sunnuntaina, marraskuuta 30, 2014

Lounasaineistoa 20141202


  Lounas 2.12.2014 Baker`s


Aiheita keväälle 2015

Alkukevät


Tiistaina 13.01.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
 
Kapitalismi ja tasa-arvo Pikettyn mukaan, alustaja
 professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, kommentoija
 johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 27.1.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
 
Sopeutuminen ilmastonmuutokseen,
 
 alustajat tutkija Simo Haanpää  Aalto-yliopistosta ja  
 
HSY:n ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää
 
 kommentoija NN, juontaja Kari Silfverberg
 

Tiistaina 10.2.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali:505
 
Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien 
 
uudistaminen tuo mukanaan?
 
Alustaja opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta, kommentoija 

emeritusrehtori Martti Hellström, juontaja NN

Esite sopeutumisesta 
Loppukevät
24.02.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
10.3.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
24.03.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
07.04.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
Aiheita
Euroopan mahdollisuus, alustaja Jouko Kajanoja, kommentoija XX, juontaja YY
Mitä syömme tulevaisuudessa,  alustaja professori Johanna Mäkelä 
Helsingin yliopistosta, kommentoija ZZ, juontaja KK
Avaruustutkimuksen ja hiukkasfysiikan anti tulevaisuuden 
tutkimukselle, Kari kehittelee

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN

USA-EU vapaakauppasopimuksen merkitys tulevaisuudelle, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja PP.

Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?
 
Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Futuran aiheiden ennakko- tai jälkikäteispohdinta, Hannu keskustelee päätoimittajan kanssa

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, Hannu kehittelee
Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä  Ana Nuutiseen

Metropolikehitys Vantaan näkökulmasta, Reijo ja Arto?
 
Suomi-Ruotsi vertailu, yhteistyö Hanasaaren kanssa , Reijo ja Pentti pohtivat
 
Suomen teollisuus, materiaalitalous, perustutkimus. Tapani tarkentaa


Mielipiteet metropolialueen maankäytön ja liikenteen suunnitelmista

Suunnitelmista on pyydetty kannanottoja vuodenvaihteeseen mennessä.
Suunnitelmat löytyvät osoitteesta
 http://www.helsinginseutu.fi/hki/HS/Maankayttosuunnitelma/Maankayttosuunnitelma/uutta+nyt

Seura ei anna lausuntoja, mutta voimme esittää mielipiteemme, kun kerrotaan, ketkä sen ovat laatineet.

Ehdotus menettelyksi:
1. Tutuhesa-listalaisilta pyydetään mielipiteitä xx.12. mennessä blogiin/sähköpostilla/listaviesteinä
2. Järjestetään keskustelu mielipiteiden esittäjien kesken
3. Viimeistellään mielipiteet
4. Lähetetään yhteenveto suunnitelmien laatijoille ja laitetaan blogiimme.

tiistaina, marraskuuta 18, 2014

Väestö kasvaa aikansa

Reino Hjerppe
Gloobalista väestönkasvusta, sen faktoista, teorioista ja politiikoista kertoi professori Reino Hjerppe

Pekka Myrskylä
Väestön kehityksestä Suomessa . erityisesti ulkomaalaisten osuuden ja elinolojen kehityksestä alusti kehityspäällikkö Pekka Myrskylä Tilastokeskuksesta.Tulevaisuus ja ulkomaalaiset p my Osanottajia oli parikymmentä

tiistaina, marraskuuta 04, 2014

Himasen viestit ja eduskunnan kanta tulevaisuusselonteossa 20141104

Tuttua kuulijakuntaa

Olli esittelee tulevaisuuttaOlli Hietanen kertoi  tulevaisuusselonteosta ja sen kohtalosta eduskunnassa. Hän esitteli myös tulevaisuusvaliokunnan työskentelytapaa ja Himasen työryhmän tuloksia

Tulevaisuusselonteossa valtioneuvosto painotti teknologista muutosta, digitaalista taloutta, ikääntymistä sekä kestävää kehitystä. Suomella arvioidaan olevan vahvuuksia muun muassa arktisessa osaamisessa, puhtaassa luonnossa, biotaloudessa ja vihreässä kasvussa (cleantech). Tärkeinä kestävän kasvun elementteinä mainitaan myös yrittäjyys, houkutteleva kaupunkiympäristö, vireä ja innostunut ilmapiiri, yhteiskunnan toimivuus, vakaus ja turvallisuus sekä luotettava infrastruktuuri.

Ttulevaisuusvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton:
1.Eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin, ja samalla
2.Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee Suomelle tiedestrategian ja että hallitus saavuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) tavoitteeksi asetetun 4 prosentin bruttokansantuotetavoitteen yhdessä yksityisen sektorin kanssa.
3.Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii uuden kansallisen ennakointimallin toimeenpanoa sekä laatii ohjelman ja tekee periaatepäätöksen, joilla sitoudutaan poliittisesti kokeilujen edistämiseen.
4.Eduskunta edellyttää, että seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi otetaan työelämän uudistaminen ja suomalaisten työllistyminen niin, että teema sisältää myös yrittäjyyden edistämisen, osatyökyvyn hyödyntämisen sekä sosiaaliturvan kehittämisen näitä tavoitteita tukevaan suuntaan. Toimenpiteissä on myös huomioitava varhaisen puuttumisen periaate: esimerkiksi oppimisvaikeudet ovat havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työhön kiinnittymistä on tuettava erityisillä toimenpiteillä.
5.Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää kaikessa toiminnassa kestävää kasvua, joka vauhdittaa taloutta samalla ratkaisten sosiaalisia ja ekologisia ongelmia. Tämä edellyttää esimerkiksi hallinnollisten esteiden karsimista, kokeiluhankkeita ja taloudellista ohjausta.Himasen työryhmä tiivisti tutkimuksensa merkittävimmät johtopäätökset kolmeen isoon asiaan:
1.siirtymä teollisesta hyvinvointivaltiosta informaatioajan hyvinvoinnin yhteiskuntaan
2.siirtymä informaatioajan ekologiseen talouteen ja
3.henkinen kulttuuri, joka tukee siirtymiä oppimismaailmassa, työkulttuurissa sekä poliittisessa johtajuudessa


Olli Hietasen esitys
Raimo
Tilaisuuden juonsi joviaalisti Raimo Jouhikainen
Pienryhmäpohdintaa kahvitauolla