sunnuntaina, maaliskuuta 14, 2010

Toimintakertomus 2009, luonnos

Toimintakertomus 2009, luonnos

Luonnos liitetään seuran toimintakertomukseen, joka käsitellään seuran kevätkokouksessa 12.4.2010

Helsingin toimintaryhmä

Toimintaryhmä kokoontui viisi kertaa lounaskokouksiin ja järjesti 14 yleisötilaisuutta, joiden

teemoina olivat:

 • Ilmastomallit ja uusin seurantatieto sekä vaikutusarvioiden tarkastelua globaalitasolla. Mikko Alestalo,Heikki Tuomenvirta ja Jouni Räisänen alustivat, Pasi Toiviainen kommentoi, juontaja Kari Silfverberg

 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja hillitseminen
  John Moore alusti englanniksi,Pasi Toiviainen ja Petteri Huuska suomeksi,
  juontaja Kari Silfverberg

 • Ilmastostrategiat ja varautuminen Suomessa ja Itämeren alueelle. Alustajina Pirkko Heikinheimo, Per Mickwitz, Lasse Peltonen ja Irma Karjalainen, kommentaattori Aleksi Neuvonen, juontaja Kari Silfverberg

 • Hallinnon vai asukkaiden visio, Suur-Helsingin vision jatkotyön arviointia. Alustajat Jukka Kullberg ja Aija Staffans, kommentoija Juha-Pekka Turunen, juontaja Hannu Kalajoki.

 • Rooman klubin uusi ohjelma Alustajana Sirkka Heinonen, kommentoijana Pentti Malaska. Yhteinen tilaisuus Rooman klubin Suomen yhdistyksen kanssa

 • Valtapoolien hegemonian tulevaisuus. Alustajana Erkki Tuomioja, juontaja Arto Salmela.

 • Keskustelumenettelyn kehittäminen Alustajana Jukka Ruponen, juontaja Matti Leskinen.

 • Kasvatus, koulutus ja oppiminen tulevaisuuden takaajina Alustajina Tarmo Toikkanen ja Voitto Aaltonen, kommentoijana Päivikki Telenius, juontaja Chris Kylander.

 • Helsingin seutu 2050, visiotyön jatkon tulokset. Esittelijä Rolf Paqvalin, kommentoija Pekka Korpinen, juontaja Hannu Kalajoki.

 • EU-liikenteen tulevaisuus Alustaja Lassi Hilska, juontaja Matti Leskinen.

 • Suurten kaupunkien tulevaisuus
  Alustus Torsti Kirvelä, juontaja Matti Leskinen

  Otavan opiston ryhmä videoi tapahtuman ja lähetti verkkoon, josta Hämeenlinnan toimintaryhmä seurasi sitä.

 • Elinkeinoelämän globaalit skenaariot Alustaja Arto Salmela, kommentit Pentti Malaska ja Gustav von Hertzen.

 • Pää auki metropoliin Järjestäjä Rakennustietosäätiö, yhteistyötahoina Tutuhesa, RIL (Suomen rakennusinsinöörien liitto), SAFA (Suomen arkkitehtiliitto), Metropoliseura ry. Alustajina mm. Matti K Mäkinen ja Eero Paloheimo.

 • Tutuhesa-listalaistapaaminen, valmisteltuja puheenvuoroja ja keskustelua

 • Rautateiden henkilöliikenteen tulevaisuus Suomessa, Alustaja Sini Puntanen, kommentoija Sirkka Heinonen, juontaja Matti Leskinen.

 • Uskontojen ja ideologioiden ja tulevaisuus Alustajat Tapio Tamminen ja Ilkka Pyysiäinen, juontaja Reijo Korhonen

Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niistä tiedotettiin jäsenkirjeissä, seuran verkkosivuilla sekä lehtien tapahtumapalstoilla.

EU-liikenteen tulevaisuuteen otettiin kantaa yhdessä Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen rakennusinsinöörien liiton Tulevaisuustoimikunnann jäsenten kanssa.

Uudenmaan maakuntauunnitelman 2033 luonnoksesta koottiin jäsenten mileipiteitä ja toimitettiin ne Uudenmaan liitolle.

Toimintaryhmän Tutuhesa-listalla oli vuonna 2009 noin 250 listalaista ja yli 1000 viestiä, joista valtaosa oli tulevaisuusaiheista keskustelua. Lisäksi listalla informoitiin tulevaisuusaiheisista tapahtumista ja tietolähteistä. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages


Listan tukena käytiin Tutuhesa-blogia http://tutuhesa.blogspot.com/, jossa julkistettiin laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lounaskirjauksia.

Yhteistyö muiden paikallistoimintaryhmien kanssa jäi siihen, että Hämeenlinnan ryhmä seurasi yhden tilaisuuden verkossa. Jäsenten verkottuminen uusien verkostotyökalujen avulla ei edistynyt.

Helsingin toimintaryhmän vetäjätiimiin kuuluivat Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Kalle Mikkola, Arto Salmela, Päivikki Telenius ja Chris Kylander


Ei kommentteja: