tiistaina, syyskuuta 13, 2016

Alue- ja asiajakoa soten pohjaksi

Lauri Tarasti kertoi selvityksestään, jossa esitettiin työnjakoa valtion, maakuntien ja kuntien kesken muissa kuin sosiaali- ja terveysasioissa. Myöskään liikenneasiat eivät kuuluneet selvitykseen, koska niitä koskevaa lainsäädäntöä, liikennekaarta, valmistellaan parhaillaan.

Selvityksessä ratkaistiin kuihtuvien kuntien ongelma: mikäli kunta ei pysty hoitamaan jotakin asiaa, se voidaan siirtää maakunnalle ja kunta voi hiipua rauhassa.

Tarasti korosti, ettei hän ole enää mukana asian valmistelussa.

Ohessa Tarastin esitys ja tiivistelmä maakuntalain ajatellusta sisällöstä.


 
Minna  karhunen kiinnitti kommentoinnissaan huomiota maakuntien erilaiseen kokoon. Siksi Aluehallintovirasto on valatakunnallinen virasto, jolla on toimipisteitä tarpeen mukaan. Samoin ELY:t mitoitetaan ja tehtävät jaetaan tarpeen mukaan.

Keskustelussa puhuttiin mm. paikallisidentiteetistä ja sen pohjasta muuttuvassa aluejaossa.  Juontaja Arto Salmela toi esille maakuntalehtien merkityksen. 

 Lauri Tarastin ehdotus kokonaisuudessaan

Tiaisuuden äänite

Ei kommentteja: