sunnuntaina, lokakuuta 12, 2014

Lounasaineistoa 20141016

Lounas 16.10.2014 Baker`s

Aineistoa

Ehdotus seuran toimintasuunnitelmaan 2015
5.2 Helsingissä - Tutuhesa 

Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi ke­sä­­­kuukausina). Niis­sä jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­­nostavia aiheita ja alustajia. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seu­dun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pi­dempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin koh­teisiin.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien ta­­pah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Ar­to Salmela, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen ja Hannu Kalajoki. Toimintaa suun­ni­tellaan lou­nas­ta­­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.

Loppusyksy 2014

Tiistaina 21.10.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 405
Murrostutkatyöpaja, vetäjänä kehitysjohtaja Erkki Aalto Rakli:sta, kommentoija dosentti Osmo Kuusi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.


Katso ennakointikartta  tästä. 

Tiistaina 4.11.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
Himasen viestit ja eduskunnan kanta tulevaisuusselonteossa, alustajana  asiantuntija Olli Hietanen Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnasta,kommentoijina toimitusjohtaja Kimmo J Lipponen Arvo-liitosta ja  Venture Knowledgist Juhani Anttila, Quality Integration juontaja Raimo Jouhikainen, Matti varmistaa kommentaattorit

Tiistaina 18.11.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Väestökehitys ja tulevaisuus, alustajat professori Reino Hjerppe ja kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä Tilastokeskuksesta, juontaja Arto Salmela

Tiistaina 2.12.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Pohjois-Korean tulevaisuus, alustaja professori Jukka-Pekka Heikkilä, Pyongyang University of Science and Technology, kommentoija NN, juontaja MM, Matti etsii kommentaattorin


Keväälle 2015

Ajat


13.01.2015,
klo
17 – 20  Sali:
505
27.01.2015,
klo
17 – 20 Sali:
505
10.02.2015,
klo
17 – 20 Sali: 505
24.02.2015,
klo
17 – 20 Sali: 505
10.3.2015,
klo
17 – 20 Sali: 505
24.03.2015,
klo
17 – 20 Sali: 505
07.04.2015,
klo
17 – 20 Sali: 505
Aiheet

Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien uudistaminen tuo mukanaan?
Alustaja  opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta, kommentoija emeritusrehtori Martti Hellström, juontaja KK

(Arktisen alueen tulevaisuus
- ilmastollinen kehitys MM
- poliittinen kehitys erityisavustaja Tarja Kantola Ulkoministeriöstä
- juontaja SS)
Jätetään pois, aihe Kriittisen korkeaakoulun syksyn ohjelmassa
http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/yleisoluennot/yleisoluennot-syksy-2014/

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen, alustaja professori Janne I Hukkkinen Helsingin yliopistosta, kommentoija NN, juontaja Kari Silfverberg, Kari kehittelee

Avaruustutkimuksen ja hiukkasfysiikan anti tulevaisuuden tutkimukselle, Kari kehittelee

 Lisäksi ehdolla

   Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?
 
  Politiikan tulevaisuus, Ukrainan tilanteen vaikutus Suomen sisä- ja
ulkopolitiikkaan, Baltian näkökulma?, kuka valmistelee?

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
Kapitalismi ja tasa-arvo Pikettyn mukaan, alustaja professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, kommentoija avoin, juontaja Arto Salmela, Timo  kehittelee
Futuran aiheiden ennakko- tai jälkikäteispohdinta, Hannu keskustelee päätoimittajan kanssa

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, Hannu kehittelee
Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä  Ana Nuutiseen

Metropolikehitys Vantaan näkökulmasta, Reijo ja Arto?
 
Suomi-Ruotsi vertailu, yhteistyö Hanasaaren kanssa , Reijo ja Pentti pohtivat
 
Suomen teollisuus, materiaalitalous, perustutkimus. Tapani tarkentaa


Ei kommentteja: