maanantaina, maaliskuuta 28, 2016

Lounasaineistoa a20160329

Lounas 29.3.2016  klo 13.30 ravintola Kiila


Tiistaina 29.3.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Pitkittyneen pysähtyneisyyden selityksiä ja lääkkeitä, alustaja FT Tero Kuusi, ETLA, kommentoija johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, juontaja Arto Salmela
  Ei ehditty saada houkuttelevaa esittelytekstiä


Tiistaina 12.4.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakointia systeeminäkökulmasta

Keskinäisriippuva maailma edellyttää uudenlaista tapaa ennakoida. Suoraviivaisesta tulevaisuustiedon tuottamisesta tulisi siirtyä systeemiseen, yhteistoimintaa korostavaan tulevaisuuden tekemiseen. TkT Mikko Dufva esittelee systeeminäkökulman ennakointiin ja mitä tulevaisuustyössä tulisi käytännössä tehdä toisin. Esitys perustuu tammikuussa puolustettuun väitöskirjaan "Tulevaisuustietämyksen muodostuminen ennakoinnissa: Käytännön ja systeeminäkökulma".
Alustaja Mikko Dufva, kommentoija Osmo Kuusi, juontaja Matti Leskinen  Mikon väitöskirja
Kaipaa houkuttelevaa esittelytekstiä, pyydetty ja luvattu




Syksy 2016
 Ajat

Tiistai         13.09.2016      Sali 505        klo 17 - 20
Tiistai         27.09.2016      Sali 505        klo 17 - 20
Tiistai         11.10.2016      Sali 505        klo 17 - 20
Tiistai         25.10.2016      Sali 505        klo 17 - 20
Keskiviikko   9.11.2016      Sali 505        klo 17 - 20
Tiistai         22.11.2016      Sali 505        klo 17 - 20


Aiheita

Helsingin seudun tulevaisuus yleiskaavojen jälkeen.
Alustajat Markku Aho ja Timo Aro, kommentoija Pentti Murole, juontaja Reijo Korhonen, Reijo ja Arto valmistelevat
Alustatalouden merkitys tulevaisuudessa, alustaja professori Ahti Salo VTT, kommentoija professori Heikki Palomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen, Matti valmistelee, pyyntö lähetetty. ETLAn määritelmä



Aluejako tulevaisuuden lähtökohtana, alustaja ministeri Lauri Tarasti, kommentoija BB, juontaja CC, Arto ja Reijo pohtivat
Tarastin selvitys aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja Sixten Korkman, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat

Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, Arto pohtii

Suomalaisuus huomenna
Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskelee

Arktinen tulevaisuus, alustaja Paavo Lipponen tai Erkki Tuomioja, kommentoija Yrjö Myllylä, ? kehittelee

Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee
 
Talouselämän aluepoliittinen vaikutus, alustaja NN, kommentoija JJ, juontaja Tapani Launis, Tapani miettii


 Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   

Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan

Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?


Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Ei kommentteja: