tiistaina, huhtikuuta 10, 2012

Venäjän kehitys 20120410Toinen alustaja Pekka Sutela oli sairastunut, mutta Hiski Haukkala viritti osanottajat vilkkaaseen keskusteluun. Juontajan piti rajoittaa keskustelua, jotta loistava luennoitsijamme sai suunvuoron oman alustuksensa esittämiseen.Osanottajien kirjauksia


Hiski Haukkala totesi, että neuvostoaikainen rakennettu ympäristö on edelleen rasite, jonka uudistaminen vie valtavasti valtion resursseja, joista 80 % tulee öljyn, kaasun ja mineraalien viennistä. Ei ole pystytty luomaan uutta vientiteollisuutta, jopa uusinta sotatekniikkaa joudutaan hankkimaan ulkomailta.
Ydinasepelote säilyy taustalla, osin teoreettisena. Sotilaallisesti on luovuttu super- ja osin suurvalta-asemasta. Armeijan pääkäyttö on varmistaa eteläosan turvallisuusintressit ja Venäjä on vain alueellinen suurvalta. Monet naapurit ovat kyllästyneet Venäjän usein arvaamattomaan toimintaan, mikä vähentää yhteityöhalukkuutta sen kanssa.

Suomeen ei suuntaudu turvallisuusuhkaa, mutta pitkä yhteinen raja on haaste varsinkin, kun rajan ylittävä kanssakäyminen jatkuvasti kasvaa..

..............................

Hiski ja
juontaja Hannu

Poimintoja suttuisista muistiinpanoistani:

- Venäjän kehitys on syklistä; Venäjällä käy niin kuin aina käy. Venäjä ei jostakin syystä pääse tai halua modernisaation kyytiin.
-  Venäjän talous perustuu lähinnä öljyyn ja kaasuun (yli 80% viennistä) ja sen maailmanmarkkinahintaan. Siksi on Venäjän etu pitkittää ja kiristää lännen ja öljyvaltioiden, varsinkin Iranin ja Yhdysvaltojen suhteita hinnan korkealla pitämiseksi. - Syyria on Venäjän viimeisin kumppani lähi-idässä ja siksi Venäjä toimii niin kuin toimii.
- Öljytuloillaan Venäjä perusti massiivisen rakennerahaston (Kudrin). Sitä käytetään suosion ja yhteiskuntarauhan ostamiseen palkkojen ja eläkkeiden muodossa. Sensijaan sitä ei ole uskallettu
käyttää varsin  tarpeelllisiin infrastruktuuri-investointeihin koska pelätään että joku porukka suhmuroisi rahat liiveihinsä, Haukkalan mukaan. Myös rahaston laajempi käyttö nostaisi inflaation ehkä pilviin. 
- Venäjän talouden perusta on hyvin herkkä muutoksille; jos uusi läpimurto energia-alalla tapahtuu romahtaa Venäjän talouden perusta.
- Turvallisuuspolitiikkansa doktriinia Venäjä on muuttanut frunzelaisesta 'hyökkäys on paras puolustus' politiikasta defensiiviseen realismiin, Haukkalan mukaan. Osana Yhdysvaltain hegemonian murtumista maailma järjestyy moninapaiseksi ja siinä järjestelmässä Venäjä on alueellinen suurvalta. 
- Suomi kuuluu Venäjän etupiiriin, mikä korostanee kahdenvälisten suhteiden merkitystä Suomen ja Venäjän välillä niin hyvässä kuin pahassa...

............
Yksinapaisesta, USA:n ylivaltaan perustuvasta järjestyksestä on siirrytty moninapaiseen, jossa USA:n ja Kiinan lisäksi on ainakin Venäjä ja Brasilia. Moninapainen maailma on epävakaa, koska siinä voi syntyä yllättäviä koalitioita. Tähän saakka Venäjän vaikutusvalta on perustunut ydinasepelotteeseen, mutta nyt arvostetaan entistä enemmän taloutta. Venäjän kyky pysyä mukana edellyttää kansantalouden vähintään 3% vuosikasvua ja se taas korkeita energian hintoja.

Georgian sota paljasti Venäjän asevoimien heikkouden; olemattomasta vastarinnasta huolimatta sekä kalusto että johtamisjärjestelmä eivät toimineet.

Venäjälle on Suurta Isänmaalista Sotaa muistelevien neuvostokansalaisten jälkeen tullut uusi sukupolvi, jossa on sekä Putin-nuorisoa että hyvin koulutettua ja kansainvälisesti asennoituvaa. 

..............

 En tiedä oikein mitä sanoa; minä koin hänen esityksensä hyvänä esimerkkinä hyvästä fasilitoinnista; osasi hyvin kuunnella muita ja silti sai kerrottua omat juttunsa. Oli siis esitelmöitsijänä erinomainen.
Tuo ns. kuuntelu ei silti ollut itseistarkoitus vaan hän tiesi mitä halusi saada irti, sekin on taito. Pidin paljon siis tavasta esittää, tavasta vetää kasaan ja tavasta luoda tunnelmaa, että oli yhteisenä oivallettu.


Hei,
kiitokset vaan itsellenne 
kutsusta ja hienosta yleisöstä.
Hiski H.


Ei kommentteja: