tiistaina, joulukuuta 02, 2014

Lounaskirjaus 20141202

Lounas 2.12.2014 Baker`s

Lounastajat
Erkki Aalto, Reijo Korhonen, Arto Salmela, Pentti Räsänen, Matti Leskinen


Aiheita keväälle 2015

Alkukevät

Tiistaina
13.01.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Piketty ja tasa-arvon tulevaisuus, alustaja professori
Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, kommentoija
johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 27.1.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Sopeutuminen ilmastonmuutokseen, alustajat
tutkija Simo Haanpää Aalto-yliopistosta ja ilmastoasiantuntija
Susanna Kankaanpää Helsingin seudun ympäristöpalveluista,
kommentoija NN, juontaja Kari Silfverberg
Esite sopeutumisesta 

Tiistaina 10.2.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali:505
Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien
uudistaminen tuo mukanaan?
Alustaja opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta,
kommentoija emeritusrehtori Martti Hellström, juontaja NN


Loppukevät
 
Aikoja: 
 
24.02.2015  klo 17 – 20 Sali: 505
10.3.2015klo 17 – 20 Sali: 505
24.03.2015 klo 17 – 20 Sali: 505
07.04.2015 klo 17 – 20 Sali: 505
 
Aiheita:
 
Euroopan mahdollisuus, alustajat VTT Jouko Kajanoja, 
 Emma Palvelut Oy ja puheenjohtaja Kaarin Taipale, 
Vapaus Valita Toisin ry, kommentoija XX, juontaja YY
 
Ravinto ja terveys tulevaisuudessa, alustajat professorit
Johanna Mäkelä ja  Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta,
kommentoija ZZ, juontaja KK
 
Energiatulevaisuus, Pekka Riala, Pentti ja Arto pohtivat?
Maailmankaupan tulevaisuus, alustaja NN, kommentoija MM, 
juontaja PP, ketkä miettii?

Metropolikehitys, tilanne huhtikuussa 2015, Erkki ja Arto pohtivat
Muuttoliikkeestä http://yle.fi/uutiset/hjalliksen_sukutarina_
kuvaa_suomalaista_muuttoliiketta__
katso_kartasta_kutistuuko_kotiseutusi/7676153

4 aikaa ja 5 aihetta, valitaan seuraavalla lounaalla

Myöhemmin

Avaruustutkimuksen ja hiukkasfysiikan anti tulevaisuuden 
tutkimukselle, Kari kehittelee

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN+

Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?
 
Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Futuran aiheiden ennakko- tai jälkikäteispohdinta, Hannu keskustelee päätoimittajan kanssa

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, Hannu kehittelee
Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä Ana Nuutiseen

Suomi-Ruotsi vertailu, yhteistyö Hanasaaren kanssa, Reijo ja Pentti pohtivat
 

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Degrowth vai kasvu, mikä on talouden tulevaisuus? Alustajat tutkimuspäällikkö Timo Järvensivu Aalto-yliopistosta ja Japanin talouden tuntija, kommentoija XX, juontaja YYMielipiteet metropolialueen maankäytön ja liikenteen suunnitelmista

Suunnitelmista on pyydetty kannanottoja vuodenvaihteeseen mennessä.
Suunnitelmat löytyvät osoitteesta
 http://www.helsinginseutu.fi/hki/HS/Maankayttosuunnitelma/Maankayttosuunnitelma/uutta+nyt

Seura ei anna lausuntoja, mutta voimme esittää mielipiteemme, kun kerrotaan, ketkä sen ovat laatineet.

Ehdotus menettelyksi:
1. Tutuhesa-listalaisilta pyydetään mielipiteitä 19.12. mennessä blogiin/sähköpostilla/listaviesteinä
2. Järjestetään tarvittaessa keskustelu mielipiteiden esittäjien kesken
3. Viimeistellään mielipiteet
4. Lähetetään yhteenveto suunnitelmien laatijoille ja laitetaan blogiimme.


Seuraava lounas

Tiistaina 13.1.2014 klo 13 Baker´s

Ei kommentteja: