keskiviikkona, kesäkuuta 05, 2013

Lounaskirjaus 20130605

Chris, Arto ja Päivikki
Lounas
Keskiviikkona 5.6. klo 13 Musiikkitalon terassi
Läsnä: Arto Salmela, Matti Leskinen, Erkki Aalto, Tapani Launis, Chris Kylander, Pentti Räsänen, Päivikki TeleniusTutuhesan aiheita
Syksylle 2013
Futurinfoon 3/2013 syyskuun alussa
10.9. varattu
24.9. varattu
8.10.
22.10.
5.11.

Futurinfoon 4/2013 marraskuun alussa

19.11.
3.12.


VarmistettuTiistaina 10.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja johtava asiantuntija Johanna Taskinen, Mobinet Oy.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

Tiistaina 24.9.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti Räsänen

Varmistamatta
Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat, mahdollisuuksista alustaa Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell ja uhista pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin, kriittinen kommentti Kristo Helasvuo, Puhettako Oy, juontaja Hannu Kalajoki. Hannu ja Matti sopivat

Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Talous, hyvinvointi ja ilmastonmuutos, keskustelijoina johtaja Leena Mörttinen Elinkeinoelämänn keskusliitosta ja Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, juontaja Arto Salmela,

10 uutta ihmettä, alustaja toimittaja Timo Paukku Helsingin Sanomista, kommentoija Juha Nurmela, juontaja Matti Leskinen kts kirjan esittely

Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja MM.

Olen kasvatustieteen maisteri ja tekemässä väitöskirjaani opettajankoulutuslaitokselle erimaalaisten lasten tulevaisuusmielikuvista. Minulla on pitkittäistutkimusaineisto (2005-2012) lasten tulevaisuuspiirustuksista Suomesta ja Tansaniasta sekä lisäksi satoja piirustuksia Ghanasta, Iso-Britanniasta ja Intiasta. Tarkoituksenani on jäädä opintovapaalle syksyn alussa ja tehdä väitöskirjani valmiiksi joulukuuhun 2013
mennessä.

Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy, kommentoija Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, juontaja KK
http://www.sovelto.fi/yritys/tiedotteet/Documents/Loppuraportti_automaattisen_liikenteen_metropolivisio.pdf

Voisiko seuraavat kaksi yhdistää? Voi, ilmoitti Olli
- Tulevaisuusselonteko ja eduskunta, alustaja Olli Hietanen, kommentoija NN, juontaja RR
- Tulevaisuusvaliokunnan tulevaisuuskone, alustaja dosentti Osmo Kuusi, kommentoija toimittaja Reijo Paukku, Helsingin Sanomat, juontaja NN

Keväälle 2014
Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen.

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander


Ehdolle
Kolmen viisaan keskustelu, Tapani tekee ehdotuksen
Lähi-idän ja arabimaailman naisten merkitys, yhteistilaisuus Suomen Lähi-idän instituutin kanssa, Arto kirjoittaa selkeyttävän tekstin, kts http://www.fime.fi/
Mahdollisia alustajia Ulla Mustanoja, Jaakko Hämeen-Anttila


Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja XX, kommentoija NN, juontaja Päivi Telenius, Päivikki kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Kulttuurievoluutio maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Chris kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia


Tiistaina xx.x.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen talouden ja kulttuurin tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH, Arto kirjoittaa selkeyttävän tekstin. Teksti löytyy tästä.

Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, kommentoija NN, juontaja XX, Juha Nurmelan ehdotus

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Energiainnovaatiot, esittelijöinä 4-5 innovaattoria, arvioija TEM, juontaja NN

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomen energiastrategia, alustaja TEM, arvioijat ?, juontaja MM

Tieteen tulevaisuus, alustaja TkT Tuomo Suntola, Reijo ja Pentti kehittelevät

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Arkkitehtuurin tulevaisuus, Tapani ja Reijo kehittelevät


Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Poliittisen kulttuurin tulevaisuus, Hannu kehittelee

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa kts  Talousdemokratia ry ja Bittiraha sekä Kuplia, kuohuntaa ja utopioita http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/kuplia-kuohuntaa-ja-utopioita
Seuraava lounas
Tiistaina 27.8. klo 13 ravintola Bakers´Erkki, Matti ja Pentti

Ei kommentteja: