sunnuntaina, lokakuuta 09, 2011

Materiaalia lounaalle 11.10.

Lounas Baker´s ravintolassa tiistaina 11.10. klo 13.00 


Asialista:
 


Syksyn ohjelma, viimeistelyt


 25.10. sali 404 Tieteiden talo
Tulevaisuustiedon merkitys hallitusohjelman valmistelussa
Esimerkkeinä ilmastopolitiikka ja koulutustarve. Alustajina varapuheenjohtaja, kansanedustaja Oras Tynkkynen Vihreästä liitosta, neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja tutkimusprofessori Antti Hautamäki Jyväskylän yliopistosta, juontaja Hannu Kalajoki.
Hallitusohjelma http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi.jsp
§
Antti: Hyvä yleinen teema on tutkimustiedon käyttö poliittisessa päätöksenteossa. Tarvitaanko tässä vielä pohtimista?

Hannu: olen samaa mieltä teemasta eli pääotsikosta. Esimerkkejä sinulta toivon miten hallitusohjelman metropoliosiossa näkyy tutkimustieto, ja kenties kirjan "Metropolin hyvinvointi" käyttö  tilaajan, Espoon päätöksenteossa.
Antti: esityksesti sopii minulle hyvin ja tuo metropoli-tutkimus on oiva esimerkki. Minulta pyydettiin mm. lausuntoa uudenmaan maakuntakaavasta keskittyen juuri metropolin kilpailukyky teemoihin.
Energiapolitiikan tulevaisuus ”Miten energiamuodot ja niiden käyttö kehittyvät tulevaisuudessa”-seminaari

Aika: Tiistai 8.11.2011 klo 17- 21
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Helsinki

Keskeiset tulevaisuuden haasteet
Suomen energiapolitiikalla on kolme peruslähtökohtaa: energia, talous ja ympäristö. Keskeisellä sijalla ovat energian saatavuuden turvaaminen, energian kilpailukykyinen hinta ja EU:ssa yhteisesti asetettujen Energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen. Myös muiden kestävän kehityksen ja ympäristötavoitteiden integrointi energiatalouteen on keskeinen toimintaperiaate. Lisäksi tuontienergian hinta- ja saatavuusnäkymät sekä lisääntynyt kansainvälinen päätöksenteko vaikuttavat energiapolitiikkaan.

Joulukuussa 2008 tehdyt päätökset vähentää kasvihuonekaasuja 20 %:lla, nostaa uusiutuvan energian osuus keskimäärin 20 %:iin kokonaiskulutuksesta (Suomen osalta 38 %) ja parantaa energiatehokkuutta 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä muodostavat eurooppalaisen energia- ja ilmastopolitiikan keskeisimmän kehikon

Ohjelma:

Tilaisuuden avaus, DI Arto Salmela

Yli-insinööri Timo Ritonummi, TEM

Energia ja ilmastostrategia 2008. Nykytoimien ja – kehityksen mukainen perusura ja EU:n sekä kansalliset tavoitteet toteuttava tavoiteura.
Miltä näyttää, toteutuvatko vuoden 2020 tavoitteet?

Prof. Satu Helynen, VTT Teknologiajohtaja energia ja metsäteollisuus

Uudistuvat energialähteet, potentiaali, tuotantokustannukset ja
vaikutukset talouteen.

DI Pekka Riala

Ydinvoimahankkeiden eteneminen Suomessa.

Keskustelu ja yhteenvetoTutuhesan viestintä
Chris esittelee 

Arton ehdotus: kaikista tilaisuuksista tehdään esittelyteksti, esimerkkinä edellä energiaseminaari
Matin ehdotus: Kutakin tilaisuutta markkinoidaan kohderyhmille, 
joiden oletetaan olevan kiinnostuneita. Myös listalaisia yllytetään markkinoimaan tilaisuuksia tutuilleen.

Kevään 2012 ohjelma


Ajat

 Parittomien viikkojen tiistait
17.1. Varattu metropolitilaisuudelle
31.1.
14.2.
28.2.
13.3.
27.3.
10.4.
24.4. Seuran kevätkokous?

Aiheet
17.1.
Metropolitilaisuus
Ohjelma suunnitellaan yhdessä Metropoliseuran kanssa, Arto ja Matti
 Arton ehdotus:
asuminen 17.1., ongelmat
- asumisväljyys jää jälkeen muusta maasta, nyt jo ahtaampaa
- asumisväljyys saavuttaa maksimin 2020-30?
- nimby ja tiivistäminen
- vuokratuotanto, maahanmuuttajat
- pientaloja, muttei lisääntyvänä haja-asumisena?
yks puhuja vois olla ent as.hall. pomo Olavi Syrjänen 
Matin ehdotus:
Valitaan 3-4 oleellista asiaa ja arvioidaan metropoliin sekaantuneidenn osapuolten kannat niihin

Kansainvälisen demokratian tulevaisuus, alustajiksi ehdolle Teivo Teivainen ja  Teija Tiilikainen, Reijo kehittelee edelleen, muutkin miettivät lukien Futura lehden 
2/2011 Teema: Globaalidemokratia

Teivaista voi kuunnella:
Länsimaiden tekopyhyys ja maailman tulevaisuus [yleisöluennot]
Filosofi Olli Sinivaaran vieraana professori Teivo Teivainen.

Pääkirjasto
p. (09) 3108 5001
fax (09) 3108 533
Kellosilta 9, 00520 Helsinki
Itäinen kantakaupunki
Vapaa pääsy.
ke 19.10. 18:00

Johtamisen tulevaisuus, alustaja professori Iiris Aaltio Jyväskylän yliopistosta, kommentoija toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG, Matti ja Chris valmistelevat

Erkki Hiltunen ehdotti työntekijöiltö tulevan hiljaisen tiedon ottamista huomioon johtamisessa johdon analyyttisen ja algoritmisen tiedon lisäksi.
 
Uusi  pohjoinen ja sen kulkuväylät, alustukset Laurence C. Smithin kirjan pohjalta Janne Hukkinen?, ja kulkuväylistä Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen.  Kari hankkii alustajan. Kari ja Matti kehittelevät yhdessä esiintyjien kanssa,

Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssa

Globaali kulttuurievoluutio, palataan seuraavalla lounaalla kun on luettu Egon Friedell: Uuden ajan kulttuurihistoria 

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä


Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 


Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä
Juha kehittelee


IDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen, alustaja Kalle Piirainen, kommentoija MM, juontaja XX. Kallen väitöskirja löytyy tästä Matti kehittelee
Työmarkkinoiden tulevaisuus
Tilanne turbulentti, kukaan ei pohdi kaemmas ulottuvia ratkaisuja
Arto ja Timo L pohtivat edelleenKoulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius 
Erkki Hiltunen haluaisi korostaa taito- ja taideaineiden merkitystä.
 Päivikki etsii alustajan. 
 
 
 
Seuraavat lounaat
  
8.11. Sopisiko 9.11.?
13.12. 
 
TS 2012 
 
Hei,
alla Tutuhesan teksti seuran v. 2012 toimintasuunnitelmaan - kommentoittehan sitä jos löytyy korjattavaa tai päivitettävää? Kiitos!

t. Hazel

* * *


5.2 Helsingissä - Tutuhesa
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesä­kuukausina). Niis­sä jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­nostavia aiheita ja alustajia. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin kohteisiin.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Chris Kylander, Arto Salmela ja Päivikki Telenius. Toimintaa suunnitellaan lou­nas­ta­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.

Ei kommentteja: