tiistaina, kesäkuuta 11, 2013

Läntisen kulttuurin ja talouden tulevaisuus, keskusteluaLäntisen talouden ja kulttuurin tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH, Arto kirjoittaa selkeyttävän tekstin
 selkiintymisestä en tiedä,mutta kuvailua kumminkin
arto 


Kiina oli vielä noin v 1400 johtava maa maailmassa keksintöineen ja kulttuureineen. Sitten alkoi "pimeän " keskiajan jälkeen Euroopan nousu, aluksi etelässä: Espanja. Portugali, Pohjois-Italia. Nousu siirtyi ylemmäs Hollantiin ja erityisesti Britanniaan. Jälkimmäinen valtio loi/valtasi tukikohtia ympäri maailmaa, jopa alisti Kiinankin. Siirtomaista tuotiin elintarvikkeita ja raaka-aineita. Tietysti saatiin myös teknillis-kultturellisia ideoita, mutta pääasiallisesti niitä vietiin:
- teknologiaa
- tieteellistä tietoa
- uskontoa (lopetettiin Amerikasta alkuperäisuskonnot)
- taiteita (vuorovaikutus oli tosin joskus kaksisuuntaistakin)
Euroopan asema säilyi vahvana Britanniajohtoisen teknillisen kehityksen ansiosta ja jopa vahvistuikin 1800-luvulla, jolloin jo kaikki suuret Keski- Euroopan tulivat mukaan siirtomaiden käyttöön.

Euroopan hegemonia murtui usessa vallatuissa maissa, ennen kaikkea Pohjois-Amerikassa, jossa siirtolaiset ottivat vallan. Itse asiassa nämä liittyivät läntiseen johtavaan teknillis-kultturelliseen alueeseen ja johtoasemakin siirtyi Britanniasta USA:han.

Euroopan hegemonia on vieläkin vahva, mutta vaimentumassa. Ensimmäisenä irtautui Japani, joka omaksui läntisen teknologian 1900-luvun alkupuolella. Toisen maailmansodan seurauksena myös kultuuriset vaikutukset lisääntyivät ja maasta tuli normaali lännen osa, vaikka oma kulttuuri uskontoineen säilyi vahvana.

Kiinan poliittinen muutos talouden painotukseen ja teknologian kehittämiseen oli merkittävin muutos, maa alkoi kulkea Japanin viitoittamaa tietä. Nykyisin valtaosa ns. kehitysmaista on siirtynyt käyttämään parasta teknologiaa osin omin ponnistuksin, osin lännen yritysten avulla. Ns. Länsi on tullut uuteen tilanteeseen noin 500 vuoden jälkeen, sen ehdoton poliittis-teknologinen johtoasema on murtumassa ja muutos on osin arvaamaton ja mahdollisesti melko nopea.

Erilaisia skenaarioita
1. Kaukoitä lännettyy: vaikka Kiina on paljon Japania isompi, on paljon merkkejä lännen arvojen nousemisesta sekä Kiinassa että muualla Kaukoidässä. Talouden ja tekniikan opit ovat täältä, muslimit ovat ongelma (kuten Intiassakin), molemmin suuntainen matkailu kehittyy. Ympäristöongelmat ovat suuria Kiinassa, niiden ratkaisu tuo maata lännen vastuutuntoisempaan leiriin. Intiassa lännen perinteet ovat monissa asioissa selvemmät ja länsivastaisuus on vähäistä. Lännen korkeakulttuuri valtaa idän, joka tuo siihen arvokkaita lisäpiirteitä.
2. Kaukoitä nopeasti ja vanhat orjuutuksen tunteet saavat vallan: Kiina tulee Kaukoidän johtajaksi ja pelaa omilla säännöillään lännen kaupassa (kuten joiltakin osin nytkin, esim. valuuttakurssit). Eteläinen Afrikka kääntyy Kiinan leiriin. Varsinaisia sotia ei synny, mutta idän ja lännen välillä on erilaisia konflikteja, mikä vaikeuttaa lännen elämää ja heikentää elintasoa. Itä luo uuden taidekulttuurin alueen eri maiden perinteisten kulttuurien pohjalta.
3. Kaukoitä vahvistuu, mutta eriytyy ja osin kriisiytyy: Kiinan suhteet Venäjään, Japaniin ja Intiaan heikentyvät, kun jälkimmäiset maat eivät hyväksy Kiinan johtoasemaa. Tilanne on kuitenkin labiili siten, etteivät kolme muuta maata toimi yhdessä, vaan välillä Kiinankin kanssa. Lännen vaikutusvalta jatkuu, mutta entistä selvemmin USA-johtoisena, joka on saman valtameren piirissä. Uskontojen voima säilyy ja synnyttää erilaisia ristiriitoja.
Tässä ei ollut mahdollista käsitellä Lähi-itää, mutta liuskeöljy ja -kaasu heikentänevät niin paljon alueen vaikutusvaltaa, ettei sen varaan syntynyt omaa skenaariota. Tietysti 2 ja 3 skenaariot tuovat alueen peliin mukaan.


....................


Kommentti teeman läntisen kulttuurin ja talouden tulevaisuus

Komppaan Artoa kun tiivistän lännen ylivoiman alkaneen 1500 luvulla ja 1700 luvulle tultaessa sillä täysi hegemonia jolloin rationalismi, humanismi, luonnontieteet ja protestanttinen työetiikka ja mitä leimoja annettu onkin, ohitti monoliittiset  Kiinan, Intian ja arabien sivilisaatiot. Yhtenä syynä on pidetty kaupunkivaltioiden luovaa kilpailua ja kehittymistä sekulaareiksi kansallisvaltioiksi (Westfalenilainen valtio), jolloin demokratia mobilisoi kansakunnan voimavarat (mm.Nial Ferguson). Yhtenä syynä on myös pidetty ympäristöolosuhteita, mm. Kiinassa oli lähes väestön täystuho 1600 luvulla ruton vuoksi (Pekka Kuusi taisi tästäkin kirjoittaa).
Kolmas syy voi olla se, että sivilisaatiot/kulttuurit näyttävät hajoavan omia aikojaan, tai juuri sen vuoksi. Kulttuurit nousevat – kukoistavat – kuolevat ikään kuin niiden aika olisi predestinoitu (etruskeilla se oli 800 vuotta. Monet tutkijat kuten Toynbee, Spengler, Ibn Khaldun ym.jakavat tällaisen orgaanisen käsityksen sivilisaatioista). Olisi mielenkiintoista määritellään se piste aikajanalla missä lännen sivilasaatio/kulttuuri on ja tutkailla mitä lännen jäljellä oleva tulevaisuus tuo tullessaan. Mielestäni tämä olisi mielenkiintoinen ja harvemmin meillä esiin tuotu näkökulma aiheeseemme. Skenaarioitahan löytyy pilvin pimein ihan oikeiltakin tutkijoilta. Mutta mistä pääluennoitsija, joku filosofi?
Talous on aivan liian kapea selitys lännen oletetulle tuholle. Lainaan luovasti Huntingtonia kun sanon että kansakunnalla on oltava kulttuurinen ydin, mitä se sitten onkin, arvot. Ei riitä että määritellään itsemme, esim Suomen poliittisesti kuten että kuulumme länsimaiseen kulttuuriin kun kuulumme EU:öön, Tai että länsi häviää kun Kiinan talous ajaa ohi. 

Hannu Kalajoki
tutuhesa, nyt kesälaitumella

....................

harmi, ettet päässyt mukaan (Tutuhesa-lounaalle)
teema on tärkeä ja historipuolikin voisi olla alkuna, mutta vain 25%
Skenaariot eivät ole vahvin puoleni, mutta ehkä esim Osmo voisi hyötyä alkeistani
arto

....................

Voisiko Eurooppa oppia historiasta, lue NYT-artikkeli 

Matti

keskiviikkona, kesäkuuta 05, 2013

Lounaskirjaus 20130605

Chris, Arto ja Päivikki
Lounas
Keskiviikkona 5.6. klo 13 Musiikkitalon terassi
Läsnä: Arto Salmela, Matti Leskinen, Erkki Aalto, Tapani Launis, Chris Kylander, Pentti Räsänen, Päivikki TeleniusTutuhesan aiheita
Syksylle 2013
Futurinfoon 3/2013 syyskuun alussa
10.9. varattu
24.9. varattu
8.10.
22.10.
5.11.

Futurinfoon 4/2013 marraskuun alussa

19.11.
3.12.


VarmistettuTiistaina 10.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja johtava asiantuntija Johanna Taskinen, Mobinet Oy.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

Tiistaina 24.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti Räsänen

Varmistamatta
Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat, mahdollisuuksista alustaa Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell ja uhista pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin, kriittinen kommentti Kristo Helasvuo, Puhettako Oy, juontaja Hannu Kalajoki. Hannu ja Matti sopivat

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Talous, hyvinvointi ja ilmastonmuutos, keskustelijoina johtaja Leena Mörttinen Elinkeinoelämänn keskusliitosta ja Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, juontaja Arto Salmela,

10 uutta ihmettä, alustaja toimittaja Timo Paukku Helsingin Sanomista, kommentoija Juha Nurmela, juontaja Matti Leskinen kts kirjan esittely

Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja MM.

Olen kasvatustieteen maisteri ja tekemässä väitöskirjaani opettajankoulutuslaitokselle erimaalaisten lasten tulevaisuusmielikuvista. Minulla on pitkittäistutkimusaineisto (2005-2012) lasten tulevaisuuspiirustuksista Suomesta ja Tansaniasta sekä lisäksi satoja piirustuksia Ghanasta, Iso-Britanniasta ja Intiasta. Tarkoituksenani on jäädä opintovapaalle syksyn alussa ja tehdä väitöskirjani valmiiksi joulukuuhun 2013
mennessä.

Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy, kommentoija Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, juontaja KK
http://www.sovelto.fi/yritys/tiedotteet/Documents/Loppuraportti_automaattisen_liikenteen_metropolivisio.pdf

Voisiko seuraavat kaksi yhdistää? Voi, ilmoitti Olli
- Tulevaisuusselonteko ja eduskunta, alustaja Olli Hietanen, kommentoija NN, juontaja RR
- Tulevaisuusvaliokunnan tulevaisuuskone, alustaja dosentti Osmo Kuusi, kommentoija toimittaja Reijo Paukku, Helsingin Sanomat, juontaja NN

Keväälle 2014
Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen.

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander


Ehdolle
Kolmen viisaan keskustelu, Tapani tekee ehdotuksen
Lähi-idän ja arabimaailman naisten merkitys, yhteistilaisuus Suomen Lähi-idän instituutin kanssa, Arto kirjoittaa selkeyttävän tekstin, kts http://www.fime.fi/
Mahdollisia alustajia Ulla Mustanoja, Jaakko Hämeen-Anttila


Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja XX, kommentoija NN, juontaja Päivi Telenius, Päivikki kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Kulttuurievoluutio maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Chris kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia


Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen talouden ja kulttuurin tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH, Arto kirjoittaa selkeyttävän tekstin. Teksti löytyy tästä.

Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, kommentoija NN, juontaja XX, Juha Nurmelan ehdotus

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Energiainnovaatiot, esittelijöinä 4-5 innovaattoria, arvioija TEM, juontaja NN

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen energiastrategia, alustaja TEM, arvioijat ?, juontaja MM

Tieteen tulevaisuus, alustaja TkT Tuomo Suntola, Reijo ja Pentti kehittelevät

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Arkkitehtuurin tulevaisuus, Tapani ja Reijo kehittelevät


Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Poliittisen kulttuurin tulevaisuus, Hannu kehittelee

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa kts  Talousdemokratia ry ja Bittiraha sekä Kuplia, kuohuntaa ja utopioita http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/kuplia-kuohuntaa-ja-utopioita
Seuraava lounas
Tiistaina 27.8. klo 13 ravintola Bakers´Erkki, Matti ja Pentti

maanantaina, kesäkuuta 03, 2013

Lounasaineistoa 20130605

Futurinfoon 3/2013 syyskuun alussa
10.9. varattu
24.9. varattu
8.10.
22.10.
5.11.

Futurinfoon 4/2013 marraskuun alussa

19.11.
3.12.Varmistettu


Tiistaina 10.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja johtava asiantuntija Johanna Taskinen, Mobinet Oy.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

Tiistaina 24.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti Räsänen

Varmistamatta
Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat, mahdollisuuksista alustaa Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja Jarmo Limnell ja uhista pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin, kriittinen kommentti Kristo Helasvuo, Puhettako Oy, juontaja Hannu Kalajoki. Hannu ja Matti sopivat

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Talous, hyvinvointi ja ilmastonmuutos, keskustelijoina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme ja Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, juontaja Arto Salmela, siirtyykö myöhemmäksi?

10 uutta ihmettä, alustaja toimittaja Timo Paukku Helsingin Sanomista, kommentoija Juha Nurmela, juontaja Matti Leskinen kts kirjan esittely
Kulttuurievoluutio maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Hannu, Chris ja Reijo miettivät
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia

Lähi-idän ja arabimaailman naisten merkitys, yhteistilaisuus Suomen Lähi-idän instituutin kanssa, Arto selvittää, kts http://www.fime.fi/
Mahdollisia alustajia Ulla Mustanoja, Jaakko Hämeen-Anttila


Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja XX, kommentoija NN, juontaja Päivi Telenius
Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen talouden ja kulttuurin tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH

Uusia ehdokkaita

Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija NN, juontaja MM.
Olen kasvatustieteen maisteri ja tekemässä väitöskirjaani opettajankoulutuslaitokselle erimaalaisten lasten tulevaisuusmielikuvista. Minulla on pitkittäistutkimusaineisto (2005-2012) lasten tulevaisuuspiirustuksista Suomesta ja Tansaniasta sekä lisäksi satoja piirustuksia Ghanasta, Iso-Britanniasta ja Intiasta. Tarkoituksenani on jäädä opintovapaalle syksyn alussa ja tehdä väitöskirjani valmiiksi joulukuuhun 2013
mennessä.

Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy, kommentoija Jari Kaivo-oja, juontaja KK
http://www.sovelto.fi/yritys/tiedotteet/Documents/Loppuraportti_automaattisen_liikenteen_metropolivisio.pdf

Tulevaisuusselonteko ja eduskunta, alustaja Olli Hietanen, kommentoija NN, juontaja RR

Tulevaisuusvaliokunnan tulevaisuuskone, alustaja dosentti Osmo Kuusi, kommentoija toimittaja Reijo Paukku, Helsingin Sanomat, juontaja NN
Keväälle 2014
Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen.

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander

Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, kommentoija NN, juontaja XX, Juha Nurmelan ehdotus

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Energiainnovaatiot, esittelijöinä 4-5 innovaattoria, arvioija TEM, juontaja NN

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen energiastrategia, alustaja TEM, arvioijat ?, juontaja MM

Tieteen tulevaisuus, alustaja TkT Tuomo Suntola, Reijo ja Pentti kehittelevät

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Arkkitehtuurin tulevaisuus, Tapani ja Reijo kehittelevät
Ehdolle
Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Poliittisen kulttuurin tulevaisuus, Hannu kehittelee

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa kts  Talousdemokratia ry ja Bittiraha sekä Kuplia, kuohuntaa ja utopioita http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/kuplia-kuohuntaa-ja-utopioita