tiistaina, tammikuuta 31, 2012

Liikenteen tulevaisuus

31.1.2011
Liikenteen tulevaisuus
Liikenteen revoluutio, alustaja liikenneneuvos Eeva Linkama Liikenne- ja viestintäministeriöstä, kommentoija DI Reino Lampinen
Tulevaisuuden auto, alustaja puheenjohtaja Martti Merilinna Autoliitosta, kommentoija tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund
Tilaisuuden juontaja Pekka Rytilä, LSS
Yhteistilaisuus Suomen rakennususinsinöörien liiton ja Liikennesuunnittelun seuran kanssa

Revoluutiossa palvelulupauksen mukaisesti tuotetaan arvoa eri osapuolille, niin palvelujen käyttäjille kuin tuottajillekin sekä kunnille, valtiollee ja koko yhteiskunnalle, jonka resursseista saadaan enemmän tehoja irti. Revoluution ideoita käytetään hyväksi laadittavassa Liikennepoliittisessa selonteossa.
Kommenteissa verrattiin revoluution ideoita EU:n Valkoiseen kirjaan, jokatosin ilmestyi myöhemmin. Myös revoluution ideat on esitelty EU:n komissiolle.

Tulevaisuuden autoa on pohdittu ennenkin ja osa nykyisin totetetuista ideoista on ollut olemassa jo vuosikymmeniä.

Autokannan kokonaisuus kehittyy vähitellen ja edellyttää autojen lisäksi myös energian tuotanto- ja jakelujärjestelmien muutosta. Toistaiseksi sähköautun hinnalla saa kuljetuskyvyltään vastaavan perinteisen auton ja sille polttoainetta reippaasti autonn käyttöiälle.


Ei kommentteja: