sunnuntaina, marraskuuta 30, 2014

Lounasaineistoa 20141202


  Lounas 2.12.2014 Baker`s


Aiheita keväälle 2015

Alkukevät


Tiistaina 13.01.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
 
Kapitalismi ja tasa-arvo Pikettyn mukaan, alustaja
 professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, kommentoija
 johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 27.1.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
 
Sopeutuminen ilmastonmuutokseen,
 
 alustajat tutkija Simo Haanpää  Aalto-yliopistosta ja  
 
HSY:n ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää
 
 kommentoija NN, juontaja Kari Silfverberg
 

Tiistaina 10.2.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali:505
 
Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien 
 
uudistaminen tuo mukanaan?
 
Alustaja opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta, kommentoija 

emeritusrehtori Martti Hellström, juontaja NN

Esite sopeutumisesta 
Loppukevät
24.02.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
10.3.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
24.03.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
07.04.2015.
klo 17 – 20 Sali: 505
Aiheita
Euroopan mahdollisuus, alustaja Jouko Kajanoja, kommentoija XX, juontaja YY
Mitä syömme tulevaisuudessa,  alustaja professori Johanna Mäkelä 
Helsingin yliopistosta, kommentoija ZZ, juontaja KK
Avaruustutkimuksen ja hiukkasfysiikan anti tulevaisuuden 
tutkimukselle, Kari kehittelee

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN

USA-EU vapaakauppasopimuksen merkitys tulevaisuudelle, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja PP.

Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?
 
Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Futuran aiheiden ennakko- tai jälkikäteispohdinta, Hannu keskustelee päätoimittajan kanssa

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, Hannu kehittelee
Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä  Ana Nuutiseen

Metropolikehitys Vantaan näkökulmasta, Reijo ja Arto?
 
Suomi-Ruotsi vertailu, yhteistyö Hanasaaren kanssa , Reijo ja Pentti pohtivat
 
Suomen teollisuus, materiaalitalous, perustutkimus. Tapani tarkentaa


Mielipiteet metropolialueen maankäytön ja liikenteen suunnitelmista

Suunnitelmista on pyydetty kannanottoja vuodenvaihteeseen mennessä.
Suunnitelmat löytyvät osoitteesta
 http://www.helsinginseutu.fi/hki/HS/Maankayttosuunnitelma/Maankayttosuunnitelma/uutta+nyt

Seura ei anna lausuntoja, mutta voimme esittää mielipiteemme, kun kerrotaan, ketkä sen ovat laatineet.

Ehdotus menettelyksi:
1. Tutuhesa-listalaisilta pyydetään mielipiteitä xx.12. mennessä blogiin/sähköpostilla/listaviesteinä
2. Järjestetään keskustelu mielipiteiden esittäjien kesken
3. Viimeistellään mielipiteet
4. Lähetetään yhteenveto suunnitelmien laatijoille ja laitetaan blogiimme.

Ei kommentteja: