sunnuntaina, marraskuuta 02, 2008

Toimintasuunnitelman 2009 aineistoa

Ohessa pohjaksi 2008 toimintasuunnitelma. Esitä ideasi vuodelle 2009 kommenttina tähän tekstiin!

Käsittelemme suunnitelmaa lounaalla ravintola Bakersissa keskiviikkona 5.11. klo 12.30

Suunnitelma hyväksytään seuran vuosikokouksessa 12.11.2008


Ote seuran toimintasuunnitelmasta 2008
Helsingissä - Tutuhesa
Avoimissa tapaamisissa jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia
aiheita ja alustajia. Aiheina pääkaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuusnäkymät.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapahtumapalstoilla.
Yhteistyötä muiden paikallistoimintaryhmien kanssa ja jäsenten verkottumista uusien verkostotyökalujen
avulla kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään
osallistumismahdollisuuksia.
Kirjoittajien omaehtoista sähköpostikeskustelua tutuhesa-listalla täydentää blogi http://tutuhesa.
blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yhteenvetoja keskustelusta. Listaviestejä voi
lukea liittymattä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Listan vuodesta 2000 lähtien arkistoitujen viestien analysointiin etsitään halukkaita opiskelijoita.

Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Kalle Mikkola, Pentti K. Räsänen,
Arto Salmela ja Päivikki Telenius. Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa ja tutuhesa-
listalla.

Ehdotuksia vuodelle 2009

Vuoden alussa teemana on ilmastonmuutos:
Teemaillat ilmastonmuutoksesta, Kari Silfverberg valmistelee

UUSIN TIETO ILMASTONMUUTOKSESTA - TULEVAISUUSNÄKYMÄT, HAASTEET, KEINOT JA STRATEGIAT
Tiistaina 13.1.2009, sali 505, klo 17-20 Ilmastomallit ja uusin seurantatieto sekä
vaikutusarvioiden tarkastelua globaalitasolla
Tiistaina 27.1.2009,sali 505, klo 17-20 Ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinot:
päästöjen vähentäminen ja nielujen vahvistaminen
Tiistaina 10.2.2009, sali 505, klo 17-20 Ilmastostrategiat ja varautuminen Suomessa
ja
Itämeren alueelle


Kasvatuskeskustelu

Esitän, että Tutun ensi vuoden teemaksi valitaankin
kasvatuskeskustelu. On erittäin tärkeää, että keskusteluun saataisiin
osallistumaan eturivin tulevaisuusintelluktuellit ja siten se voisi
myös olla seuraavan kesäseminaarin aiheenakin. On jo aika uskoa siihen,
että vaikenemisella ongelma ei poistu. Ja mielestäni tämän
aktuaallisempaa ongelmaa ei ole nykyajassa olemassakaan, joten siihen
Tutulaisten on tartuttava jos yleensä mihinkään.
Terv. Voitto Aaltonen
Voiton viesti täydellisenä

Metropoli


Suur-Helsinki-visioiden jatkotyö valömistuu joulukuussa ja alkuvuodesta vosimme tutustua lopputulokseen.
Hannu Kalajoki valmistelee.

Yrjö Myllylän ehdotuksia

1. INNOVAATIOEKOSYSTEEMIN KEHITTÄMINEN tms. jotakin. Innovaatiot ovat
taloussyklien keskeisimpiä selittäjiä ja seuraavan nousun innovaatiot
pitäisi olla hahmottumassa jo tuotealuetasollakin. Kansallinen
innovaatiostrategia on osoitteessa www.innovaatiosrategia.fi ja eduskunnan
päätöksellä Suomesta halutaan tehdä maailman paras innovaatioympäristö.
Erityisesti pitäisi miettiä mielestäni tutkimus- vs. markkinalähtöisen
innovaatioajattelun mahdollisuuksia. Olin mukana laatimassa alueellista
yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitystä, joka oli hallitusohjelman
taustapaperi. Selvitys löytyy osoitteesta www.rdmarketinfo.net. Hahmotan
innovaatioekosysteemin olevan erilaisten innovaatiojärjestelmien
kokonaisuus.
2. LUOTEIS-VENÄJÄN KEHITYKSEN VAIKUTUKSET SUOMEN TALOUTEEN, YMPÄRISTÖÖN JA
TURVALLISUUTEEN. Väitöskirjani antoi aihetta kysyä, onko riittävästi nähty
Venäjän geopoliittisen asetelman muutos ja pohjoisten alueiden merkitys sen
tulevassa logistiikassa ja investoinneissa, mm. ja erityisesti Suomenlahden
suunta ja Murmanskin suunta keskeisinä väylinä Mustanmeren lisäksi.
Väitöskirjanikin pääsee bongaamaan osoitteen www.rdmarketinfo.net kautta.
Turvallisuusnäkökulman avausyritystä esim.
http://www.mil.fi/ruotuvaki/index.dsp?action=read_page&pid=108&aid=1767
3. UUUSIEN SOSIAALISTEN VERKOSTOJEN VAIKUTUS TUOTTAVUUTEEN JA YHTEISKUNNAN
PERUSRAKENTEISIIN SEURAAVAN NOUSUN AIKANA. Olen havahtumassa omassa
käytännön toiminnassa uusien sosiaalisten verkostojen huipputehokkaaseen
vaikutukseen, ne voivat siis lisätä tuottavuuttakin huomattavasti, jos
halutaan ja kun on pakko. Ne haastavatn vanhat rakenteet ja tekevät ne osin
tarpeettomaksi, miksi niitä vastustetaan. Olisi myös pohdittava uusien
tietotekniikka hyödyntävien sosiaalisten verkostojen riskejä, esim. siinä
mielessä, että kaikki tieto jää tietopankkeihin, joku hallitsee alustoja
jne.
4. MEGATRENDIEN UUSI KIRJOITTAMINEN - MM. ENERGIAN HINNAN NOUSU MUKAAN.
Pitäisi pohtia uudelleen puhtaalta pöydältä megatrendiajattelua ja mitkä
trendit todellisuudessa vaikuttavat. Yksi vähiten tästä näkökulmasta
ajateltu, mutta eräällä tavalla tärkein on energian hinnan nousu,
konreettisimmin öljyn hinnan nousu. Vaikka se nyt tulee alas ja voi
aiheuttaa melkoisia katastrofeja, on se taas nousemassa seuraavassa
vaiheessa. Keskittäisin yhden seminaarin kyllä yksistään öljyn hinnan
kehityksen arvioimiseen ja sen vaikuttavuuden ymmärtämiseen. Samalla voisi
spekuloida dollarin ja öljykaupan kytköksillä ja seurausvaikutuksilla, jos
öljykaupan valuutaksi tulee jokin muu.
5. MITÄ USA:N HEGEMONIAN JÄLKEEN? Historiallinen tosiasia on, että maailman
hegemoniat ovat vaihtuneet tietyn ajanjakson kuluessa. USA:lla tämä jakso on
tapissaan. Mahdit kaatuvat ykkösen mahdottomaan tehtävään, eli
maailmanpoliisin tehtävään, armeijan kuluihin aikanaan. Vaikka arvostankin
monessa mielessä Yhdysvaltoja ja sen lähtökohtia, olen havainnut, että
asiaan ehkä suhtaudutaan meillä siten, että joko ollaan Amerikan
kaikkivoipaisuuteen uskovaisia tai sitten ei uskota lainkaan. Eli mielestäni
viitaten mm. kohtaan 2. Suomen on pohdittava turvallisuuspoliittisia ja
taloudellisia ratkaisujaan, mikä tarkoittaa jonkinlaista yhteistyötä ja /
tai liittoutumista, mutta samalla on otettava huomioon, että skenaariossa
käsitykseni mukaan pitäisi olla mukana myöskin Yhdysvaltojen vaikutusvallan
suoranainan romahtaminen.
6. KENEN ASIALLA YRITYKSET OVAT - OSAKKEEN OMISTAJAN ETU VAI
SIDOSRYHMÄTASAPAINO? Asia menee ehkä jossain määrin yli vaikuttamisen
mahdollisuuksiemme, mutta uskon taloustilanteen herättävän keskustelun
siitä, että nyt Suomeenkin rantautunut "vain osakkeen omistajan" etu
ajattelu joutuu koetukselle ja "sidosryhmätasapaino" tulee ehkä kuitenkin
kestävämpänä mallina mukaan. Tässäkin pureutuminen yrittäjän arvomaailmaan
voisi palauttaa keskustelua kestävämmälle pohjalle.
7. VENÄLÄINEN PÄÄOMA SUOMESSA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS?
Tätä teemaa ei ole käsitelty sen merkittävyyden vaatimassa määrin Suomessa.
Asiaa voitaisiin tarkastalla historiaa analysoiden, tämän hetken tilannetta,
trendejä ja signaaleja sekä tulevaisuuden arvoita tehden.
**

Hyödyllisenä näkökulmana keskustelussa esittämieni aiheiden kuten kaikkien muidenkin

käsiteltävien aiheiden osalta pitäisin sen pohtimista, että "mitä meidän pitäisi

tehdä asiantilan parantamiseksi".


Timo Lahtela ja Matti K Mäkinen

Viime kuukausina ovat talousviisaat käyneet tutu-palstalla oppineita keskusteluja.
Nyt on eräs talousparadigma ilmeisesti ehtinyt elinkaarensa päähän ja hämmentyneitä
kysymyksiä esiintyy enemmän kuin uskottavia neuvoja. Ollako vai eikö olla?
Oma kysymykseni on lyhyt: Minne katosivat kasvun rajat?
Kansainvälinen Rooman klubi juhli tänä vuonna 40 v. päiviään. Suomessakin
aate on ollut jo 35 vuotta. Tuoreita manifesteja ei ole näkynyt - ainakaan netissä.
Nyt, kun on julkista epätietoa siitä, pitääkö säästää vai kuluttaa jotta kasvu ei pysähtyisi,
nousee uudessa valossa esiin vanha kysymys: MIssä ovat kasvun rajat?
Luulisi, että markkinahumun hiukan hiljentyessä jollakulla olisi aikaa tuotakin pohtia. Ja
kertoa muillekin.Kuvat suurenevat klikkaamalla

Ei kommentteja: