tiistaina, tammikuuta 17, 2012

Aineistoa lounaalle 17.1.2012
Lounas 17.1.klo 13 Baker´s

Asialista
 • kevään ohjelma
 • yhteistyökuviot
 • seuran uudet kotisivut
 • seuraava lounas


Kevään 2012 ohjelma


Parittomien viikkojen tiistait klo 17-20 Tieteiden talolla, sali 505
17.1. Metropolitilaisuus
31.1. Liikenteen tulevaisuus
14.2.
28.2.
13.3. Terveiset tulevaisuusvaliokunnasta? Olli Hietanen
27.3.
10.4.
24.4. Venäjän turvallisuuspolitiikan, talouden ja politiikan kehitys


Alustavasti ajoitettu

13.3.2012
Terveiset tulevaisuusvaliokunnasta, alustaja Olli Hietanen, kommentoija NN, juontaja XX. Matti kehittelee Ollin kanssa

24.4.2012
Venäjän turvallisuuspolitiikan, talouden ja politiikan kehitys, alustajat
NN, Pekka Sutela, SS, juontaja YY. Hannu pohtii

Ajoittamatta

Uusi  pohjoinen ja sen kulkuväylät, alustukset Laurence C. Smithin kirjan pohjalta Janne Hukkinen, ja kulkuväylistä Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen. 

Tilastoista tulevaisuuteen, Helsingin seudun suunnat -julkaisun ja seudun tilastoinnin esittely ja pohdinta sen käytöstä tulevaisuuden ennakoinnissa.
Reijo ja Arto kehittelevät

IDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen, alustaja Kalle Piirainen, kommentoija Pekka Riala, juontaja XX. Kallen väitöskirja löytyy tästä Matti järjestää
Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssaMahdollisesti myöhemmin:
Kansainvälisen demokratian tulevaisuus, Reijo ja Hannu kehittelevät ,kts Futura lehti2/2011 GlobaalidemokratiaKoulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius 
Erkki Hiltunen haluaisi korostaa taito- ja taideaineiden merkitystä.
Matti Rimpelä ehdotti uutta jaksotusta, kriisiaikoina ei pitäisi vaihtaa oppimisyhteisöä.
Päivikin mielestä kriisvaiheissa ei kannata yrittää tietoaineksen syöttöä.
Hannun kertoi, että saksalainen asiantuntija ehdottaa 90% opetettavasta tietoaineksesta poistettavaksi.
 Päivikki ja Hannu tekevät ehdotuksen
Uusia ideoita
Henkilökohtainen degrowth, eläkeläisille ja miksei kuillekin, Päivikki kehittelee
Egyptin demokratiakehitys, Maanpuolustuskokeakoulun tutkija, Reijo kehittelee.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Durbanin ilmastokokouksen tulokset, eivät tunnu kiinnostavan
- Suomen toimenpiteet, Reijo selvittää
- Globaalin energiayhtiön näkökulma, Hannu pohtii
http://www.shell.com/home/content/innovation/
http://www.bp.com
Johtamisen tulevaisuus, alustaja professori Iiris Aaltio Jyväskylän yliopistosta, kommentoija toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG, Matti ja Chris valmistelevat
Erkki Hiltunen ehdotti työntekijöiltö tulevan hiljaisen tiedon ottamista huomioon johtamisessa johdon analyyttisen ja algoritmisen tiedon lisäksi.
 

Globaali kulttuurievoluutio, palataan seuraavalla lounaalla kun on luettu Egon Friedell: Uuden ajan kulttuurihistoria 

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä

Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 


Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä
Juha kehittelee


Työmarkkinoiden tulevaisuus
Tilanne turbulentti, kukaan ei pohdi kauemmas ulottuvia ratkaisuja
Arto ja Timo L pohtivat edelleen

 
Seuran uudet kotisivut


Uuden kotisivut mahdollistavat kustakin tilaisuudesta
 • tiedon tapahtumakalenteriin
 • ennakkopuffin 
 • raportin sekä luennoitsijoiden aineiston ja mahdollisen ääni- tai kuvatallenteen
Kuka tekee kustakin tilaisuudesta?

Yhteistyökuviot

HY:n alumniyhdistys

Ohjelma
Mistä voi, mistä kannattaa tiedottaa?

YSS
Miten tieto välitetään YSS:lle?
YSS-tiedot tulevat ainakin Artolle ja Matille

Muut
 • RIL
 • LSS
 • Aalto-alumnit


Ei kommentteja: