tiistaina, marraskuuta 04, 2014

Himasen viestit ja eduskunnan kanta tulevaisuusselonteossa 20141104

Tuttua kuulijakuntaa

Olli esittelee tulevaisuuttaOlli Hietanen kertoi  tulevaisuusselonteosta ja sen kohtalosta eduskunnassa. Hän esitteli myös tulevaisuusvaliokunnan työskentelytapaa ja Himasen työryhmän tuloksia

Tulevaisuusselonteossa valtioneuvosto painotti teknologista muutosta, digitaalista taloutta, ikääntymistä sekä kestävää kehitystä. Suomella arvioidaan olevan vahvuuksia muun muassa arktisessa osaamisessa, puhtaassa luonnossa, biotaloudessa ja vihreässä kasvussa (cleantech). Tärkeinä kestävän kasvun elementteinä mainitaan myös yrittäjyys, houkutteleva kaupunkiympäristö, vireä ja innostunut ilmapiiri, yhteiskunnan toimivuus, vakaus ja turvallisuus sekä luotettava infrastruktuuri.

Ttulevaisuusvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton:
1.Eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin, ja samalla
2.Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee Suomelle tiedestrategian ja että hallitus saavuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) tavoitteeksi asetetun 4 prosentin bruttokansantuotetavoitteen yhdessä yksityisen sektorin kanssa.
3.Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii uuden kansallisen ennakointimallin toimeenpanoa sekä laatii ohjelman ja tekee periaatepäätöksen, joilla sitoudutaan poliittisesti kokeilujen edistämiseen.
4.Eduskunta edellyttää, että seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi otetaan työelämän uudistaminen ja suomalaisten työllistyminen niin, että teema sisältää myös yrittäjyyden edistämisen, osatyökyvyn hyödyntämisen sekä sosiaaliturvan kehittämisen näitä tavoitteita tukevaan suuntaan. Toimenpiteissä on myös huomioitava varhaisen puuttumisen periaate: esimerkiksi oppimisvaikeudet ovat havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työhön kiinnittymistä on tuettava erityisillä toimenpiteillä.
5.Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää kaikessa toiminnassa kestävää kasvua, joka vauhdittaa taloutta samalla ratkaisten sosiaalisia ja ekologisia ongelmia. Tämä edellyttää esimerkiksi hallinnollisten esteiden karsimista, kokeiluhankkeita ja taloudellista ohjausta.Himasen työryhmä tiivisti tutkimuksensa merkittävimmät johtopäätökset kolmeen isoon asiaan:
1.siirtymä teollisesta hyvinvointivaltiosta informaatioajan hyvinvoinnin yhteiskuntaan
2.siirtymä informaatioajan ekologiseen talouteen ja
3.henkinen kulttuuri, joka tukee siirtymiä oppimismaailmassa, työkulttuurissa sekä poliittisessa johtajuudessa


Olli Hietasen esitys
Raimo
Tilaisuuden juonsi joviaalisti Raimo Jouhikainen
Pienryhmäpohdintaa kahvitauolla

Ei kommentteja: