keskiviikkona, syyskuuta 30, 2009

Mielipide EU-liikenteen tulevaisuudesta

Tilaisuuden 28.9. perusteella laadittiin oheinen kommentti. Lisäksi Jussi Ahonen Tampereenn yliopistosta lähetti oman kommentteinsa.
Kommentoitu aineisto löytyy tästä.Helsinki 30 September 2009


Communication from the Commission (COM(2009) 279/4)
A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user-friendly system

Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida komission tiedonantoa. Komission Tiedonanto on erittäin kattava ja tasapuolinen ja muodostaa hyvän pohjan alkaneen syksyn aikana käytävälle keskustelulle.

Mielestämme kuitenkin tiedonannon tasapuolisuus on eräs sen pahimmista puutteista. Katsomme, että tulevaisuuden uhkista merkittävin on ilmastonmuutos. Liikenteen vaikutus ilmastonmuutokseen ja mahdollisuudet sen torjumiseen olisi pitänyt näkyä tiedonannossa korostetummin ja keskitetymmin yhdessä paikassa. Nyt on valmistelussa erinomainen mahdollisuus ottaa huomioon Kööpenhaminassa joulukuussa pidettävässä ilmastokokouksessa asetettavien tavoitteiden vaikutukset liikenteeseen.

Tiedonannon pohjaksi laadituissa skenaarioissa liikenteen kehitystä on tarkasteltu mielestämme hyvin osana muuta yhteiskunnallista kehitystä. Mikäli myös muilla sektoreilla on laadittu vastaavia skenaarioita, toivottavasti ne ovat koherentteja.

Lisäksi haluaisimme nostaa esille muutamia mielestämme tärkeitä seikkoja, jotka toivomme komission ottavan huomioon valkoista kirjaa laatiessaan:

Hinnoittelu:
kuorma-autoliikenteen hinnoittelun tiukentaminen
yhtenäisten perusteiden kehittäminen henkilöautoliikenteen hinnoittelulle
samantapaisen päästökauppajärjestelmän luominen merenkululle kuin ilmailulle on vuonna 2012 tulossa.

Pyöräilyn edistäminen
pyöräilyn edistämistä suunniteltaisiin yhdessä eurooppalaisten pyöräilyjärjestöjen kanssa. Tuloksena voisi syntyä esimerkiksi Euroopan laajuinen pyöräilypäivä.

Kaupunkiliikenteeseen vaikuttaminen
Raitio -ja johdinautoliikenteen paikallisuudesta huolimatta kaluston määrittelyyn tarvittaisiin Euroopan laajuiset standardit.

Vaikuttaminen lähialueiden liikennepolitiikkaan
EU:n tulisi vaikuttaa kaikkien lähialueidensa liikennepolitiikkaan.

Lopuksi toteamme, että valkoisen kirjan toimenpiteiden aikatähtäimen ei tule olla pitempi kuin vuoteen 2020. Lisäksi on syytä tehdä välitarkastus noin vuonna 2015. Tähtäimen ei missään tapauksessa tule olla vuodessa 2050 – vaaditut toimet jäisivät tuolloin viime hetkeen.

Kannanotto on syntynyt keskustelussa 28.9, johon ovat osallistuneet
TutuHesan ja Liikennesuunnitteluseuran Rakennusinsinööriliiton tulevaisuustoimikunnan jäseniä. Keskustelun pohjalta kannanoton koonneet:
Reino Lampinen, Pipsa Eklund ja Matti Leskinen
Cc Ministry of Transport and Communications, Finland

.....

Jussi Ahonen, Tampereen yliopisto

Key points of Commissions communication concerning future transport

At the Communications introduction Commission states that it is time to look further ahead and prepare the ground for later policy developments. However this strategy is not clear and it lacks the necessary means to prevent the global warming that faces us. Although it is good that Comission admits in paragraph 15 that transport has increased its activity while making insufficient progress in reducing its energy and GHG intensity. Communication also lacks the vision what the futures efficient and environmental friendly transport models would be. Furthermore there should be some examples on how different environmental transportation models should be treated for example by taxation.

Although continuing urbanisation is creating challenges for the future, the communication handles very lightly the use of land in the member countries, although futures efficient and dense urban structure is playing a big role in reducing private transportation and it also reduces the costs of urban planning and maintenance of the infrastructure.

Urbanisation is linked to congestion, and effective means by reducing congestion is to favour different types of public transports. European Union should encourage strongly member countries to favour cycling in big cities. In paragraph 37 is said that some studies estimate that the number of cars in the world will increase from around 700 million today to more than 3 billion in 2050. This is alarming and off course needs necessary acts to face this challenge. Communication isn´t giving any concrete measures to these challenges.

Labour shortage is also a big issue that must be taken seriously. Good labour education and uniform work rights are the basis to build safe and competent future transport. Especially employees working hours must be tolerable to ensure safe road transport. In creating substitutive jobs it is necessary to allocate funds to research which studies new technology in transport. Also funding research and allocating funds to transport investments is the key to create new jobs in the middle of the recession.

Since 2007 new member countries have shifted the cohesion policy to the eastern parts of Europe. From the transport point of view it is necessary to develop the infrastructure of the new member countries so that the transport network will be inclusive in the whole European area. Only that way transport costs will be compatible and that way the goods transport costs are reduced in countries which are located in European Union borders.

Jussi-Pekka Ahonen

jussi.ahonen@uta.fi


torstaina, syyskuuta 03, 2009

Syksyn 2009 ohjelmaKirjaus lounaalta 31.8.2009, ajantasaistettu 3.9.
Lounastajat:
Päivikki Telenius
Arto Salmela
Kyösti Kaivolainen
Pentti Räsänen
Reijo Korhonen
Kari Mustanoja
Matti Leskinen
Rainer Suvanto
Chris Kylander
Hazel Salminen

Seuraava lounaskokous

Maanantaina 12.10.klo 12.30 ( Baker`sissa

Aikavaraukset

Yhteys Matti Leskiseen vapaiden aikojen varmistamiseksi, kun tilaisuudesta on alustajien kanssa sovittu.


Aiheita syksylle 2009

Salivaraukset Tieteiden talolla:
Tutuhesa, sali 505, klo 17-20
ti 8.9.2009 varattu
ti 22.9.2009 varattu
ma 28.9.2009 varattu
ti 6.10.2009 varattu
ti 20.10.2009 varattu
ti 3.11.2009 varattu
ti 17.11.2009 varattu
ti 1.12.2009 varattu


Tiistaina 8.9.2009 klo 19-21
Laituri, Narinkka 2, huom. paikka ja aika
Helsingin seutu 2050, visiotyön jatkon tulokset
Esittelijä Rolf Paqvalin, kommentoija Pekka Korpinen , juontaja Hannu Kalajoki

Tiistaina 22.9.2009 klo 17-20
Suurten kaupunkien tulevaisuus
Alustus Torsti Kirvelä, juontaja Matti Leskinen
Verkostoyhteys muihin toimintaryhmiin, organisoijana Hannu Linturi

Osoite josta lähetystä voi seurata on http://otavanopisto.emea.acrobat.com/delfoi . Tulevaisuusmetodien kehittäjäyhteisön sivuilta http://edelfoi.ning.com saa tarkemmat ohjeet ennen tilausuutta ja sen aikana. Maksuttomaan ympäristöön kannattaa muutenkin liittyä, sillä sieltä opastetaan moneen muuhunkin tulevaisuudentutkimuksen verkkosessioon. Useimmat "lähetykset" myös nauhoitetaan, joten niihin pääsee käsiksi myös jälkikäteen.

Sen verran jo tässä vaiheessa tiedoksi, että seuraaminen edellyttää vain kirjautumisen ns. vieraana (quest), jolloin voi käyttää omaa nimeään tai nimimerkkiä. Mukaantulo mahdollistaa kahdensuuntaisen kommunikoinnin chatilla tai mikrorofonin kautta. Mikkelin porukka hoitaa kuvauksen ja chatti-neuvonnan. Alustajat käyttänevät powerpoint-kalvoja esityksissään. Toivon että ne saadaan etukäteen. Laitamme ne verkkoon niin, että esitys näkyy diashowna verkon läpi hyvätasoisena.


Tutkimuksessa mukana:
Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Sipoo, Järvenpää)
Tampereen seutu (Tampere, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Pirkkala)
Turun seutu (Turku, Raisio, Kaarina)
Oulu (Oulu, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kempele)
Jyväskylän seutu (Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, JYKES)
Kuopion seutu (Kuopio, Siilinjärvi)
Kouvolan seutu (Kouvola, Kuusankoski)
Porin seutu (Pori, Ulvila, POSEK)

Maanantaina 28.9.
EU-liikenteen tulevaisuus
Keskustellaan EU:n ehdotuksesta ja valmistellaan siihen kommentteja
Alustaja Lassi Hilska, juontaja Matti Leskinen

Tiistaina 6.10
Elinkeinoelämän globaalit skenaariot
Alustaja Arto Salmela, kommentit Pentti Malaska ja Gustav von Hertzen

Ti 20.10 klo 17-20
Mahdollinen Rooman klubin tilaisuus

ti 3.11. klo 16-20
Rakennustietosäätiö, Runeberginkatu 5 2. krs
PÄÄ AUKI METROPOLIIN
Järjestäjät
Rakennustietosäätiö, yhteistyötahoina
Tutuhesa
RIL (Suomen rakennusinsinöörien liitto)SAFA (Suomen arkkitehtiliitto)
Metropoliseura ry
Alustajina mm. Matti K Mäkinen ja Eero Paloheimoti 17.11.2009
Rautateiden henkilöliikenteen tulevaisuus Suomessa
Alustaja Sini Puntanen, kommentoija Riitta Viren, juontaja Matti Leskinen

ti 1.12
Uskontojen ja ideologioiden ja tulevaisuus
Alustajat Tapio Tamminen ja Ilkka Pyysiäinen, juontaja Reijo Korhonen
Vesi, ruoka ja energia
Yhteistilaisuus Rooman klubin kanssa?
Rooman klubi järjestää yhteistyössä Tutuseuran kanssa tilaisuuden syyskuussa
Aiheita keväälle 2010 (ei käsitelty 31.8.)

Salivaraukset Tieteiden talolla
ti 19.1.2010
ti 2.2.2010
ti 16.2.2010
ti 2.3.2010
ti 16.3.2010
ti 30.3.2010
ti 13.4.2010
ti 27.4.2010

Ilmastonmuutoksen uusimmat näkymät sekä valmistautuminen
Sopisiko samaan yhteyteen: Ilmastomanipulaation mahdollisuudet ja uhat
Pentti Räsänen ja Kari Silfverberg valmistelevat
(aika vuoden alussa Kööpenhaminan ilmastolkokouksen jälkeen sovittu puhelinkeskustelussa Kari/Matti 29.7.2008)


Henkilöstöhallinnon ja sen tietojärjestelmien tulevaisuus, alustajat NN Henry ry:stä ja Jukka-Pekka Heikkilä.
Yleisempi näkökulma? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Yhteistilaisuus Henry ry:n ja Laatuyhdistyksen Osaamisen kehittämisen laatujaoksen kanssa?.
Matti Leskinen valmistelee

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus tulevaisuudessa
Kulttuurikeskus Caisan toiminta ja Ruotsin kokemukset
Onko tutkimuksia ja tutkijoita?
Reijo Korhonen valmistelee

”Suomelle kehityksen veturi -talous”
Se voisi kestää illan, puoli päivää tai kokonaisen päivän – se voisi jopa olla eräs tulevien vuosien perusteemoista.
Tavoitteena olisi hahmotella Suomelle tuleva kannattava ja kehittyvä talousrakenne ja ohjelma siihen pääsemiseksi, ml. muut yhteiskunnalliset rakenteet.
Ohjelman otsikoita voisivat esim. olla =
Suomen tavoitetalousrakenne ja siihen pääsy
Tuleva tuotantorakenne ja -koneet - mitä tuotantoa ja millä vehkeillä?
Kehitysstrategia ja sen rakentamisen orkestrointi
Voisi nimenä tietysti olla myös ”Suomi palkinnoille maailmantaloudessa”
Ohjelman vetämiseen, esityksiin ja työskentelyyn pitäisi tietysti saada Helsingin parhaimmistoa. Menneisyydessä olen sellaisia tuntenut; nyt ovat kontaktit vähän katkenneet ja avainjengikin on saattanut vaihtua. On vähän intokin - minulle ehdotettiin Cambodian kehitysprojektin yli vuoden päällikkyyttä, mutta hyväksyin vain esityksen muutaman kuukauden hommasta ensi vuonna. Saa nähdä tuleeko siitä jotain. Olen toki vetänyt monenkin maan talous- ym. kehitysohjelmia tai niiden tarkastuksia menneinä vuosina, mutta nyt ei enää ole intoa kovin pitkäaikaisiin hommiin. Suomessa tällainen ohjelma tarvittaisiin nyt kiireesti.
Kari Mustanoja valmistelee

Kasvatusjärjestelmän tulevaisuus
Kasvu- ja oppimisolosuhteet
juontaja Rainer Suvanto
Alustajat ??
Rainer Suvanto, Päivikki Telenius ja Chris Kylander valmistelevat

Pankit tänään - huomenna?, alustaja Leena Mörttinen, kommentoijat Kalle Mikkola ja Voitto Aaltonen, juontaja Timo Lahtela
Myös rahan olemus ja rahoitusmarkkinat laajemmin, otsikko?
Matti Leskinen valmistelee

Ulkomainen pääoma Suomen tulevaisuudessa, alustajina Tuomo Airaksinen ja Stefan Ehrstedt, kommentoija Pekka Sutela, juontajana Yrjö Myllylä.
Matti Leskinen ja Yrjö Myllylä valmistelevat

Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa
Myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo
Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu
Chris Kylander ja Leena-Maija Laurén valmistelevat

Työmarkkinapolitiikan tulevaisuus
Alustajat Mikko Mäenpää, EK:n edustaja
Arto Salmela ja Timo Lahtela valmistelevat

Helsingin seutu 2050, ekovisioita, alustaja Matti K Mäkinen, kommentoija Eero Paloheimo
Toteutuu 3.11.2009

Amerikkaa muuttaneet sodat?, alustaja Markku Henriksson, juontaja Timo Lahtela
Laajempi näkökulma, mukana myös tulevaisuus
Matti Leskinen valmistelee

Hautumaan
Aihe: Ehdotus Rooman klubille
Jotta saamme kansalaiset Mukaan voinemme pitää tänä vuonna omien tilaisuuksien lisäksi yhden avoimen
(katukeskustelunomaisena , vrt kävelykonserttiin) tilaisuuden yleisölle.

Se voisi olla Lasipalatsin ylätilassa (tuttu joillekin). Sen yhteydessä voisimme gallupoida kävijöiltä
että mitä he toivovat Rooman klubilta ja ennenkaikkea , mitä haluavat ideoinaan
sille Antaa (lainattu Kennedyn puheesta). Pienen näyttelyn (alkaisi jo katutasolta/kadulta) ???
Yhteydessä voisi kuvata mm tunnetuinta ennustekäyräämme toteamalla - onneksi ihan näin ei käynyt.
Tämä "selvitys" voisi alentaa kävijöiden kynnystä tulla ulos kuorestaan ehdotuksillaan.
Toivottavasti ei tarvita järjestysmiehiä.
T TimoL.
Arto Salmela jututtaa Malaskaa


Laman vaikutukset tulevaisuuteen, Alustajana Ari Ojapelto
Arto Salmela ja Timo Lahtela pohdislelevat
Tieteen tulevaisuus tai päinvastoin
Uusi tutkijakollegion johtaja?
Pentti Räsänen pohtii

Luonnonvarakonfliktit tulevaisuudessa Kongon kokemusten pohjalta
Matalaintensiiviset konfliktit tulevaisuudessa ja Bilderberg-ryhmän rooli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-ryhm%C3%A4
Arto Salmela pohdiskelee

Veden ja viljelysmaan riittävyys tulevaisuudessa
Yhteistilaisuus Suomen vesiyhdistyksen kanssa?
http://www.vesiyhdistys.fi/
Tärkeä aihe maailmanlajuisesti.
Matti Leskinen ottaa yhteyksiä


Globaalien luonnonkatastrofien riskit, esimerkkinä tulivuorenpurkaukset
Mitkä uhkaavat maailmaa?
Matti Leskinen ja Pentti Tuovinen valmistelevat

Mitkä asiat ohjaavat maailmaa?
taloudelliset edut
kansalaisliikkeet, uusi demokratia
Veli-Pekka Lifländerin idea

Ihmisen eettinen evoluutio
Erkki Vasaman idea

Liikkumisen vapaus
Autoliitto selvitellyt, yhteistilaisuus RIL:n kanssa?
Reijo Korhonen selvittelee

Nettimaailman tulevaisuus
Käsitelläänkö toimintaryhmien tapaamisessa?
Matti Leskinen suunnittelee

Mihin Suomessa varaudutaan?
Reijo Korhonen pohdiskelee

Innovaatioiden tulevaisuus
Pentti Räsänen ja Reijo Korhonen pohdiskelevat

Byrokratia kehityksen esteenä ja mahdollisuutena
Esimerkkejä: rakennusalan ja luonnonsuojelun byrokratia, byrokratia ja demokratia
Päivikki Telenius ja Reijo Korhonen pohdiskelevat