torstaina, tammikuuta 17, 2008

Vapaa-ajan asuminen


tiistaina, tammikuuta 01, 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008


Ote seuran toimitasuunnitelmasta
5.2 Helsingissä - Tutuhesa


Avoimissa tapaamisissa jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia
aiheita ja alustajia. Aiheina pääkaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuusnäkymät.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapahtumapalstoilla.
Yhteistyötä muiden paikallistoimintaryhmien kanssa ja jäsenten verkottumista uusien verkostotyökalujen
avulla kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään
osallistumismahdollisuuksia.
Kirjoittajien omaehtoista sähköpostikeskustelua tutuhesa-listalla täydentää blogi http://tutuhesa.
blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yhteenvetoja keskustelusta. Listaviestejä voi
lukea liittymattä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Listan vuodesta 2000 lähtien arkistoitujen viestien analysointiin etsitään halukkaita opiskelijoita.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Kalle Mikkola, Pentti K. Räsänen,
Arto Salmela ja Päivikki Telenius. Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa ja tutuhesa-
listalla.

Toimintakertomus 2007, luonnos 1/01/2008

Toimintakertomus 2007, luonnos 1/01/2008

Toimintaryhmä kokoontui 3 kertaa lounaskokouksiin ja järjesti 12 yleisötilaisuutta, joiden teemoina olivat:
Kulutusvimma vai kuluttajakansalainen, Kaija Turkki,
Visiomme Suur-Helsingistä, alustajana Tanja Sippola-Alho, juontajana Hannu Kalajoki.
Shell Global Scenarios to 2025, Birger Baisgård
Toivoa toivottomuuteen, miten itsemurhia voidaan ehkäistä tulevaisuudessa, Antti Jääskeläinen ja Elina Hiltunen.
DNA tutkimusten mahdollisuudet yksilöntunnistuksessa, sukututkimuksen apuna ja väestöjen biologisen historian selvittelyssä, Antti Sajantila.
Yksilön ääni. Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla, Aleksi Neuvonen ja Roope Mokka.
Lahjakkaiden lasten tulevaisuus, Maija Flinkman
Metropoliajattelu, Hannele Kokkoniemi ja Arto Salmela
Kiinan tulevaisuus, Jukka-Pekka Heikkilä
Senior Working System, Folke Sundqvist ja Matti Hölsä,
Demokratian evoluutio, Gustav von Hertzen, Kalle Mikkola ja Matti Linnanvuori
Afrikan tulevaisuus, Eero Paloheimo, Juha Vakkuri.

Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niistä tiedotettiin lehtien tapahtumapalstoilla. Omien tilaisuuksien lisäksi muiden yhteisöjen järjestämistä tilaisuuksista. Tilaisuuksien aineistoja ja äänitteitä on tarjolla seuran kotisivuilla.

Toimintaryhmän Tutuhesa-listalla oli vuonna 2007 noin 240 listalaista. Lukumäärä säilyi lähes ennellaan, vaihtuvuus oli noin 20%. Viestejä oli yli 700 viestiä eli pari viestiä vuorokaudessa. Talousjärjestelmien vertailun lisäksi keskusteltiin genetiikasta, kasvatuksesta.korruptiosta, sodasta ja rauhasta, perustulosta, utilitarismista ja listan keskustelukulttuurista. Lisäksi listalla informoitiin tulevaisuusaiheisista tapahtumista ja tietolähteistä. Listan viestit löytyvät täältä.

Listan tukena käytettiin Tutuhesa-blogia http://tutuhesa.blogspot.com/, jossa julkistettiin laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lausuntoluonnoksia.

Helsingin toimintaryhmässä valmisteltiin seuran lausuntoa Uudenmaan vaihekaavasta sekä laadittiin lausunto Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen yhteisestä liikennestrategiasta.
Helsingin toimintaryhmän vetäjätiimiin kuuluivat Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Kalle Mikkola, Arto Salmela ja Päivikki Telenius.