näin syntyy haaste vanhemmille sukupolville tulkita ja muotoilla heidän aikanaan syntyneet käännepisteet niin, että jokainen niistä tulevaisuudessa syntyvä ”kuilu” voidaan tulkita kehitys/suunnittelukohteena ja selvittää parantamista vaativat osaamis- ym. kokonaisuudet, joilla nuoret pärjäävät. Oikea pärjäämismalli voidaan sitten todeta ”hyvin muutosjoustavaksi kehitelmäksi/henkilökohtaisiksi valinnoiksi. Muutosjoustavuus helposti puuttuu hyvän läpimenon ehtona.
  4. asetelmaa täydennettiin Tutuhesan tapahtumaan 9.10.2018 osallistuneiden kertomuksilla omaa vuosi vuodelta ”muhkuraisemmiksi” muotoutuneiden työolojen riippuvuudesta ja kytkeytymisestä talouden kehityslogiikkaan
  5. tulevaisuuden kuilun (kuilujen) syntytulkinta. Edessä on haaste luoda nuorelle ymmärrys, että työura riippuu kyvystä hallita uudet tehtävät ja osaamiskokonaisuudet sekä tuki, jolla valinnat voi tehdä
  6. KOVIN JUTTU. Haasteena on ratkaista ja tuottaa nuorelle ”itseohjautuvuus” tekoälyn eli työn vaatimusten muutokset osoittavien algoritmien avulla ratkaista ja tuottaa nuorelle sellainen BI- ja CI-tuki, jonka nuori saa käytännössä mihin tahansa eteen tulevaan ongelmaan. Käytännössä esim. tem-opm ympäristö kykenee työmarkkinoille tulijoille tuottamaan tällaisen algoritmikokonaisuuksiin perustuvan hakukoneiston, jolla myöhemmin voi seurata alati muuttuvien osaamisvaatimusten ennalta hallintaa. Taustana Sote-ehdotus (sneck 2017)
  7. Käytännössä erilaisissa ryhmissä verkottumalla on määritettävä ja hallittava mitä ko. osaamiskokonaisuudet ovat, joilla tulevaisuuden työn hallinta käy mahdolliseksi nuorille oma-aloitteisesti ja kohtuullisena pysyvällä työ-opiskelupanoksella. Aina on haettava ja harjoiteltava ennalta niitä vanhan osaamisen ja uusien työtehtävien rajapintoja, joille on ketterä pääsy ja joilla kysyntää riittää. Yksin ei pärjää kukaan millään koulutuksella on peruslähtökohta. Siksi tuo rajapintakuvaus olisi tarkoituksenmukainen temopm BICI –palvelun sisällöistä.
  8. Luokaton tulevaisuus


           Koko raportin voi ladata tästätästä

Lounaskirjaus 20181009

Lounas 9.10.2018 klo 13.30 ravintola Harald
Läsnä: Matti Visanti, Anders HH Jansson, Arto Salmela, Jukka Vepsäläinen ja Matti Leskinen


Tilaisuudet­

Tilaisuudet järjestetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, H­el­sinki klo 17-20 

Tiistaina 9.10. ja 23.10. Sukupolvien kuilu: kahden seminaarin ongelma- ja ratkaisuharjoitus, juontajina Timo Sneck ja Anders Jansson
9.10. sali 505: "Mitä olemme töpänneet"
Osallistujat pohtivat oman kokemuksensa perusteella, mitä isoja tai pieniä asioita olisi ollut tarve tehdä toisin
23.10. sali 404: "Näinhän se piti tehdä"
Nuorisoryhmä esittää omat ratkaisuhahmotelmansa esitetyille kysymyksille


Tiistaina 6.11.  Sali 505
Onko Suomella asiaa avaruuteen? Alustaja strategian valmistelija LVM, kommentoija 
arkkitehti Matti Visanti, juontaja MM

Tiistaina 20.11. Sali 505 
Tulevaisuuksien osaamisesta osaamisen tulevaisuuteen,alustaja erityisasiantuntija
Jukka Vepsäläinen Opetushallituksesta. kommentoija projektipäällikkö Laura Pouru 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Helsingin yksiköstä, juontaja NN

Tiistaina 4.12.  Sali 505
Ilmastonmuokkaus muutoksen torjunnassa, teemailta
Tässä teemailtaehdotus: 
Järjestin TuTu-Hesan kanssa ilmastonmuutos-kysymyksiä käsitelleen sarjan teemailtoja muistaakseni vuosina 2008-2015? - yhteensä kymmenkunta teemailtaa. 
Yhdessä teemaillassa tarkasteltiin ilmastonmuokkausasioita (ns. geoengineering). Nyt kun globaali ilmastonmuutos on kiihtymässä kansainvälisistä sopimusprossesseista huolimatta ja sen vaikutukset alkavat näkyä yhä selvemmin eri puolilla maapalloa, on myös ilmastonmuokkauskeinoja ja niiden vaikutuksia tarkasteleva tutkimus lisääntynyt nopeasti. Monet organisaatiot (kv-järjestöt, valtiolliset organisaatiot, tutkimuslaitokset ja yksityiset tahot ym.) ovat myös esitelleet suunnittelemiaan konkreettisia ilmastonmuokkaushankkeita. Tiedelehdissä on myös näkynyt vaatimuksia, että pitäisi kehittää kv-organisaatio vaikutusarviointia ja mahdollista luvitusta varten. 

Kiinnostaisiko TuTu-Hesaa järjestää teemailta, jossa päivitettäisiin ilmastonmuokkausta (keinoja, vaikutuksia, riskejä, kustannuksia, rahoitusta ja toteutettavuutta sekä luvitusta ja kv-sopimuksia ym.) koskevaa tietämystä. Vahvimpina ilmastonmuokkaustekniikoiden kandidaatteina ovat julkisuudessa näkyneet seuraavat: 

1)  Suurimittakaavainen aavikkometsitys (Sahara ja Sahel-vyöhyke, Arabian niemimaa, Gobin erämaa, Himalajan ja Andien ylängöt, Australia ym.)   
2)  Auringonsäteilyä heijastavien hiukkasten ampuminen yläilmakehään 
3)  Valtamerien hiilensidonnan lisääminen levittämällä rautaa meriin 
4)  Maapallon heijastavuuden lisääminen varustamalla rakennuskanta ja muu infrastruktuuri suuressa mittakaavassa heijastavilla kattopinnoilla 

Jos aihepiiri kiinnostaa TuTu-Hesaa, voin valmistella teemailtaa. .  

Terveisin, Kari Silfverberg
Uusia aiheita
  Luokattomuus tulevaisuudessa, Timo ja Ilkka pohtivat
Ideariihi tuulten liikkeiden ennakoinnista, ehdottaja Timo Lahtela
Unescon ja UMn kouluarkkitehtina Tansaniassa 1978-92, ehdottaja Tapani Koivula


 Lisätietoa kahdesta edellisestä
https://tutuhesa.blogspot.com/2018/04/uusia-aiheita.html 

Lisää uusia aiheita https://tutuhesa.blogspot.com/2018/03/lounaskirjaus-20180327-luonnos.html


Seuraava lounas 
Tiistaina 20.11. klo 13.30 ravintola Harald