maanantaina, kesäkuuta 25, 2007

Itä-Uudenmaan maakuntakaavehdotus


Kesäkuun aikana on yksittäsillä ihmisillä mahdollisuus tehdä muistutus
Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta.

Yhteisöille lausuntoaikaa on elokuun loppuun.


Hesalasille kiinnostavinta:
Maakuntakaavan merkittävimmät taajamatoimintojen laajennukset sijoittuvat voimakkaimman väestökasvun alueille maakunnan länsiosiin Sipooseen ja Porvooseen sekä Loviisan seudulla Loviisan kaupunkiin. Taajamatoimintojen alueet sisältävät sekä rakennettuja alueita että taajaman laajentumisen kannalta tarpeellisia alueita. Laajennusalueiden sijoittu-mista ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet. Taajama-alueet liittyvät olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen eheyttämällä ja tiivistämällä rakentamista sekä ottamalla huomioon kulttuuri- ja luonnonympäristön. Sipoossa taajamatoimintojen alueita laajennetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen Itäsalmessa, Söderkullassa, Nikkilässä ja Talmassa. Alueet sijaitsevat yhdys-kuntarakenteen, liikenneyhteyksien ja kunnallistekniikan kannalta edullisilla vyöhykkeillä.

Tutuhesassa on muodostettu mielipiteitä Uudenmaan vaihemaakuntakaavasta ja liittojen yhteisestä liikennestrategiasta sekä Uudenmaan maakuntakaavasta 2002.

Ei kommentteja: