tiistaina, elokuuta 27, 2013

Lounaskirjaus 20130827
Lounaalla läsnä: Päivikki Telenius, Arto Salmela, Hannu Kalajoki, Pentti Räsänen, Reijo Korhonen ja Matti Leskinen

 

Tutuhesan tilaisuudet


Syksy 2013


Tiistaina 10.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja johtava asiantuntija Johanna Taskinen, Mobinet Oy.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

Tiistaina 24.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti Räsänen

Tiistaina 8.10.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
10 uutta ihmettä, alustaja toimittaja Timo Paukku Helsingin Sanomista, kommentoija Juha Nurmela, juontaja Matti Leskinen

Tiistaina 22.10.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat, mahdollisuuksista alustaa Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell ja uhista pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin (?), kriittinen kommentti Kristo Helasvuo, Puhettako Oy, juontaja Hannu Kalajoki.

Tiistaina 5.11.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Talous, hyvinvointi ja ilmastonmuutos, keskustelijoina johtaja Leena Mörttinen Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, juontaja Arto Salmela

Tiistaina19.11.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tulevaisuusselonteko ja radikaalit teknologiset ratkaisut, asiantuntija Olli Hietanen kertoo  tulevaisuusselonteon käsittelystä tulevaisuusvaliokunnassa ja dosentti Osmo Kuusi radikaalien teknologisten ratkaisujen ennakoinnista, juontaja Pentti Räsänen 


Tiistaina 3.12.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Aihe avoin, vaihtoehtoja:

Läntisen talouden. kulttuurin ja politiikan tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH. Arto ja Hannu pohtivat Selkeyttävää tekstiä löytyy tästä.

Energiainnovaatiot, uusiutuva energia ja Suomen energiastrategia, 2-3-tilaisuutta, Pekka Riala miettii

Kevät 2014 

Ajat

Tieteiden talolla klo 17-20 tiistaina parittomilla viikoilla

14.1.
28.1.
11.2.
25.2.
11.3.
25.3.
8.4.


Tiistaina 14.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy (?), kommentoija tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, juontaja KK 

Tiistaina 11.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja Chris Kylander

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen. Matti kysyy tilanteen

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Sosiaalisen median merkitys tulevaisuudessa, Reijo miettii


Ehdolle, ei käsitelty
Kolmen viisaan keskustelu, Tapani tekee ehdotuksen
Lähi-idän ja arabimaailman naisten merkitys, yhteistilaisuus Suomen Lähi-idän instituutin kanssa, Arto kirjoittaa selkeyttävän tekstin, kts http://www.fime.fi/
Mahdollisia alustajia Ulla Mustanoja, Jaakko Hämeen-Anttila


Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja XX, kommentoija NN, juontaja Päivi Telenius, Päivikki kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Kulttuurievoluutio maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Chris kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia

Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, kommentoija NN, juontaja XX, Juha Nurmelan ehdotus

Tieteen tulevaisuus, alustaja TkT Tuomo Suntola, Reijo ja Pentti kehittelevät

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Arkkitehtuurin tulevaisuus, Tapani ja Reijo kehittelevät


Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa kts  Talousdemokratia ry ja Bittiraha sekä Kuplia, kuohuntaa ja utopioita http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/kuplia-kuohuntaa-ja-utopioita

Seuraava lounas
Tiistaina 8.10.2013 klo 13, paikkana Baker´s


Kirjaus Matti Leskinen

1 kommentti:

Matti Leskinen kirjoitti...

3.9.2013 10:54, Päivi Pelli kirjoitti:
>
> Hei,
>
> juttelimme viime viikolla Jyväskylässä TTS kesäseminaarissa ja oli puhetta mahdollisesta esityksestä tutu-Hesan tilaisuuteen. Metsäalalla käynnissä olevaan muutokseen liittyy monta teemaa, joista olisi mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta. Kuten lupasin, kysyin Lauri Hetemäeltä (cc tässä viestissä) mahdollisuutta tulla puhumaan, ja hän oli suostuvainen. Lauri on Euroopan metsäinstituutissa ohjelmajohtaja (Foresight and Policy Support / EFI) ja Itä-Suomen yliopistossa metsäalan ennakoinnin professori. Lisätietoja esim. http://www.efi.int/portal/policy_advice/fps/
>
>
>
> Terveiset Joensuusta,
>
>
>
> Päivi Pelli
>
> Researcher, European Forest Institute / EFI
>
>
Moikka, Päivi!

Kiitos viestistäsi/ehdotuksestasi!
Minä välitin viestin Matti Leskiselle,
joka on meidän vetäjä ja ehdotin
ajankohdaksin Joulunalus aikaa,
joka meillä on vielä vapaa.
Toivottavasti onnistuu....

Terveisin Pentti