sunnuntaina, tammikuuta 25, 2015

Lounasaineistoa 20150127

Lounas 27.1.2015 klo 13 Baker´s

Kevät 2015
  Tiistaina 27.1.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505 Sopeutuminen ilmastonmuutokseen, alustajat
tutkija Simo Haanpää Aalto-yliopistosta ja ilmastoasiantuntija
Susanna Kankaanpää Helsingin seudun ympäristöpalveluista,
juontaja Kari Silfverberg

 
Tiistaina 10.2.2015 klo 17 – 20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali:505

Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien uudistaminen tuo mukanaan?
Alustaja opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta,
kommentoija emeritusrehtori Martti Hellström
 Tiistaina 24.2.2015 klo 17 – 20 Sali: 505
Aihe avoin, mahdollisesti yhteistilaisuus RIL tulevaisuustoimikunnan kanssa

Ehdotus:
RIL –RT - Rakli – TutuHesa keskustelutilaisuus


MITÄ TULEVAISUUDEN KAUPUNKIRAKENTAMINEN TARJOAA RAKENTAJILLE?
Keskustelu käydään debattiluonteisesti, osin vastakkaisasettelun kautta. Jääkö Espoolle ja Vantaalle mitään rakennettavaa jos Helsinki toteuttaa suurisuuntaisen yleiskaavavisionsa?
I SESSIO 40 MIN:
HELSINGIN UUSI YLEISKAAVA KAAPPASI PÄÄKAUPUNKISEUDUN RAKENTAMISEN, MITÄ RAKENNETAAN?
Keskustelijoina:
Anni Sinnemäki, Helsingin kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaiskaupunginjohtaja
Rita Piirainen, ELY- keskuksen päällikkö
II SESSIO 40 MIN
VANTAAN JA ESPOON VASTAISKU, MITÄ RAKENNETAAN?
Keskustelijoina:
Olavi Louko, Espoon teknisen toimen johtaja
Juha-Veikko Nikulainen, Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja
TYYDYTTÄÄKÖ TÄMÄ RAKENTAJIA, MISTÄ RAHAT?
Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja


Tiistaina 10.3.2015 klo 17 – 20 Sali: 505
Avaruustutkimuksen ja hiukkasfysiikan anti tulevaisuuden
tutkimukselle
, alustaja Kari Enqvist, kommentoija xx, juontaja NN, 
Tiistaina 24.3.2015 klo 17 – 20 Sali: 505
Suomen suunta, keskitys vai hajautus, alustajat t
utkimusjohtaja Anders Ekholm Ajatuspaja Liberasta ja
johtaja Karina Jutila Ajatuspaja e2, juontaja NN


Tiistaina 7.4.2015 klo 17 – 20 Sali: 505
Euroopan mahdollisuus, alustaja VTT Jouko Kajanoja,
Emma Palvelut Oy, kommentoija NN, juontaja YY 
Myöhemmin 


Tulevaisuuden suunta minun mielestäni, alustajat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja kirjailija Jari Ehnroth, juontaja Timo Lahtela  

Degrowth vai kasvu, mikä on talouden tulevaisuus? Alustajat tutkimuspäällikkö Timo Järvensivu Aalto-yliopistosta ja Japanin talouden tuntija, kommentoija XX, juontaja YY
 
Ravinto ja terveys tulevaisuudessa, alustajat professorit
Johanna Mäkelä ja  Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta,
kommentoija ZZ, juontaja KK
 
Energiatulevaisuus, Pekka Riala, Pentti ja Arto pohtivat?
 
Suomen shokkien tilanne, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA

 
Maailmankaupan tulevaisuus
, alustaja NN, kommentoija MM,
juontaja PP, ketkä miettii?
 
Metropolikehitys, Erkki ja Arto pohtivat
Keväällä 2015 seurataan muiden tilaisuuksia
 
Suomi, Euroopan Kongo? Kaivostoiminnan tulevaisuudesta alustaa  konsernijohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, kommentoija arkkitehti Tapani Launis, juontaja NN
 
Ihmiskunnan tulevaisuus, alustajina kirjailija Osmo Tammisalo ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Arto kehittelee?  
Suomi-Venäjä suhteet, alustaja Suomi-Venäjä-seuran pj, Reijo valmistautuu pohtimaan
 
Futuran aiheiden ennakko- tai jälkikäteispohdinta, Hannu keskustelee päätoimittajan kanssa
 
Luokkajako tulevaisuudessa, alustaja luokkajaon tutkija, kommentoija NN, Hannu kehittelee
 
Muoti ja tulevaisuus, kts Futura 4/2013, Chris ottaa yhteyttä Ana Nuutiseen
 
Suomi-Ruotsi vertailu, yhteistyö Hanasaaren kanssa, Reijo ja Pentti pohtivat
 

Suomen teollisuus, toimitilat, materiaalitalous, perustutkimus, elämysteollisuus, Tapani ja Reijo tarkentavat

Ei kommentteja: