torstaina, maaliskuuta 16, 2017

Täystyöllisyyteen ilman uusia kustannuksia!


Täystyöllisyyteen ilman uusia kustannuksia!
Jorma Vakkuri

Työttömyyden nettokustannukset julkiselle taloudelle ovat vähintään suuruusluokkaa 5 miljardia euroa vuodessa. Jos kaikki kustannukset laskettaisiin mukaan, summa olisi oleellisesti tätä suurempi. ”Täystyöllisyys” toteutuu, jos työttömyysaste on alle 2 %, koska aina on ns kitkatyöttömyyttä ja ns aktiivisesta työvoimapolitiikasta aiheutuvaa lyhytkestoista työttömyyttä. Työttömiä on nykyisin vähintään noin 250.000 henkilöä. Tämä edustaa noin kolmea miljoonaa henkilötyökuukautta vuodessa. Työttömyyden vuosikustannukset julkiselle taloudelle jaettuna vuoden työttömyyskuukausien kokonaismäärällä on siis noin 1700 €/kk. Tätä voi verrata esim perustulokokeilussa maksettavaan perustuloon 560 € netto per kk.

Mikä ylläpitää työttömyyttä?

Ongelmana on, että täystyöllisyyden takaava työn tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa tasapainoisesti aiheuttamatta toimeentulotuen tarvetta. Markkinoilta puuttuu ongelman poistava toimija.

Valtio voi perustaa toimijan, joka poistaa ongelman ilman uusia kustannuksia. Tällainen valtakunnallinen toimija voi olla valtion Työosuuskunta, jonka tarkoituksena on tarjota jokaiselle muutoin työttömälle henkilölle pysyvä työpaikka. Siitä maksettava peruspalkka korvaa ja ylittää riittävästi nykyetuudet riippumatta työsuoritteista ilman pakkomuuttoa. Peruspalkan lisäksi työntekijä saa suoritepalkkaa siitä työstä, jonka hän tekee valintansa mukaan Työosuuskunnalle tai vuokratyönä osuuskunnan asiakkaalle, joka voi olla yhteisö tai yksityistalous. Asiakkaan maksama korvaus Työosuuskunnalle tältä ostamastaan vuokratyöstä kattaa työntekijän saaman palkan ja vuokratyön välityksen kustannukset. Muilta osin Työosuuskunnan toiminta rahoitetaan siirtämällä osuuskunnan vaihtuvaksi pääomaksi rahoitus, joka nykyisin menee em työttömyysetuuksien ja toimeentulotukien kustannusten kattamiseen. Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksensa osuuskuntaan, kun hän saa riittävän toimeentulon tarjoavan työn muualta. Jos Työosuuskunnalta ostettu vuokratyö ei riitä työllistämään kaikkia sen työntekijöitä täysaikaisesti, liikenevä kapasiteetti tulee käyttöön sillä työllä, koulutuksella ja mm. työterveyttä edistävällä toiminnalla, jonka Työosuuskunta tarjoaa omalla rahoituksellaan ilman markkinahäiriöitä siten, että palkka on peruspalkkaa motivoivasti suurempi. Tällaisen työn tulee olla tekijänsä ja yhteiskunnan kannalta mielekästä, vaikka se nykyisellä tavalla markkinaehtoisesti toimittaessa jääkin tekemättömäksi tai toteutumattomaksi työksi. 

Milloin Työosuuskunta voisi aloittaa toimintansa? Periaatteessa puoli vuotta riittäisi käynnistämiseen, mutta käytännössä parlamentaarisesti valmisteltavan lainsäädännön vuoksi laadukas täysimittainen toiminta voisi alkaa vasta ehkä noin 3 - 5 vuoden kuluttua. Viimeistään vuonna 2023 Suomen työttömyysaste olisi siis alle 2 % ja työllisyysaste jopa 75 %.

(Olen perustanut julkisen Facebook-ryhmän tälle aiheelle. Tervetuloa mukaan!)

Ei kommentteja: