tiistaina, helmikuuta 27, 2007

Helsinki-visio

30. tammikuuta 2007
GREATER HELSINKI VISIO 2050

”Helsingin seudun 14 kunnan asukasluvun ennustetaan kasvavan tulevien 50 vuoden aikana nykyisestä 1,3 miljoonasta 2 miljoonaan. Tarvittavan uudisrakentamisen määrä on niin suuri, että se mahdollistaa seudun fyysisen kokonaisrakenteen kehittämisen tavalla, joka vahvistaa Helsingin seudun asemaa ja kilpailukykyä yhtenä Itämeren alueen johtavana kulttuuri- ja teknologiakeskuksena sekä vetovoimaisena asuin- ja liiketoiminta-alueena”.

Tästä GREATER HELSNKI VISION 2050 kansainvälisestä kilpailuaiheesta, jonka johdantolause lainauksena edellä, alustivat Tanja Sippola-Alho Helsingin kaupungista ja Hannele Kokkoniemi Uudenmaan maakuntaliitosta Tulevaisuuden Tutkimuksen Seuran visiotilaisuudessa 30.1.2007.
Tarkemmin kilpailusta ja sen järjestäjistä: www://greaterhelsinkivision.fi

Kilpailulla halutaan kokonaisnäkemys seudusta, miten sen maankäyttö, asuminen ja liikenne järjestetään ja erityisesti miten arviolta 70 miljoonaa uutta kerrosneliömetriä sijoitetaan seudulla seuraavan 50 vuoden aikana. Taustaoletuksena on talouden ja väestönkasvun jatkuminen sekä asumisväljyyden parantaminen.

Tilaisuudessa tuotettiin sovelletun tuplatiimimenetelmän avulla seuraavat vision työnimet ja aihiot.

Helsingin seutu on ”logistinen metropoli”, joka jäsentyy ja rakentuu eriytyvine keskuksineen, on tehokas energian säästäjä, tiivistyvä ja sen joukkoliikenne on ylivertainen muihin liikennemuotoihin nähden.

Helsingin seutu on ”verkottuva metropoli”, jonka tärkein toimintaympäristö on Itämeren alue, erityisesti Pietarin alue, jonka kehittymisestä Euroopan ja Venäjän kasvuvyöhykkeenä seutu hyötyy.

Helsingin seutu on ”yhteisöllinen metropoli”, joka on sosiaalisesti tasapainoinen, monikulttuurinen ja vuorovaikutteinen ja profiloituu kulttuurisesti niin Suomessa kuin Euroopassakin.

Tärkeinä kysymyksenasetteluina tuotettiin lisäksi mm. seuraavat.
Miten voimme tietää miten ihminen elää, tienaa ja viihtyy 50 vuoden kuluttua? Onko sosiaalisen (pehmeän) ja rahatalouden (kovan) kehityskonseptin välillä sovittamaton ristiriita vai voivatko ne tukea toisiaan? Onko asumisväljyyden kasvattamisessa järkeä ekologiselta kannalta ? Onko vision rakentaminen liian lopuullinen kun kaupungin kuitenkin kehittyvät orgaanisesti ? Miten suuret riskit, kuten ilmaston muutos, konfliktit, väestörakenne jne pitäisi osata ottaa huomioon?

Päätettiin jatkaa visioiden kehittämistä työryhmässä Hannu Kalajoki, Matti Leskinen, Voitto Aaltonen, Kari Mustanoja, Ossian von Konow, Maija Sipilä.

Tilaisuuden juontajat olivat Hannu Kalajoki ja Matti Leskinen.

1 kommentti:

Matti Leskinen kirjoitti...

Ideoita Uudesta Meksikosta

Televisiossa kerrottiin uudesta suunnitteluajattelusta USA:ssa. Uudeksi urbanismiksi kutsuttu ismi pyrkii luomaan yhteisöllisyyttä edidtävän keskusrakenteen, jalankulkuun ja pyöräilyyn sekä julkiseen liikenteeseen perustuvan liikennejärjestelmän.

Olisiko tällä ajattelulla käyttöä Helsingin alueella? Onko meillä omia esimerkkejä?

Poimintoja alueen yleissuunnitelmasta:

“New Urbanism is a planning movement that focuses on the restoration of urban centers and towns within coherent metropolitan regions, the reconfiguration of sprawling suburbs into communities of neighborhoods and diverse districts, the conservation of natural environments, and preservation and renewal of historic buildings, districts, and landscapes. Similar to traditional neighborhood development, it is a design philosophy intended to create a strong sense of community by incorporating features of traditional cities, towns and neighborhoods.

Mesa del Sol will be designed with villages, community centers, employment centers and other features within the boundaries of the City of Albuquerque. The Mesa del Sol master plan calls for a truly mixed-use development, incorporating industrial/commercial and offices, apartments, duplexes and single-family homes. It will have supporting retailers, and of course, defined open space, including La Semilla, an open space buffer. In addition there will be large and small parks, the Bernalillo County Recreation complex, public and private schools and a college campus. Residents will have the luxury of short, convenient trips to work, via pedestrian-friendly bicycle paths, and will also be able to enjoy the many recreational areas and open spaces at Mesa del Sol. “


Lisää: http://mesadelsolnm.com/index.aspx