lauantaina, maaliskuuta 31, 2012

Skenaarioita teknologiasta ja muustakin

Pentti saapuu täsmällisesti
Mika, Kalle ja juontaja Sirkka Heinonen



Kalle Piirainen esitteli väitöskirjaansa perustuen IDEAS-menetelmää, jonka kehittelyssä pyrittiin löytämään riittävän yksinkertainen, kustannustehokas ja joustava tapa hahmottaa vaihtoehtosisa tulevaisuuksia. IDEAS perustuu raadin tietokoneohjatussa istunnossa tuottamiin skenaarioihin, jotka jälkikäteen arvioidaan. Menetelmä tuottaa useampia skenaarioista, esimerkiksi todennäköisen, suotuisan ja haitallisen skenaarion. Koska skenaarioiden perustana ovat raadin näkemykset, on raadin jäsenten valinta elintärkeää onnistumiselle.



Mika Aaltonen korosti sekä prosessiin osallistuvien asiantuntemusta että faktojen luotettavuutta. Laajimmissa tarkasteluissa voi olla mukana tuhansia asioita ja niiden erilaisia toteutumisvaihtoehtoja. Päätöksentekijöiden neuvonantajilla pitäisi olla yhtä korkea status kuin päätöksentekijöillä, jotta heidän neuvoihinsa suhtauduttaisiin vakavasti.

Keskustelussa tuli esille koko organisaation, erityisesti johdon mutta myös eri tasojen, sitoutumisen tärkeys. Tulevaisuuden tarkastelu lisää ymmärrystä, laajentaa kognitiivista aluetta. Siksi tulevaisuuden tarkastelutapoja pitäisi ottaa esille kaikessa opetuksessa aina päiväkodeista lähtien.

Skenaariovaihtoehtoja kannattaa laatia parillinen määrä, parittomista on liian helppoa valita keskimmäinen. 

Osanottajien muistista kaivautui monia meneitä päätöstilanteita.
 
Vuonna 2000 käytiin Tutuhesa-listalla kiivasta terminologista keskustelua, siitä ote:
Skenaariot ovat strategian testipenkkejä, joilla testataan,
että strategia toimii riittävästi riippumatta siitä,
mikä skenaariopoluista toteutuu.”


IDEAS-prosessi


Rooman klubin uusi ohjelma otetaan Tutuhesassa esittelyyn ensi talvikauden aikana yhteistyössä Rooman klubin Suomen yhdistyksen kanssa.

Lopuksi vietettiin hiljainen hetki Pentti Malaskan muistoksi. Pentti otti ahkerasti osaa myös Tutuhesa-listan kirjoitteluun. Pentin keskusteluja pääset katsomaan tästä.



Kokenutta yleisöä

Ei kommentteja: