tiistaina, marraskuuta 01, 2016

Lounaskirjaus 20161101

Lounas Kiiilassa 1.11.2016 klo 13.30
Läsnä:Mirko Nieminen,
Reijo Korhonen, Jesse Soininen, Pia Abide, Arto Salmela, Marja-Liisa Viherä, Matti Leskinen, Tarja Ketola

Syksy 2016


Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505
Arktinen tulevaisuus, alustaja johtaja Martti Hahl Barents Center, kommentoija tulevaisuuksien tutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela

Seuran tilaisuudet http://www.tutuseura.fi/seura/futurinfo/futurinfo-4_2016/

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 18.00 alkaen Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen noin klo 19 prof. Göte Nyman pitää vuosikokousalustuksen, pohdiskellen tulevaisuudentutkimuksen ja psykologian suhdetta.
Tonttuväitös & pikkujoulut 1.12.2016
Seuran perinteisiä pikkujouluja vietetään to 1.12.2016 Raklin tiloissa Helsingissä (Annankatu 24)! Glögiä on tarjolla klo 17:30 alkaen ja tonttuväitös alkaa klo 18. Tällä kertaa tonttutohtoriksi väittelee Antti Suvanto otsikolla ”Tulevaisuuden ei-koulu”, vastaväittäjänään rehtori, tj Tapio Kujala Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Kus­tok­se­na toimii FT Marja-Liisa Viherä. Tarjolla glö­gin lisäksi pientä iltapalaa, juomat omalla kus­tan­nuk­sel­la.
Ilmoittaudu 27.11.2016 mennessä: Hazel Salminen, toimisto@futurasociety.fi, jotta osataan varata riittävästi glögiä ja murkinaa.

Alkukevät 2017 


Tiistai 17.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Globalisaatio, tekninen kehitys ja tulonjako: demokratian ahdinko? Alustaja VTT Jukka Pekkarinen, kommentoija Liberan toiminnanjohtaja VTT Heikki Pursiainen, juontaja Arto Salmela
Tiistai 31.01.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tulevaisuustyö  järjestössä, alustaja VTT, KTM Tarja Ketola, 
Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, kommentoijat lehtori KTT Eija Kärnä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja toiminnanjohtaja, rehtori Marja Anitta
 Pehkonen Opintokeskus Sivis, juontaja Pia Adibe
Tarjan väitöskirja 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156509/strategi.pdf?sequence=1
Linkki Eijan väitösesittelyyn https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/04/tapahtuma-2016-04-20-12-54-57-012380
Tiistai 14.02.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Aluekehitys ja tuleva aluepolitiikka, alustaja Anssi Paasivirta, kommentoija Tapani Launis, juontaja Arto Salmela, Arto valmistelee
 
Loppukevät 2017
Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Tiistai 14.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 404
Tiistai 28.03.2017, klo 17 - 20 Sali: 505
Tiistai 11.04.2017, klo 17 - 20 Sali: 505

Aiheita
Tiistai 28.2.2017, klo 17 – 20 Sali 404
Ilmalähiliikenteen vaikutus kaupunkirakenteeseen, alustaja järjestelmäasiantuntija Mirko Nieminen, kommentoija Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen, juontaja DD
Perustietoa https://www.uber.com/elevate.pdf

Facebookin tulevaisuusryhmät
Alusta
ja Jesse Soininen, kommentoija EE, juontaja Juha Nurmela, Jesse tekee ehdotuksen

Kaupunkivoittajat  Brexitin jälkeen
Alustaja YY, kommmentoija XX, juontaja Rainer Suvanto
Mielenkiintoista nyt Brexitin jälkeen on tarkastella mm sitä, mistä kaupungeista : Cph - Sto - Hel / Tall voisi tulla mm
pääkonttoreiden paikkoja, finanssikeskuksiakin myöten,  ym ym.Rainer kehittelee


Tulevaisuuden maailmankuvat
Tulevaisuutta voisi lähestyä myös erilaisten maailmankuvien kautta, keskustelijoina toiminnanjohtaja Eero Ojanen Kriittisestä korkeakoulusta ja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Marja Kauttu

Muita mahdollisia esiintyjiä:
Meeri Koutaniemi, Osmo Tammisalo, Teemu Arina, Heikki Loikkanen, Selma Vilhunen.

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii

Suomalaisuus huomenna
Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?


Toimintasuunnitelma 2017
Hyväksyttiin, vaikka pitempiä seminaareja ja tutstumiskäyntejä ei olekaan 2015 järjestetty.

5.2 Helsingissä - Tutuhesa (TS 2016-mitä muutetaan?)
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi ke­sä­kuukausina). Tarvittaessa järjestetään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käy­dään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin. Aiheina ovat merkittävät asiat pää­kaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Lisäksi jä­senet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia aiheita ja alus­tajia.

Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­pahtumapalstoilla. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­deryhmiä. Yhteistyötä muiden järjestöjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osal­lis­tumismahdollisuuksia.

Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages. Toimintaa suunnitellaan lou­nas­ta­paa­misissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen. Yh­teyshenkilönä toimii Matti Les­kinen.

Seuraava lounas
Ti 10.1.2017 klo 13.30 ravintola Kiila