tiistaina, huhtikuuta 08, 2008

Kasvo 3: Yhteisöllinen metropoli

Metropoli /Yhteisöllisyys

Ryhmäkeskustelu 8.4.2008/pj. Kari Mustanoja, kirjuri Päivikki Telenius

Esittelykierroksen jälkeen keskustelu sai liikkua vapaasti, sitä ei pyritty keskittämään joihinkin teemoihin eikä arvioimaan. Niinpä esille tuleet asiat on luettava heikoiksi signaaleiksi.

Kirjuri sijoitteli asioita jonkin verran muotoillen fläpeille sitä mukaa kuin mielipiteitä tuli tarkistettuaan ensin, oliko kyseessä ko. otsikon alle sijoittuva mielipide.

Pääotsikoita oli kaksi:

1) YHTEISÖLLISYYS, ja

2)KEHITYSHAASTEET/UHAT.


Yhteisöllisyydestä esitetyt mielipiteet jaettiin kahteen ryhmään kertojan käsityksen mukaan

A. mikä toimii

B. mikä ei toimi.

Tässä muistiinpanot:

Yhteisöllisyys

A. Mikä toimii?

Asunto: tontti 350 neliömetriä, talo 0,6 tästä n. 60 neliötä, toimintatilaa koko ala

Puutarhakaupunki, Puukäpylä

Ihmisystävällinen toiminta: elämää, ihmisiä, avoimuus

Esimerkiksi Töölönlahdelle uimaranta

Mennä sekaan, tutustua

Kerätä yhteen samanmielisiä


B. Mikä ei toimi?

Pelkät talot - tyhjiä kuolleita seiniä
Ajatus: "Kaupunki on paha"
Steriili, hieno, "kylmä" ympäristö - elämä puuttuu, kun on liian kultturellia
Neutraali, "persoonaton" ympäristö

Kehityshaasteet/ uhat

Suunnittelu, päätöksenteko, ekologisuus tms.
Suhde luontoon
Yhdistysten suora yhteys päätöksentekoon
Kaupunkioppi - "me-henki" kansalaisille
"Makasiinitunnelma"
Helpon tapaamisen mahdollisuuksia
Ujous pois - ja arvosteleva häpeäkasvatus
Ystävällisyys - hymy - hyväksyntä
Tilaa ideoille - vapaa luovuuden tila
Töölönlähden päälle, veden yläpuolelle ja alapuolelle olotilaa
Maanalainen kaupunki
Kauppatorin lokit
Roskaaminen


---
Päivikki oli valmistellut seuraavan listan yhteisöllisyydestä.
Sitä ei kuitenkaan ehditty ryhmässä käyttää.

Yhteisöllisyys ja metropoli

Miten syntyy hyödyllistä yhteisöllisyyttä?

Yhteisöllisyys/yksilöllisyys - rajankäyntiä
ihmisen oma tahto ja vaikutusmahdollisuudet koskien omaa elämää asumista, ympäristöä, elinkeinoa, ajankäyttöä ym.
päätöksenteko

Suunnittelun ja toteutuksen tasot: mitkä asiat kuuluvat millekin tasolle - mielipiteitä
valtakunnan tason asiat
metropolialueen asiat
kuntataso
kaupunginosa
oma kylä
oma piha ja naapurusto
yhden asian järjestö

Millaista vaikuttamista on olemassa?
johtajuus, asiantuntijuus, vaikuttajayhteisöt ja niiden muodostaminen

”Kun olis ajoissa tienny, niin olis ainakin voinut yrittää vaikuttaa asioihin”
esim. Vuosaaren satama ja sen liikenneyhteydet:
paperitiedotteita tuli rata-alueen lähellä asuville paljon ja lupiakin kysyttiin kansalaisilta, mutta
vasta kun työ oli menossa, selvisi esim. liikennemelun ja tärinän vaikutusalue, rakennustyön vaikutus pihakaivoihin ja lähialueen pohjavesiin,
asukkaiden väliseen mielipiteidenmuodostukseen ei luotu ajoissa mahdollisuuksia,
vaikutusalue oli niin laaja ja monen kunnan alueella, että harva ryhmä ehti aktivoitua ennen kuin rakennustyö alkoi ja haitat jo kuuluivat ja näkyivät

Kehitettävien asioiden ympärille muotoutuvista ryhmistä
1)miten ihmisyhteisöt toimivat, kommunikaatio ja yhteisöjen järjestäytyminen,
2)mistä muutos-/kehitysjohtajat
3)miten suunnittelussa olevat asiat saadaan tietoon
4)miten yhteisöt havaitsevat kehitettävät asiat
5)kannan muodostaminen: kysellä tarkasti ihmisten näkemyksiä ja mihin ne perustuivat
6)miten eri asioita saadaan aikaan
7)miten hoidetaan suhteet lähijengeihin, valtapiirien rajat ja sopimukset
8)toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja tarpeen vaatiessa suunnan tai toimenpiteiden muuttaminen

Yhteisöllisyyden kehittäminen tulevaisuuden Suomessa

Utopiatason yhteyksiä tarvitaan:
parannusten ideointi ja niiden yhteiskunnallinen formalisointi
metropolialue yhteisöjen mahdollistajana – mitä yhteisöllisyys edellyttää rakennetulta ympäristöltä: minimivaatimukset ja miten ne toteutetaan
projektikohtaiset ei-formaalit ryhmät esim. asukkaat suunnittelemassa ja rakentamassa asuma-aluetta jonkin idean pohjalta esim.
koiraihmisten ihannekaupunki
ekokaupunginosa
asuminen mustikkametsässä – voiko pihakasvusto olla alkuperäistä luontoa?

----

Kansalaiskanava-hankkeessa kehitettiin vuorovaikutusta kansalaisten ja hallonnon välillä.
Tulokset täältä.

Ei kommentteja: