torstaina, lokakuuta 16, 2014

Lounaskirjaus 20141016


Lounas 16.10.2014 Baker`s

Lounaalla mukana Tapani Launis, Arto Salmela, Pentti Räsänen, Reijo Korhonen ja Matti Leskinen

Ehdotus seuran toimintasuunnitelmaan 2015

5.2 Helsingissä - Tutuhesa 

Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi ke­sä­­­kuukausina). Niis­sä jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­­nostavia aiheita ja alustajia. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seu­dun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pi­dempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin koh­teisiin.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­­pah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­­sa kehitetään
mm. seminaarien järjestämisessä. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat mm. Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Ar­to Salmela, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen ja Hannu Kalajoki. Toimintaa suun­ni­tellaan
kaikille avoimissa lou­nas­ta­­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.

Loppusyksy 2014

Tiistaina 21.10.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 405
Murrostutkatyöpaja, vetäjänä kehitysjohtaja Erkki Aalto Rakli:sta, kommentoija dosentti Osmo Kuusi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Katso ennakointikartta  tästä. 

Tiistaina 4.11.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
Himasen viestit ja eduskunnan kanta tulevaisuusselonteossa, alustajana  asiantuntija Olli Hietanen Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnasta,kommentoijina toimitusjohtaja Kimmo J Lipponen Arvo-liitosta ja  Venture Knowledgist Juhani Anttila, Quality Integration juontaja Raimo Jouhikainen

Tiistaina 18.11.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Väestökehitys ja tulevaisuus, alustajat professori Reino Hjerppe ja kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä Tilastokeskuksesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 2.12.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Pohjois-Korean tulevaisuus, alustaja professori Jukka-Pekka Heikkilä, Pyongyang University of Science and Technology, kommentoija NN, juontaja MM, Matti ja Pentti etsivät kommentaattorin


Keväälle 2015

Alkukevät


13.01.2015 klo 17 – 20 Sali:505
Kapitalismi
ja tasa-arvo Pikettyn
mukaan, alustaja
professori
Heikki Patomäki
Helsingin
yliopistosta, kommentoija johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta,
juontaja Arto Salmela, 
27.01.2015,
klo 17 – 20 Sali:
505
10.02.2015,
klo 17 – 20 Sali: 505
Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien uudistaminen tuo mukanaan?
Alustaja  opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta, kommentoija emeritusrehtori Martti Hellström, juontaja KK
( Markkinoitava tästä aiheesta kiinnostuneille kohderymille)

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen, alustaja professori Janne I Hukkkinen Helsingin yliopistosta, kommentoija NN, juontaja Kari Silfverberg, Kari kehittelee

Esite sopeutumisesta 
Loppukevät
24.02.2015,
klo 17 – 20 Sali: 505
10.3.2015,
klo 17 – 20 Sali: 505
24.03.2015,
klo 17 – 20 Sali: 505
07.04.2015,
klo 17 – 20 Sali: 505
Aiheita
Avaruustutkimuksen ja hiukkasfysiikan anti tulevaisuuden tutkimukselle, Kari kehittelee

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN

USA-EU vapaakauppasopimuksen merkitys tulevaisuudelle, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja PP.

Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?
 
Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaanFuturan aiheiden ennakko- tai jälkikäteispohdinta, Hannu keskustelee päätoimittajan kanssa

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, Hannu kehittelee
Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä  Ana Nuutiseen

Metropolikehitys Vantaan näkökulmasta, Reijo ja Arto?
 
Suomi-Ruotsi vertailu, yhteistyö Hanasaaren kanssa , Reijo ja Pentti pohtivat
 
Suomen teollisuus, materiaalitalous, perustutkimus. Tapani tarkentaa
Seuraava lounas

Tiistaina 2.12.2014 Baker´s

Ei kommentteja: