tiistaina, maaliskuuta 15, 2011

Lounaskirjaus 14.3.2011


Toimintakertomus 2010
Katso toimintakertomus tästä.  
Toimintakertomus käsitellään osana seuran kertomusta vuosikokouksessa 18.4.2011, sitä voi edelleen kommentoida
 

Yhteistyö Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa
Seuran hallituksessa on sovittu, että Tutuhesa voi solmia yhteistyösuhteita muiden seurojen ja niiden paikallisryhmien kanssa
Tapaaminen 18.3. mukana Matti, Hazel ja Arto.

Tutuhesan viestintä
Chris pohtii seuraavalle lounaalle

Kevät 2011


Tiistaina 15.3.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
 sali 505 
Vieläkö uusliberalismi vahvistuu?, alustajina 
OTT Kauko Sipponen ja kansanedustaja Erkki Tuomioja, 
juontaja Arto Salmela

Tiistaina 29.3.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
sali 404
Suomi ja Venäjä 2030, alustaja Osmo Kuusi, 
kommentoija Yrjö Myllylä ja Maisa Moijanen?, juontaja Kari Mustanoja

Tiistaina 12.4.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6
sali 505
Arabikansojen tulevaisuus, alustajat Hannu Juusola ja VTM Anssi Kullberg kommentoija Laura Reinilä, ent. Tunisian suurlähettiläs, juontaja Arto Salmela
Arto viimeistelee

Tiistaina 26.4.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
Metropolin asukkaiden onnellisuus tulevaisuudessa,  
IS:n analyysitietoja projisoidaan tulevaisuuteen, alustajina toimittaja ja tutkija, juontaja Matti Leskinen
Matti tekee ehdotuksen ja muut kommenetoivat

Syksy 2011

Tapaamisajat

Parittomien viikkojen tiistait klo 17-20 Tieteiden talolla
13.9.
27.9.
11.10.
25.10.
8.11.
22.11.

Yhteensä 6 tilaisuutta, aihe-ehdotuksia 15.

Tulevaisuuskatsausten merkitys hallitusohjelman valmistelussa
Alustaja Riitta Kirjavainen, kommentoija Kalle Mikkola, juontaja Hannu Kalajoki
Matti kehittelee, aikatavoite 13.9.

Pelastaako nuorten syrjäytymisen estäminen maailman? 
Alustaja  MM, kommentoija NN, juontaja Reijo Korhonen
Arto kutsuu esiintyjät, aikatavoite 27.9.

Digiagenda ja sosiaalinen media, alustajina Taru Rastas ja sosiaalisen median tutkija, juontaja NN
Matti kutsuu alustajat

Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa
myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo. 
Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu, kommentoija Chris Kylander, 
juontaja Arto Salmela
Chris ja Arto valmistelevat
, aika loppusyksy

Energiapolitiikka
Miten energiamuodot ja niiden käyttö kehittyvät tulevaisuudessa, mukana maailman  sähkötilanne, alustaja Ilkka Mikkola
Arto ja Matti kehittelevät

Millaisia tulevaisuuksia kaavat mahdollistavat pääkaupunkiseudulle?
Kohteina kuntien yhteiset yleiskaavat ja maakuntakaava
Hannu ja Arto kehittelevät yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Metropoliseuran kanssa

Arktiset kulkuväylät ja arktinen teknologia, alustukset Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen, kommentoija logistiikan asiantuntija.
Matti sopiiesiintyjät

Asuntopolitiikka metropolialueella
Reijo ja Timo miettivät yhdessä Juha Nurmelan kanssa

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä

Globaali kulttuurievoluutio
Reijo pohtii 

Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 

Kriisiytyykö maailma?, alustaja tutkija Janne Malkki, kommentoija NN, juontaja Arto Salmela
Arto valmistelee 


Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssa

Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä
Juha kehitteleeIDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen,

alustaja Kalle Piirainen, kommentoija MM, juontaja XX.

Kallen väitöskirja löytyy tästä

Matti kehittelee


Vuodelle 2012

Työmarkkinoiden tulevaisuus
Tilanne turbulentti, kukaan ei pohdi kaemmas ulottuvia ratkaisuja
Arto pohtii edelleen

Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius 
 Päivikki etsii alustajan. 

 
Lounasseurue
Päivikki Telenius, Chris Kylander, Arto Salmela, Kari Mustanoja, Pentti Räsänen, Reijo Korhonen ja Matti Leskinen

Seuraava lounas
Keskiviikkona 13.4.2011 klo 13, paikkana Baker´s
- mistä tulevat poliitikot, Reijon alustus ja tilaisuuden ideointi
- tutuhesan viestintä, Chris
- yhteistyökuviot, Matti, Arto
- syksyn tilaisuudet
Ei kommentteja: