sunnuntaina, maaliskuuta 13, 2016

Lounasaineistoa a20160315

Lounas ravintola Kiila 15.3. klo 13.30


Kevät 2016


Tiistaina 15.3.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  Työn ja työmarkkinoiden tulevaisuus, alustajina Merja Kauhanen, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Pekka Tiainen, TEM, juontaja Virva Suikkanen. Tiedämme, että työ on isossa murroksessa. Mutta miten tämä muutos myllää työmarkkinoita ja sen rakenteita viiden vuoden aikajänteellä? Minkälaiselta näyttää todennäköinen tulevaisuus ja Suomi vuonna 2021 osaamista rekrytoivien työnantajien näkökulmasta? Entä työnhakijoiden?
 


Tiistaina 29.3.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Pitkittyneen pysähtyneisyyden selityksiä ja lääkkeitä, alustaja FT Tero Kuusi, ETLA, kommentoija johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, juontaja Arto Salmela
Tiistaina 12.4.2016 klo 17-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 


Ennakointia systeeminäkökulmasta, alustaja Mikko Dufva, kommentoija Osmo Kuusi, juontaja Matti Leskinen  Mikon väitöskirja
Syksy 2016
 Ajat

Tiistai         13.09.2016      Sali 505        klo 17 - 20
Tiistai         27.09.2016      Sali 505        klo 17 - 20
Tiistai         11.10.2016      Sali 505        klo 17 - 20
Tiistai         25.10.2016      Sali 505        klo 17 - 20
Keskiviikko  9.11.2016     Sali 505         klo 17 - 20
Tiistai         22.11.2016      Sali 505        klo 17 - 20 
Aiheita
Helsingin seutu 2100, valmisteilla olevan yleiskaavan jälkeisiä ajatuksia, alustajat 2 tulevaisuuden näkijää, kommentoijat Helsingin yleiskaavoittaja ja Uudenmaan maakuntakaavoittaja, Reijo ja Arto miettivät
 
Alustatalouden merkitys tulevaisuudessa, alustaja professori Ahti Salo VTT, kommentoija professori Heikki Palomäki Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen
SOTE tulevaisuuden lähtökohtana, alustaja ministeri Lauri Tarasti, kommentoija BB, juontaja CC, Arto ja Reijo pohtivat

Tarastin selvitys aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta

Luonnonvarojen hyödyntämisen mallit, alustaja RR, kommentoija SS, juontaja JJ, Pentti ja Tapani luonnostelevat
 
 
 Penan tulevaisuusnäkymät, alustaja Pentti Murole, kommentoija VV, Pentti M miettii
 
Kotouttamisen ja kotoutumisen tulevaisuus, tutkittua tietoa ja  keskustelua, ? pohtiiSuomalaisuus tänään.  Mitä se nykymaailmassa – ja tulevaisuusnäkymissä tarkoittaa? Historian tausta- nykyhetken nopeat muutokset – tulevaisuusnäkymät?, Reijo pohdiskeleeArktinen tulevaisuus, alustaja Paavo Lipponen tai Erkki Tuomioja, kommentoija Yrjö Myllylä, ? kehittelee

Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta, alustajat hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo-konsernista ja kansanedustaja Juhana Vartiainen, juontaja BB, Pentti miettii Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija KK, juontaja NN, Matti kehittelee

Talouselämän aluepoliittinen vaikutus, alustaja NN, kommentoija JJ, juontaja Tapani Launis, Tapani miettii


 Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?   Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 

 Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, kuka kehittelisi?


Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat 

 Ei kommentteja: